Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту 
Підлубний Едуард Станіславович

Адреса: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75
Телефон: 745-55-53
Е-mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/socpolitica.dp/
Сторінка на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів: E-data
Графік роботи: понеділок – четверг 09:00 - 18:00, п'ятниця 09:00 - 16:45, перерва 13:00 - 13:45
Графік прийому громадян: другий понеділок 10:00 - 12:00

Основна діяльність:

Метою діяльності Департаменту є соціальний захист населення, соціальна підтримка ветеранів війни та праці,   осіб   похилого   віку,    інвалідів,  осіб,  які  постраждали   внаслідок   Чорнобильської катастрофи,   малозабезпечених   та   інших   соціально   вразливих   верств   населення.   Захист  прав   та   реалізація соціальних  гарантій,  визначених  законодавством  України  та  місцевими  програмами  для  окремих категорій   населення,   поліпшення   становища   сімей,   у   тому   числі   сімей  з  дітьми.  Здійснення соціального   захисту  дітей  та  профілактики  правопорушень  серед них, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидія торгівлі людьми.

Програми, затверджені міською радою, які розроблені та виконуються за участю департаменту:

1. Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017 – 2021 роки, затверджена рішенням міської ради від 07.09.2016   № 17/13 (зі змінами).
2. Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2018 – 2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 № 12/28.
3. Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 роки», затверджена рішенням міської ради від 15.02.2017    № 17/18 (зі змінами).
4. Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 2017 – 2021 рр., затверджена рішенням міської ради від 01.12.2016 № 22/16 (зі змінами).
5. Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.06.2020 № 26/58.
6. Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VIII скликання на 2021 –  2025 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми, затверджена рішенням міської ради від 30.03.2016 № 29/5.

Відділ з організаційної роботи, діловодства та контролю

 

Начальник відділу
Попко Вікторія Вікторівна

Адреса: проспект Дмитра Яворницького, 75
Телефон: 745-25-95
Е-mail: [email protected]

 

Відділ по роботі з персоналом

 

Начальник відділу
Доненко Ольга Миколаївна

Адреса: проспект Дмитра Яворницького, 75
Телефон: 745-56-63
Е-mail: [email protected]

Відділ соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей  

 

Начальник відділу
Земляна Тетяна Валеріївна

  Адреса: проспект Дмитра Яворницького, 75
  Телефон: 745-05-90
  Е-mail: [email protected]

Сектор соціального захисту внутрішньо переміщених осіб відділу
соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей

Завідуючий сектором

Грановська Олеся Андріївна

Телефон: 745-05-90
Е-mail: [email protected]

 

Управління фінансово-економічної діяльності

 

Начальник управління-головний бухгалтер
Прокопчук Нонна Патиківна

Заступник начальника управління - головного бухгалтера
Сушко Оксана Миколаївна

Адреса: проспект Дмитра Яворницького, 75
Телефон: 745-25-45, 745-04-64
Е-mail: [email protected]

 

Відділ соціальних виплат та допомог

Начальник відділу
Мася Інна Олексіівна

Заступник начальника відділу
Мартиненко Тетяна Миколаївна

Телефон: 745-25-45, 744-61-48
Е-mail: [email protected]

Планово-економічний відділ

Начальник відділу
Бабенко Лілія Іванівна

Заступник начальника відділу
Одіна Наталія Миколаївна


Телефон: 745-04-64, 745-25-45

Е-mail: [email protected]

Відділ бухгалтерського обліку

Начальник відділу
Альохіна Ніна Петрівна

Заступник начальника відділу
Комарова Ольга Миколаївна

Телефон: 745-25-45, 745-56-58
Е-mail: [email protected]

Сектор закупівель та договірної роботи

Завідуючий сектором
Паніна Олена Іванівна

Телефон: 745-00-32
Е-mail: [email protected]

 

Управління соціального захисту

Начальник управління
Максименко Ірина Володимирівна

Заступник начальника управління
Лісна Наталья Олександрівна

Адреса: вулиця Шевченка 11
Телефон: 068 913 46 88, 095-415-18-54
Е-mail: [email protected]

Відділ з питань соціального захисту населення

Начальник відділу
Давиденко Ірина Леонідівна

Телефон: 068-913-46-88, 095-415-18-54

Відділ адресної допомоги

Начальник відділу
Мошук Світлана Анатоліївна

Телефон: 068-913-46-88, 095-415-18-54

Відділ соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи та з питань надання соціальних гарантій пільговим категоріям громадян

 

Начальник відділу
Плаксій Володимир Петрович

Телефон: 068-913-46-88, 095-415-18-54

Відділ з питань оздоровлення населення

Начальник відділу
Наливайко Анна Миколаївна

Телефон: 068-913-46-88, 095-415-18-54

Сектор по роботі зі зверненнями громадян

Завідуючий сектором
Міщенко Віра Василівна

Телефон: 068-913-46-88, 095-415-18-54

Управління-служба у справах дітей

 

Начальник управління-служби
Довготько Ганна Миколаївна

Заступник начальника управління - служби
Алєксєєва Марина Олегівна

Адреса: проспект Дмитра Яворницького 75
Телефон: 744-70-61
e-mail: [email protected]

 

Сектор з питань соціального захисту дітей

Завідуючий сектором 

Телефон: 744-60-88

Сектор з питань опіки та піклування

   Завідуючий сектором 

   Тищенко Анастасія Олександрівна

   Телефон: 744-70-61

 

Нормативні акти, які використовуються в роботі

У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про департамент.

На базі Дніпровського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді функціонує «Телефон довіри», метою діяльності якого є надання екстреної психологічної, юридичної та інформаційної допомоги дітям та молоді.

Графік роботи: понеділок – четвер 09:00 - 18:00, п’ятниця – 09:00 - 16:45
Телефону довіри: 767-18-41

Щомісячна матеріальна допомога сім’ям загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО (у розмірі 2 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб).

Право на призначення допомоги мають члени сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО, які зареєстровані у м. Дніпрі, про що в паспорті проставлено відповідний штамп із зазначенням адреси реєстрації.

Право на призначення допомоги для сімей учасників АТО, які загинули (померли) виникає з дати смерті учасника АТО, що зазначена у свідоцтві про смерть.

Допомога надається за рахунок коштів міського бюджету з моменту звернення у розмірі 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, установлених на момент виплати, сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО.

Для призначення допомоги члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО подають заяву в довільній формі з визначенням отримувача допомоги зі згодою на обробку персональних даних.

До заяви додаються документи:

 • у разі поділу виплати на всіх членів сім’ї, які мають право на отримання допомоги, до заяви надається згода всіх членів сім’ї на поділ часток, що виплачуються окремо, з визначенням розміру цих часток за їх взаємною згодою;
 • довідка про склад сім’ї з місця реєстрації отримувача допомоги;
 • копія свідоцтва про смерть учасника АТО (з пред’явленням оригіналу);
 • копія повідомлення про смерть, завірена військовим комісаріатом, або копії інших документів, що підтверджують факт загибелі в зоні проведення АТО, завірені належним чином (рішення суду, постанова або витяг з протоколу засідання військово-лікарської комісії, лікарське свідоцтво про смерть, рапорт тощо (з пред’явленням оригіналу);
 • довідка військово-лікарської комісії про причинний зв’язок смерті з виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини (для померлих учасників АТО, до смерті яких призвело захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини чи з виконанням обов’язків військової служби в зоні проведення антитерористичної операції);
 • копія посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО (з пред’явленням оригіналу);
 • копії сторінок паспортів громадян України із даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та місце реєстрації членів сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО (з пред’явленням оригіналу);
 • копії документів, що підтверджують родинні стосунки членів сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження тощо);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків отримувача допомоги (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це контролюючому органу та мають відмітку в паспорті, – копія сторінки паспорта з відповідною відміткою).

Одноразова матеріальна допомога сім’ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (АТО).

Право на призначення допомоги мають члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО, які на момент звернення та загибелі (смерті) учасників АТО, були зареєстровані у м. Дніпрі, про що в паспорті проставлено відповідний штамп із зазначенням адреси реєстрації, за умови, що учасники АТО на момент загибелі (смерті) були зареєстровані у м. Дніпрі.

Право на призначення допомоги виникає з дати смерті учасника АТО,  зазначеної у свідоцтві про смерть.

Право на призначення допомоги мають члени сімей полонених або зниклих безвісти учасників АТО, які на момент звернення та оголошення їх такими, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, були зареєстровані                            у м. Дніпрі, про що в паспорті проставлено відповідний штамп із зазначенням адреси реєстрації, за умови, що учасники АТО на момент оголошення їх такими, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, були зареєстровані у м. Дніпрі.

Право на призначення допомоги виникає з дати внесення відповідних відомостей до наказу керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Одноразова матеріальна допомога сім’ям надається за рахунок коштів міського бюджету, виходячи із розміру 100,0 тис. грн. на сім’ю загиблого (померлого), полоненого або зниклого безвісти учасника АТО рівними частками на кожного члена сім’ї.

Для призначення допомоги члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО подають заяву в довільній формі з визначенням отримувачів допомоги зі згодою на обробку персональних даних.

         До заяви додаються документи:

 • довідка про склад сім’ї з місця реєстрації отримувача допомоги та довідка з останнього місця реєстрації загиблого (померлого) учасника АТО на момент загибелі (смерті);
 • копія свідоцтва про смерть учасника АТО (з пред’явленням оригіналу);
 • копія повідомлення про смерть, завірена військовим комісаріатом, або копії інших документів, що підтверджують факт загибелі в зоні проведення АТО, завірені належним чином (рішення суду, постанова або витяг з протоколу засідання військово-лікарської комісії, лікарське свідоцтво про смерть, рапорт (з пред’явленням оригіналу) тощо;
 • довідка військово-лікарської комісії про причинний зв’язок смерті з виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини (для померлих учасників АТО, до смерті яких призвело захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини чи з виконанням обов’язків військової служби в зоні проведення АТО);
 • копія посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) (з пред’явленням оригіналу);
 • копії сторінок паспортів громадян України із даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та місце реєстрації членів сім’ї загиблого (померлого), учасника АТО  (з пред’явленням оригіналу);
 • копії документів, що підтверджують родинні стосунки членів сім’ї загиблого (померлого), (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження тощо);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків отримувача допомоги (для осіб, які через  релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це контролюючому органу та мають відмітку в паспорті, – копія сторінки паспорта з відповідною відміткою).

Члени сім’ї полоненого або зниклого безвісти учасника АТО додатково подають:

- довідку з останнього місця реєстрації полоненого або зниклого безвісти учасника АТО;

- довідку щодо визнання учасника АТО таким, що перебуває у полоні, завірена Об’єднаним центром з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО, чи завірені належним чином копії документів, які стали підставою для видачі вищезазначеної довідки, зокрема витяги із наказів командира військової частини (по стройовій частині) про вибуття для виконання завдань АТО та неприбуття після їх виконання, витяги із наказів керівника (першого заступника, заступника керівника) Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення до проведення АТО, витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження.

Субсидія на житлово-комунальні послуги

Субсидія є адресною безготівковою допомогою держави малозабезпеченим сім’ям на оплату житлово-комунальних послуг.

Субсидія є безповоротною і її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

Субсидія призначається за зверненням одного з членів домогосподарства за місцем реєстрації, або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла.

Субсидія – це різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги (в межах соціальних нормативів) та розміром обов’язкового відсотку платежу.

Визначення обов’язкового відсотка платежу сім’ї за житлово-комунальні послуги, розраховується індивідуально для кожної сім’ї та залежить виключно від доходів сім’ї.

Процедура отримання субсидій здійснюється в районних управліннях соціального захисту населення.

Управління соціального захисту населення районних у місті рад

Назва району

Телефон

Амур-Нижньодніпровський район
вул. Радистів, 8

720-90-21

Шевченківський район
просп. Богдана Хмельницького, 116А

732-40-56,
732-40-49, 
066-482-31-49

Соборний район
вул. Жуковського, 39/41

377-88-98,
370-96-41,
370-96-42, 
      097-385-60-19,   
  095-510-26-50

Індустріальний район
просп. Петра Калнишевського, 55

722-21-85

Центральний район
вул. Володимира Антоновича, 30

722-22-16,
095-19-29-681

Чечелівський район
вул.Уральська, 5

372-00-34,
063-343-47-25

Новокодацький район
вул. Трудова, 1А

063-343-48-23

Самарський район
вул. 20-річчя Перемоги, 51

722-23-46

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.