Погода
Виконавчі органи міської ради
  Керівництво
Управління у сфері державної реєстрації
  Відділ реєстрації майнових прав
  Відділ реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
  Відділ формування та ведення реєстру територіальної громади
  Відділ обліку проживання фізичних осіб
  Відділ організаційно-документального забезпечення надання реєстраційних та адміністративних послуг
Управління адміністративних послуг та дозвільних процедур
  Відділ Центр надання адміністративних послуг м. Дніпра «Правобережний»
  Відділ Центр надання адміністративних послуг м. Дніпра «Центральний»
  Відділ Центр надання адміністративних послуг м. Дніпра «Лівобережний»
  Віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП м. Дніпра (мкр. Таромське)
  Віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП м. Дніпра
  Сектор обліку інвентарних та облікових справ
Управління реєстрації актів цивільного стану
  Відділ реєстрації актів цивільного стану «Центральний»
  Відділ реєстрації актів цивільного стану «Правобережний»
  Відділ реєстрації актів цивільного стану «Лівобережний»
Управління з питань комунальної власності
  Відділ з питань оренди нерухомого майна
  Відділ корпоративного управління та обліку комунального майна
  Відділ з питань приватизації нерухомого майна
  Відділ планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку
  Юридичний сектор
  Відділ матеріально-технічного забезпечення
  Відділ організаційного, документального забезпечення та кадрової політики
  Сектор з питань охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки
Комунальні підприємства
  Комунальне підприємство "Міські активи" Дніпровської міської ради
Управління земельних відносин
  Відділ підготовки розпорядчих актів
  Відділ обстеження земельних ділянок
  Відділ з питань оренди земельних ділянок комунальної власності
  Відділ інформації та моніторингу земель
  Відділ ринку земель
  Відділ підготовки рішень у сфері земельних відносин
Головне архітектурно-планувальне управління
Відділ забудови
  Сектор документального забезпечення та контролю
  Сектор забезпечення діяльності головного архітектора міста
Відділ служби містобудівного кадастру
  Сектор містобудівного моніторингу
  Сектор Адресного плану міста
  Сектор геослужби міста
  Сектор моніторингу інженерної інфраструктури
  Відділ по роботі зі зверненнями
  Відділ бухгалтерського обліку та господарської діяльності
  Юридичний відділ
Відділ діловодства та архівної роботи
  Сектор кадрової роботи
  Керівництво
Управління фінансів
  Відділ контролю виконання бюджету
  Відділ аналізу та планування доходів бюджету
  Відділ бюджетування виробничої сфери
  Відділ фінансування органів місцевого самоврядування та інших видатків
  Відділ фінансування невиробничої сфери
  Сектор місцевих запозичень та гарантійних зобов'язань
  Відділ пайової участі та аналізу фінансових планів
  Відділ міжнародного фінансування та інвестиційних проєктів
  Відділ міжнародних зв'язків
  Відділ контролю, діловодства та кадрової політики
  Відділ бухгалтерського обліку та звітності
  Керівництво
Управління по роботі з персоналом
  Сектор нагородної документації
  Відділ персоналу управління
  Сектор з організації роботи з персоналом відділу персоналу управління
  Сектор навчання та підвищення кваліфікації відділу персоналу
Управління діловодства
Відділ коректування та організаційної роботи
  Сектор коректування
  Сектор організаційної роботи
Відділ розпорядчої документації
  Сектор електронного архівування
Відділ документального забезпечення
  Сектор вихідної документації
  Сектор діловодного контролю
  Сектор архівної роботи
Відділ вхідної документації
  Сектор реєстрації вхідної кореспонденції
  Сектор опрацювання вхідної кореспонденції
  Сектор опрацювання поштової кореспонденції
Управління бухгалтерського обліку і звітності
  Сектор планування та аналізу видатків
  Відділ бухгалтерського обліку
  Сектор виконання кошторису
Управління забезпечення діяльності керівників міської ради
  Відділ забезпечення діяльності міського голови та його заступників
  Відділ секретаріату міського голови та його заступників
Організаційно-господарське управління
  Організаційний відділ
  Відділ з господарських питань
  Сектор забезпечення доступу до публічної інформації
  Керівництво
Управління освіти
  Відділ кадрової роботи
Відділ освітньої діяльності
  Сектор загальної середньої освіти
  Сектор дошкільної освіти
Відділ безпеки життєдіяльності та соціального захисту
  Сектор безпеки життєдіяльності
  Сектор соціального захисту
  Відділ організаційної роботи
Комунальні заклади
  Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 7" Дніпровської міської ради
  Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 379" Дніпровської міської ради
  Комунальний заклад освіти "Спеціальна середня загальноосвітня школа № 90" Дніпровської міської ради
  Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 200 Дніпровської міської ради
Управління професійної освіти, освітніх установ
  - Відділ професійної освіти та розвитку
Управління культури
Відділ культурно-мистецьких заходів та інфраструктури галузі культури міста
  Сектор культурно-мистецьких заходів та організаційної роботи
  Сектор інфраструктури галузі культури міста
Комунальні заклади
Управління спорту
Відділ фізичної культури та спорту
  Сектор організаційної роботи
  Сектор спортивної роботи
Комунальні заклади
Управління організаційної, нормативно-аналітичної діяльності
  Відділ нормативно-аналітичної діяльності
Відділ організаційної та кадрової роботи
  Сектор кадрової роботи
  Сектор організаційної роботи та діловодства
Відділ планування та аналізу виконання бюджету
  Сектор планування, фінансів, фінансової звітності та контролю виконання бюджету
Відділ бухгалтерського обліку
  Сектор бухгалтерського обліку
Централізована бухгалтерія при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради
  Відділ планування та аналізу виконання бюджету
  Відділ планування закупівельної діяльності
  Відділ методологічного супроводу і договорів
  Відділ бухгалтерського обліку
Фінансовий відділ
  Сектор каса
  Відділ енергозабезпечення, комунальних послуг та телекомунікацій
Відділ централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 1 (закладів освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів)
  Сектор економічних питань
  Сектор звітності
  Фінансовий сектор
Відділ централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 2 (закладів освіти Новокодацького та Чечелівського районів)
  Сектор економічних питань
  Сектор звітності
  Фінансовий сектор
Відділ централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 3 (закладів освіти Шевченківського та Центрального районів)
  Сектор економічних питань
  Сектор звітності
  Фінансовий сектор
Відділ централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 4 (закладів освіти Самарського району)
  Сектор економічних питань
  Сектор звітності
  Фінансовий сектор
Відділ централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 5 (закладів освіти Соборного району)
  Сектор економічних питань
  Сектор звітності
  Фінансовий сектор
Відділ технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради
  Сектор діловодства
  Сектор договірних відносин (юристи)
  Сектор капітального будівництва та ремонту
  Сектор інженерних мереж
  Сектор контролю за роботою закладів
  Сектор обліку та оснащення будівель
  Сектор планування та економічного аналізу
  Сектор закупівель
  Керівництво
  Відділ з організаційної та кадрової роботи
  Відділ по роботі зі зверненнями юридичних та фізичних осіб
  Сектор коректування та підготовки розпорядчих документів
Управління інфраструктури міста
  Відділ інженерного господарства
  Відділ дорожнього господарства
  Відділ бухгалтерського обліку та звітності
  Відділ планування та фінансування
Тендерно договірний відділ
  Сектор правового забезпечення
  Сектор моніторингу цін
  Сектор тарифів
  Кошторисний відділ
  Технічна служба
  Управління з координації державних закупівель
  Керівництво
  Управління по експлуатації житлового господарства
  Управління з реформування житлового господарства
  Управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності
  Управління діловодства та кадрової роботи
Комунальні підприємства
  Управління обліку, розподілу та приватизації житлового фонду
  Керівництво
  Відділ з організаційної роботи, діловодства та контролю
  Відділ по роботі з персоналом
Управління у справах ветеранів та внутрішньо переміщених осіб
  Сектор соціального захисту внутрішньо переміщених осіб управління у справах ветеранів та внутрішньо переміщених осіб
  Сектор соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших пільгових категорій громадян
  Відділ соціального захисту ветеранів та членів їх сімей
Управління фінансово-економічної діяльності
  Відділ соціальних виплат та допомог
  Планово-економічний відділ
  Відділ бухгалтерського обліку
  Сектор закупівель та договірної роботи
Управління соціального захисту
  Відділ з питань соціального захисту населення
  Відділ адресної допомоги
  Сектор адресної допомоги за клопотаннями депутатів
  Відділ з питань оздоровлення населення
Управління-служба у справах дітей
  Сектор з питань соціального захисту дітей
  Сектор з питань опіки та піклування
Комунальні заклади
  Керівництво
  Управління представництва та захисту інтересів територіальної громади міста у судах загальної юрисдикції департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради
  Управління нормативно-правової роботи департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради
  Управління регуляторної політики та розвитку підприємництва департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради
  Сектор організації і здійснення регуляторної діяльності управління регуляторної політики та розвитку підприємництва департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради
  Відділ контролю та виконання судових рішень департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради
  Загальний відділ департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради
  Керівництво
Управління організаціно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення
Відділ кадрово-організаційної роботи
  Сектор кадрової роботи
  Сектор організаційної роботи
Відділ юридично-технічного забезпечення
  Сектор правового забезпечення
  Сектор по роботі зі зверненнями громадян
  Сектор технічного забезпечення
Відділ інформаційного забезпечення
  Сектор інформаційної політики
Управління організації медичної роботи
  Відділ первинної медичної допомоги
  Відділ спеціалізованої медичної допомоги
Управління фінансово-економічного забезпечення
  Відділ бухгалтерського забезпечення
Відділ економічного забезпечення та внутрішнього фінансового контролю
  Сектор внутрішнього фінансового контролю
Комунальні некомерційні підприємства
  Комунальне некомерційне підприємство "Міська багатопрофільна клінічна лікарні матері та дитини імені проф. М. Ф. Руднєва" Дніпровської міської ради
  Відділ по взаємодії з закладами вторинного рівня надання медичної допомоги та впровадженню платних послуг
  Відділ юридичної, кадрової роботи, діловодства та інформаційного забезпечення
  Сектор діловодства
  Керівництво
Управління транспорту
  Відділ міського електротранспорту
  Відділ менеджменту з підготовки та реалізації проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями
Відділ пасажирських перевезень
  Сектор організації перевезень на міських автобусних маршрутах
  Сектор контролю та моніторингу виконання договірних зобов'язань
Управління транспортної інфраструктури
  Відділ організації роботи місць паркування транспортних засобів та автостоянок
  Відділ з питань організації зупинок громадського транспорту
  Відділ контролю за дорожнім рухом
  Відділ причалів та водного транспорту
  Відділ планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності
  Керівництво
Управління забезпечення депутатської діяльності
  Відділ забезпечення роботи постійних комісій
  Відділ інформаційного забезпечення
  Відділ організаційно-методичної роботи
Управління контролю виконання рішень міської ради
  Відділ контролю виконання рішень міської ради
  Відділ фінансово - бюджетного контролю
  Відділ підготовки проєктів рішень міської ради
  Керівництво
Управління комунальної екології
Відділ поводження з відходами
  Сектор вивезення відходів
Відділ екологічного контролю
  Сектор санітарного нагляду
Управління охорони навколишнього серпедовища
Відділ природоохоронних заходів
  Сектор екологічних проєктів
Відділ екологічної безпеки
  Сектор екологічної безпеки
  Сектор промислової екології
Відділ організаційно-фінансової роботи
  Сектор діловодства та кадрової роботи
  Керівництво
  Відділ інноваційних проєктів
  Відділ інвестиційних проєктів
  Відділ енергоефективності та енергоменеджменту
Управління бухгалтерського обліку і звітності
Відділ бухгалтерського обліку та планово-економічної роботи управління бухгалтерського обліку і звітності
  Сектор діловодства та кадрової роботи управління бухгалтерського обліку і звітності
Управління громадських проєктів
  Відділ організаційної роботи з громадськими проєктами управління громадських проєктів
  Відділ реалізації громадських проєктів управління громадських проєктів
Комунальні підприємства
  Комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради
  Керівництво
  Відділ бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель
Управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи
Відділ по роботі з правоохоронними органами та охорони громадського порядку
  Сектор мобілізаційної та оборонної роботи
Управління з питань цивільного захисту
Відділ підготовки керівного складу і оповіщення та забезпечення роботи комісій з питань надзвичайних ситуацій
  Сектор мобілізаційної та оборонної роботи
  Керівництво
  Головний бухгалтер
  Відділ по роботі з дозвільними документами
  Відділ державного архітектурно-будівельного контролю
  Юридичний відділ
  Керівництво
  Відділ реєстрації звернень громадян
  Відділ з організації розгляду звернень громадян
  Відділ контролю
  Сектор організаційно-аналітичної роботи та опрацювання електронних петицій
  Сектор архівної роботи
  Керівництво
  Відділ контролю
  Відділ аудиту
  Відділ перевірок та аналітики
  Керівництво
  Відділ фінансово-господарської діяльності
  Відділ з публічних закупівель
  Відділ розвитку електронних сервісів
Управління інформаційно-телекомунікаційних систем
  Відділ технічної підтримки
  Відділ програмного забезпечення баз даних
  Відділ-служба захисту інформації
  Відділ по роботі з автоматизованою системою взаємодії виконавчих органів влади
Комунальні підприємства
  Комунальне підприємство "Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста "єДніпро" Дніпровської міської ради
  Керівництво
  Відділ бухгалтерської та кадрової роботи
  Відділ моніторингу стану дотримання законодавства з питань праці та здійснення контрольних заходів
  Юридичний відділ
  Відділ організаційно-аналітичної роботи та діловодства
  Керівництво
  Відділ діловодства та кадрової роботи
  Відділ обробки звернень
  Відділ бухгалтерського обліку та звітності
  Юридичний відділ
Відділ контролю благоустрою
  Сектор з обробки адміністративних матеріалів
  Сектор контролю опорядження фасадів
Комунальні підприємства
  Комунальне підприємство "Благоустрій міста" Дніпровської міської ради
  Керівництво
  Відділ з комунальних та організаційних питань
  Відділ з соціального захисту населення
  Керівництво
  Відділ діловодства та кадрової роботи
  Відділ бухгалтерського обліку та правового забезпечення
  Відділ по роботі зі зверненнями юридичних та фізичних осіб
  Управління споживчого ринку та реклами
  Відділ дозвільної документації
  Керівництво
  Відділ інспекційного контролю, обліку та охорони об’єктів культурної спадщини
  Відділ бухгалтерського обліку та організаційної роботи
  Юридичний відділ
  Керівництво
  Відділ планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності
Відділ організаційно - аналітичної роботи, інформаційних технологій та забезпечення діяльності
  Сектор з організації документообігу
  Сектор з інформаційних технологій та комунікацій
  Відділ юридичної та кадрової роботи
  Відділ контролю за виконанням адміністративних постанов
Відділ інформаційного забезпечення
  Сектор підготовки адміністративних постанов
  Сектор забезпечення направлення адміністративних постанов
  Відділ контролю за паркуванням
  Відділ контролю за стоянкою і зупинкою
  Відділ тимчасового затримання транспортних засобів
  Відділ контролю за безпекою дорожнього руху
  Відділ перевірок майданчиків для паркування
  Керівництво
  Загальний відділ
  Відділ правової та кадрової роботи
  Відділ прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Амур-Нижньодніпровського району
  Відділ прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району
  Відділ прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Самарського району
  Відділ прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Амур-Нижньодніпровського району
  Відділ прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району
  Відділ прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Самарського району
  Відділ реалізації державних програм та надання адресних допомог Амур-Нижньодніпровського району
  Відділ реалізації державних програм та надання адресних допомог Індустріального району
  Сектор реалізації державних програм та надання адресних допомог Самарського району
  Відділ аналітичної роботи з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Амур-Нижньодніпровського району
  Відділ аналітичної роботи з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району
  Сектор аналітичної роботи з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Самарського району
  Відділ соціальних гарантій Амур-Нижньодніпровського району
  Відділ соціальних гарантій Індустріального району
  Відділ соціальних гарантій Самарського району
Відділ фінансово-економічної діяльності
  Сектор оперативної і поточної фінансово-економічної роботи відділу фінансово-економічної діяльності
  Сектор соціальних виплат та допомог відділу фінансово-економічної діяльності
  Сектор закупівель та договірної роботи відділу фінансово-економічної діяльності
  Відділ перевірки правильності призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій
  Відділ виплати усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
  Відділ автоматизації та обробки інформації
  Керівництво
  Загальний відділ
  Відділ правової та кадрової роботи
  Відділ прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району
  Відділ прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району
  Відділ реалізації державних програм та надання адресних допомог Новокодацького району
  Відділ соціальних гарантій Новокодацького району
  Відділ аналітичної роботи з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району
  Відділ перевірки правильності призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій Новокодацького району
  Відділ фінансово-економічної діяльності
  Сектор оперативної і поточної фінансово-економічної роботи відділу фінансово - економічної діяльності
  Відділ виплати усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
  Сектор автоматизації та обробки інформації відділу виплати усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
  Відділ прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Чечелівського району
  Відділ прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Чечелівського району
  Відділ реалізації державних програм та надання адресних допомог Чечелівського району
  Відділ соціальних гарантій Чечелівського району
  Відділ аналітичної роботи з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Чечелівського району
  Сектор перевірки правильності призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій Чечелівського району
  Керівництво
  Загальний відділ
  Відділ правової та кадрової роботи
  Відділ прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Соборного району
  Відділ прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Центрального району
  Відділ прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Шевченківського району
  Відділ прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Соборного району
  Відділ прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Центрального району
  Відділ прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Шевченківського району
  Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг Соборного району
  Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг Шевченківського району
  Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг Центрального району
  Відділ аналітичної роботи з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Соборного району
  Відділ аналітичної роботи з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Шевченківського району
  Сектор аналітичної роботи з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Центрального району
  Відділ перевірки правильності призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій Соборного району
  Відділ перевірки правильності призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій Шевченківського району
  Сектор перевірки правильності призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій Центрального району
  Відділ соціальних гарантій Соборного району
  Відділ соціальних гарантій Шевченківського району
  Відділ соціальних гарантій Центрального району
  Відділ фінансово-економічної діяльності
  Сектор оперативної і поточної фінансово-економічної роботи відділу фінансово-економічної діяльності
  Сектор закупівель та договірної роботи відділу фінансово-економічної діяльності
  Відділ виплати усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
  Сектор автоматизації та обробки інформації відділу виплати усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
  Керівництво
  Відділ з роботи по податках та зборах в частині місцевого бюджету
  Управління координації роботи з податків та зборів місцевого бюджету
  Відділ моніторингу та координації надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та окремих податків і зборів місцевого бюджету
  Відділ моніторингу та координації надходжень плати за землю
Керівництво
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
  Сектор обліку капітальних вкладень
Відділ планування та фінансування
  Сектор планування капітальних вкладень відділу планування та фінансування
Відділ управління персоналом, діловодства та опрацювання звернень громадян
  Сектор опрацювання звернень громадян
  Відділ правового забезпечення
  Відділ адміністративно-господарського забезпечення
Тендерно-договірний відділ
  Сектор спрощених закупівель
Управління будівництва
  Відділ технічного нагляду
Кошторисний відділ
  Сектор моніторингу цін
  Відділ підготовки будівництва
Управління проєктування та технічної підготовки будівництва
  Відділ проєктування об'єктів реконструкції та будівництва
  Відділ проєктування об'єктів з капітального ремонту
  Керівництво
  Управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства
  Управління-служба у справах дітей
  Відділ ведення Державного реєстру виборців
  Відділ бухгалтерського обліку та звітності
  Відділ з організаційно-правової роботи
  Відділ із загальних питань
  Керівництво
  Відділ з організаційно-правової роботи
  Відділ ведення Державного реєстру виборців Самарського району
  Відділ ведення Державного реєстру виборців Індустріального району
  Відділ із загальних питань
  Відділ бухгалтерського обліку та звітності
  Управління-служба у справах дітей
  Відділ опіки і піклування управління-служби у справах дітей
  Відділ захисту прав дітей управління-служби у справах дітей
  Управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства
  Житлово-комунальний відділ управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства
  Господарський відділ управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства
  Керівництво
Управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства
  Житлово - комунальний відділ
  Господарський відділ
Управління - служба у справах дітей
  Відділ опіки і піклування
  Відділ соціального захисту дітей
  Відділ бухгалтерського обліку та звітності
  Відділ ведення державного реєстру виборців
  Відділ з організаційно-правової роботи
  Відділ з загальних питань
  Керівництво
  Відділ бухгалтерського обліку та звітності
  Відділ з організаційно-правової роботи
  Відділ ведення Державного реєстру виборців
  Відділ з загальних питань
  Управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства
  Управління-служба у справах дітей
  Відділу опіки і піклування
  Відділ захисту прав дітей
  Керівництво
  Відділ бухгалтерського обліку та звітності
  Відділ із загальних питань
  Відділ з організаційно-правової роботи
  Управління-служба у справах дітей
  Відділ опіки і піклування
  Відділ захисту прав дітей
  Відділ ведення Державного реєстру виборців Центрального району
  Відділ ведення Державного реєстру виборців Чечелівського району
  Управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства
  Житлово-комунальний відділ
  Керівництво
  Управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства
  Житлово-комунальний відділ
  Господарський відділ
  Управління-служба у справах дітей
  Відділ опіки і піклування
  Відділ захисту прав дітей
  Відділ бухгалтерського обліку та звітності
  Відділ ведення державного реєстру виборців
  Відділ з організаційно-правової роботи
  Відділ із загальних питань
  Начальник відділу
  Заступник начальника відділу
  Головний спеціаліст відділу
  Керівництво
  Управління з технічних та організаційних питань
  Технічний відділ
  Сектор з капітального ремонту
  Сектор з поточного ремонту
  Організаційний відділ
  Управління бухгалтерського обліку та тендерних процедур
  Відділ бухгалтерського обліку та звітності
  Тендерно-договірний відділ
Комунальні підприємства
  Комунальне підприємство «Енергодім» Дніпровської міської ради
Комунальні заклади
  Керівництво
  Відділ бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності
  Відділ позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту
  Відділ молодіжної та гендерної політики департаменту
  Керівництво
  Відділ бухгалтерської та кадрової роботи
  Відділ використання та збереження документів
  Відділ трудового архіву
  Відділ формування Національного архівного фонду
  Сектор діловодства та контролю
  Госпрозрахункова група
  Керівництво
  Відділ інспекційного контролю та моніторингу
  Відділ організаційно-аналітичної та правової роботи