Погода

Місцеві інституції підтримки підприємництва

Місцеві інституції підтримки підприємництва      Інфраструктура підтримки малого підприємництва являє собою комплекс взаємопов’язаних систем: інформаційного, правового, фінансового, ресурсного і матеріального забезпечення малого підприємництва.

      До об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва належать бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні бізнес-інкубатори, науково-технологічні центри, центри трансферу технологій, фонди підтримки малого підприємництва, лізингові компанії, консультативні центри, інші підприємства, установи та організації, основним завданням яких є                                                                                                                 сприяння розвитку малого і середнього підприємництва.

Консультативно-дорадчі органи:

Громадська рада при Дніпровській міській раді 

Положення про Громадську раду   (зі змінами)...

Персональний склад Громадської ради

Дніпропетровська торгово-промислова палата

Центр підтримки малого і середнього бізнесу Дніпропетровської обласної ради

Бізнес-інкубатори Дніпра:

Бізнес-центри Дніпра: