Погода
Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради

Генеральний директор:

Корпусенко Вікторія Геннадіївна

 

Адреса: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 65

Телефон: (056) 770-85-61

E-mail: [email protected]

Графік роботи: Адміністрація - понеділок - п'ятниця з 8.00 до 16.00
Стаціонарні відділення - цілодобово
Амбулаторний прийом - щодня з 8.00 до 20.00

Графік прийому громадян: кожен понеділок з 9.00 до 13.00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік

Інформація про винагороду керівника КП: Розмір оплати праці (посадового окладу, винагороди) директора комунального підприємства розраховується на підставі рішення міської ради від 15.11.2017 № 66/26 «Про затвердження Положення про оплату праці керівників підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Дніпра».

ProZorro

E-data

ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДРИЄМСТВА 

 Надання пацієнтам на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належної профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності та ведення післяпологового періоду; спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика)

СТРУКТУРА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

1

Адміністративно-управлінський персонал

27.02

Кабінет інфекційних захворювань

2

Відділ організаційно-кадрової та правової роботи

27.03

Кабінет “Довіра”

3

Господарсько-обслуговувальний персонал

27.04

Рентген кабінет

4

Інженерно-технічний відділ

27.05

Кабінет ультразвукової діагностики

5

Загальнолікарняний персонал

27.06

Відділення медичної реабілітації

6

Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики

27.07

Денний стаціонар

7

Бухгалтерський відділ

28

Жіноча консультація

8

Економічний відділ

29

Кардіологічне відділення

9

2 Хірургічне відділення

30

Терапевтичне відділення

10

3 Хірургічне відділення

31

Хірургічне відділення геріатричного профілю

11

4 Хірургічне відділення

32

Відділення реконструктивно-пластичної гінекології

12

Гінекологічне відділення

33

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

13

Неврологічне відділення для хворих з порушенням кровообігу головного мозку

34

Травматологічне відділення

14

Приймальне відділення

35

Алергологічний центр

15

Операційне відділення

35.01

Відділення дитячої алергології

16

Відділення мініінвазивних ендоскопічних втручань та інструментальної діагностики

35.02

Консультативно-діагностичне відділення з ліжками денного стаціонару

17

Фізіотерапевтичне відділення

36

Стерилізаційна

18

Рентгенівське відділення

37

Патологоанатомічне відділення

19

Відділення трансфузіології

38

Центр психіатричної допомоги дорослому та дитячому населенню

20

1 Кардіологічне відділення для хворих на інфаркт міокарда

38.01

Філія №1

21

2 Кардіологічне відділення для хворих на інфаркт міокарда

38.01.01

Денний стаціонар філії №1

22

Відділення інтенсивної терапії загального профілю № 1

38.02

Філія №2

23

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії хірургічного профілю № 2

38.02.02

Денний стаціонар філії №2

24

Клініко-діагностична лабораторія

39

Лікарняний банк крові

24.01

Експрес-лабораторія

40

Центр зі стоматологічної допомоги дорослим та дітям

25

Центральна стерилізаційна

40.01

Дитяче стоматологічне відділення

26

Відділення ультразвукової та функціональної діагностики

40.02

Ургентний кабінет

27

Консультативно-діагностичний центр

40.03

Рентгенівський кабінет

27.01

Травматологічний кабінет

41

Організаційно-методичний відділ

 

ДОВІДНИК КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Генеральний директор

Корпусенко  Вікторія Геннадіївна

770-85-61
Заступник генерального директора з організацій-но-аналітичної роботи Вишневський Віктор Олександрович -
Заступник генерального директора з економічних питань Пономаренко Ольга Іванівна -

Заступник медичного директора з ЕТН

Мельчина Людмила Іванівна

770-85-12
Медичний директор з організації надання медичної допомоги Алейник Дмитро Вадимович 770-63-22
Заступник медичного директора

Король Вадим Васильович

770-58-16
Головна медсестра

Дубровських Марина Анатоліївна

726-41-53

Головний бухгалтер

Рожкова Тетяна Іллівна 770-65-06
2 хірургічне відділення

Чабаненко Галина Миколаївна

770-65-07
3 хірургічне відділення

Власенко Анатолій Миколайович

770-58-18
4 хірургічне відділення

Чекан Лівіу  Овідієвич

770-65-09
Хірургічне відділення геріатричного профілю

Гетман Валентин Васильович

770-87-02

Операційне відділення

Гайтеров Андрій Миколайович -
Відділення міні-інвазивних ендоско-пічних втручань та інструментальної діагностики

Кузнєцов Геннадій Едуардович

770-84-01
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Болтянський  Станіслав Володимирович

770-84-49
Відділення інтенсивної терапії загального профілю № 1

ПавленкоОлександр Миколайович

770-65-22
Відділення анес-тезіології та інтен-сивної терапії хірур-гічного профілю № 2 Панін Андрій Миколайович 770-65-19
1 кардіологічне відділення для хворих на інфаркт міокарду

Васильєва Людмила  Іванівна

770-65-15
2 кардіологічне відділення для хворих на інфаркт міокарду

Щукіна Людмила Олександрівна

770-58-03

Кардіологічне відділення

Іванов Андрій Петрович 770-86-71

Гінекологічне відділення

Ушакова Тетяна Борисівна 770-65-11

Відділення реконструктивно-пластичної гінекології

Пашкова Олена Миколаївна 770-86-88
Неврологічне відділення для хворих з порушенням крово-обігу головного мозку

Голик Олена Євгенівна

770-58-02
Алергологічний центр

Дитятковська Євгенія Михайлівна

33-59-03
Відділення дитячої алергології алергологічного центру Науменко Наталія Василівна -
Терапевтичне відділення Уварова Олена Станіславівна

770-84-19

Травматологічне відділення

Федченко Віктор Петрович

770-86-65
Приймальне відділення

Антонова Наталія Вікторівна

770-58-04
Рентгенівське відділення

Верченко Ірина Григорівна

770-65-20
Відділення трансфузіології

Гаспарян Назалі Гагіківна

770-65-04
Відділення ультразвукової та функціональної діагностики

Ткаченко Наталія Гнатівна

770-60-19
Консультативно-діагностичний центр

Борзова Тетяна Анатоліївна

770-85-06
Жіноча консультація

Парубець Наталія Дмитрівна

770-84-43
Клініко-діагностична лабораторія

Потаповська Ірина Павлівна

770-58-06
Фізіотерапевтичне відділення

Бараннік  Тетяна Леонідівна

770-58-07
Інформаційно-аналітичний відділ медичної статитсики Кримова Лариса Георгіївна -

Паталогоанатомічне відділення

Єньков Андрій Борисович -

 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Згідно п.3 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"  подання звіту про рух горошових коштів для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, не передбачено.

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ВНЕСЕНИХ ДО СТАТУТНИХ КАПІТАЛІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Згідно п.3 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"  подання звіту про використання коштів, внесених до статутних капіталів підприємств для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, не передбачено.

Розмір та порядок формування тарифів на товари, роботи чи послуги: КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" ДМР  є комунальним некомерційним підприємством, яке здійснює господарську некомерційну діяльність без мети одержання прибутку, тарифи не формує.