Перейти в кабінетКабінет мешканця
Дніпра
Комунальне підприємство "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпровської міської ради

Основна діяльність:

 • технічна інвентаризація, паспортизація
 • складання схематичних планів земельних ділянок
 • ведення та зберігання інвентаризаційних, приватизаційних та реєстраційних справ, реєстрових книг на об’єкти нерухомого майна
 • зберігання, оновлення та поповнення матеріалів постійного зберігання
 • обробка даних і надання за запитами, з урахуванням вимог чинного законодавства, інформації фізичним та юридичним особам на об’єкти нерухомого майна і прав на них, оброблення інших баз даних

Шамов Олександр Вікторович

Автобіографія

Адреса: місто Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 9
Телефон: 371-20-72,
Факс: 33-77-78
E-mail: [email protected]

Графік роботи: понеділок - четвер 8:30 - 16:00, п’ятниця 8:30 - 16:00, перерва 13:00 - 13:30
Графік роботи стола замовлень:
прийом замовлень: понеділок - четвер 8:30 - 13:00 та з 14:00 -16:00, п’ятниця 8:30 - 13:00 та з 14:00 -16:00
видача замовлень: понеділок - четвер 11:00 - 13:00 та з 14:00 -16:00, п’ятниця 11:00 - 13:00 та з 14:00 -16:00

Графік прийому громадян: понеділок з 9:00 - 13:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік

Керівництво підприємства:

Директор - Шамов Олександр Вікторович
Головний бухгалтер - Шевченко Віра Дмитрівна

№ п/п ПОСАДА П.І.Б.  Телефон
Адміністративно-управлінський персонал
1 Директор підприємства Шамов Олександр Вікторович (056) 370-20-72
2 Заступник директора підприємства Ряполов Павло Олександрович (056) 371-32-17
3 Головний бухгалтер Шевченко Віра Дмитрівна (056) 370-35-61
4 Заступник головного бухгалтера Повєтьєва Ірина Іванівна (056) 370-35-61
5 Бухгалтер 1кат. Цьока Юлія Павлівна (056) 370-35-61
6 Адміністративний помічник Домаскіна Ольга Олексіївна (056) 371-32-17; 33-77-78
       
Виробничий відділ
7 Начальник відділу  Усманов Сергій Володимирович (056) 778-21-09
8 Провідний спеціаліст із загальних питань Новікова Ольга Володимирівна (056)371-32-17
9 Провідний спеціаліст по прийому та видачі замовлень Шереметьєва Ірина Анатоліївна  (056)370-35-19
10 Провідний спеціаліст по прийому та видачі замовлень

Понкратова Карина Себувна

(056)370-35-19
11 Провідний спеціаліст  Кравець Олег Григорович (056)778-21-09
12 Провідний спеціаліст  Дворецька Юлія Олексіївна (056)370-35-56
13 Провідний спеціаліст  Шматченко Валентина Михайлівна (056)778-21-09
14 Провідний спеціаліст  Нозадзе Тетяна Володимирівна (056)778-21-09
15 Провідний спеціаліст  Супрун Наталя Григорівна (056)778-21-09
16 Провідний спеціаліст  Нурієва Вікторія Віталіївна (056)778-21-09
17 Провідний спеціаліст  Сидоренко Лариса Федорівна (056)778-21-09
18 Провідний спеціаліст Шулайкін Тарас Сергійович (056)778-21-09
19 Інженер з комп'ютерних систем Віданов Владислав Володимирович (056)370-35-56
20 Фахівець 1кат. Кайстро Марина Михайлівна (056)371-32-17
21 Фахівець 2кат Родіонова Світлана Павлівна (056)371-32-17
22 Фахівець 2кат Козак Тетяна Олександрівна (056)371-32-17
23 Фахівець  Цьока Михайло Михайлович (056)370-35-56
24 Фахівець  Поляков Олег Анатолійович (056)778-21-09
25 Фахівець  Найдьонова Олена Іванівна (056)778-21-09
26 Фахівець  Тарасов Сергій Іванович (056)778-21-09
27 Інженер з інвентаризації нерухомого майна 1кат. Колеснікова Олена Віталіївна (056)778-21-09
28 Інженер з інвентаризації нерухомого майна 1кат. Пузанова Наталія Іванівна (056)778-21-09
29 Водій Лікаренко Роман Анатолійович  
30 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткувань Бредун Леонід Свиридонович (056) 370-35-61
31 Охоронник Руденко Геннадій Володимирович (056) 370-35-61
32 Охоронник Балацен Ігор Валерійович  
33 Охоронник Чуб Сергій Федорович  
34 Охоронник Корольков Євгеній Леонідович  
35 Прибиральник службових приміщень Зінаєнкова Ольга Олександрівна  
36 Прибиральник службових приміщень Шкут Наталія Петрівна  

Згідно п.3 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати (подання Звіту про рух горошових коштів та Звіту про використання коштів, внесених до статутних капіталів підприємства не передбачено)

Згідно п.3 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати (подання Звіту про рух горошових коштів та Звіту про використання коштів, внесених до статутних капіталів підприємства не передбачено)

Ціни на види послуг, що надаються КП «ДМБТІ» ДМР формуються виходячи з трудомісткості, визначеної згідно Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.11.2003 № 198 (із змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.02.2004 за №188/8787, та вартості однієї нормо-години, розрахованої відповідно до «Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України», затверджених наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 08.04.2004 № 76 (із змінами та доповненнями).

Ключові показники результативності/ефективності комунального підприємства "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпровської міської ради за 2020 рік:

 • Надано інформаційних довідок про раніше зареєстроване право власності - 11 473
 • Надано відповідей на запити правоохороних органів, судів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб - 3143
 • Надано послуг з технічної інвентаризації нерухомого майна - 253

Ключові показники результативності/ефективності комунального підприємства "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпровської міської ради за 2021 рік:

 • Надано інформаційних довідок про раніше зареєстроване право власності - 15241
 • Надано відповідей на запити правоохороних органів, судів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб - 3367
 • Надано послуг з технічної інвентаризації нерухомого майна - 468

Ключові показники результативності/ефективності комунального підприємства "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпровської міської ради за 2022 рік:

 • Оброблено запитів від нотаріусів, фізичних та юридичних осіб – 7675 запитів;
 • Оброблено запитів, що надійшли від правоохоронних та других компетентних органів та ін. – 3658 запитів;
 • Виконано 43 оформлення дубліката Свідоцтва про право власності на приватизовану квартиру (ЖБК) / дубліката реєстраційного посвідчення або виправлення помилок у приватизаційних документах у зв’язку з ліквідацією приватизаційного органу;
 • Проведено 393 технічних інвентаризацій з внесенням інформації до ЄДЕССБ;
 • Здійснено 67 робіт з внесення інформації до ЄДЕССБ про результати проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.