Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради

Управління підпорядковано заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо правоохоронної діяльності міської ради

Начальник управління:
Ратич Надія Миколаївна

Адреса: місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, 29А
Телефон: 745-07-15
Е-mail: [email protected]
Графік роботи: понеділок - четвер  09:00 - 18:00, п'ятниця  09:00 - 16:45, перерва  13:00 - 13:45
Графік прийому громадян: другий четвер місяця  10:00 - 13:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік

Заступник начальника управління з питань контролю за проведенням перевірок та зверненням громадян Карленко Олексій Вікторович

Телефон: 726 50 56
Е-mail:  [email protected]
Графік прийому громадян: кожна середа  місяця  10:00 - 13:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік

 

Заступник начальника управління з питань роботи з дозвільними документами:
Компанець Андрій Леонідович

Телефон: 720-50-56

 Е-mail:  [email protected]
Графік прийому громадян: кожний вівторок 10:00 - 13:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПО РОБОТІ З ДОЗВІЛЬНИМИ ДОКУМЕНТАМИ КАМІНСЬКА АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА

Телефон: 745-04-39
Е-mail:  [email protected]
Графік прийому громадян: кожний четвер  місяця  10:00 - 13:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради було створенона підставі рішення міської ради від 16.03.2016 № 7/3 «Про затвердження структури Дніпропетровської міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів» (зі змінами та доповненнями), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю».
Положення про управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпроської міської ради затверджено рішенням міської ради від 01.12.2016 № 63/16 «Про затвердження Положення про управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпропетровської міської ради».

Основні функції управління:

надання, отримання, реєстрація документів що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт;
- прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів ( реєстрація декларацій про готовність об’єкту до експлуатації);
- подача до Державної архітектурно-будівельної інспекції  України інформації, необхідної для внесення даних до Єдиного Реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;
- здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах м. Дніпро;
- здійснення контролю за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю;
- розгляд відповідно до закону справ про адміністративні правопорушення, що пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних  норм, державних  стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови території та невиконанням вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю;
- розгляд відповідно до закону справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з прийняттям відповідних рішень;
- проведення перевірок:
- відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються під час будівництва об’єктів, вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам, рішенням;
- своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною та проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством  випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів ( у тому числі наявності у виконавця будівельних робіт сертифікатів на будівельні матеріали, виробі і конструкції) та іншої документації;
- дотримання порядків прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, проведення обстеження об’єктів та реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.
 
Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпропетровської міської ради (УДАБК ДМР) є  виконавчим органом Дніпропетровської міської ради, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю.
У своїй діяльності УДАБК ДМР керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами.
Основними завданнями УДАБК ДМР  є здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.
УДАБК ДМР  здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах міста Дніпра.
Зокрема,  до повноваженьУДАБК ДМР входить Подача до Державної архітектурно-будівельної інспекції України інформації, необхідної для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомосте про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання закінчених документів.
У визначених законодавством випадках УДАБК ДМР проводить перевірки об’єктів будівництва щодо відповідності підготовчих та будівельних робіт, матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил, а також технічним умовам, затвердженим проектним вимогам і рішенням. Крім того, на УДАБК ДМР покладено функції перевірки належного оформлення нормативно-технічної та проектної документації.
Важливим аспектом контрольної функції УДАБК ДМР  є дотримання порядків прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, проведення обстеження об’єктів та реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.
Крім того до повноважень УДАБК ДМР належить розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства  під час планування та забудови територій, справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю з прийняттям відповідних рішень.
          Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради за 2018 рік  було здійснено 625 заходів  державного  архітектурно-будівельного  контролю, з них 85 на яких було виявлено правопорушення, та 28 протоколів про правопорушення у сфері містобудівної  діяльності, та видано 140 приписів. Крім того, Управлінням накладено штрафних санкцій на загальну суму 2871245 грн.

Нормативна база, що використовується в роботі
Роз'яснення щодо типових помилок при заповненні документів
 

Співробітники управління 

№ з/п

Посада

Прізвище, ім’я по батькові

Телефон

1

Начальник управління

Ратич Надія Миколаївна

745-07-15

2

Заступник начальника з питань роботи з дозвільними документами

Компанець Андрій Леонідович 745-07-15

3

Заступник начальника управління з питань контролю за проведенням перевірок та зверненнями громадян

Карленко Олексій Вікторович

726-50-56

4

Головний бухгалтер

Снігур Лариса Анатоліївна

745-07-15

5

Начальник юридичного відділу

Шибка Оксана Сергіївна

745-04-92

6

Юрисконсульт

Ховрич Олена Андріївна

745-04-92

7

Головний спеціаліст документообігу

Лебідь Олена Олександрівна

745-07-15

8

Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю

Вергунов Юрій Вікторович

745-07-39

9

Головний спеціаліст - інспектор

Пільонов Андрій Олександрович

745-07-39

10

Головний спеціаліст - інспектор

Мєшков Володимир Іванович

745-07-39

11 Спеціаліст І категорії-інспектор Репенько Карина Вячеславівна 745-07-39

12

Головний спеціаліст - інспектор

Мокрий Юрій Олегович

745-07-39

13 Спеціаліст І категорії-інспектор Рапопорт Денис Дмитрович 745-07-39

14

Головний спеціаліст-інспектор

Доненко Анатолій Андрійович

745-07-39

 

15

Головний спеціаліст - інспектор

Дульдієр Інга Сергіївна

745-07-39

16 

Головний спеціаліст-інспектор  Губа Андрій Олександрович 745 07 39

17

Начальник відділу по роботі з дозвільними документами Камінська Альона Володимирівна 745 04 39

18

Головний спеціаліст -адміністратор

Мишуренко Тамара Анатоліївна

745-04-39

19

Головний спеціаліст -адміністратор

Рапопорт Тетяна Василівна

745-04-39

 

ВАЖЛИВО!

ІНФОРМАЦІЯ  ЩОДО  БУДІВЕЛЬНОЇ АМНІСТІЇ ДЛЯ  ДАЧНИХ  ТА  ПРИВАТНИХ  БУДИНКІВ,  ЩО  БУЛИ ЗБУДОВАНІ  БЕЗ  ДОЗВІЛЬНИХ  ДОКУМЕНТІВ

В Україні запрацював механізм будівельної амністії для дачних та приватних будинків, що були збудовані без дозвільних документів. Набрав чинності наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про затвердження порядку обстеження та прийняття в експлуатацію таких об’єктів.

Будівельна амністія поширюється на об’єкти незначного класу наслідків:

  • індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів, збудовані у період з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року;

  • будівлі і споруди сільськогосподарського призначення, збудовані до 12 березня 2011 року.

Головна умова – щоб вони відповідали цільовому призначенню земельної ділянки, будівельним нормам та пройшли технічне обстеження.

  Для амністування такої нерухомості необхідні:

  • заява про прийняття об’єкта в експлуатацію (у разі наявності співвласники земельної ділянки/зазначеного об’єкта підписують також),

  • один примірник заповненої декларації про готовність об’єкта до експлуатації,

  • звіт про проведення технічного обстеження (крім випадків, передбачених пунктом 5 розділу ІІ Порядку),

а також засвідчені в установленому порядку копії:

  • документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщено об’єкт;

  • технічного паспорта з відміткою про можливість розміщення та надійної і безпечної експлуатації об’єкта (з відміткою у випадках, передбачених пунктом 5 розділу II Порядку). При цьому, технічні паспорти, складені до набрання чинності цим Порядком, подаються за умови проставлення в них відповідної відмітки про проведення їх технічного обстеження.

    Після подачі необхідних документів та заяви до органу держархбудконтролю, їх буде розглянуто упродовж 10-ти робочих днів та ухвалено рішення щодо прийняття об’єкта в експлуатацію. При цьому, штрафні санкції за самовільне будівництво та експлуатацію таких об’єктів до власників/користувачів  земельних ділянок не застосовуватимуться.

       З 18 січня 2019 року набув чинності наказ Мінрегіону від 14.12.2018 № 342, яким затверджені Зміни до Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт.

Ці зміни направлені на спрощення та прискорення процедури «будівельної амністії». На сьогодні з додатків до Порядку №158, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 №158, виключено інформацію про відповідність місця розташування об’єкта будівництва вимогам державних будівельних норм. Раніше така відмітка від місцевого органу містобудування та архітектури була обов’язковою.

Бланки  та зразки документів можна подивитися на даному сайті, натиснув на посилання внизу сторінки "Зразки документів"

 

Роз’яснення щодо типових помилок при подачі заяв на видачу дозволів на виконання будівельних робіт

Замовник будівництва має право виконувати будівельні роботи на об’єктах, які належать до
об’єктів із середнім класом наслідків (СС2), на наступний день після реєстрації дозволу на виконання
будівельних робіт.
Замовник будівництва або уповноважена особа подає два примірники заяви на видачу
дозволу на виконання будівельних робіт. До заяви додаються: копія документа, що посвідчує право
власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію (крім випадків,
визначених пунктом 7 цього Порядку);копія розпорядчого документа щодо комплексної
реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної
реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів
державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи
комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою);проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в
установленому законодавством порядку; копія документа, що посвідчує право власності на будинок
чи споруду, або згода його власника, засвідчена у встановленому законодавством порядку, на
проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту;
копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які
здійснюють авторський і технічний нагляд; інформація про ліцензію, що дає право на виконання
будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати.
Бланки заяв є у вільному доступі та постійно оновлюються на офіційному веб-сайті
Державної архітектурно-будівельної інспекції України dabi.gov.ua у розділі «Бланки
документів».
Замовниками будівництва невірно зазначається код об‘єкта будівництва. Звертаємо увагу,
що код об’єкта визначається згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, та
обов’язково конкретизується по підпунктах, що дає змогу характеризувати призначення будівлі чи
споруди.
Подана форма заяви на видачу дозволу на виконання будівельних робіт повинна
відповідати формі додатку визначеному Порядком виконання підготовчих і будівельних робіт,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466.
Клас наслідків визначається замовником та проектувальником на підставі розрахунку класу
наслідків, який обов’язково входить в склад проектної документації на об’єкт будівництва.
Технічний нагляд проводиться інженером технічного нагляду з метою контролю якісного
виконання будівельно-монтажних робіт на підставі укладеного договору із замовником та наказу про
призначення інженера технічного нагляду на об’єкт будівництва. Наявність чинного кваліфікаційного
сертифіката у інженера технічного нагляду є обов’язкова.
Обов’язковою умовою є наявність чинного кваліфікаційного сертифіката у головного
архітектора та/або інженера проекту.

Роз’яснення щодо типових помилок при заповненні повідомлень про початок виконання будівельних робіт

Замовник будівництва має право виконувати будівельні роботи на об’єктах, що належать до
об’єктів з незначними класами наслідків (СС1) , на наступний день після подання повідомлення про
початок виконання будівельних робіт.
Замовник будівництва або уповноважена особа подає два примірники заповненого
повідомлення до центру надання адміністративних послуг.
Бланки повідомлень є у вільному доступі та постійно оновлюються на офіційному веб-сайті
Державної архітектурно-будівельної інспекції України dabi.gov.ua у розділі «Бланки документів».
Замовниками будівництва невірно зазначається код об‘єкта будівництва. Звертаємо увагу,
що код об’єкта визначається згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, та
обов’язково конкретизується по підпунктах, що дає змогу характеризувати призначення будівлі чи
споруди.
Подана форма повідомлення повинна відповідати формі додатків визначених Порядком
виконання підготовчих і будівельних робіт, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 № 466.
Клас наслідків визначається замовником та проектувальником на підставі розрахунку класу
наслідків, який обов’язково входить в склад проектної документації на об’єкт будівництва.
Замовниками будівництва не в повному обсязі зазначається інформація про місце
проживання, паспортні дані, тощо.
Технічний нагляд проводиться інженером технічного нагляду з метою контролю якісного
виконання будівельно-монтажних робіт на підставі укладеного договору із замовником та наказу про
призначення інженера технічного нагляду на об’єкт будівництва. Наявність чинного кваліфікаційного
сертифіката у інженера технічного нагляду є обов’язкова.
Вихідними даними для проектування об’єкта будівництва є отримані містобудівні умови та
обмеження забудови земельної ділянки, видані виключно органом містобудування та архітектури у
відповідності до ст. 29 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», у випадку, якщо такі необхідні.
Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не
надаються, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 06. 11. 2017 №289. При заповненні повідомлення необхідно
зазначати конкретний пункт вищезазначеного Переліку.
Обов’язковою умовою є наявність чинного кваліфікаційного сертифіката у головного
архітектора та/або інженера проекту.
Авторський нагляд проводиться згідно наказу проектувальника для забезпечення контролю
за втіленням проектних рішень в ході будівельно-монтажних робіт.
За відсутності документа, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою,
необхідно керуватися ч.4 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Роз’яснення щодо типових помилок при заповненні декларацій про готовність об’єкта до експлуатації

У разі введення в експлуатацію об’єкта, що за класом наслідків належить до об’єкту з
незначними класами наслідків (СС1), замовник або його уповноважена особа подає до центру
надання адміністративних послуг два екземпляри декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
Бланки декларацій є у вільному доступі та постійно оновлюються на офіційному веб-сайті
Державної архітектурно-будівельної інспекції України dabi.gov.ua у розділі «Бланки документів».
Подана форма декларації, повинна відповідати формі додатків, визначених Порядком
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 13.04.2011 № 461.
Замовниками будівництва не в повному обсязі зазначається інформація про місце
проживання, паспортні дані, тощо.
Інформація, щодо об’єкта будівництва містить розбіжність з інформацією зазначеною в
повідомленні про початок виконання будівельних робіт.
Інформація, щодо замовника містить розбіжність з інформацією зазначеною в повідомленні
про початок виконання будівельних робіт.
Технічна інвентаризація закінчених будівництвом об’єктів є обов’язковою та проводиться з
метою визначення їх фактичної площі та об’єму для оформлення документів про прийняття в
експлуатацію, які в подальшому будуть підставою для включення даних про такі об’єкти до
державної статистичної звітності та оформлення права власності на них.
Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є дата реєстрації
декларації про готовність об’єкта до експлуатації для об’єктів, що відносяться до об’єктів з
незначними класами наслідків (СС1).

Бланки та зразки, інформація щодо інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради

Інформаційна картка адшністративної послуги з анулювання зареєстрованого дозволу на початок виконання будівельних робіт на об'єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2) за заявою замовника управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі зареєстрованої декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі
будівельного паспорта,
управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради

Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі зареєстрованої декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі зареєстрованого дозволу на виконання будівельних робіт, на об'єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2) управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі зареєстрованої декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (CCI), управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги із внесення змін до зареєстрованої декларації на початок виконання будівельних робіт управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги із внесення змін до зареєстрованої декларації на початок виконання підготовчих робіт управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги із внесення змін до зареєстрованої декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги із внесення змін до зареєстрованої декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, управлінням державного архітектурно- будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги із внесення змін до зареєстрованої декларації про готовність до експлуатєкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (CCI), управлінням державного архітектурно-бу;цвельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги із внесення змін до зареєстрованого дозволу на виконання будівельних робіт, на об'єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2) управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги із внесення змін до зареєстрованого повідомлення на початок виконання будівельних робіт управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги із внесення змін до зареєстрованого повідомлення на початок виконання підготовчих робіт управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі зареєстрованого повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі зареєстрованого повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (CC1) управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі зареєстрованого повідомлення про початок виконання підготовчих робіт управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката управлінням
державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради

Інформаційна картка адміністративної послуги зі скасування заєрестрованої декларації на початок виконання будівельних управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги зі скасування зареєстрованої декларації
про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради

Інформаційна картка адміністративної послуги зі скасування зареєстрованого повідомлення на початок виконання будівельних робіт за заявою замовника управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
Інформаційна картка адміністративної послуги зі скасування зареєстрованого повідомлення повідомлення на початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
-Зразки документів

Роз'яснення щодо типових помилок заповнення документів
Бюджетний запит на 2019-2021 роки
Бюджетний запит на 2019-2021 роки (ч. 2)

- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Роз’яснення щодо типових помилок при заповненні сертифікатів


У разі введення в експлуатацію об’єкта, який належить до об’єктів із середнім класом наслідків
(СС2), замовник або його уповноважена особа подає до центру надання адміністративних послуг два
примірники заяви та акту готовності об’єкта до експлуатації.
Бланки заяв та акту готовності є у вільному доступі та постійно оновлюються на офіційному
веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України dabi.gov.ua у розділі «Бланки
документів».
Подана форма заяви та акту готовності об’єкту до експлуатації повинна відповідати формі
додатків, визначених Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461.

ПОРЯДОК

внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію

закінченого будівництвом об`єкта, та її розмір

1. Замовник зобов`язаний внести в повному обсязі плату за видачу сертифіката після прийняття
рішення про його видачу.
2. Розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об’єктів:
із середніми (СС2) наслідками - 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
4. Плата за видачу сертифіката вноситься замовником шляхом перерахування коштів через
банки чи відділення поштового зв`язку.
5. Підтвердженням внесення плати за видачу сертифіката є платіжне доручення з позначкою про
дату проведення платежу або касовий документ банка чи відділення поштового зв`язку, що прийняли
платіж.
6. Замовник відповідає за правильність визначення суми платежу.
7. Плата за видачу сертифіката зараховується до доходів загального фонду місцевого бюджету.
8. У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката плата не справляється.

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.