Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради

Підпорядковано Міському голові

Директор департаменту:
Підлубний Едуард Станіславович

Адреса: містоДніпро, проспект Дмитра Яворницького 75
Е-mail: socialpolitika@dmr.dp.ua
Графік роботи: понеділок – четверг 09:00 - 18:00, п'ятниця 09:00 - 16:45, перерва 13:00 - 13:45
Графік прийому громадян: понеділок 12:00 - 16.:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік 

Заступник директора департаменту:
Губаревич Віолета Сергіївна

Телефон: 745-56-63
Е-mail:  socialpolitika@dmr.dp.ua
Графік прийому громадян: вівторок - п'ят.ниця 10:00 - 12:00

Заступник директора департаменту:
Дмитрова Юлія Сергіївна

Телефон: 745-56-63
Е-mail:  socialpolitika@dmr.dp.ua
Графік прийому громадян: вівторок - п'ят.ниця 10:00 - 12:00

Основана діяльність:

Метою діяльності Департаменту є соціальний захист населення, соціальна підтримка ветеранів війни та праці,   осіб   похилого   віку,    інвалідів,  осіб,  які  постраждали   внаслідок   Чорнобильської катастрофи,   малозабезпечених   та   інших   соціально   вразливих   верств   населення.   Захист  прав   та   реалізація соціальних  гарантій,  визначених  законодавством  України  та  місцевими  програмами  для  окремих категорій   населення,   поліпшення   становища   сімей,   у   тому   числі   сімей  з  дітьми.  Здійснення соціального   захисту  дітей  та  профілактики  правопорушень  серед них, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидія торгівлі людьми.

Програми, затверджені міською радою, які розроблені та виконуються за участю департаменту:

1. Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017 – 2021 роки, затверджена рішенням міської ради від 07.09.2016   № 17/13 (зі змінами).
2. Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2018 – 2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 № 12/28.
3. Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 роки», затверджена рішенням міської ради від 15.02.2017    № 17/18 (зі змінами).
4. Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 2017 – 2021 рр., затверджена рішенням міської ради від 01.12.2016 № 22/16 (зі змінами).
5. Програма соціального захисту дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах , у м. Дніпропетровську на 2016 – 2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.05.2015 № 15/64 (зі змінами).
6. Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016 – 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми, затверджена рішенням міської ради від 30.03.2016 № 29/5.

Відділ з організаційної роботи, діловодства та контролю

 

Начальник відділу
Попко Вікторія Вікторівна

Адреса: проспект Дмитра Яворницького, 75
Телефон: 745-25-95, 745-56-63
Е-mail: sociapolitika@dmr.dp.ua

Відділ по роботі з персоналом

 

Начальник відділу
Доненко Ольга Миколаївна

Адреса: проспект Дмитра Яворницького, 75
Телефон: 745-56-63
Е-mail: sociapolitika@dmr.dp.ua

 

Управління з питань бухгалтерського обліку, планування, звітності та фінансово-економічної роботи

 

Начальник управління-головний бухгалтер
Прокопчук Нонна Патиківна

Адреса: проспект Дмитра Яворницького, 75
Телефон: 745-25-45
Е-mail: buh162015@gmail.com

Планово-економічний відділ

 

Начальник відділу-заступник головного бухгалтера
Сушко Оксана Миколаївна

Телефон: 745-25-45
Е-mail: buh162015@gmail.com

 

Відділ з питань бухгалтерського обліку та аналізу

 

Начальник відділу
Альохіна Ніна Петрівна

Телефон: 745-25-45
Е-mail: buhl62015@gmail.com

Управління соціального захисту

Начальник управління
Семенко Інна Іванівна

Адреса: вулиця Шевченка 11
Телефон: 745-56-57
Е-mail: gorod.dmr@gmail.com

 

Заступник начальника управління
Максименко Ірина Володимирівна

Телефон: 745-56-73

Відділ з питань соціального захисту населення

 

Начальник відділу
Давиденко Ірина Леонідівна

Телефон: 745-56-73

Відділ адресної допомоги

 

Начальник відділу
Мошук Світлана Анатоліївна

Телефон: 745-56-57

 

Відділ соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи та з питань надання соціальних гарантій пільговим категоріям громадян

 

Начальник відділу
Плаксій Володимир Петрович

Телефон: 745-56-62

Відділ з питань оздоровлення населення

 

Начальник відділу
Наливайко Анна Миколаївна

Телефон: 713-56-18

Управління-служба у справах дітей

 

Начальник управління-служби
Довготько Ганна Миколаївна

Адреса: проспект Дмитра Яворницького 75
Телефон: 744-60-88
e-mail: nepovnolitni@dmr.dp.ua

 

Заступник начальника управління служби-
начальник відділу опіки та піклування
Кім Лариса Юріївна

Телефон: 744-60-88

Сектор з питань соціального захисту дітей

 

Завідуючий сектором 
Алєксєєва Марина Олегівна

Телефон: 744-61-48

Відділ соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей  

 

Начальник відділу

Адреса: вулиця Шевченка 11
Телефон: 745-00-68
Е-mail:
atodmr2016@gmail.com

Сектор соціального захисту внутрішньо переміщених осіб відділу соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей

 

Завідуючий сектором
Земляна Тетяна Валеріївна

Телефон: 745-00-68
Е-mail: atodmr2016@gmail.com

Нормативні акти, які використовуються в роботі

У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про департамент.

Дніпровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Комунальний заклад "Дніпровський міський соціальний гуртожиток" Дніпровської міської ради 
Комунальний заклад "Дніпровський міський соціальний центр матері та дитини" Дніпровської міської ради
Комунальний заклад "Дніпровський міський центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" Дніпровської міської ради
Комунальний заклад соціального захисту "Дніпровський центр підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку "Милосердя" Дніпровської міської ради
Комунальний заклад соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей "Довіра" Дніпровської міської ради
Комунальний заклад соціального захисту центр соціально-психологічної реабілітації дітей Дніпровської міської ради
Комунальний заклад соціального захисту центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Барвінок" Дніпровської міської ради Міський центр соціальної допомоги

КООРДИНАЦІЙНА РАДА, НАГЛЯДОВА РАДА, РОБОЧІ ГРУПИ ТА КОМІТЕТИ, РОБОТУ ЯКИХ ОРГАНІЗОВУЄ ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Комітет забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення міста Дніпра

Протягом 2018 року проведено 1 засідання комітету безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення м. Дніпра.

Департаментами, управліннями Дніпровської міської ради за напрямками діяльності виконуються роботи щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення міста Дніпра.

Координаційна рада з питань сімейної, гендерної політики,
демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми

Протягом 2018 року проведено 2 засідання координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на теми: «Ситуація стосовно випадків насильства в сім’ї у місті Дніпрі. Заходи щодо попередження та розкриття зазначених злочинів» та «Протидія торгівлі людьми».

Відбулась конференція «Гендерна політика у сучасному світі» за участю Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.

Погоджено проект плану роботи координаційної ради на 2018 рік.

Обговорено комплексну програму з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми, затверджену рішенням Дніпровської міської ради від 20.12.2018 № 12/28.

Наглядова рада з питань заселення до комунального закладу соціального захисту Дніпровський центр підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку "Милосердя" Дніпровської міської ради

Протягом 2018 року проведено 6 засідань наглядової ради з питань заселення до комунального закладу соціального захисту Дніпровський центр підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку "Милосердя" Дніпровської міської ради.

Прийнято до закладу – 40 осіб.

Виключено із закладу за бажанням мешканця або родичів – 2 особи.

Виключено у зв’язку зі смертю – 6 осіб.

Кількість мешканців закладу станом на 24.07.2018 року – 32 особи.

Комісія міської ради з питань поновлення прав реабілітованих

Протягом 2018 року проведено 1 засідання комісії міської ради з питань поновлення прав реабілітованих.

За результатами засідання комісії надано матеріальну допомогу 61 громадянам відповідної категорії на загальну суму 42,7 тис грн.

Міська комісія з питань надання адресної матеріальної допомоги на проведення ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу

Протягом 2018 року проведено 1 засідання міської комісії з питань надання адресної матеріальної допомоги на проведення ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу.

Під час засідання, комісією розглянуто питання проведення ремонту та надано адресну матеріальну допомогу в межах планових призначень – 43 особам на загальну суму 695,0 тис грн.

Міська комісія щодо розгляду заяв деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей  про виплату грошової компенсації

Міською комісією щодо розгляду заяв деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей про виплату грошової компенсації, планується проведення засідання з метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей».

Міська комісія щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів І-ІІ групи про виплату грошової компенсації

Протягом 2018 року проведено 2 засідання міської комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів І-ІІ групи про виплату грошової компенсації.

Відповідно затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 № 719 порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, грошова компенсація виділена трьом особам вищезазначених категорій (двом особам з інвалідністю ІІ групи та повнолітній дитині загиблого учасника АТО).

Міська комісія щодо призначення та надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям міста

На виконання пункту 3.1 розділу 3 «Надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які опинились за певних обставин у складній життєвій ситуації» Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр., затвердженою рішенням міської ради від 15.02.2017 № 17/18 (зі змінами) під час проведення засідань міської комісії призначається матеріальна допомога громадянам міста.

Протягом 2018 року проведено 9 засідань комісії. Адресну матеріальну допомогу надано 2 859 громадянам на загальну суму 5 344,45  тис грн.

Основні питання: лікування важких захворювань, проведення коштовного оперативного втручання та реабілітації, лікування дітей, протезування та інше.

Міська спостережна комісія з питань громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання

Протягом 2018 року проведено 6 засідань міської спостережної комісії з питань громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання під час яких розглянуто та погоджено 76 подань, які вносяться установами виконання покарань щодо зміни умов утримання засуджених та умовно-дострокового звільнення.

Щомісячно члени комісії проводять особисті прийоми засуджених в установах виконання покарань м. Дніпра. Протягом 2018 року проведено 21 особистий прийом, на який звернулось 95 засуджених. Усім була надана практична допомога та інформаційне забезпечення з питань працевлаштування, паспортизації, навчання, забезпечення житлом тощо.

Питаннями соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, у місті активно займаються члени міської спостережної комісії, які є активістами благодійних фондів та громадських організацій.

Для вирішення питання тимчасового мешкання осіб, звільнених з місць позбавлення волі, міська спостережна комісія співпрацює з міським центром соціальної допомоги (вул. Володимира Антоновича, 56), при якому діє притулок на 20 ліжко-місць.

Звернулись та отримали допомогу у соціальній адаптації - 49 звільнених осіб, зокрема:

- отримали роз`яснення – 8 осіб;

- відновлено документів – 1 особа;

- працевлаштовано – 8 осіб;

- забезпечено житлом (притулком) – 23 особи;

- влаштовано до медичного закладу – 9 осіб.

Міська комісія щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, про виплату грошової компенсації

Протягом 2018 року проведено 1 засідання міської комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, про виплату грошової компенсації.

За результатами засідання міської комісії вирішено питання про виплату грошової компенсації 3 особам відповідної категорії.

Міська робоча група з координації заходів щодо надання адресної матеріальної допомоги на лікування та придбання ліків особам з інвалідністю, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та членам сімей учасників антитерористичної операції, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції

Протягом 2018 року проведено 2 засідання міської робочої групи з координації заходів щодо надання адресної матеріальної допомоги на лікування та придбання ліків особам з інвалідністю, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та членам сімей учасників антитерористичної операції, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції.

Адресну матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків надано 176 особам з інвалідністю та членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на загальну суму 1 217, 5 тис. грн.

Робоча група з питань тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Протягом 2018 року проведено 4 засідання робочої групи з питань заселення для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Під час проведення засідань прийняті рішення щодо заселення 53 осіб відповідної категорії до гуртожитку за адресою: м. Дніпро, пров. Архітектурний, 2.

Наглядова рада у сфері розподілу соціального житла

Протягом 2018 року проведено 2 засідання наглядової ради у сфері розподілу соціального житла.

За результатами визначено трьох осіб з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування на отримання житлового приміщення, як соціального житла: однокімнатної квартири, кімнати житловою площею 14,0 кв. м у трикімнатній квартирі та кімнати житловою площею 12,7 кв. м у трикімнатній квартирі.

Робоча група з питань використання субвенції з державного бюджету на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа

Протягом 2018 року проведено 1 засідання робочої групи з питань використання субвенції з державного бюджету на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа.

За результатами засідання підготовлено та направлено пакет документів з пропозиціями на розгляд обласної комісії.

Міжвідомча робоча група з упровадження сімейно-орієнтованих послуг у місті Дніпрі

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу» та на підставі розпорядження міського голови від 05.07.2018 № 843-р створено міжвідомчу робочу групу з упровадження сімейно-орієнтованих послуг у місті Дніпрі.

В теперішній час ведеться підготовча робота щодо проведення засідання.

Під час проведення засідань комісій, координаційної ради, наглядової ради, робочої групи та комітетів, на засіданні має право (за бажанням) бути присутнім громадянин, стосовно якого розглядається питання надання матеріальної допомоги.

Присутність громадськості під час проведення засідань комісій, координаційної ради, наглядової ради, робочої групи та комітетів, не передбачена Законом України «Про захист персональних даних».

Станом на 01 липня 2018 року департаментом підготовлено 32 розпорядження міського голови на виплату матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста.

Матеріальну допомогу отримали 3152 мешканця міста на загальну суму  9 554 050 грн.

Підготовлено 17 розпоряджень міського голови на виплату матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста за пропозиціями депутатів Дніпропетровської обласної ради. Матеріальну допомогу надано 2461 особі на загальну суму 6 912 850 грн.

Підготовлено 15 розпоряджень міського голови на виплату матеріальної допомоги за пропозиціями депутатів Дніпровської міської ради на загальну суму 12 147 200 грн для 7935 осіб.

Підготовлено 6 розпоряджень на виплату матеріальної допомоги на поховання 302 непрацюючих громадян на загальну суму 483 200 грн.

У міському бюджеті на 2018 рік на виконання заходів Комплексної програми соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2021 роки передбачені видатки на загальну суму 9 263 300 грн, з них на: 

 • надання матеріальної допомоги 1100 особам з інвалідністю з числа постраждалих  внаслідок ліквідації ЧАЕС по 2 200 грн кожному;
 • надання  матеріальної допомоги на лікування та придбання ліків на загальну суму 1 000 000 грн.
 • оздоровлення осіб І та ІІ категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на  загальну суму 1 742 000 грн;
 • щомісячну адресну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг дружинам (чоловікам) померлих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 1 260 000 грн;
 • часткове відшкодування витрат на поховання громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи, у розмірі до 2 500 грн на загальну суму 81 000 грн;  
 • проведення заходів до Дня пам’яті аварії на ЧАЕС і Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС на загальну суму 75 600 грн;
 • фінансова підтримка Дніпровської міської спілки «Союз Чорнобиль України»  160 830 грн;
 • надання матеріальної допомоги 1193 вдовам (вдівцям) померлих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи по  2 200 тис грн кожній, на загальну суму 2 624 600 грн.

Соціальний захист цієї категорії громадян здійснюється на підставі Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та інших нормативно-правових актів.

Протягом І півріччя 2018 року виплачено щомісячну адресну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг дружинам (чоловікам) померлих громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС на суму 675 320 грн.

Витрати на послуги з поховання зазначеної категорії осіб у І півріччі становили – 20 415 грн.

До 32 річниці Чорнобильської катастрофи підготовлено та проведено наступні заходи:

 • підготовлено розпорядження міського голови та виплачено матеріальну допомоги 1 193 вдовам (вдівцям) померлих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи по   2 200 грн кожній;
 • постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи на урочистому прийомі вручено 70 наручних годинників та 20 пам’ятних медалей «Захиснику Вітчизни».

Відповідно до тендерної процедури  проведено закупівлю послуг санаторіїв та інших оздоровчих закладів з санаторно-курортного лікування для:

-  оздоровлення та лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 1 723 237,2 грн (213 путівок), з них:

65 путівок – санаторій ПП «Курорти Приазов’я;

86 путівок – спеціалізований Трускавецький санаторій «Батьківщина»;

62 путівки – ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина».

Одноразову грошову допомогу сім’ям загиблих воїнів та сім’ям померлих учасників бойових дій в Афганістані отримали 93 особи на суму 1 581 000 грн (по 17 000 грн).

Щомісячна грошова допомога членам сімей загиблих воїнів та померлих учасників бойових дій в Афганістані надана 106 особам на суму 74 200 грн (по 700 грн).

Матеріальна допомога учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані на придбання ліків та лікування надана 18 особам на загальну суму 80 000 грн.

Грошову допомогу отримують 10 сімей працівників органів внутрішніх справ, що зареєстровані у м. Дніпро, які загинули під час виконання службових обов’язків з охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю по 2 600 грн кожна сім`я щомісячно.

Матеріальна допомога особам з інвалідністю - учасникам бойових дій в Афганістані з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав надана 459 особам по 1 150 грн.

Матеріальна допомога учасникам бойових дій в Афганістані з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав надана 300 особам по 1 000 грн.

Відповідно до тендерної процедури  проведено закупівлю послуг санаторіїв та інших оздоровчих закладів з санаторно-курортного лікування для:

-  оздоровлення та лікування інвалідів війни та учасників бойових дій в Афганістані на загальну суму 985 062 грн (131 путівка), з них:

Санаторій «Сонячний» Дніпропетровська обл.:

І заїзд    29.05.18-15.06.18 - 15 путівок

ІІ заїзд   09.07.18-26.07.18 - 15 путівок

ІІІ заїзд 19.08.18-05.09.18 - 13 путівок

Загальна кількість осіб - 43 на суму 327 954 грн.

Санаторій «Курорти Приазов’я» м. Бердянськ:

І заїзд 27.09.18-14.10.18 - 44 путівки на суму 328 104 грн.

ІІ заїзд 03.10.18-20.10.18 - 44 путівки на суму 329 004 грн.

           Проведено роботу з закупівлі послуг дитячих таборів (закладів) оздоровлення та відпочинку на загальну суму 6 593 790 грн (у кількості 983 послуги), в тому числі для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства з супроводжуючими.

З початку 2018 року за рахунок коштів державного та обласного бюджетів до державних підприємств: Міжнародний дитячий центр «Артек», Міжнародний дитячий центр «Артек Лісовий», Український дитячий центр «Молода гвардія», Дитячий оздоровчий центр соціальної  реабілітації санаторного типу «Перлину Придніпров’я» Дніпропетровської обласної ради направлено 472 дитини з міста Дніпра.

З метою підвищення рівня життя та медичного обслуговування людей похилого віку, ветеранів війни та праці у розділі  Комплексної  програми  соціального захисту  мешканців  міста  Дніпра «Ветеран» на 2018 рік  заплановані видатки  на суму 11 381 000 грн.

В рамках програми, до декади колишніх в’язнів концтаборів  надано матеріальну допомогу громадянам, що перебувають на обліку в районних управліннях соціального захисту населення міста Дніпра та мають відповідний статус 483 особи на загальну суму 241 500 грн.

З нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (09.05.2018) проведено низку заходів з привітання осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій 1941 – 1945 років, а саме:

- надано матеріальну допомогу на загальну суму 1 462 500 грн (по 2 500 грн) та вручено вітальні листівки з особистими побажаннями здоров’я та миру від міського голови Бориса Альбертовича Філатова 585 особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій 1941 – 1945 років.

- вручено святкові продуктові набори на загальну суму 41 680 грн (70 наборів). Святковий набір отримав особисто кожен з 70-ти ветеранів Другої світової війни за місцем проживання.

- організовано доставку та супровід ветеранів до меморіалу «Вічна Слава» для участі в урочистому покладанні квітів з нагоди відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

З нагоди відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22.06.2018) проведено низку заходів з привітання осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій 1941 – 1945 років, а саме:

- надано матеріальну допомогу на загальну суму 562 000 грн та вручено пам’ятні листівки з особистими побажаннями здоров’я та миру від міського голови  Бориса Альбертовича Філатова 562 особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій 1941 – 1945 років.

- організовано доставку та супровід ветеранів до меморіалу «Вічна Слава» для участі в урочистому покладанні квітів з нагоди відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

Ветерани війни та прирівняні до них особи, за відсутності технічних умов встановлення стаціонарних телефонів у своїх квартирах, забезпечуються засобами мобільного зв’язку. Видатки на цю послугу станом на 01.07.2018 склали 7 140 грн.

  Пенсіонери, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною та Почесні  громадяни  міста  за рахунок  міського  бюджету  отримують  щомісячну доплату до пенсії також, громадянам цієї категорії щорічно здійснюється передплата  на  періодичні  видання «Наше місто» та «Урядовий кур’єр».

Особам, що мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, членам їх сімей, вдовам (вдівцям), які не вийшли заміж (не одружилися) вдруге, надається щомісячне відшкодування вартості понад нормативно спожитих житлово-комунальних послуг (рішення виконкому міської ради від 05.08.2016 № 334).

До Дня вшанування жертв політичних репресій за рішенням міської комісії з питань поновлення прав реабілітованих громадян надано матеріальну допомогу 61 особі на загальну суму 42 700 грн (по 700 грн кожному).

З метою підвищення рівня життя та медичного обслуговування людей з інвалідністю у розділі Комплексної  програми  соціального захисту «Турбота»  на 2018 рік заплановані видатки  у сумі 18 615,3 грн. Департамент соціальної політики міської ради сприяє організації передплати газети «Естафета» для осіб з інвалідністю, на передплату в І півріччі 2018 року використано  46 900 грн. Також використано 5 379 300 грн на надання щомісячної адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг родинам, в складі яких є особи з інвалідністю (на кожну особу з інвалідністю в родині по 500 грн щомісячно), в тому числі  504 908 грн  – на осіб з інвалідністю 2-ї групи з дитинства (зазначена категорія одержує таку допомогу з 01.01.2018).

Відповідно до Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 2017-2021 роки матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків особам з інвалідністю та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО заплановано виділити  4 675 000 грн.

Станом на 01.07.2018 згідно із розпорядженням міського голови від 20.06.2018 № 755-р “Про надання матеріальної допомоги на лікування та придбання ліків” допомогу отримали 78 осіб з інвалідністю та члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО на загальну суму 538 500 грн.

Щомісячну матеріальну допомогу сім’ям загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО, у розмірі 2 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб заплановано 5 073 000 грн, отримали допомогу 137 сімей.

На оплату одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО у 2018 році заплановано 1 000 000 грн.

2016 рік

Адресну матеріальну допомогу отримали 8 759 громадян на загальну суму 11 989 980 грн.

2017 рік

Адресну матеріальну допомогу отримали 8 575 громадян на загальну суму  15 950 400 грн.

2018 рік

Адресну матеріальну допомогу отримали 4 612  громадян на загальну суму  18 905 950 грн.

 

Протягом 2016 року загальна кількість відмов у наданні матеріальної допомоги склала – 782 звернення.

Основні причини відмов:

 • за попереднім зверненням заявник вже отримував матеріальну допомогу;
 • у зв’язку зі смертю;
 • запропоновано санаторно-курортне лікування (включаючи реабілітацію) згідно Програми підтримки учасників антитерорис-тичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська «Родина героя» на 2014 – 2019 рр.

Протягом 2017 року загальна кількість відмов у наданні матеріальної допомоги склала – 2962 звернення.

Основні причини відмов:

 • за попереднім зверненням заявник вже отримував матеріальну допомогу;
 • у зв’язку зі смертю;
 • не мешканець міста;
 • перебуває в не складних життєвих обставинах.

 

Список
громадян, яким відмовлено у призначенні матеріальної допомоги
протягом 2018 року

згідно Положення про призначення та надання адресної матеріальної допомоги окремим категорія громадян міста від 17.05.2017

№ 9/21 (зі змінами)

 

Згідно п. 2.8 Положення діючого до 25.04.2018 року (грошова допомога у разі складної життєвої ситуації надається сім’ї):

Алещенко С. А.
Аліханян Н. А.
Безрукава О. А.
Боломса Т. О.
Бондаренко О. А.
Браженець Г. Г.
Браженець Л. С.
Бриль К. Г.
Бурцева І. В.
Владарчук А. К.
Гельман Т. В.
Горб Л. Г.
Горобець В. В.
Губарева А. Л.
Гурбич О. Г.
Дяченко В. І.
Загута Б. С.
Запорожець О. В.
Звягінець М. А.
Іванов В. Д.
Іванов О. І.
Іванова О. І.
Кірсанова С. Д.
Коваль В. А.
Козюліна А. С.
Колечкін А. М.
Конощенко А. П.
Котелевець В. М.
Кошевий О. П.
Купрій Ю. І.
Літвін С. А.
Локтіонова Т. П.
Лопатніченко С.Ю.
Лугенко Г. С.
Мандиль А. М.
Маяцька Є. К.
Недвига О. П.
Обдула М. Т.
Омельченко М. В.
Павленко Л. П.
Повірених З. Й.
Прошенко К. Г.
Редько М. А.
Самарська Г. М.
Свиридовська Л. Г.
Скиба Л. Я.
Соколова Н. С.
Сольоний М. С.
Стаднік К. С.
Степовик Л. О.
Сторчак Л. О.
Тарасевич В. В.
Терещенко Т. Ф.
Ткаченко Г. Ю.
Тямушева В. А.
Удод Д. Л.
Харламов В. П.
Харламов В. П.
Хотомченко Н. М.
Цимбал Л. В.
Шлапакова Н. С.
Шовика Т. П.

Не є мешканцями міста Дніпра:

Мочуляк Н. В.
Чередник І. А.

 

Не відповідність п. 1.2. Положення діючого до 25.04.2018 року
та п. 2.1. Положення діючого з 25.04.2018 року (не складна життєва ситуація):

Алєксєєнко Р. С.
Альохіна В. М.
Андрейченко Є. М.
Андрійченко К. І.
Анзін В. В.
Анішкіна Т. М.
Апрод М. Г.
Артеменко Л. П.
Бабенко Н. А.
Баганець Н. Ф.
Балабаєв Б. Г.
Балаклеєць Г. І.
Баранецький Є. М.
Баранова О. О.
Барбанюк В. М.
Барлей Т. І.
Барська О. Г.
Безрук Н. О.
Беспалько В. П.
Бестужева Е. Б.
Бігальська Т. Я.
Бідняк В. А.
Біліба В. Д.
Білокінь Н. А.
Білоусов Л. Н.
Білоусов О. Л.
Білоусова В. Й.
Біляєва З. А.
Бобошко А. В.
Богиня А. І.
Бодня В. А.
Бойченко В. О.
Бойчук В. І.
Бондаренко А. О.
Бондаренко П. С.
Бондарко Н. К.
Босих В. І.
Бражник Г. М.
Брусенцева А. М.
Бугар О. Г.
Булас А. О.
Булгак С. В.
Булгакова О. Г.
Бухтіярова З. О.
Валітов В. Т.
Варенко Д. П.
Варжова І. В.
Василенко В. І.
Вахіна Л. М.
Вершкова Л. І.
Виливана Л. Н.
Винокурова Г. П.
Вишлова А. М.
Власенко Л. К.
Власенко Н. С.
Вовк В. А.
Водолазова І. І.
Войтенко В. П.
Волкова К. Ф.
Володін Ю. С.|
Волошина О. М.
Гаврикова Л. О.
Гаврилюк Л. Р.
Гайбей В. К.
Галімічева Ж. В.
Галіна Ф. С.
Галушко Д. К.
Гаркуша В. О.
Гарняга Г. В.
Гарькава Т. О.
Гезь Г. Г.
Герасименко І. А.
Геращенко В. С.
Глотова Г. М.
Глумова Г. Ф.
Говорун М. В.
Голембієвська Н. І.
Голікова Н. І.
Головко А. К.
Головко В.О.
Головко Н.Ф.
Голяник А. М.
Голяник М. К.
Гонта В. А.
Гонта Л. П.
Гончаренко В. І.
Горбаньова О. Л.
Горбатюк Г. А.
Горбенко М. П.
Горєлова С. Д.
Грачова О. П.
Гребенюк С. О.
Грекова О. М.
Гречуха Г. В.
Грига Л. Т.
Григелевич В. Й.
Григоренко Л. М.
Грицай Л.М.
Грунт К. П.
Губа М. Г.
Гудас Т. А.
Гуров А. О.
Гусарова Л. П.
Гуцало Н. І.
Давиденко Н. І.
Давидова В. В.
Давидова М. Ф.
Данов М. І.
Даровська Л.С.
Даровський О. М.
Дашевська В. І.
Дворніченко Н. І.
Демидович Н. Г.
Демченко О. П.
Демшевський А. В.
Денисенко В. Й.
Денисенко К. Т.
Денисенко Л. П.
Денисенко М. М.
Деркач Є. А.
Дзюба Г. І.
Диченко І. М.
Дідковський А. А.
Дідус Т. О.
Довгозвяга А.П.
Долга В.О.
Долгих Л. М.
Домашенко Д. М.
Дробот В. К.
Дубровська Н. В.
Дуднік Н. А.
Дурнєва О. М.
Дьяченко Г. В.
Єремейко Л.О.
Єрмохіна М. В.
Єсипенко К. Г.
Єфремова Г. М.
Железняков О. О.
Железнякова Т. Л.
Жила С. П.
Жирко Г. Є.
Жукова І. Ю.
Завальнюк Л. В.
Завальнюк Н. М.
Завгородній О. Є.
Завгородня О. Ф.
Загорська Т. М.
Загорулько А. Г.
Заграй Г. П.
Залевська Л. П.
Залевський Д. Є.
Залєвська В. С.
Захарченко А. А.
Здробко Л. С.
Зелексон Л. М.
Зенов О. О.
Зимогляд І. М.
Зирянова Л. П.
Зіберова М. В.
Зіброва Л. С.
Зубкова Г. Г.
Іванісік А. В.
Іванов А. Д.
Іванова В. В.
Іванський А. М.
Іванченко Н. О.
Іващенко А. Г.
Ігнатова Р. О.
Ільченко В. І.
Ілюхіна Л. Г.
Іовчев І. М.
Іуніна Н. М.
Іщук Л. А.
Кабак Ю. М.
Каварма І. В.
Казимагомедов Т. М.
Калашнікова М. А.
Капуста В. К.
Карпенко Н. О.
Касакова Л. С.
Кириченко Ж. Д.
Киріна І. Г.
Киселінський В. К.
Кисельчук Л. Г.
Кіжаєв С. О.
Кіловчук Л. Ф. 
Клименко Л. Т.
Кліменко Т. Г.
Коваленко В. Т.
Коваленко В. Ф.
Коваленко Г. М.
Коваленко Г. М.
Ковель Г. В.
Коженовська С. І.
Козачук О. Ю.
Козуб М. Л.
Козяр А. О.
Кокар Н. В.
Кокунова Є. П.
Колесніченко Л. Л.
Коломієць І. В.
Комарова С. В.
Компанієць В. А.
Кондратьєв О. В.
Конягіна З. Д.
Копійко О. М.
Копійковська Г. Р.
Корженевська В. М.
Корзік А. Г.
Корнєєва М. Г.
Корнійчук Ж. В.
Корнійчук Ж.В.
Коротка В. Г.
Косміна А. Г.
Костіна Н. В.
Костюк Т. І.
Котлярова О. І.
Кочеткова В. М.
Кошева К. С.
Кошляк В. В.
Кошляк П. А.
Кравець В. І.
Кравець В. М.
Кравець Г. С.
Кравець Є. Г.
Кравцова Н. Д.
Кравцова О. М.
Кравцова О. О.
Кравченко В. П.
Крамар Т. М.
Красницька Г. І.
Краснікова Л. Г.
Красовський В. О.
Кремень В. Ф.
Кремень М. Я.
Кривицька М. М.
Криклива Г. Т.
Круппа В. О.
Крючкова А. М.
Крючкова С. Г.
Крючкова Т. П.
Кубах А. Г.
Кудоярова Л. О.
Кулагіна Т. О.
Кулініченко С. А.
Купрієнко П. І.
Куришова Є. П.
Куртєва О. І.
Кутова П. Ф.
Кутузова О. Ф.
Куць З. І.
Кучер Т. О.
Лапко О. М.
Ласточкіна В. Ю.
Легкий Є. І.
Лелека З. М.
Лисенко Т. Ф.
Литвинов Ю. П.
Лиходєй І. І.
Лиходєй Р. М.
Ліва З. М.
Лінецька В. В.
Лісковська З. П.
Лісковський С. В.
Ліщенко Т. Г.
Лобановський А. В.
Лобко Р. К.
Лобода І. В.
Логвиненко О. Д.
Логвінова С. П.
Ложкіна В. І.
Ломако Р. В.
Лосєва А. Г.
Лук`яниця В. П.
Лукашевіч С. В.
Луньов С. А.
Луппова І. І.
Ляшенко В. І.
Ляшенко Г. В.
Макеєва М. І.
Максимович В. Л.
Максимцова В. Є.
Мала М. О.
Маласай М. В.
Малахова Н. В.
Малинська З. М.
Малофєєва Г. С.
Малофєєва М. А.
Малькова А. Г.
Мандрика В. Л.
Марійко В. В.
Марков Б. В.
Марков Б. В.
Марков О. М.
Мартинцева А. В.
Маруєв В. І.
Марченко В. П.
Марченко С. І.
Маслєннікова Л. О.
Маслобойщикова Н. Я.
Матвейчук В. В.
Махвєєня О. М.
Махно К. І.
Медведєва Г. І.
Мельник Л. І.
Мельник Т. І.
Мельнічук Л. Л.
Меляхова Є. М.
Миргородська А. Г.
Миронова В. І.
Миронова Л. О.
Митрофанов В. М.
Михайленко В. М.
Мільковська Н. В.
Мінакова Г. М.
Мініна О. І.
Мінченко Л. Д.
Мірошник Н. М.
Мірошніченко Н. Л.
Мішуніна Л. І.
Міщенко О. О.
Морар М. П.
Мороз А. Г.
Мороз В. Г.
Мороз В. Д.
Мороз О. Ф.
Морозова Л. І.
Морозова Л. М.
Моськіна М. М.
Мухін В. А.
Найда О. К.
Нанієва О. Г.
Настека Н. М.
Небрат Н. В.
Неживова Т. А.
Неплях Т. П.
Никифорова Г. Я.
Нищенко А. Ф.
Нікріна О. М.
Норенко Л. В.
Норенко Л. І.
Носенко В. Я.
Носко С. В.
Нурієв Е. Г.
Облап П. О.
Обух В. М.
Обух М. Т.
Овсяннікова Л. В.
Огнєв О. К.
Олексійовець О. Г.
Олефір Б. П.
Олефіренко Л. С.
Омелич Г. І.
Омельченко К. І.
Омельченко Л. К.
Омельченко М. В.
Омелянець О. С.
Онацька А. І.
Орел А. М.
Оріщак М. О.
Орлик О. Г.
Орловська Є. Г.
Осипенко Т. С.
Осокін М. Б.
Охотник В. П.
Павелко Є. Ф.
Павлов В. В.
Павлова А. М.
Павлова А. М.
Павлова А. С.
Павловська Н. Г.
Панасюк В. М.
Парунова Г. М.
Пасічник Е. П.
Патраков Л. А.
Пашаєв В. С.
Педан Т. Д.
Пенькова Н. О.
Первій З. В.
Перездрієнко Є. А.
Петренко Т. І.
Петрик В. В.
Петришина Є. Г.
Петрова Л. П.
Петрова Н. А.
Петрова Р. М.
Петроченков О. І.
Петруня В. Я.
Петунін М. О.
Пирогова Е. К.
Півкіна О. В.
Півнюк Г. М.
Піляєва В. І.
Піщук В. А.
Плетень В. О.
Плисюк Р. І.
Плохій Р. І.
Повзло Н.В.
Подкопаєва Г. Г.
Подпрядок Т. В.
Пожарська А. М.
Пожарський В. П.
Позова Е. М.
Поліщенко Є. М.
Полуботок І. М.
Попова В. О.
Попова Л. В.
Порва О. О.
Праведнікова В. В.
Притула Н. Г.
Проскуріна Т. Д.
Просяник К. І.
Просяник М. В.
Прядко В. Т.
Публічук Т. В.
Пугачова М. В.
Пунтусова В. І.
Радиш В. Г.
Радченко Л. Ю.
Райчук О. В.
Рак С. Б.
Ракута С. М.
Ральченко З. О.
Ревякіна В. Ф.
Ржевич Н. Г.
Рибалка В. А.
Рибалка З. І.
Річка Н. Т.
Рогаченко Л. М.
Ромащенко В. Т.
Рощин В. Ф.
Рубцов М. І.
Руденко К.М.
Руденко Л. Я.
Руденко Л. С.
Рябова Л. О.
Рябоконь О. Д.
Рязанова Т. М.
Сабліна К. М.
Савельєв І. А.
Савельєва М. М.
Савицька С. М.
Савченко Г. М.
Савченко Л. В.
Сай В. І.
Салова К. Ф.
Самарець С. О.
Самойленко К. І.
Саркізова В. Ф.
Сафонова В. О.
Сафронова І. І.
Сверлов С. М.
Сеймська З. Н.
Семенов М. С.
Семенова Є. А.
Семенова Т. П.
Серветник В. В.
Серга А. О.
Сергачов О. М.
Сехпіянц Л. С.
Сидоренко В. В.
Сидоренко Л. С.
Силиченко Л. А.
Сильверстова Н. М.
Синякіна Л. І.
Сич К. М.
Сідун К. П.
Сідякін В. В.
Сіміоненко О. О.
Сітало В. П.
Скляренко В. Ф.
Скорих А. В.
Скрипченко А. М.
Скубицька Н. С.
Слонь Л. М.
Сметанін Л. В.
Смулянська В. Д.
Созінов В. В.
Соколов М. М.
Солдатова Г. О.
Солоний Г. П.
Сорока Л. О.
Сосяк О. Ю.
Стадник Л. Ю.
Стародуб К. М.
Стежка Г. Д.
Степаненко Г. І.
Степіна О. В.
Стеценко П. О.
Стецюк В. А.
Сторубель Є. В.
Сулаєв А. П.
Сухий А. Д.
Сушко С. Н.
Сущенко Є. І.
Сущенко Є. І.
Тальвинська Ю. Ю.
Тарасенко М. М.
Таріна Л. О.
Терентьєва Л. Г.
Терещенко Л. П.
Тимошенко В. П.
Тимошенко М. А.
Тімошенко Л. П.
Тіпер Л. С.
Ткач Р. П.
Ткаченко В. Я.
Ткаченко О. С.
Ткаченко П. А.
Ткачук В. В.
Товт Д. Л.
Товт К. Д.
Урванцева В. А.
Ус В. Д.
Усенко О. А.
Уфімцева В. М.
Ушакова В. В.
Фарбун Т. Ю.
Федорець М. І.
Федурцева Н. І.
Феофілов Є. С.
Філоненко Л. Г.
Фісун О. М.
Хабарлак В. І.
Хакімова Н. М.
Харченко Ю. М.
Хмеловська Л. Ф.
Хомич В. О.
Хомяк І. В.
Цапіна А. П.
Цимбал Л. С.
Чабаненко В. С.
Чабаненко Т. І.
Чебоненко С. В.
Чеботарь В. Є.
Чепурний О. О.
Черевко Н. І.
Черниш А. Г.
Чернишенко Л. П.
Чернігівська Л. М.
Чернова Т. Л.
Чернодуб Л. Д.
Чернявська О. О.
Чернякова Г. І.
Чершинцева Н. П.
Чикаренко О. М.
Чорна Л. О.
Чорнодуб В. С.
Чубанова Л. П.
Чулков М. А.
Шалімова В. В.
Шаповалова В. А.
Шарай В. О.
Швачка В. М.
Шевцов В. В.
Шевцова М. М.
Шевцова О. А.
Шевченко В. А.
Шевченко Н. П.
Шевченко О. П.
Шелест Л. М.
Шелковников В. М.
Шепель С. А.
Шипіло В. Д.
Широкорад Т. В.
Шмігельська Н. І.
Шпитько В. Л.
Шулер О. В.
Шуміліна Т. М.
Шуренкова М. І.
Щепалкіна Р. І.
Щербакова І. Ю.
Юрасова В. Ф.
Юрковська Л. Ю.
Юрчук Т. В.
Ющенко Є. В.
Ябурова Л. М.
Явтушенко Є. Ф.
Яковенко О. М.
Яланська В. А.
Яременко Г. Й.
Яценко Л. В.

На базі Дніпровського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді функціонує «Телефон довіри», метою діяльності якого є надання екстреної психологічної, юридичної та інформаційної допомоги дітям та молоді.

Графік роботи: понеділок – четвер 09:00 - 18:00, п’ятниця – 09:00 - 16:45
Телефону довіри: 767-18-41

Бланк заяви про призначення житлової субсидії

Бланк декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Субсидія на житлово-комунальні послуги

Субсидія є адресною безготівковою допомогою держави малозабезпеченим сім’ям на оплату житлово-комунальних послуг.

Субсидія є безповоротною і її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

Субсидія призначається за зверненням одного з членів домогосподарства за місцем реєстрації, або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла.

Субсидія – це різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги (в межах соціальних нормативів) та розміром обов’язкового відсотку платежу.

Визначення обов’язкового відсотка платежу сім’ї за житлово-комунальні послуги, розраховується індивідуально для кожної сім’ї та залежить виключно від доходів сім’ї.

Процедура отримання субсидій здійснюється в районних управліннях соціального захисту населення.

Управління соціального захисту населення районних у місті рад

Назва району

Телефон

Амур-Нижньодніпровський район
вул. Радистів, 8

720-90-22

Шевченківський район
просп. Богдана Хмельницького, 116А

732-40-56

Соборний район
вул. Жуковського, 39/41

377-88-98

Індустріальний район
просп. Петра Калнишевського, 55

722-21-85

Центральний район
вул. Володимира Антоновича, 30

722-22-16

Чечелівський район
вул.Уральська, 5

372-00-34

Новокодацький район
вул. Трудова, 1А

767-10-32

Самарський район
вул. 20-річчя Перемоги, 51

728-22-3

Бланк заяви про надання матеріальної допомоги

Бланк заяви на отримання матеріальної допомоги на лікування членів сімей загиблих

Бланк заяви на отримання матеріальної  допомоги на лікування особам з інвалідністю у наслідок війни

Бланк заяви на виплату коштів на картку

Щомісячна матеріальна допомога сім’ям загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО  (у розмірі 2 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб).

Право на призначення допомоги мають члени сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО, які зареєстровані у м. Дніпрі, про що в паспорті проставлено відповідний штамп із зазначенням адреси реєстрації.

Право на призначення допомоги для сімей учасників АТО, які загинули (померли) виникає з дати смерті учасника АТО, що зазначена у свідоцтві про смерть.

Допомога надається за рахунок коштів міського бюджету з моменту звернення у розмірі 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, установлених на момент виплати, сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО.

Для призначення допомоги члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО подають заяву в довільній формі з визначенням отримувача допомоги зі згодою на обробку персональних даних.

До заяви додаються документи:

 • у разі поділу виплати на всіх членів сім’ї, які мають право на отримання допомоги, до заяви надається згода всіх членів сім’ї на поділ часток, що виплачуються окремо, з визначенням розміру цих часток за їх взаємною згодою;
 • довідка про склад сім’ї з місця реєстрації отримувача допомоги;
 • копія свідоцтва про смерть учасника АТО (з пред’явленням оригіналу);
 • копія повідомлення про смерть, завірена військовим комісаріатом, або копії інших документів, що підтверджують факт загибелі в зоні проведення АТО, завірені належним чином (рішення суду, постанова або витяг з протоколу засідання військово-лікарської комісії, лікарське свідоцтво про смерть, рапорт тощо (з пред’явленням оригіналу);
 • довідка військово-лікарської комісії про причинний зв’язок смерті з виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини (для померлих учасників АТО, до смерті яких призвело захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини чи з виконанням обов’язків військової служби в зоні проведення антитерористичної операції);
 • копія посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО (з пред’явленням оригіналу);
 • копії сторінок паспортів громадян України із даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та місце реєстрації членів сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО (з пред’явленням оригіналу);
 • копії документів, що підтверджують родинні стосунки членів сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження тощо);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків отримувача допомоги (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це контролюючому органу та мають відмітку в паспорті, – копія сторінки паспорта з відповідною відміткою).

Одноразова матеріальна допомога сім’ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції.

Право на призначення допомоги мають члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО, які на момент звернення та загибелі (смерті) учасників АТО, були зареєстровані у м. Дніпрі, про що в паспорті проставлено відповідний штамп із зазначенням адреси реєстрації, за умови, що учасники АТО на момент загибелі (смерті) були зареєстровані у м. Дніпрі.

Право на призначення допомоги виникає з дати смерті учасника АТО,  зазначеної у свідоцтві про смерть.

Право на призначення допомоги мають члени сімей полонених або зниклих безвісти учасників АТО, які на момент звернення та оголошення їх такими, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, були зареєстровані                            у м. Дніпрі, про що в паспорті проставлено відповідний штамп із зазначенням адреси реєстрації, за умови, що учасники АТО на момент оголошення їх такими, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, були зареєстровані у м. Дніпрі.

Право на призначення допомоги виникає з дати внесення відповідних відомостей до наказу керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Одноразова матеріальна допомога сім’ям надається за рахунок коштів міського бюджету, виходячи із розміру 100,0 тис. грн. на сім’ю загиблого (померлого), полоненого або зниклого безвісти учасника АТО рівними частками на кожного члена сім’ї.

Для призначення допомоги члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО подають заяву в довільній формі з визначенням отримувачів допомоги зі згодою на обробку персональних даних.

До заяви додаються документи:

 • довідка про склад сім’ї з місця реєстрації отримувача допомоги та довідка з останнього місця реєстрації загиблого (померлого) учасника АТО на момент загибелі (смерті);
 • копія свідоцтва про смерть учасника АТО (з пред’явленням оригіналу);
 • копія повідомлення про смерть, завірена військовим комісаріатом, або копії інших документів, що підтверджують факт загибелі в зоні проведення АТО, завірені належним чином (рішення суду, постанова або витяг з протоколу засідання військово-лікарської комісії, лікарське свідоцтво про смерть, рапорт (з пред’явленням оригіналу) тощо;
 • довідка військово-лікарської комісії про причинний зв’язок смерті з виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини (для померлих учасників АТО, до смерті яких призвело захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини чи з виконанням обов’язків військової служби в зоні проведення АТО);
 • копія посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) (з пред’явленням оригіналу);
 • копії сторінок паспортів громадян України із даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та місце реєстрації членів сім’ї загиблого (померлого), учасника АТО  (з пред’явленням оригіналу);
 • копії документів, що підтверджують родинні стосунки членів сім’ї загиблого (померлого), (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження тощо);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків отримувача допомоги (для осіб, які через  релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це контролюючому органу та мають відмітку в паспорті, – копія сторінки паспорта з відповідною відміткою).

Члени сім’ї полоненого або зниклого безвісти учасника АТО додатково подають:

- довідку з останнього місця реєстрації полоненого або зниклого безвісти учасника АТО;

- довідку щодо визнання учасника АТО таким, що перебуває у полоні, завірена Об’єднаним центром з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО, чи завірені належним чином копії документів, які стали підставою для видачі вищезазначеної довідки, зокрема витяги із наказів командира військової частини (по стройовій частині) про вибуття для виконання завдань АТО та неприбуття після їх виконання, витяги із наказів керівника (першого заступника, заступника керівника) Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення до проведення АТО, витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження.

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.