Управління майном колишнього селища міського типу Таромське Дніпровської міської ради

Управління підпорядковано cекретарю міської ради

Співробітники управління

№ п/п Посада Прізвище, ім?я, по батькові Міський телефон № кабінету Е-mail
1 Начальник управління

Бондаренко Олексій Григорович

  12 [email protected]
dniprorada.
gov.ua
2 Заступник начальника управління,нач.відділу з комун. та орг. питань управління

Струценко Світлана Володимирівна

749-41-40 11 [email protected]
dniprorada.
gov.ua
3. Заступник начальника відділу з комунальних та організаційних питань управління

Гармаш Олександр Миколайович

  4 [email protected]
dniprorada.
gov.ua
4. Головний спеціаліст відділу з комунальних та організаційних питань управління

Брагіна Яна Леонідівна

  4 [email protected]
dniprorada.
gov.ua
5. Головний спеціаліст відділу з комунальних та організаційних питань управління

Новак Тетяна Валеріївна

  4 [email protected]
dniprorada.
gov.ua
6. Начальник відділу з соціального захисту населення

Шиян Оксана Анатоліївна

749-41-40 5 [email protected]
dniprorada.
gov.ua
8. Головний спеціаліст відділу з соціального захисту населення

Кринична Юлія Миколаївна

749-41-40 5 [email protected]
dniprorada.
gov.ua
7. Заступник начальника відділу з соціального захисту населення

Запорожець Олександра Валентинівна

749-41-40 5 [email protected]
dniprorada.
gov.ua
9. Головний бухгалтер

Прасула Світлана Іллівна

749-41-87 6 [email protected]
dniprorada.
gov.ua

Програма забезпечення населення колишнього смт Таромське питним водопостачанням на 2013-2020 роки, затверджена  рішенням міської ради  №9/29 від 05.12.2012 року

Основні напрямки  діяльності управління:

1. Забезпечення функціонування системи управління якості (СУЯ) і виконання вимог документації СУЯ в рамках процесів.
2. У сфері соціально – економічного розвитку та обліку території:
- підготовка та надання пропозицій до проекту міського бюджету щодо соціально – економічного розвитку території.
3. Щодо управління комунальною власністю:
-  управління  в межах, визначених міською радою, майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста і використовується до потреб жителів території;
- заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста, які задовольняють потреби жителів території.
4. У галузі житлово – комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку.
- сприяння вирішення питань щодо безперебійного забезпечення електроенергією, газом (паливом) та водопостачанням об'єктів комунальної власності територіальної громади міста та об'єктів приватної власності;
- сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- участь у вирішенні питань по забезпеченню відведення та очищення стічних вод в установленому порядку;
- сприяння вирішенню питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів;
- організація благоустрою території;
- сприяння розвитку всіх форм торгівлі;
- внесення пропозицій щодо затвердження в установленому порядку маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту в інтересах населення території;
- сприяння  здійсненню контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;
- сприяння у задоволенні потреб населення у різних видах зв'язку. 
5. У галузі будівництва:
- участь в установленому порядку в організації будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально – культурного призначення, житлових будинків, а також шляхів та проїздів.             
6. У сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту:
- участь у встановленому порядку в управлінні закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальній громаді міста і задовольняють потреби жителів території%
- створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно – культурних традицій населення території, художніх промислів і ремесел;
- участь у створенні умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення території;
- участь у забезпеченні охорони пам'яток історії та культури, збереженні та використанні культурного надбання;
- організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
- надання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні;
- організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;
- тимчасове влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування.
7. У сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища:
- участь у підготовці пропозицій та вирішенні питань земельних відносин в установленому порядку;
- участь у підготовці проектів міських програм охорони довкілля та їх виконання;
- розгляд та підготовка в установленому порядку пропозицій щодо вирішення земельних спорів;
- участь в установленому порядку у підготовці висновків щодо надання або вилучення земельних ділянок, що проводиться міською радою;
- погодження в установленому порядку проектів землеустрою.
8. У сфері соціального захисту населення:
- участь у вирішенні опіки і піклування на підставі діючого законодавства;
- участь у вирішенні питань щодо захисту прав дитини;
- організація надання в установленому порядку одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;
- сприяння створенню органів самоорганізації населення на підставі власної ініціативи жителів території, виділення їх частиною власних повноважень та вирішення питань щодо фінансового забезпечення за рахунок бюджетних коштів, або інших надходжень, не заборонених законодавством, для здійснення органом самоорганізації населення наданих повноважень;
- надання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам.
 9. Щодо вирішення питань адміністративно – територіального устрою:
- підготовка пропозицій щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, парків, скверів та інших споруд, розташованих на території.

Управління має право:

- отримувати у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, наукових закладів и об'єднань громадян у встановленому законодавством порядку;
- скликати у встановленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

Нормативні акти, які використовуються в роботі:

- Конституція України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування»;
- Житловий  кодекс України;
- Земельний кодекс України;
- Закон України «Про забезпечення санітарного  та епідеміологічного благополуччя населення»;
- Указ Президента України від 06.08.98 № 885/98 «Про заходи щодо поліпшення  благоустрою території»;
- Закон України «Про звернення громадян»;
- Закон України  «Про охорону дитинства»;
- Закон України «Про освіту»  та інші.

Інформація про відповідальних осіб за оприлюднення інформації у вигляді відкритих данних  в управлінні майном колишнього смт Таромське:

- публікація організаційної структури, довідника управління та інформації про нормативно-правові засади діяльності управління  - Новак Тетяна Валеріївна - головний спеціаліст відділу з комунальних та організаційних питань управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради     (тел. 749-41-40, ел.пошта: [email protected], документ щодо призначення від 18.10.2019 № 25);

- публікація фінансової звітності - Прасула Світлана Іллівна - головний бухгалтер управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради (телю 749-41-87, ел. пошта. [email protected], документ щодо призначення від 18.10.2019 № 25).

 

наказ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Послуга з поточного ремонту дорожнього покриття вулиці Ріжкова № 2-16 колишнього смт Таромське м. Дніпра

1

Назва предмета закупівлі

Послуга з поточного ремонту дорожнього покриття вулиці Ріжкова № 2-16 колишнього смт Таромське

 м. Дніпра -    45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника  (ідентифікатор закупівлі:
UA-P-2021-10-05-008190-b)

 

2

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Необхідність в проведенні поточного ремонту частини вулиці Ріжкова № 2-16 колишнього смт Таромське м. Дніпра виникла у зв’язку з незадовільним станом дороги та  високим попитом у пішоходів та автомобільного транспорту.

 

3

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення

Очікувана вартість закупівлі «Послуга з поточного ремонту дорожнього покриття вулиці Ріжкова №2-16»  складає 750 000,00 грн.

 

4

Обґрунтування розміру бюджетного призначення

Розмір бюджетного призначення згідно Рішення Дніпровської міської ради від 16.12.2020 року № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік»

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.