Публічна інформація у формі відкритих даних

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

Постанова Кабінету Міністрів України  від 21 жовтня 2015 року № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних", із змінами від 20 грудня 2017 року  № 1100 "Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних", яким затверджується Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, а разом з ним Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

У Дніпровській міській раді з 21.07.2017 запущено власний Портал відкритих даних міста Дніпра

https://opendata.dniprorada.gov.ua/ 

 

ПЕРЕЛІК 
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних


Для усіх розпорядників інформації та для органів місцевого самоврядування
 

 1. Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес
 2. Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації
 3. Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації
 4. Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів
 5. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
 6. Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником
 7. Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації
 8. Адміністративні дані, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону, розпорядника інформації
 9. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики
 10. Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки
 11. Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення
 12. Звіти про виконання фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки
 13. Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій
 14. Перелік об’єктів комунальної власності
 15. Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)
 16. Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування
 17. Результати радіаційного контролю
 18. Інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів
 19. Генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства складають інформацію з обмеженим доступом)
 20. Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу
 21. Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств
 22. Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету
 23. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
 24. Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою
 25. Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності)
 26. Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади (як суб’єктів господарювання перед третіми особами, так і третіх осіб — перед суб’єктами господарюваня)
 27. Інформація про інвестиційні договори, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них
 28. Відомості щодо схем розміщення засобів пересувної торгівлі
 29. Відомості щодо схем розміщення засобів сезонної торгівлі
 30. Відомості щодо ярмарків (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договорів, укладених з організаторами таких ярмарків
 31. Дані про розміщення громадських вбиралень
 32. Відомості щодо залучення пайової участі (як у забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, так і в утримання об’єктів благоустрою)
 33. Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення
 34. Відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість)
 35. Розклад руху громадського транспорту
 36. Дані про місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного транспорту
 37. Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами
 38. Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови
 39. Перелік укладених договорів, укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них
 40. Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок
 41. Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них
 42. Інформація про заповнюваність пасажирських і приміських поїздів
 43. Бази даних щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт
 44. Схеми планування територій громад та плани зонування територій (для сільських, селищних, міських рад)
 45. Інформація про дотримання державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами (інституціями) культури, підсумки споживання культурних благ і їх доступність для різних категорій населення
 46. Огляд стану забезпечення правової охорони і захисту прав інтелектуальної власності (щодо дій органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих   органів, спрямованих на запобігання та припинення порушень прав інтелектуальної власності) з переліком проведених заходів для підвищення обізнаності та поваги до інтелектуальної власності, розвитку культури суспільства у зазначеній сфері”.

Відповідальні особи за доступ до публічної інформації у Дніпровській міській раді

№ п/п Назва виконавчого органу Прізвище, ім’я, по батькові Посада Електронна адреса
1 Департамент охорони здоров'я населення Мамай Лев Павлович Начальник відділу організаційного, правового, технічного забезпечення та роботи з персоналом mamaylev@gmail.com
2 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради Тарабанова Інна Вікторівна Заступник начальника відділу організаційної та кадрової роботи департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради dgp_kadry@ukr.net
3 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради Баскакова Світлана Валеріївна Начальник відділу контролю, діловодства та кадрової політики департаменту 02feddnepr@gmail.com
4 Департамент
забезпечення діяльності Дніпровської міської ради
Капшук
Юлія Сергіївна
Начальник інформаційного відділу управління забезпечення депутатської діяльності департаменту забезпечення діяльності Дніпровської міської ради  y.kapshuk@dniprorada.gov.ua
5 Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Порубльова
Оксана
Анатоліївна
Спеціаліст І категорії відділу розпорядчої документації управління діловодства департаменту protocol1@dmr.dp.ua
6 Управління майном колишнього селища міського типу Таромське Прасула Світлана Іллівна Відповідальна особа по наповненню бюджета taromuprav@ukr.net
7 Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Яцків Наталя Ярославівна заступник начальника відділу транспортної інфраструктури та міського електротранспорту управління транспорту департаменту транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпровської міської ради jasmins@ua.fm
8 Управління з господарських питань Молшний Сергій Олександрович Начальник управління з господарських питань s.moloshnyi@dniprorada.gov.ua
 Білоус Наталя Володимирівна  Начальник відділу з організації проведення закупівель та укладання договорів управління з господарських питань n.bilous@dniprorada.gov.ua
9 Управління аудиту та контролю ДМР Комбаров
Олександр
Юрійович
Головний спеціаліст відділу контролю
Управління аудиту та контролю
kombarov2709@gmail.com
10 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради Редько Тетяна Леонідівна


Козенюк Наталія Вікторівна


Філоненко Людмила Леонідівна


Юнаш Юлія Володимирівна

Горбачевська Олена Юріївна

Іванюшенко Наталія Олександрівна

Денисов Віталій Вікторович


Саєнко Лариса Станіславівна


Валика Наталія Володимирівна
 
Заступник директора департаменту - начальник управління з ремонту житлового господарства

Начальник відділу економіки та фінансування

Начальник відділу - головний бухгалтер відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Начальник відділу технічного нагляду за поточним ремонтом житлового господарства

Начальник загального відділу


Начальник тендерно-договірного відділу

Начальник відділу контролю за експлуатацією житлового господарства

Начальник відділу розвитку ОСББ та регулювання взаємовідносин з постачальниками

Начальник відділу розподілу та приватизації житлового фонду та гуртожитків
ugh_dmr@ukr.net
11 Управління правового забезпечення    Легка Юлія Григорівна       Рушенко Лариса Олексіївна  завідувач сектора діловодства                              головний спеціаліст  сектора діловодства   

july.l@i.ua 

dilovodprav@gmail.com 

12 Департамент гуманітарної політики Тарабанова Інна Вікторівна заступник начальника відділу організаційної та кадрової роботи департаменту dgp_kadry@ukr.net
13 Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Война Юлія Вікторівна заступник начальника управління адміністративних послуг та дозвільних процедур департаменту

voina0111@gmail.com

14 Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради Субота Ганна Валентинівна завідувач сектору бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер pravobuh@i.ua
15 Управління по роботі зі зверненнями громадян Дніпровської міської ради Невстокай Олександр Сергійович провідний спеціаіт  alexnevstokai@gmail.com
16 Інспекція с питань благоустрою Дніпровської міської ради Крапівін Сергій Вікторович головний спеціаліст відділу по роботі зі зверненням юридичних та фізичних осіб департаменту  departamentblag@ukr.net
17 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради Кісліцин Дмитро Сергійович головний спеціаліст відділу інформації та моніторингу земель управління земельних відносин kislitsyn.1983@gmail.com
Лісогорська Олена Миколаївна головний спеціаліст відділу з питань приватизації нерухомого майна управління з питань комунальної власності  
Сисоєва
Лідія Анатоліївна
заступник начальника відділу з питань оренди нерухомого майна управління з питань комунальної власності lidia_taus@ukr.net
Семикін Олександр Олександрович головний спеціаліст відділу ринку земель управління земельних відносин voksdkp@i.ua
Сущенко
Юлія
Петрівна
головний спеціаліст відділу бухгалтерського  обліку та господарської діяльності buhdepactiv@ukr.net
18 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради Кабачек Ірина Валеріївна головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту населення  
19 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Дерев'янченко Анастасія Євгенівна спеціаліст І категорії відділу організаційно-аналітичної роботи управління внутрішньої та інформаційної політики департаменту nastia_derevianchenko@ukr.net
20 Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради Абрамова Анастасія Володимирівна заступник начальника управління a.abramova@dniprorada.gov.ua
Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.