Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради

Підпорядковано Міському голові

Основні напрямки діяльності:
Регламентовані Положенням про департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради, затвердженим рішенням міської ради від 01.12.2016 № 66/16


Мета і завдання Департаменту:
 
Метою Департаменту є сприяння міській раді у виконанні визначених Конституцією і законами України повноважень щодо ефективного управління майном, корпоративними правами, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, вирішенню питань землеустрою, містобудування міста Дніпра.
      
Основними завданнями Департаменту є:
- формування та реалізація стратегії розвитку і використання земель у межах міста Дніпра, оптимізація правовідносин у земельній сфері;
- забезпечення реалізації державної та регіональної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Дніпра та акцій (часток, паїв), що належить територіальній громаді міста Дніпра в статутних капіталах господарських товариств;
- розроблення концепції ефективного управління майном та корпоративними правами, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, спрощення процедури розпорядження об’єктами нерухомості;
- облік та ведення реєстру договорів оренди нерухомого майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Дніпра;
- створення у межах компетенції умов для притоку інвестицій, сприяння покращенню інвестиційної привабливості міста Дніпра;
- реалізація повноважень міської ради та її виконавчих органів у сфері містобудування та архітектури, заходів, пов'язаних із створенням та веденням містобудівної документації;
- здійснення у визначеному законодавством порядку самоврядного контролю а також координація діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради, районних у місті рад, їх виконавчих органів, комунальних підприємств з питань, віднесених до компетенції Департаменту.
 
Нормативні  акти, які використовуються в роботі:
  У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади за напрямком діяльності, міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, документацією системи управління якістю (СУЯ), цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.


Програми департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, затверджені міською радою, які розроблені та виконуються:
-   Комплексна містобудівна Програма розвитку м. Дніпра на 2016-2020 роки;
-   Програма заходів та завдань з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища м. Дніпра на 2016-2020 роки;
-   Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпро на  2016-2020 роки;
-   Програма розвитку відносин володіння,користування,розпорядження та обліку комунального майна,що належить до територіальної громади м. Дніпра на 2016-2020 роки;
-   Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на             2016-2022 роки.

Директор департаменту

 

МОВШИН ДМИТРО ІЛЛІЧ

 

Тел. 744-31-58
e-mail: aktivy@dniprorada.gov.ua


Місцезнаходження та поштова адреса: 49000, м. Дніпро,
просп. Дмитра Яворницького, 75а, к.38

Приймальні дні: другий четвер кожного місяця з 10:00 до 13:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік 

Заступник директора департаменту – начальник управління земельних відносин

 

ВЕДМІДЬ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

 

Тел. 744-31-58
e-mail: aktivy@dniprorada.gov.ua


Місцезнаходження та поштова адреса: 49000, м. Дніпро,
просп. Дмитра Яворницького, 75а, к.38

Приймальні дні: кожен вівторок, четвер місяця, з 10:00 до 13:00

Заступник директора департаменту - начальник управління з питань комунальної власності

ТУРЧАК АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА

 

Тел. 744-03-61

Місцезнаходження та поштова адреса: 49000, м. Дніпро,
вул. Мечникова, 6,  3 поверх, кімн. 38
 
Приймальні дні: кожен четвер місяця, з 10:00 до 13:00; з 14:00 до 17:00

Структура департаменту:

 

Директор департаменту

Управління земельних відносин

Заступник директора департаменту –начальник управління земельних відносин

Заступник начальника управління

Відділ підготовки розпорядчих актів

Відділ підготовки договорів

Відділ інформації та моніторингу земель

Відділ ринку земель

Відділ підготовки рішень у сфері земельних відносин

Управління з питань комунальної власності

Заступник директора департаменту-начальник управління з питань комунальної власності

Відділ з питань оренди нерухомого майна

Відділ корпоративного управління та обліку комунального майна

Відділ з питань приватизації нерухомого майна

Відділ моніторингу та контролю за виконанням умов договорів оренди та договорів купівлі-продажу

Головне архітектурно-планувальне управління

Начальник головного управління департаменту - головний архітектор міста

Заступник начальника головного управління

Відділ цивільної забудови, забезпечення діяльності архітектурно – містобудівної ради

Відділ містобудівного прогнозу, охорони культурної спадщини та дизайну міського середовища

Відділ промисловості, транспорту, індивідуальної забудови

Відділ моніторингу інженерної інфраструктури, розгляду та реєстрації проектів

Відділ служби містобудівного кадастру

Сектор містобудівного моніторингу відділу служби містобудівного кадастру

Сектор адресного плану міста відділу служби містобудівного кадастру

Сектор геослужби міста відділу служби містобудівного кадастру

Відділ бухгалтерського обліку та господарської діяльності

Юридичний відділ

Відділ діловодства та архівної роботи

Сектор кадрової роботи

 

ГОЛОВНЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

 

 

Начальник  головного архітектурно-планувального  управління департаменту  -  головний  архітектор  міста:

 

Волик Дмитро Володимирович

 

Тел.: 745-25-29, факс 744-34-94
e-mail: archplan@dmr.dp.ua

Адреса: 49600 м. Дніпро, вул. Набережна Леніна, 29-А

Режим роботи: понеділок - четвер з 09.00 по 18.00, п'ятниця з 09.00 по 16.45, обідня перерва з 13.00 по 13.45.

Графік прийому громадян: вівторок та четвер, з 10:00 до 13:00 

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік  

Заступник начальника головного архітектурно-планувального управління

 

Чайка Лариса Василівна

 

Тел. 744-34-39

e-mail: archplan@dmr.dp.ua

Адреса:
49600, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29-а, 2 поверх,
Графік прийому громадян: вівторок та четвер, з 10:00 до 13:00 

Заступник начальника головного архітектурно-планувального управління

 

Мішарін Віктор Михайлович

 

Тел. 726-54-29

e-mail: archplan@dmr.dp.ua

Адреса:
49600, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29-а, 2 поверх,
Графік прийому громадян: вівторок та четвер, з 10:00 до 13:00 

Заступник начальника головного архітектурно-планувального управління

 

Нікон Вадим Володимирович

 

Тел. 726-50-39

e-mail: archplan@dmr.dp.ua

Адреса:
49600, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29-а, 2 поверх,
Графік прийому громадян: вівторок та четвер, з 10:00 до 13:00 

№ з/п

Посада

Прізвище, ім?я, по батькові

Міський телефон

№ каб.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(aktivy@dniprorada.gov.ua) (просп. Дмитра Яворницького, 75 А)

1

Директор департаменту

Мовшин Дмитро Ілліч

744-31-58

38

Управління земельних відносин (просп. Дмитра Яворницького, 75 А, 4 поверх)

Приймальні дні: вівторок та четвер з 10.00 до 13.00

2

Заступник директора – начальник управління

Ведмідь Олена Вікторівна

744-31-58

38

3

Заступник начальника управління

Блудова Ганна Олексіївна

744-84-63

46 а

Відділ підготовки розпорядчих актів (просп. Дмитра Яворницького, 75 А, 4 поверх)

Приймальні дні: вівторок та четвер з 10.00 до 13.00

4

Начальник відділу

Шатайло Ольга Михайлівна

744-27-06

50А

5

Заступник начальника

Соколов Олег Ігорович

744-63-51

48

6

Головний спеціаліст

Бражнікова Катерина Володимирівна

744-63-51

48

7

Головний спеціаліст

Нестеренко Дмитро Вікторович

51

8

Головний спеціаліст

Устинов Сергій Іванович

744-63-51

48

9

Головний спеціаліст

Перев’язка Максим Юрійович

57

10

Головний спеціаліст

Перев’язка Сергій Юрійович

57

11

Головний спеціаліст

Штанько Галина Іванівна

48

Відділ підготовки договорів (просп. Дмитра Яворницького, 75 А, 4 поверх)

Приймальні дні: вівторок та четвер з 10.00 до 13.00

14

Начальник відділу

Савчук Олена Михайлівна

744-15-58

45

15

Заступник начальника

Калужських Анастасія Геннадіївна

744-15-58

45

16

Головний спеціаліст

Рижкова Аліна Олегівна

744-15-58

45

17

Головний спеціаліст

Теличко Анна Костянтинівна

744-15-58

45

18

Головний спеціаліст

Матросова Марина Юріївна

744-15-58

45

19

Головний спеціаліст

Антонова Поліна Едуардівна

744-63-51

48

 Відділ  інформації та моніторингу земель (просп. Дмитра Яворницького, 75 А, 4 поверх)

Приймальні дні: вівторок та четвер з 10.00 до 13.00

20

Начальник відділу 

Маслюк Володимир Сергійович

744-86-75

50

21

Заступник начальника

Геращенко Олена Володимиріна

744-86-75

50

22

Головний спеціаліст

Бєлкіна Юлія Олександрівна

744-86-75

50

23

Головний спеціаліст

Руденко Тетяна Олексіївна

744 50 30

44

24

Головний спеціаліст

Гриценко Тетяна Анатоліївна

744-86-75

50

25

Головний спеціаліст

Кісліцин Дмитро Сергійович

744-63-51

48

26

Головний спеціаліст

Чернецький Ігор Васильович

744-86-75

50

Відділ ринку земель (просп. Дмитра Яворницького, 75 А, 4 поверх)

Приймальні дні: вівторок та четвер з 10.00 до 13.00

27

Начальник відділу

Вовк Інна Дмитрівна

744-84-63

46 а

28

Головний спеціаліст

Лескевич Ольга Володимирівна

744-84-63

46 а

29

Головний спеціаліст

Масленікова Олена Анатоліївна

744-84-63

46 а

30

Головний спеціаліст

Чеботар Тетяна Олегівна

744-84-63

46 а

Відділ  підготовки рішень у сфері земельних відносин  (просп. Дмитра Яворницького, 75 А, 4 поверх)

Приймальні дні: вівторок та четвер з 10.00 до 13.00

31

Начальник відділу

Вірко Олена Дмитрівна

096-893-45-73

47

32

Заступник начальника

Кравченко Валерія Володимирівна

096-893-45-73

47

34

Головний спеціаліст

Стефанішина Євгенія Ігорівна

096-893-45-73

47

35

Головний спеціаліст

Коваль Оксана Олександрівна

096-893-45-73

47

36

Головний спеціаліст

Тимофєєва Ірина Петрівна

096-893-45-73

47

37

Головний спеціаліст

Бадьорний Станіслав Русланович

096-893-45-73

47

38

Головний спеціаліст

Гусарова Крістіна Олегівна

744-06-23

44

Управління з питань комунальної власності  (вул. Мечникова,6, 4 поверх)

40

Заступник директора – начальник управління

Турчак Альона Миколаївна

744-03-61

2 пов.

 Відділ з питань оренди нерухомого майна  (вул. Мечникова,6, 4 поверх)

41

Начальник відділу

Воробйова Олена Олександрівна

745-24-58

38

42

Заступник начальника

Лєпін Олег Вікторович

778-27-90

35

43

Головний спеціаліст

Желтоухова Олександра Іванівна

744-55-21

36

44

Головний спеціаліст

Семенькова Олена Тарасівна

744-10-67

37

45

Головний спеціаліст

Чумак Ольга Олегівна

744-63-57

36

46

Головний спеціаліст

Денисова Інна Володимирівна

744-63-57

36

47

Головний спеціаліст

Горбенко Марина Михайлівна

778-27-90

35

48

Головний спеціаліст

Лісогорська Олена Миколаївна

 

36

49

Головний спеціаліст

Єспенкова Валентина Яківна

740-33-15

33

50

Головний спеціаліст

Михайлішина Наталія Володимирівна

744 10 67

37

Відділ корпоративного управління та обліку комунального майна (вул. Мечникова, 6. 4 поверх)

51

Начальник відділу

Чуприна Оксана Василівна

745-40-69

31

52

Заступник начальника

Гриньова Ірина Миколаївна

778-42-03

48

53

Головний спеціаліст

Улезкова Алла Петрівна

778-42-03

48

54

Головний спеціаліст

Нетбайло Олександра Миколаївна

744-62-55

43

55

Головний спеціаліст

Савченко Тамара Адольфівна

744-75-34

42

56

Головний спеціаліст

Чорна Ольга Вікторівна

744-62-55

43

Відділ з питань приватизації нерухомого майна (вул. Мечникова, 6. 2 поверх)

57

Начальник відділу

Єрохіна Наталія Андріївна

744-03-61

28

58

Головний спеціаліст

Поскрьобишева Руслана Олегівна

24а

59

Головний спеціаліст

Марченко Олена Леонідівна

24а

60

Головний спеціаліст

Дідович Інна Володимирівна

28

Сектор моніторингу (вул. Мечникова, 6. 2 поверх)

61

Завідувач сектору

Левіна Олена Сергіївна

744 61 92

32

62

Головний спеціаліст

Тулубенко Наталія Вікторівна

744 55 21

36

Головне архітектурно-планувальне управління (вул. Набережна Січеславська 29-а, 2 поверх)

63

Начальник управління  – головний архітектор міста

Волик Дмитро Володимирович

745 25 29

прийм

64

Заступник начальника

Чайка Лариса Василівна

744-34-39

прийм

65

Заступник начальника

Мішарін Віктор Михайлович

726-54-29

прийм

66

Заступник начальника

Нікон Вадим Володимирович

726-50-39

прийм

67

Заступник начальника - головний художник

Білопольський Сергій Олександрович

726-50-84

28

68

Начальник відділу

Барда Ганна Володимирівна

726-50-93

17

69

Головний спеціаліст

Гвоздова Олена Євгенівна

726-53-32

17

70

Головний спеціаліст

Гатченко Марина Ігорівна

745-25-29

12

71

Головний спеціаліст

Пітько Ігор Васильович

726-52-13

16

Відділ містобудівного прогнозу, охорони культурної спадщини та дизайну міського середовища   (вул. Набережна Січеславська 29-а, 2 поверх)

72

Начальник відділу

Тепленко Олександр Миколайович

778-04-55

15

73

Головний спеціаліст

Білозуб Наталія Миколаївна

756-99-51

15

74

Головний спеціаліст

Вашуркін Олександр Григорович

778-70-09

27

75

Головний спеціаліст

Мірошнічев Едуард Миколайович

726-52-86

15

Відділ промисловості, транспорту, індивідуальної забудови  (вул. Набережна Січеславська 29-а, 2 поверх)

76

Начальник відділу

Лук’яненко Ірина Миколаївна

726-50-93

17

77

Головний спеціаліст

Коротинська Ірина Володимирівна

726-53-32

22

78

Головний спеціаліст

Бондаренко Юлія Валеріївна

726-53-32

22

79

Головний спеціаліст

Кареніна Ганна Миколаївна

745-25-29

19

Відділ моніторингу інженерної інфраструктури, розгляду та реєстрації проектів (вул. Набережна Січеславська 29-а, 2 поверх)

80

Начальник відділу

Лисін Арсентій Юрійович

778-70-06

2

81

Головний спеціаліст

Кривоконєв Сергій Олександрович

726-56-29

20

82

Головний спеціаліст

Сагайдак Наталія Павлівна

745-25-29

прийм

83

Головний спеціаліст

Шарова Ольга Олександрівна

726-51-95

14

Відділ служби містобудівного кадастру  (вул. Набережна Січеславська 29-а, 2 поверх)

84

Начальник відділу

Авраменко Ігор Іванович

726-50-31

23

85

Заступник начальника

Красникова Наталія Олександрівна

726-52-86

1

Сектор містобудівного моніторингу  (вул. Набережна Січеславська 29-а, 2 поверх)

86

Завідувач сектора

Бичкова Наталя Дмитрівна

726-52-86

1

87

Старший інспектор

Войтанік Ольга Іванівна

726-52-86

1

88

Старший інспектор

Маштак Володимир Володимирович

745-44-23

4

Сектор адресного плану міста  (вул. Набережна Січеславська 29-а, 2 поверх)

89

Завідувач сектора

Гладка Світлана Володимирівна

778-04-54

21

90

Головний спеціаліст

Зоценко Оксана Миколаївна

778-04-54

21

91

Головний спеціаліст

Гаврилова Галина Костянтинівна

726-52-86

3

Сектор геослужби міста  (вул. Набережна Січеславська 29-а, 2 поверх)

92

Завідувач сектора

Котова Марина Анатоліївна

726-52-86

3

93

Головний спеціаліст

Шваб Сергій Миколайович

726-50-31

23

94

Головний спеціаліст

Гаврилько Денис Георгійович

726-52-86

3

95

Головний спеціаліст

Гвоздь Наталія Володимирівна

778-04-54

23

Відділ бухгалтерського обліку та господарської діяльності (просп. Дмитра Яворницького, 75 А, 4 поверх)

96

Начальник відділу - головний бухгалтер

Черкаська Тетяна Миколаївна

744-12-37

46

97

Заступник начальника

Рева Тетяна Олексіївна

744-12-37

46

98

Головний спеціаліст

Білко Тетяна Михайлівна

744-61-22

46

99

Головний спеціаліст

Кіршин Олександр Іванович

744-12-37

46

Юридичний відділ (просп. Дмитра Яворницького, 75 А, 4 поверх)

Приймальні дні: вівторок та четвер з 10.00 до 13.00

100

Начальник  відділу

Федорова Альона Олександрівна

744-66-97

49

101

Заступник начальника

Москаленко Ольга Валентинівна

744-66-97

49

102

Головний спеціаліст

Ахмедова Аліна Намігівна

744 66 97

49

103

Головний спеціаліст

Керекеша Світлана Миколаївна

744 61 92

32

104

Спеціаліст 1 категорії

Сільванович Геннадій Борисович

744-66-97

49

105

Старший інспектор

Суслов Руслан Іванович

745-25-29

21

 Відділ діловодства та архівної роботи (просп. Дмитра Яворницького, 75 А, 4 поверх)

106

Начальник відділу

Протасова Олена Олегівна

744-31-58

107

Заступник начальника

Швець Вікторія Русланівна

744-31-58

108

Головний спеціаліст

Волошина Ірина Іванівна

34-53-47

109

Головний спеціаліст

Пугачова Тетяна Дмитрівна

744 06 23

110

Головний спеціаліст

Вергун Ганна Анатоліївна

744-63-51

48

111

Головний спеціаліст

Гудим Оксана Володимирівна

726-50-93

Сектор кадрової роботи (просп. Дмитра Яворницького, 75 А, 4 поверх)

112

Завідувач сектора

Федорова Маргарита Юріївна

744-61-22

46

113

Головний спеціаліст

Коверга Тетяна Петрівна

744-61-22

46


Підпорядковані комунальні підприємства та заклади:
 

 Комунальне підприємство “Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю” Дніпровської міської ради
 Комунальне підприємство “Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця" Дніпровської міської ради
 Комунальне підприємство “Дніпровські активи” Дніпровської міської ради
Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.