Погода
Комунальний заклад культури "Дніпровський художній музей" Дніпровської міської ради"

    

Адреса: місто Дніпро, вулиця Шевченка, 21
Телефон: (056) 746 26 40
Е-mail:
artmuseum.dp@gmail.com

https://www.facebook.com/artmuseumdp

https://www.instagram.com/artmuseumdnipro

Графік роботи: середа – неділя 10.00 –  17.30 (каса до 17.00)

                             13.00 – 13.30 – санітарна перерва (на період карантинних обмежень)

                             Перша середа місяця – санітарний день

   

ДИРЕКТОР ЗАКЛАДУ:
ШАПАРЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА

Автобіографія

Телефон: (056) 746 26 40

Графік прийому громадян: чт. 14.00-17.00

   

КЕРІВНИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ

Директор Шапаренко Тетяна Іванівна (056) 746 26 40
Заступник директора з наукової роботи Несмачний Сергій Миколайович (056) 746 26 40
Головний зберігач фонду музею Хупава Тетяна Іванівна (056) 746 26 40
Головний бухгалтер Дрожакова Лілія Юріївна (056) 746 26 75

Відповідно до Статуту головною метою діяльності музею є комплектування, вивчення, збереження, охорона і використання пам’яток образотворчого мистецтва, матеріальної і духовної культури, популяризації музейних предметів та музейних колекцій, залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини. Заклад забезпечує умови збереження музейних предметів та музейних колекцій, які є складовою Музейного фонду України та сприяє його поповненню.  Основні завдання та напрями діяльності: науково-фондова, науково-дослідна, науково-експозиційна та виставкова, науково-просвітницька та науково-методична.

Місія музею популяризація, збирання, зберігання та наукове вивчення творів образотворчого мистецтва свого міста, краю, України та світу, які в художніх образах віддзеркалюють розмаїття мистецьких процесів минулого та сучасності.  

Принципи діяльності:  модернізація – вихід на новий рівень розвитку за допомогою вдосконалення усіх напрямків роботи музею та реалізації внутрішнього потенціалу персоналу; збереження існуючих традицій – дбайливе ставлення до традицій, сформованих протягом більш ніж сторічної історії діяльності задля збереження неповторного й унікального образу музею, продовжуючи плідну співпрацю з українськими митцями; інноваційний розвиток – впровадження у роботу новітніх технологій та напрацювань з урахуванням досвіду вітчизняних і зарубіжних музеїв задля створення комфортних умов для залучення відвідувачів та збереження  культурної спадщини для прийдешніх поколінь.

Серед пріоритетів діяльностівивчення, збереження, використання і популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної  та світової культурної спадщини.

Конституція України https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/konstituciya_ukraini_1_2_3.htm

Закон Украіни «Про культуру» https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/zakon_ukraini_pro_kulturu.htm

Закон України «Про музеї та музейну справу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр#Text

Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14#Text

Положення про Музейний фонд України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р. № 1147 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-п#Text

 Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2021 р. № 1388 «Про затвердження переліку музеїв та заповідників, в яких зберігаються музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1388-2021-п#Text

Наказ Міністерства культури України від 31.03.2017 №267 «Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0529-17#Text

Постанова  Кабінету міністрів України від 12 грудня 2012 р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на комунальній та державній формі власності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1271-2011-п#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. №1183 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1183-2020-п#Text

«Інструкція з організації обліку музейних предметів», затверджена Наказом Міністерства культури України від 21.07.2016 р. № 580 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16#Text