Погода
Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4" Дніпровської міської ради

Генеральний директор:
Подольний Андрій Анатолійович

 

Адреса: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Ламана, 4
Телефон: 068 299 95 70
E-mail: [email protected]
Графік роботи закладу: 
Понеділок - п'ятниця: 8.00 - 20.00; субота: 8.00 - 17.00; неділя 8.00 - 16.00


Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік

Інформація про винагороду керівника КП: Розмір оплати праці (посадового окладу, винагороди) директора комунального підприємства розраховується на підставі рішення міської ради від 15.11.2017 № 66/26 «Про затвердження Положення про оплату праці керівників підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Дніпра».

Автобіографія

ProZorro

E-data

ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Соборного району м. Дніпра, але не обмежуючись зазначеними районами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КЕРІВНИЦТВОМ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Генеральний директор Подольний
Андрій Анатолійович
Понеділок 11.00 - 16.00
Медичний директор Ведмідь
Світлана Вікторівна
Понеділок 10.00 - 12.00
15.00 - 17.00
Заступник медичного директора з експертизи тимчасової непрацездатності Скок Наталія Василівна

Понеділок, четвер

Вівторок 

Друга та четверта п`ятниця (ЛКК по дітях)

 12.00 - 17.00

10.00 - 14.00

12.00 - 14.00

 

 

СТРУКТУРА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 

1 Адміністративно-управлінський персонал 10 Консультативно-діагностичне відділення
2 Відділ організаційно-кадрової та правової роботи 11 Відділ з інфекційного контролю
3 Відділ бухгалтерського обліку 12 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 1
4 Економічний відділ 13 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 3
5 Інженерно-технічний відділ 14 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 7
6 Інформаційно-аналітичний відділ 15 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 8
7 Господарсько-обслуговуючий відділ 16 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 9
8 Центральне стерилізаційне відділення 17 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 10
9  Госпзрахункове відділення    


 

 

Технічні та якісні обґрунтування закупівлі "Послуги спеціалізованого санітарного транспорту" на 2021 рік

Технічні та якісні обґрунтування закупівлі "Послуги розподілу електричної енергії" на 2021 рік

Обґрунтування закупівлі санітарного транспорту на 2022 рік

Послуrи з планового технiчноrо обслуrовування, цiлодобовоrо спостерirання за системою пожежно'i сиrналiзацi'i об'екту, своечасно'i передачi тривожних сповiщень (у тому числi хибних), оперативного реаrування на них та послуrи з планового технiчноrо обслуrовування, спостереження за допомоrою пульту централiзованоrо спостереження за станом сиrналiзацii та за ручними системами тривожноi сиrналiзацii на 2022 рік

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі Послуги з постачання теплової енергі на 2022 рік

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - Спецiальнi продукти харчування, збагаченi поживними речовинами (Comida PKU С) на 2022 рік

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - Фармацевтична продукцiя ( загальнi протиiнфекцiйнi засоби для системного застосування, вакцини, антинеопластичнi засоби та iмуномодулятори) на 2022 рік

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - Фармацевтична продукцiя (протианемiчнi засоби) МИРЦЕРА 50мкгО,3мл на 2022 рік

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - централізоване водовідведення 2022

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - централізоване водопостачання 2022

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - машини для обробки даних 2022

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - послуги спеціалізованого санітарного транспорту 2022

Технічні та якісні обґрунтування закупівлі "Автоматичний біохімічний аналізатор"

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - Спецiальнi продукти харчування, збагаченi поживними речовинами на 2022 рік

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - Вироби медичного призначення

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - Аспіратор медичний електричний

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - Дефібрилятор

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - Електрична енергія

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - Електрокардіограф

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - Коагулометр лабораторний

Технічні та якісні обгрунтування закупівлі - система ультразвукової діагностики (в тому числі датчики)

Технічні та якісні обґрунтуванням закупівлі - лікарський засіб АРАНЕСП

UA-2022-10-24-011147-a Поточний ремонт коридору Ламана 4

UA-2022-10-26-001440-a Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

UA-2022-10-26-001577-a Вироби медичного призначення

UA-2022-10-26-005815-a Дезінфекційні засоби

UA-2022-10-28-007729-a Спеціальні продукти харчування, збагаченні поживними речовинами

UA-2022-10-31-004408-a Фармацевтична продукція (протианемічні засоби)

UA-2022-11-03-010560-a Бензин

UA-2022-11-15-010385-a Бензин

UA-2022-11-04-004010-a Система ультразвукової діагностики, в тому числі датчики

UA-2022-11-22-012949-a Метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки та калібрування

UA-2022-12-05-004403-a Послуги мобільного телефонного зв’язку

UA-2022-12-05-004816-a Послуги мобільного телефонного зв’язку

UA-2022-12-05-005468-a Придбання послуг доступу до мережі Інтернет

UA-2022-12-09-018757-a Послуги з планового технiчного обслуговування, цiлодобового спостерiгання за системою пожежноi сигналiзацii об'псrу, своечасноi передачi тривожних сповiщень

UA-2022-12-13-008834-a Електрична енергія

UA-2022-12-15-018594-a канцтовари

UA-2023-01-05-001932-a Фармацевтична продукцiя

UA-2023-01-09-001113-a Фармацевтична продукцiя (загальнi протиiнфекцiйнi засоби для системного застосування, вакцини, антинеопластичнi засоби та iмуномодулятори)

UA-2023-01-09-001437-a Спецiальнi продукти харчування, збагаченi поживними речовинами

UA-2023-02-08-012334-a Пожежна сигналізація

UA-2023-03-20-009002-a Метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки та калібрування

UA-2023-04-13-009324-a Паливно-мастильні матеріали

UA-2023-04-26-002736-a Паливно-мастильні матеріали

Лікарські засоби різні UA-2023-04-20-007179-a

Вироби медичного призначення UA-2023-05-03-01101 l-a

UA-2023-05-22-008957-a Вироби медичного призначення

Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про фінансові результати за перiоди 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 2017 року

Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про фінансові результати за перiоди 1кв. 2кв. 3кв. 2018 року

Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про фінансові результати за перiоди 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 2019 року

Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про фінансові результати за 1кв. 2кв. 3кв. 4кв 2020 року

Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про фінансові результати за 1 кв. 2021 року

Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про фінансові результати за 2 кв. 2021 року

Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про фінансові результати за 3 кв. 2021 року

Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про фінансові результати за 2021 рік

Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про фінансові результати за І кв. 2022 року

Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про фінансові результати за І півріччя. 2022 року

Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про фінансові результати за 9 місяців 2022 року

Баланс та звіт про фінансові результати за 2022 рік

Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про фінансові результати за І кв. 2023 року

Згідно п.3 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"  подання звіту про рух горошових коштів для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, не передбачено.

Згідно п.3 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"  подання звіту про використання коштів, внесених до статутних капіталів підприємств для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, не передбачено.

Показники результативності/ефективності комунального некомерційного підприємства в процесі розробки

Аудит підприємства в 2020, 2021 році не проводився.