Секретар міської ради

Графік особистого прийому громадян:  
Другий вівторок місяця. 
Обов'язковий попередній запис у к. 108.

Адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75, к. 515

тел. 745-76-76

e-mail: [email protected]

 

ПОВНОВАЖЕННЯ:


Відповідно до ст. 50 закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” секретар міської ради:

1. Організовує підготовку сесій міської ради з питань, що виносяться на її розгляд, та забезпечує їх узгодження.
2. Організовує попередній розгляд рішень міської ради у постійних комісіях та забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців, забезпечує контроль за їх виконанням.
3. Узгоджує проекти рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови у встановленому порядку та організовує контроль за їх виконанням з питань компетенції міської ради.
4. За дорученням міського голови, у разі відсутності міського голови та в інших випадках, передбачених законодавством, скликає сесії міської ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.
5. Веде засідання ради та підписує її рішення у передбачених вище випадках.
6. Організовує підготовку сесії міської ради, питань, що виносяться на розгляд ради.
7. Забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.
8. За дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
9. Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.
10. Організовує за дорученням міського голови відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
11. Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста. Забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.
12. Забезпечує організацію і здійснення контролю за використанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, постійних комісій міської ради, розпоряджень міського голови.
13. За відповідними дорученнями у межах питань, з яких видаються розпорядження міського голови, приймаються рішення міської ради та її постійних комісій, виконавчого комітету організовує та контролює роботу щодо перевірок дотримання зобов’язень по платежах у міський бюджет, виконання вимог щодо захисту прав споживачів, управління комунальною власністю міста та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням норм і вимог по обслуговуванню мешканців міста у різних сферах та галузях.
14. За дорученням міського голови проводить брифінги, прес – конференції керівництва міської ради, проводить інформування населення міста про їх роботу у межах повноважень, визначених цим розподілом повноважень.
15. Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її органів.
16. Організовує роботу щодо присвоєння найменувань або перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів, мостів та інших споруд згідно з вимогами законодавства.
17. Організовує та сприяє роботі:
- комісії міської ради з питань присвоєння звання „Почесний громадянин м. Дніпра”
- міської комісії щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території м. Дніпра.

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.