Погода
Загальна інформація

Шановні мешканці міста,
відвідувачі офіційного Інтернет-порталу
Дніпровської міської ради!


       З  9 травня 2011 року набрав чинності Закон України ЗАКОН УКРАЇНИ «Про доступ до публічної інформації»), що визначає порядок забезпечення права на отримання інформації від органів влади, місцевого самоврядування та інших розпорядників публічної інформації.
Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом ЗАКОН УКРАЇНИ «Про доступ до публічної інформації».

      Доступ до публічної інформації у міській раді забезпечується шляхом:
       - систематичного та оперативного оприлюднення інформації (в офіційному друкованому виданні – газета «Наше місто»; на офіційному веб-порталі  в мережі Інтернет – dniprorada.gov.ua; на інформаційних стендах).
       - забезпечення доступу до пленарних засідань міської ради та засідань постійних комісій (дивіться  Регламент Дніпропетровської міської ради VI скликання);
       - надання інформації за запитами на публічну інформацію (інформаційними запитами).
      Запит на інформацію слід відрізняти від звернень громадян, що направляються відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Звернення громадян мають іншу юридичну природу та містять пропозиції, зауваження, скарги, клопотання щодо діяльності міської ради. Запит на інформацію містить лише прохання надати наявну в міській раді публічну інформацію.
      Закон “Про доступ до публічної інформації» також не поширюється на запити, що надсилаються одним органом влади іншому (ст.2 ЗАКОН УКРАЇНИ «Про доступ до публічної інформації»).
      Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі на вибір запитувача:
       - поштою на адресу: просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000 (з позначкою на конверті «Публічна інформація»)
       - електронною поштою:  [email protected]
       - за телефоном: +38 (056) 744 34 43

      Письмовий запит на інформацію подається в довільній формі, але при цьому повинен містити кілька обов’язкових реквізитів (ст. 19 ЗАКОН УКРАЇНИ «Про доступ до публічної інформації»):
1) ім'я та прізвище (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.


      Для спрощення процедури оформлення письмових запитів міська рада пропонує форму інформаційного запиту.
      Відповідь на запит буде надаватися у письмовій формі, або у формі зазначеній запитувачем не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту або в інший термін відповідно до Закону (ст. 20 Закону).
      Інформація на запит надається безкоштовно. Якщо виконання запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, то запитувач повинен відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк  (ст.21 ЗАКОН УКРАЇНИ «Про доступ до публічної інформації»).
      Надати запит та отримати відповідь на запитувану інформацію можна особисто на першому поверсі будівлі Дніпровської міської ради за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75, к.113.
      Режим роботи:
Понеділок - четверг - з 09.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00
п`ятниця з 09.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.45


       Пропонуємо Вашій увазі ряд нормативних документів:
        - Статут територіальної громади міста - основний документ міської спільноти, який визначає особливості місцевого самоврядування в місті та є одним з перших в Україні і першим в історії нашого міста, який регулює порядок роботи депутатів міської ради, визначає умови для ефективної реалізації прав та повноважень депутатів.
        - «Регламент виконавчого комітету міської ради» - який визначає принципи, порядок та напрямки діяльності виконавчого комітету міської ради.
        Дорогі друзі! Наша спільна робота безперечно буде сприяти подальшому зростанню економічної, політичної, наукової і моральної ролі міста Дніпра у суверенній Україні.
       Чекаємо на Вас та сподіваємось у  подальшому на плідне спілкування!