Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради

Підпорядковано Міському голові

Основні напрямки діяльності:

Регламентовані Положенням про департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради, затвердженим рішенням міської ради від 24.10.2018 № 50/36

Мета і завдання департаменту:

Метою Департаменту є сприяння міській раді у виконанні визначених Конституцією і законами України повноважень щодо ефективного управління майном, корпоративними правами, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, вирішенню питань землеустрою, містобудування міста Дніпра.

Основними завданнями Департаменту є:

- формування та реалізація стратегії розвитку і використання земель у межах міста Дніпра, оптимізація правовідносин у земельній сфері;
- забезпечення реалізації державної та регіональної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Дніпра та акцій (часток, паїв), що належить територіальній громаді міста Дніпра в статутних капіталах господарських товариств;
- розроблення концепції ефективного управління майном та корпоративними правами, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, спрощення процедури розпорядження об’єктами нерухомості;
- облік та ведення реєстру договорів оренди нерухомого майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Дніпра;
- створення у межах компетенції умов для притоку інвестицій, сприяння покращенню інвестиційної привабливості міста Дніпра;
- реалізація повноважень міської ради та її виконавчих органів у сфері містобудування та архітектури, заходів, пов'язаних із створенням та веденням містобудівної документації;
- здійснення у визначеному законодавством порядку самоврядного контролю а також координація діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради, районних у місті рад, їх виконавчих органів, комунальних підприємств з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

Нормативні  акти, які використовуються в роботі:

У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади за напрямком діяльності, міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, документацією системи управління якістю (СУЯ), цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

Програми департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, затверджені міською радою, які розроблені та виконуються:

- Комплексна містобудівна Програма розвитку м. Дніпра на 2016-2020 роки;
- Програма заходів та завдань з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища м. Дніпра на 2016-2020 роки;
- Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпро на  2016-2020 роки;
- Програма розвитку відносин володіння,користування,розпорядження та обліку комунального майна,що належить до територіальної громади м. Дніпра на 2016-2020 роки;
- Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на  2016-2022 роки.

Директор департаменту
Мовшин Дмитро Ілліч

Адреса: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького 75А, кабінет 38
Телелефон: 744-31-58
Е-mail: [email protected]
Графік прийому: другий четвер кожного місяця 10:00 - 13:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік

Заступник директора департаменту – начальник управління земельних відносин:
Ведмідь Олена Вікторівна

Адреса: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького 75А, кабінет 38
Телефон: 744-31-58
Е-mail: [email protected]
Графік прийому: кожен вівторок, четвер місяця 10:00 - 13:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018

Заступник директора департаменту - начальник управління з питань комунальної власності:
Турчак Альона Миколаївна

Адреса: місто Дніпро, вулиця Мечникова, 6,  3 поверх, кімната 38
Телефон: 744-03-61
Графік прийому: кожен четвер місяця 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018

Структура департаменту:

- Директор департаменту
- Управління земельних відносин
- Заступник директора департаменту –начальник управління земельних відносин
- Заступник начальника управління
- Відділ підготовки розпорядчих актів
- Відділ підготовки договорів
- Відділ інформації та моніторингу земель
- Відділ ринку земель
- Відділ підготовки рішень у сфері земельних відносин
- Управління з питань комунальної власності
- Заступник директора департаменту-начальник управління з питань комунальної власності
- Відділ з питань оренди нерухомого майна
- Відділ корпоративного управління та обліку комунального майна
- Відділ з питань приватизації нерухомого майна
- Відділ моніторингу та контролю за виконанням умов договорів оренди та договорів купівлі-продажу
- Головне архітектурно-планувальне управління
- Начальник головного управління департаменту - головний архітектор міста
- Заступник начальника головного управління
- Відділ цивільної забудови, забезпечення діяльності архітектурно – містобудівної ради
- Відділ містобудівного прогнозу, охорони культурної спадщини та дизайну міського середовища
- Відділ промисловості, транспорту, індивідуальної забудови
- Відділ моніторингу інженерної інфраструктури, розгляду та реєстрації проектів
- Відділ служби містобудівного кадастру
- Сектор містобудівного моніторингу відділу служби містобудівного кадастру
- Сектор адресного плану міста відділу служби містобудівного кадастру
- Сектор геослужби міста відділу служби містобудівного кадастру
- Відділ бухгалтерського обліку та господарської діяльності
- Юридичний відділ
- Відділ діловодства та архівної роботи
- Сектор кадрової робот

Головне архітектурно-планувальне управління

Начальник  головного архітектурно-планувального  управління департаменту  -  головний  архітектор  міста:
Волик Дмитро Володимирович

Адреса: місто Дніпро, вулиця Набережна Леніна 29А
Телефон: 745-25-29
Факс: 744-34-94
Е-mail: [email protected]
Графік роботи: понеділок - четвер 09:00 - 18:00, п'ятниця 09:00 - 16:45, перерва 13:00 - 13:45
Графік прийому громадян: вівторок, четвер, 10:00 - 13:00 

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018

Заступник начальника управління - головний художник міста
Білопольський Сергій Олександрович

Адреса: місто Дніпро, вулиця Набережна Леніна 29А
Телефон: 745-50-84
Факс: 744-34-94
Е-mail: [email protected]
Графік прийому громадян: вівторок, четвер, 10:00 - 13:00 

Заступник начальника головного архітектурно-планувального управління:
Мішарін Віктор Михайлович

Адреса: місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна 29А, 2 поверх
Телефон: 726-54-29
Е-mail: [email protected]
Графік прийому громадян: вівторок, четвер, 10:00 - 13:00

Заступник начальника головного архітектурно-планувального управління:
Суслов Руслан Іванович

Адреса: місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна 29А, 2 поверх
Телефон: 744-34-39
Е-mail: [email protected]
Графік прийому громадян: вівторок, четвер, 10:00 - 13:00 

 Співробітники департаменту: 


п/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Міський телефон

1

Директор департаменту

Мовшин Дмитро Ілліч

744-31-58

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

2

Заступник директора департаменту –начальник управління земельних відносин

Ведмідь Олена Вікторівна

744-31-58

3

Заступник начальника управління земельних відносин

Блудова Ганна Олексіївна

744-84-63

ВІДДІЛ ПІДГОТОВКИ РОЗПОРЯДЧИХ АКТІВ

4

Начальник відділу

Шатайло Ольга Михайлівна

744-27-06

5

Заступник начальника відділу

Соколов Олег Ігорович

744-63-51

6

Головний спеціаліст

Бражнікова Катерина Володимирівна

744-63-51

7

Головний спеціаліст

Устинов Сергій Іванович

-

8

Головний спеціаліст

Фесак Ірина Василівна

744-27-06

9

Головний спеціаліст

Штанько Галина Іванівна

-

ВІДДІЛ ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

10

Начальник відділу

Перев’язка Максим Юрійович

-

11

Головний спеціаліст

Бадьорний Станіслав Русланович

-

12

Головний спеціаліст

Хранюк Ірина Андріївна

-

13

Головний спеціаліст

Литвиненко Роман Сергійович

-

ВІДДІЛУ ПІДГОТОВКИ ДОГОВОРІВ

14

Начальник відділу

Кравченко Валерія Володимирівна

744-15-58

15

Заступник начальника відділу

Калужських Анастасія Геннадіївна

744-15-58

16

Головний спеціаліст

Рижкова Аліна Олегівна

744-15-58

17

Головний спеціаліст

Матросова Марина Юріївна

744-15-58

18

Головний спеціаліст

Теличко Анна Костянтинівна

744-15-58

19

Головний спеціаліст

Антоненко Людмила Олегівна

744-31-58

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ

20

Начальник відділу

Маслюк Володимир Сергійович

744-86-75

21

Заступник начальника відділу

Гриценко Тетяна Анатоліївна

744-86-75

22

Головний спеціаліст

Бєлкіна Юлія Олександрівна

744-86-75

23

Головний спеціаліст

Чернецький Ігор Васильович

744-86-75

24

Головний спеціаліст

 

744-86-75

25

Головний спеціаліст

Іванова Марина Вячеславівна

744-63-51

ВІДДІЛ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ

26

Начальник відділу

Масленікова Олена Анатоліївна

744-84-63

27

Головний спеціаліст

Лескевич Ольга Володимирівна

744-84-63

28

Головний спеціаліст

Онищенко Олена Василівна

744-84-63

29

Головний спеціаліст

Чеботар Тетяна Олегівна

744-84-63

ВІДДІЛ ПІДГОТОВКИ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

30

Начальник відділу

Вірко Олена Дмитрівна

 

31

Заступник начальника відділу 

Стефанішина Євгенія Ігорівна

 

32

Головний спеціаліст

Драган Ганна Олексіївна

 

31

Головний спеціаліст

Коваль Оксана Олександрівна

 

32

Головний спеціаліст

Тимофєєва Ірина Петрівна

 

33

Головний спеціаліст

Вергун Ганна Анатоліївна

-

34

Головний спеціаліст

Пономаренко Інна Михайлівна

-

35

Головний спеціаліст

Перев’язка Сергій Юрійович

-

36

Спеціаліст І категорії

Антонова Поліна Едуардівна

 

37

Спеціаліст І категорії

Заяць Анастасія Андріївна

 

38

Спеціаліст І категорії

Міненко Катерина Сергіївна

 

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

39

Заступник директора департаменту –начальник управління

Турчак Альона Миколаївна

745-02-39

ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

40

Начальник відділу

Воробйова Олена Олександрівна

744-24-58

41

Заступник начальника відділу

Сичков Артем Миколайович

 

42

Головний спеціаліст

Тулубенко Наталія Вікторівна

744-55-21

43

Головний спеціаліст

Хабік Дар’я Олександрівна

 

44

Головний спеціаліст

Семенькова Олена Тарасівна

744-10-67

45

Головний спеціаліст

Чумак Ольга Олегівна

744-63-57

46

Головний спеціаліст

Денисова Інна Володимирівна

744-63-57

47

Головний спеціаліст

Горбенко Марина Михайлівна

778-27-90

48

Головний спеціаліст

Михайлішина Наталія Володимирівна

744-10-67

 

Спеціаліст І категорії

Мирошниченко Альона Вікторівна

740-33-15

ВІДДІЛ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

49

Начальник відділу

Чуприна Оксана Василівна

745-05-66

50

Заступник начальника відділу

Гриньова Ірина  Миколаївна

778-42-03

51

Головний спеціаліст

Улезкова Алла Петрівна

778-42-03

52

Головний спеціаліст

Нетбайло Олександра Миколаївна

744-62-55

53

Головний спеціаліст

Савченко Тамара Адольфівна

745-05-66

54

Головний спеціаліст

Чорна Ольга Вікторівна

744-62-55

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ НЕРУХОМОГО МАЙНА

55

Начальник відділу

Єрохіна Наталія Андріївна

744-03-61

56

Головний спеціаліст

Поскрьобишева Руслана Олегівна

35-07-37

57

Головний спеціаліст

Дідович Інна Володимирівна

-

58

Спеціаліст І категорії

Марченко Олена Леонідівна

35-07-37

СЕКТОР ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

59

Завідувач сектору

Волошина Ірина Іванівна

720-77-00

60

Головний спеціаліст

Левіна Олена Сергіївна

740-33-15

ГОЛОВНЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

61

Начальник головного управління –головний архітектор міста

Волик Дмитро Володимирович

745 25 29

 

62

Заступник начальника головного   управління з питань забудови міста

Суслов Руслан Іванович

745-25-29

63

Заступник начальника головного   управління ­– головний художник міста

Білопольський Сергій Олександрович

745-50-84

ВІДДІЛ ЗАБУДОВИ

64

Начальник відділу

Нікон Вадим Володимирович

745-50-39

65

Головний спеціаліст

Барда Ганна Володимирівна

745-50-94

66

Головний спеціаліст

Гвоздова Олена Євгенівна

745-53-72

67

Головний спеціаліст

Гатченко Марина Ігорівна

745-52-15

68

Головний спеціаліст

Лук’яненко Ірина Миколаївна

745-50-94

69

Головний спеціаліст

Коротинська Ірина Володимирівна

745-53-72

70

Головний спеціаліст

Бондаренко Юлія Валеріївна

745-53-72

71

Головний спеціаліст

Шатайло Юлія Дмитрівна

745-25-29

ВІДДІЛ РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ

72

Начальник відділу

Тепленко Олександр Миколайович

778-04-55

73

Головний спеціаліст

Пітько Ігор Васильович

745-52-15

74

Головний спеціаліст

Кривоконєв Сергій Олександрович

745-56-29

75

Головний спеціаліст

Головченко Катерина Володимирівна

745-25-29

76

Головний спеціаліст

Білозуб Наталія Миколаївна

745-25-29

77

Головний спеціаліст

Шарова Ольга Олександрівна

745-51-97

СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО АРХІТЕКТОРА МІСТА

78

Завідувач сектору

 

 

79

Головний спеціаліст

Донецька Оксана Станіславівн

-

ВІДДІЛ СЛУЖБИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

80

Заступник начальника управління – начальник відділу

Мішарін Віктор Михайлович

745-54-29

81

Заступник начальника відділу

Нестеренко Дмитро Вікторович

-

СЕКТОР МІСТОБУДІВНОГО МОНІТОРИНГУ

82

Завідувач сектору

Красникова Наталія Олександрівна

745-52-66

83

Головний спеціаліст

Бичкова Наталя Дмитрівна

745-52-66

84

Старший інспектор

Войтанік Ольга Іванівна

745-52-66

СЕКТОР АДРЕСНОГО ПЛАНУ МІСТА

85

Завідувач сектору

Гладка Світлана Володимирівна

778- 04-54

86

Головний спеціаліст

Зоценко Оксана Миколаївна

778-04-54

87

Головний спеціаліст

Гаврилова Галина Костянтинівна

745-52-66

СЕКТОР ГЕОСЛУЖБИ МІСТА

88

Завідувач сектору

Котова Марина Анатоліївна

745-52-66

89

Головний спеціаліст

Шваб Сергій Миколайович

745-50-31

90

Головний спеціаліст

Гаврилько Денис Георгійович

745-52-66

91

Головний спеціаліст

Гвоздь Наталія Володимирівна

745-52-66

СЕКТОР МОНІТОРИНГУ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

92

Завідувач сектору

Мірошнічев Едуард Миколайович

745-52-66

93

Старший інспектор

Лисін Арсентій Юрійович

778-70-06

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

94

Начальник відділу - головний бухгалтер

Черкаська Тетяна Миколаївна

744-12-37

95

Заступник начальника відділу – головного бухгалтера

Рева Тетяна Олексіївна

744-12-37

96

Головний спеціаліст

Білко Тетяна Михайлівна

744-12-37

97

Головний спеціаліст

Кіршин Олександр Іванович

744-12-37

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

98

Начальник відділу

Федорова Альона Олександрівна

744-66-97

99

Заступник начальника юридичного відділу

Москаленко Ольга Валентинівна

744-14-17

100

Головний спеціаліст

Архипенко Артем Олександрович

744-66-97

101

Головний спеціаліст

Керекеша Світлана  Миколаївна

744-61-92

102

Головний спеціаліст

Харитонова Лілія Вікторівна

744-66-97

103

Головний спеціаліст

Кареніна Ганна Миколаївна

745-25-29

104

Головний спеціаліст

Луценко Наталія Вікторівна

744-66-97

105

Головний спеціаліст

 

744-66-97

ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВА ТА АРХІВНОЇ РОБОТИ

106

  Начальник відділу

Гопайца Катерина Леонідівна

744-06-23

107

Заступник начальника відділу

Швець Вікторія Русланівна

744-31-58

108

Головний спеціаліст

Гусарова Крістіна Олегівна

744-06-23

109

Головний спеціаліст

Руденко Тетяна Олексіївна

744-06-23

110

Головний спеціаліст

Пугачова Тетяна Дмитрівна

744-06-23

111

Головний спеціаліст

Пелипенко Любов Костянтинівна

745-25-29

112

Головний спеціаліст

Давиденко Марина Володимирівна

720-77-01

СЕКТОР КАДРОВОЇ РОБОТИ

113

Завідувач сектору

Федорова Маргарита Юріївна

744-61-22

114

Головний спеціаліст

Коверга Тетяна Петрівна

744-61-22

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.