Перейти в кабінетКабінет мешканця
Дніпра
Управління архівної справи Дніпровської міської ради

Управління підпорядковано секретарю міської ради

Начальник управління:
Чорна Людмила Миколаївна

Адреса: м. Дніпро, вул. Орловська, 33 А
Телефон: 068-170-91-86, 095-605-58-02, 720-70-11, 720-70-10, 720-70-09, 720-70-08, 720-70-06, 720-70-07, 720-70-00
Е-mail: [email protected]
Графік прийому громадян: перший та останній вівторок місяця 10:00-17:00
Графік прийому відвідувачів: вівторок 10:00-13:00, 14:00-16:00, четвер 10:00-13:00, 14:00-16:00, перерва 13:00-14:00

Співробітники управління:

Прізвище, ім`я, по-батькові

 Займана посада

Чорна Людмила Миколаївна

Начальник управління

Попова Ірина Юріївна

Головний бухгалтер

Гайкова Тетяна Костянтинівна

Головний спеціаліст

Сектор організаційно-кадрової роботи

Пукас Євген Сергійович

Завідувач сектора

Таран Наталя Григорівна

Головний спеціаліст

Відділ використання та збереження документів

Білоус Оксана Сергіївна

Заступник начальника управління - начальник відділу

Мещерякова Світлана Василівна

Заступник начальника відділу

Григор’єва Олена Анатоліївна

Головний спеціаліст

Пилипченко Людмила Василівна

Провідний спеціаліст

Відділ трудового архіву

Маштак Оксана Григорівна

Начальник відділу

Закапко Олена Миколаївна

Заступник начальника відділу

Плаксій Тетяна Семенівна

Головний спеціаліст

Герасименко Олена Миколаївна

Головний спеціаліст

Дужак Ірина Миколаївна

Головний спеціаліст

Кисельова Тетяна Іванівна

Провідний спеціаліст

Відділ формування Національного архівного фонду

Данилова Катерина Анатоліївна

Начальник відділу

Сектор діловодства та контролю

Савінченко Євгенія Миколаївна

Завідувач сектора

Козлова Ольга Олександрівна

Головний спеціаліст

Радіонова Галина Сергіївна

Головний спеціаліст

Госпрозрахункова група

Малахова Світлана Олександрівна

Архівіст 1 категорії

Кожушко Світлана Іванівна Архівіст 1 категорії
Гайкова Тетяна Леонтіївна Архівіст 1 категорії

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. 3абезпечує збереження, облік та використання:

  • документів Національного архівного фонду, що нагромадилися за час діяльності існуючих i тих, що діяли раніше на сучасній території міста, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та орган1зацій;
  • документів Національного архівного фонду, що утворилися в процесі діяльності профспілкових, кооперативних, творчих та інших об’єднань громадян, переданих за їх згодою до управління;
  • документів особового походження, що надійшли до управління;
  • фотодокументів /негативів i позитивів/ та відеофонодокументів, що мають значення для вивчення історії міста;
  • друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що доповнюють документи apxiвy i використовуються для довідково-інформаційної роботи;
  • облікових документів науково-довідкового апарату до документів.

2. Організовує роботу щодо внесення документів до Національного архівного фонду або виключення документів з нього незалежно від форм власності на них, що перебувають на території міста.

3. 3а дорученням Дepжкoмapxiвy контролює дотримання власниками документів Національного архівного фонду вимог законодавства щодо здійснення права власності на зазначені документи.

4. Приймає в установленому порядку для постійного чи тимчасового зберігання документи Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій міста та громадян i їх об’єднань.

6. Контролює та перевіряє ведення діловодства на підприємствах, в установах i організаціях міста незалежно від форм власності, роботу їх архівів, умови зберігання документів у них, надає їм методичну допомогу у впровадженні прогресивних систем діловодства та зберігання документів.

7. Інформує міську раду, Державний архів Дніпропетровської області про факти втрати, псування, незаконного знищення apxiвних документів та інші порушення законодавства про Національний архівний фонд i архівні установи та охорону й використання документальних пам'яток історії та культури.

8. Організовує надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам i організаціям з упорядкування документів та використання їх інформації, розроблення методичних посібників з apxiвнoi справи та діловодства, підвищення кваліфікації працівників архівів та діловодних служб підприємств, установ i організацій.

9. Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи i організації міста, джерела комплектування управління та документів Національного архівного фонду.

10. Створює i вдосконалює науково-довідковий апарат щодо документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архіві.

11. Інформує міську раду i районні у місті ради, підприємства, установи i організації про склад i зміст документів, що зберігаються в архіві, надає можливість ознайомлюватися з ними користувачам, організовує використання інформації архівних документів на виставках, у радіо-, телепередачах, пресі тощо.

12. Видає підприємствам, установам i організаціям в установленому порядку архівні довідки, копії та витяги з документів, що перебувають на зберіганні в архіві, а громадянам - довідки соціально-правового характеру.

НОРМАТИВНІ АКТИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В РОБОТІ

1. Закон України від 24.12.1993 № 3814-ХІІ „Про Національний архівний фонд і архівні установи” (із змінами і доповненнями).

2. Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII „Про запобігання корупції”.

3. Наказ Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 1000/5 „Організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях”.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами”.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004 „Про проведення експертизи цінності документів ”.

6. Наказ Державного комітету архівів України від 19.11.2013 року № 2438/5 „Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам”.

7. Положення про управління архівної справи Дніпровської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 20.07.2022 року № 33/25.

8. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради „Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Дніпровської міської ради” від 20.02.2018 № 112.