Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради

Департамент підпорядковано cекретарю міської ради

Основні напрямки діяльності:

Регламентовані Положенням про департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради, затвердженим рішенням міської ради від 22.07.2020 № 98/59

Мета і завдання департаменту:

Метою Департаменту є сприяння міській раді у виконанні визначених Конституцією і законами України повноважень щодо ефективного управління майном, корпоративними правами, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, вирішенню питань землеустрою, містобудування міста Дніпра.

Основними завданнями Департаменту є:

- формування та реалізація стратегії розвитку і використання земель у межах міста Дніпра, оптимізація правовідносин у земельній сфері;
- забезпечення реалізації державної та регіональної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Дніпра та акцій (часток, паїв), що належить територіальній громаді міста Дніпра в статутних капіталах господарських товариств;
- розроблення концепції ефективного управління майном та корпоративними правами, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, спрощення процедури розпорядження об’єктами нерухомості;
- облік та ведення реєстру договорів оренди нерухомого майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Дніпра;
- створення у межах компетенції умов для притоку інвестицій, сприяння покращенню інвестиційної привабливості міста Дніпра;
- реалізація повноважень міської ради та її виконавчих органів у сфері містобудування та архітектури, заходів, пов'язаних із створенням та веденням містобудівної документації;
- здійснення у визначеному законодавством порядку самоврядного контролю а також координація діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради, районних у місті рад, їх виконавчих органів, комунальних підприємств з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

Нормативні  акти, які використовуються в роботі:

У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади за напрямком діяльності, міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, документацією системи управління якістю (СУЯ), цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

Програми департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, затверджені міською радою, які розроблені та виконуються:

- Комплексна містобудівна Програма розвитку м. Дніпра на 2016-2020 роки;
- Програма заходів та завдань з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища м. Дніпра на 2016-2020 роки;
- Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпро на  2016-2020 роки;
- Програма розвитку відносин володіння,користування,розпорядження та обліку комунального майна,що належить до територіальної громади м. Дніпра на 2016-2020 роки;
- Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на  2016-2022 роки.

Заступник директора департаменту – начальник управління земельних відносин:
Ведмідь Олена Вікторівна

Адреса: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького 75А, кабінет 38
Телефон: 744-31-58
Е-mail: [email protected]
Графік прийому: кожен вівторок, четвер місяця 10:00 - 13:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020
 

Заступник директора департаменту - начальник управління з питань комунальної власності:
Турчак Альона Миколаївна

Адреса: місто Дніпро, вулиця Мечникова, 6,  3 поверх, кімната 38
Телефон: 720-77-00
Графік прийому: кожен четвер місяця 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020

Структура департаменту:

- Директор департаменту
- Управління земельних відносин
- Заступник директора департаменту –начальник управління земельних відносин
- Заступник начальника управління
- Відділ підготовки розпорядчих актів
- Відділ обстеження земельних ділянок
- Відділ з питань оренди земельних ділянок комунальної власності  
- Відділ інформації та моніторингу земель
- Відділ ринку земель
- Відділ підготовки рішень у сфері земельних відносин
- Управління з питань комунальної власності
- Заступник директора департаменту-начальник управління з питань комунальної власності
- Відділ з питань оренди нерухомого майна
- Відділ корпоративного управління та обліку комунального майна
- Відділ з питань приватизації нерухомого майна
- Сектор документального забезпечення
- Головне архітектурно-планувальне управління
- Начальник головного управління – головний архітектор міста
- Заступник начальника головного управління – головний художник міста
- Заступник начальника головного управління з питань забудови міста
- Заступник начальника головного управління з питань містобудівного кадастру та звернень
- Відділ забудови
- Сектор документального забезпечення та контролю
- Сектор забезпечення діяльності головного архітектора міста
- Відділ служби містобудівного кадастру
- Сектор містобудівного моніторингу
- Сектор Адресного плану міста
- Сектор геослужби міста
- Сектор моніторингу інженерної інфраструктури
- Сектор по роботі зі зверненнями
- Відділ бухгалтерського обліку та господарської діяльності
- Юридичний відділ
- Відділ діловодства та архівної роботи
- Сектор кадрової роботи

Головне архітектурно-планувальне управління

Начальник  головного архітектурно-планувального  управління департаменту  -  головний  архітектор  міста:
Волик Дмитро Володимирович

Адреса: місто Дніпро, вулиця Набережна Леніна 29А
Телефон: 745-25-29
Факс: 744-34-94
Е-mail: [email protected]
Графік роботи: понеділок - четвер 09:00 - 18:00, п'ятниця 09:00 - 16:45, перерва 13:00 - 13:45
Графік прийому громадян: вівторок, четвер, 10:00 - 13:00 

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020

Заступник начальника управління - головний художник міста
Білопольський Сергій Олександрович

Адреса: місто Дніпро, вулиця Набережна Леніна 29А
Телефон: 745-50-84
Факс: 744-34-94
Е-mail: [email protected]
Графік прийому громадян: вівторок, четвер, 10:00 - 13:00 

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020

Заступник начальника головного архітектурно-планувального управління:
Суслов Руслан Іванович

Адреса: місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна 29А, 2 поверх
Телефон: 744-34-39
Е-mail: [email protected]
Графік прийому громадян: вівторок, четвер, 10:00 - 13:00 

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020

 Співробітники департаменту: 

 

п/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Міський телефон

1

Директор департаменту

Мовшин Дмитро Ілліч

744-31-58

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

2

Заступник директора департаменту –начальник управління земельних відносин

Ведмідь Олена Вікторівна

744-31-58

3

Заступник начальника управління 
земельних відносин

Блудова Ганна Олексіївна

744-84-63

ВІДДІЛ ПІДГОТОВКИ РОЗПОРЯДЧИХ АКТІВ

4

Начальник відділу

Шатайло Ольга Михайлівна

744-27-06

5

Заступник начальника відділу

Соколов Олег Ігорович

744-63-51

6

Головний спеціаліст

Бражнікова Катерина Володимирівна

744-63-51

7

Головний спеціаліст

Устинов Сергій Іванович

744-63-51

8

Головний спеціаліст

Фесак Ірина Василівна

744-27-06

9

Головний спеціаліст

Іванова Марина Вячеславівна

744-63-51

ВІДДІЛ ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

10

Начальник відділу

Перев’язка Максим Юрійович

-

11

Головний спеціаліст

Бадьорний Станіслав Русланович

-

12

Головний спеціаліст

Хранюк Ірина Андріївна

-

13

Головний спеціаліст

Литвиненко Роман Сергійович

-

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

14

Начальник відділу

Майоренко Валерія Володимирівна

745-14-99

15

Заступник начальника відділу

Коваль Оксана Олександрівна

745-14-99

16

Головний спеціаліст

Рижкова Аліна Олегівна

745-14-99

17

Головний спеціаліст

Матросова Марина Юріївна

745-14-99

18

Головний спеціаліст

Теличко Анна Костянтинівна

745-14-99

19

Головний спеціаліст

Драган Ганна Олексіївна

745-14-99

20

Головний спеціаліст

Ященко Олена Павлівна

745-14-99

21

Головний спеціаліст

Кизим Наталія Володимирівна

745-14-99

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ

22

Начальник відділу

Маслюк Володимир Сергійович

744-86-75

23

Заступник начальника відділу

Гриценко Тетяна Анатоліївна

744-86-75

24

Головний спеціаліст

Бєлкіна Юлія Олександрівна

744-86-75

25

Головний спеціаліст

Чернецький Ігор Васильович

744-86-75

26

Головний спеціаліст

Степанова Аліна Володимирівна

744-86-75

27

Головний спеціаліст

Козюк Зінаїда Миколаївна

744-86-75

28

Головний спеціаліст

Баскакова Ксенія Олександрівна

744-86-75

29

Головний спеціаліст

Носова Вікторія Василівна

744-86-75

ВІДДІЛ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ

30

Начальник відділу

Масленікова Олена Анатоліївна

744-84-63

31

Головний спеціаліст

Лескевич Ольга Володимирівна

744-84-63

32

Головний спеціаліст

Онищенко Олена Василівна

744-84-63

33

Головний спеціаліст

Чеботар Тетяна Олегівна

744-84-63

ВІДДІЛ ПІДГОТОВКИ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

34

Начальник відділу

 

744-15-58

35

Заступник начальника відділу 

Заяць Анастасія Андріївна

744-15-58

36

Головний спеціаліст

Хорошилова Юлія Сергіївна

744-15-58

37

Головний спеціаліст

Перев’язка Сергій Юрійович

-

38

Головний спеціаліст

Калюжна Яна Валентинівна

744-15-58

39

Головний спеціаліст

Антонова Поліна Едуардівна

744-15-58

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

40

Заступник директора департаменту –
начальник управління

Турчак Альона Миколаївна

720-77-00

ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

41

Начальник відділу

Воробйова Олена Олександрівна

744-24-58

42

Заступник начальника відділу

Матковський Вячеслав Олегович

778-27-90

43

Головний спеціаліст

Тулубенко Наталія Вікторівна

744-55-21

44

Головний спеціаліст

Левшина Світлана Миколаївна

744-55-21

45

Головний спеціаліст

Семенькова Олена Тарасівна

744-10-67

46

Головний спеціаліст

Чумак Ольга Олегівна

745-04-81

47

Головний спеціаліст

Денисова Інна Володимирівна

745-04-81

48

Головний спеціаліст

Горбенко Марина Михайлівна

778-27-90

49

Головний спеціаліст

Михайлішина Наталія Володимирівна

744-10-67

50

Спеціаліст І категорії

Літау Денис Володимирович

744-63-57

ВІДДІЛ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

51

Начальник відділу

Чуприна Оксана Василівна

745-05-66

52

Заступник начальника відділу

Гриньова Ірина  Миколаївна

745-05-66

53

Головний спеціаліст

Улезкова Алла Петрівна

745-05-66

54

Головний спеціаліст

Нетбайло Олександра Миколаївна

744-62-55

55

Головний спеціаліст

Савченко Тамара Адольфівна

745-05-66

56

Головний спеціаліст

Чорна Ольга Вікторівна

744-62-55

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ НЕРУХОМОГО МАЙНА

57

Начальник відділу

Єрохіна Наталія Андріївна

720-77-00

58

Заступник начальника відділу

Дідович Інна Володимирівна

720-77-00

59

Головний спеціаліст

Поскрьобишева Руслана Олегівна

720-77-00

60

Спеціаліст І категорії

Марченко Олена Леонідівна

720-77-00

СЕКТОР ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

61

Завідувач сектору

Волошина Ірина Іванівна

720-77-00

62

Головний спеціаліст

Левіна Олена Сергіївна

744-55-21

ГОЛОВНЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

63

Начальник головного управління –
головний архітектор міста

Волик Дмитро Володимирович

745 25 29

 

64

Заступник начальника головного
управління з питань забудови міста

Суслов Руслан Іванович

745-25-29

65

Заступник начальника головного
управління – головний художник
міста

Білопольський Сергій Олександрович

745-50-84

66

Заступник начальника головного 
управління з питань містобудівного
кадастру та звернень

Тепленко Олександр Миколайович

778-04-55

ВІДДІЛ ЗАБУДОВИ

67

Начальник відділу

Нікон Вадим Володимирович

745-50-39

68

Заступник начальника відділу

Барда Ганна Володимирівна

745-50-94

69

Головний спеціаліст

Гвоздова Олена Євгенівна

745-53-72

70

Головний спеціаліст

Гатченко Марина Ігорівна

745-52-15

71

Головний спеціаліст

Лук’яненко Ірина Миколаївна

745-50-94

72

Головний спеціаліст

Коротинська Ірина Володимирівна

745-53-72

73

Головний спеціаліст

Бондаренко Юлія Валеріївна

745-53-72

74

Головний спеціаліст

Шатайло Юлія Дмитрівна

745-25-29

75

Головний спеціаліст

Пелипенко Любов Костянтинівна

745-25-29

СЕКТОР ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ

76

Завідувач сектору

Андреєва Наталя Вікторівна

745-25-29

77

Головний спеціаліст

Кривоконєв Сергій Олександрович

745-56-29

78

Головний спеціаліст

Пітько Ігор Васильович

745-52-15

79

Головний спеціаліст

Шарова Ольга Олександрівна

745-51-97

СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО АРХІТЕКТОРА МІСТА

80

Завідувач сектору

Донецька Ксенія Станіславівн

-

81

Спеціаліст І категорії

Андрієнко Ігор Юрійович

-

ВІДДІЛ СЛУЖБИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

82

 Начальник відділу

Красникова Наталія Олександрівна

745-52-66

83

Заступник начальника відділу

Нестеренко Дмитро Вікторович

-

СЕКТОР МІСТОБУДІВНОГО МОНІТОРИНГУ

84

Завідувач сектору

Бичкова Наталя Дмитрівна

745-52-66

85

Головний спеціаліст

Марченко Тетяна Павлівна

-

86

Спеціаліст І категорії

Ширінов Руслан Дадашович

745-50-84

87

Старший інспектор

Войтанік Ольга Іванівна

745-52-66

СЕКТОР АДРЕСНОГО ПЛАНУ МІСТА

88

Завідувач сектору

Гладка Світлана Володимирівна

778- 04-54

89

Головний спеціаліст

Зоценко Оксана Миколаївна

778-04-54

90

Головний спеціаліст

Бендюженко Богдан Валерійович

745-52-66

СЕКТОР ГЕОСЛУЖБИ МІСТА

91

Завідувач сектору

Котова Марина Анатоліївна

745-52-66

92

Головний спеціаліст

Шваб Сергій Миколайович

745-50-31

93

Головний спеціаліст

Гаврилько Денис Георгійович_

745-52-66

СЕКТОР МОНІТОРИНГУ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

94

Завідувач сектору

Мірошнічев Едуард Миколайович

745-52-66

95

Старший інспектор

Лисін Арсентій Юрійович

778-70-06

96

Старший інспектор

Мішарін Віктор Михайлович

745-54-29

СЕКТОР ПО РОБОТІ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ

97

Завідувач сектору

Гвоздь Наталія Володимирівна

745-52-66

98

Головний спеціаліст

Білозуб Наталія Миколаївна

745-25-29

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

99

Начальник відділу - головний
бухгалтер

Черкаська Тетяна Миколаївна

744-12-37

100

Заступник начальника
відділу – головного бухгалтера

Рева Тетяна Олексіївна

744-12-37

101

Головний спеціаліст

Білко Тетяна Михайлівна

744-12-37

102

Головний спеціаліст

Зацепіна Олена Іванівна

744-12-37

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

103

Начальник відділу

 

744-66-97

104

Заступник начальника юридичного 
відділу

Москаленко Ольга Валентинівна

 

744-14-17

105

Головний спеціаліст

Луценко Наталія Вікторівна

744-66-97

106

Головний спеціаліст

Керекеша Світлана  Миколаївна

744-61-92

107

Головний спеціаліст

Харитонова Лілія Вікторівна

744-66-97

108

Головний спеціаліст

Кареніна Ганна Миколаївна

745-25-29

109

Головний спеціаліст

Бондаренко Роман Васильович

744-66-97

ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВА ТА АРХІВНОЇ РОБОТИ

110

Начальник відділу

Швець Вікторія Русланівна

744-31-58

111

Заступник начальника відділу

Богомолова Тетяна Дмитрівна

744-06-23

112

Головний спеціаліст

Колесова Світлана Анатоліївна

744-06-23

113

Головний спеціаліст

Руденко Тетяна Олексіївна

744-06-23

114

Головний спеціаліст

Єфімова Оксана Вікторівна

744-06-23

115

Головний спеціаліст

Бутенко Наталія Веніамінівна

744-06-23

116

Головний спеціаліст

Антоненко Людмила Олегівна

744-31-58

117

Головний спеціаліст

Вергун Ганна Анатоліївна

-

118

Головний спеціаліст

Сулима Маргарита Віталіївна

-

119

Головний спеціаліст

 

 

120

Головний спеціаліст

Давиденко Марина Володимирівна

720-77-01

121

Головний спеціаліст

Целіковська Олександра Анатоліївна

745-25-29

СЕКТОР КАДРОВОЇ РОБОТИ

122

Завідувач сектору

Федорова Маргарита Юріївна

744-61-22

123

Головний спеціаліст

Коверга Тетяна Петрівна

744-61-22

 

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.