Погода
Міське державне комунальне експлуатаційне підприємство "Дніпроміськелектротранс"

пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Директор підприємства:
Сябро Ярослав Володимирович

Автобіографія

Адреса: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 119А
Телефон: 373-92-23
E-mail: [email protected]

E-data - Договори відсутні через відсутність закупівель та продажів.

Графік роботи: понеділок - четвер 08:00- 17:00, п'ятниця 08:00 - 15:45

Прийом громадян відбувається за телефоном у робочий час.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік

Директор - Сябро Ярослав Володимирович
Головний бухгалтер - Прошина Людмила Олександрівна

Згідно п.3 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати (подання Звіту про рух горошових коштів та Звіту про використання коштів, внесених до статутних капіталів підприємства не передбачено)

Згідно п.3 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати (подання Звіту про рух горошових коштів та Звіту про використання коштів, внесених до статутних капіталів підприємства не передбачено)

Зовнішній аудит на підприємстві не проводився.

Підприємство не отримує прибуток та не формує тарифи.

Звіти керівника за 2019-2021 роки відсутні через відсутність закупівель та продажів.

Показники результативності/ефективності комунального підприємства відсутні через відсутність закупівель та продажів.

Звернень громадян, пропозицій та скарг не надходило.

Наказ про призначення відповідальної особи за оприлюднення інформації у формі відкритих данних

Реєстр наборів данних, що перебувають у володінні МДКЕП "Дніпроміськелектротранс"