Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" Дніпровської міської ради

Основна діяльність підприємства:

1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я населення, що передбачає проведення на території Індустріального та Амур-Нижньодніпровського районів м. Дніпро заходів, спрямованих на:
забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною ПМСД;
забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території Індустріального та Амур-Нижньодніпровського районів м. Дніпро, з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної ПМСД;
організація надання ПМСД, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством України порядку;
участь у наданні спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги, віднесеної до компетенції Центру, згідно з розмежуванням первинної та вторинної медичної допомоги під час реформування галузі;
проведення профілактичних щеплень;
забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає ПМСД (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у визначеному законодавством України порядку;
планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;
забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Індустріального та Амур-Нижньодніпровського районів м. Дніпро із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);
організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством України порядку;
забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;
впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;
участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством України порядку;
проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання ПМСД;
визначення проблемних питань надання ПМСД Індустріального та Амур-Нижньодніпровського районів м. Дніпро та шляхів їх вирішення;
розробка планів розвитку ПМСД Індустріального та Амур-Нижньодніпровського районів м. Дніпро;
проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;
визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення ПМСД;
вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;
забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;
медична практика;
зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.

3. Центр є базою для лікарів-інтернів загальної практики – сімейної медицини.

Головний лікар підприємства:
Одінцова Галина Миколаївна

Адреса: місто Дніпро, провулок Фестивальний 1
Телефон: 767-34-25
Е-mail: [email protected]
Графік роботи: понеділок - п’ятниця 8:00 - 20:00, субота 8:00 - 16:00, неділя 9:00 - 15:00
Графік прийому громадян: понеділок - п’ятниця 13:00 - 16:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік

Керівництво підприємства:

Одінцова Галина Миколаївна

Головний лікар

[email protected]

Коваленко Віктор Анатолійович

Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності

[email protected]

Ткаченко Юлія Сергійовна

Заступник головного лікаря з охорони материнства та дитинства

[email protected]

Абрамова Віра Дмитрівна

Заступник головного лікаря з економічних питань

[email protected]

Грінченко Надія Борисівна

Головний бухгалтер

[email protected]

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.