Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради,
директор департаменту:

Лисенко Михайло Олександрович

Адреса: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 6
E-mail: [email protected][email protected]  
Графік роботи: понеділок - чеверг 09:00 - 18:00, п’ятниця 09:00 - 16:45, перерва 13:00 - 13:45
Графік прийому громадян: друга п'ятниця місяця з 10:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік

Основні напрямки діяльності департаменту:  

Регламентовані Положенням про департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, затвердженим рішенням міської ради від 01.12.2016 № 54/16 «Про затвердження Положення про департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради».

Мета і завдання департаменту:

Метою діяльності департаменту є:

- здійснення заходів щодо формування зовнішнього вигляду території міста, надання йому естетично-привабливого вигляду, поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, утримання об’єктів благоустрою, соціально-культурного призначення та інфраструктури міста;
- забезпечення комплексного розвитку благоустрою та інфраструктури міста для задоволення потреб населення у комунальних послугах та організації роботи з підвищення ефективності їх надання.

Основними завданнями Департаменту є:

- реалізація політики щодо комплексного розвитку благоустрою, інфраструктури та будівництва міста;
- участь у розробці проектів та виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, цільових програм у межах повноважень Департаменту;
- створення умов для ефективного функціонування підпорядкованих Департаменту підприємств;
- здійснення функції замовника на будівництво нових об’єктів, будівельні роботи з розширення, на реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності територіальної громади міста (комунального господарства, соціально-культурного призначення, інфраструктури, об’єктів інженерного захисту та підтоплення території міста);
- здійснення функції замовника на будівництво інших об’єктів на території міста за договорами;
- координація на засадах підконтрольності роботи підприємств комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, на договірних засадах – підприємств комунального господарства інших форм власності;
- організація управління об'єктами благоустрою та інфраструктури комунальної власності територіальної громади міста;
- координація роботи комунальних підприємств, установ, організацій територіальної громади міста, які належать до сфери управління Департаменту;
- інші завдання в межах повноважень Департаменту відповідно до чинного законодавства.

Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, районними у місті радами та їх виконавчими органами, депутатами, постійними і тимчасовими контрольними комісіями, іншими органами, утвореними міською радою, департаментами та іншими виконавчими органами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян, громадянами.

Програми, затверджені міською радою, які розроблені та виконуються за участю департаменту:

- Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016-2017 роки, затверджена рішенням міської ради від 30.03.2016 № 17/5 (зі змінами та доповненнями).
- Програма економічного та соціального розвитку міста на 2017 рік, затверджена рішенням міської ради від 01.12.2016 № 4/16.

Нормативні акти, які використовуються в роботі:

У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про Департамент.

Структура департаменту:

Управління з благоустрою міста
Управління інфраструктури міста

Співробітники департаменту:

№ з/п

ПІБ

Посада

Телефон

Керівництво департаменту

1

Лисенко Михайло Олександрович

Заступник міського голови, директор департаменту

744-11-26

2

Москаленко Анна Олександрівна

Заступник директора департаменту

744-11-26

3

Самілик Олексій Миколайович

Заступник директора департаменту

744-11-26

Відділ з організаційної та кадрової роботи департаменту

4

Ткаленко Світлана Василівна

Начальник відділу з організаційної та кадрової роботи департаменту

744-77-76

5

Подобіна ЛіанаМихайлівна

Головний спеціаліст відділу з організаційної та кадрової роботи департаменту

744-77-76

6

Клевцова Юлія Олександрівна

Старший інспектор відділу з організаційної та кадрової роботи департаменту

744-77-76

7

Сомик Марина Андріївна

Старший інспектор відділу з організаційної та кадрової роботи департаменту

744-77-76

Тендерно-договірний відділ департаменту

8

Яворська Мирослава Володимирівна

Начальник тендерно-договірного відділу департаменту

744-27-94

9

Рясна Валерія Сергіївна

Спеціаліст 1 категорії тендерно-договірного відділу департаменту

744-27-94

10

Михайлець Сергій Анатолійович

Головний спеціаліст тендерно-договірного відділу департаменту

744-27-94

11

Терещенко Олексій Григорович

Завідувач сектору моніторингу цін тендерно-договірного відділу департаменту

744-27-94

12

Костюк Ігор Олександрович

Спеціаліст 1 категорії сектору моніторингу цін тендерно-договірного відділу департаменту

744-27-94

Відділ по роботі зі зверненнями юридичних та фізичних осіб департаменту

13

Савченко Лариса Миколаївна

Начальник відділу по роботі зі зверненнями юридичних та фізичних осіб департаменту

745-15-22

14

Крапівін Сергій Вікторович

Головний спеціаліст відділу по роботі зі зверненнями юридичних та фізичних осіб департаменту

745-16-49

15

Соколенко Віра Миколаївна

Головний спеціаліст відділу по роботі зі зверненнями юридичних та фізичних осіб департаменту

745-15-22

16

Остроглядова Валентина Василівна

Старший інспектор відділу по роботі зі зверненнями юридичних та фізичних осіб департаменту

745-15-22

17

Безматерних Світлана Миколаївна

Головний спеціаліст відділу по роботі зі зверненнями юридичних та фізичних осіб департаменту

745-16-49

18

Спицька Юлія Іванівна

Старший інспектор відділу по роботі зі зверненнями юридичних та фізичних осіб департаменту

745-15-22

19

Стадник Інна Іванівна

Спеціаліст 1 категорії відділу по роботі зі зверненнями юридичних та фізичних осіб департаменту

745-16-49

Відділ планування та фінансування департаменту

20

Корінна Людмила Григорівна

Начальник відділу планування та фінансування департаменту

745-50-21

21

Баранов Віктор Федерікович

Головний спеціаліст відділу планування та фінансування департаменту

745-50-21

22

Калиниченко Тетяна Олександрівна

Головний спеціаліст відділу планування та фінансування департаменту

745-50-21

23

Шевелько Євгенія Анатоліївна

Провідний спеціаліст відділу планування та фінансування департаменту

745-50-21

24

Шевченко Альона Вікторівна

Головний спеціаліст відділу планування та фінансування департаменту

745-50-21

Відділ бухгалтерського обліку та звітності департаменту

25

Гуцуляк Юрій Васильович

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер департаменту

745-43-51

26

Сальченко Олександра Олександрівна

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту

745-13-99

27

Кошак Наталія Євгенівна

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту

745-13-99

28

Сахарчук Наталія Володимирівна

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

744-14-67

29

Гребенникова Наталія Олексіївна

Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

744-14-67

Управління з благоустрою міста департаменту

30

Шевелько Сергій Миколайович

Начальника управління з благоустрою міста департаменту

744-20-05

Кошторисний відділ управління

31

Першута Наталія Михайлівна

Начальник кошторисного відділу управління з благоустрою міста департаменту

745-55-25

32

Молчанова Людмила Петрівна

Головний спеціаліст кошторисного відділу управління з благоустрою міста департаменту

745-55-25

33

Душко Яна Олександрівна

Головний спеціаліст кошторисного відділу управління з благоустрою міста департаменту

745-55-25

34

Вдовенко Олег Олексійович

Головний спеціаліст кошторисного відділу управління з благоустрою міста

745-55-25

Відділ благоустрою управління

35

Літвінова Світлана Олексіївна

Начальник відділу благоустрою управління з благоустрою міста департаменту

745-44-69

36

Коробов Дмитро Васильович

Заступник начальника відділу благоустрою управління з благоустрою міста департаменту

745-55-35

37

Лозова Натела Валер’янівна

Головний спеціаліст відділу благоустрою управління з благоустрою міста

745-55-35

38

Несміян Ніна Вікторівна

Головний спеціаліст відділу благоустрою управління з благоустрою міста

745-55-35

39

Васейко Михайло Юрійович

Головний спеціаліст відділу благоустрою управління з благоустрою міста департаменту

745-55-35

40

Янковська Лілія Анатоліївна

Головний спеціаліст відділу благоустрою управління з благоустрою міста департаменту

745-44-69

41

Голер Інна Йосипівна

Головний спеціаліст відділу благоустрою управління з благоустрою міста департаменту

745-44-69

42

Юрійчук Крістіна Володимирівна

Спеціаліст 1 категорії відділу благоустрою управління з благоустрою міста департаменту

745-44-69

43

Скребцова Анастасія Павлівна

Провідний спеціаліст відділу благоустрою управління з благоустрою міста департаменту

745-44-69

44

Тилик Олена Сергіївна

Спеціаліст 1 категорії відділу благоустрою управління з благоустрою міста департаменту

745-55-35

45

 

Іванюк Дар’я Олександрівна

Спеціаліст 1 категорії відділу благоустрою управління з благоустрою міста департаменту

745-44-69

Управління інфраструктури міста департаменту

46

Шматченко Петро Володимирович

Начальник управління інфраструктури міста департаменту

744-64-75

47

Діброва Марина Павлівна

Заступник начальника управління інфраструктури міста департаменту

744-64-75

Виробничий відділ управління

48

Гусєва Надія Олександрівна

Начальник виробничого відділу управління інфраструктури міста департаменту

744-64-72

49

Ведмідь Ольга Миколаївна

Головний спеціаліст виробничого відділу управління інфраструктури міста департаменту

744-64-72

50

Британ Василь Іванович

Старший інспектор виробничого відділу управління інфраструктури міста департаменту

744-64-70

51

Миронюк Дмитро Васильович

Старший інспектор виробничого відділу управління інфраструктури міста департаменту

744-64-70

52

Лепешов Валерій Федорович

Старший інспектор виробничого відділу управління інфраструктури міста департаменту

744-64-70

Кошторисний відділ управління

53

Кортишко Карина Олександрівна

Начальник кошторисного відділу управління інфраструктури міста

744-82-57

54

Медведенко Олена Йосипівна

Головний спеціаліст кошторисного відділу управління інфраструктури міста

744-82-57

55

Пашковська Анастасія Василівна

Головний спеціаліст кошторисного відділу управління інфраструктури міста

744-82-57

56

Зборовська Валентина Дмитрівна

Спеціаліст 1 категорії кошторисного відділу управління інфраструктури міста департаменту

744-64-57

Проектно-технічний відділ управління

57

Тарасова Алла Анатоліївна

Начальник проектно-технічного відділу управління інфраструктури міста департаменту

744-64-55

58

Фещенко Ірина Вікторівна

Головний спеціаліст проектно-технічного відділу управління інфраструктури міста департаменту

744-64-67

59

Соляник Ліана Володимирівна

Спеціаліст 1 категорії проектно-технічного відділу управління інфраструктури міста департаменту

744-64-67

60

Лисенко Світлана Леонідівна

Головний спеціаліст проектно-технічного відділу управління інфраструктури міста департаменту

744-64-67

61

Власенко Лариса Миколаївна

Старший інспектор проектно-технічного відділу управління інфраструктури міста департаменту

744-64-67

62

Басіс Олена Олександрівна

Головний спеціаліст проектно-технічного відділу управління інфраструктури міста департаменту

744-64-67

Відділ капітального ремонту

63

Соловей Інна Олексіївна

Начальник відділу капітального ремонту управління інфраструктури міста департаменту

744-64-73

64

Маштак В’ячеслав Сергійович

Старший інспектор відділу капітального ремонту управління інфраструктури міста департаменту

744-67-70

65

Івлєва Наталя Миколаївна

Старший інспектор відділу капітального ремонту управління інфраструктури міста департаменту

744-67-75

Підпорядковані комунальні підприємства:

 

Управління благоустрою міста:
Комунальне підприємство "Адміністра­тивне архітектурно-будівельне управління" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Дніпродорсервіс" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Дніпроековторресурс" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ"Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Міські причали" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Міськсвітло" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Ритуальна служба" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради

Управління інфраструктури міста
Комунальне підприємство "Гідроспоруди" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Дніпроавтоміст" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Дніпровські міські теплові мережі" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Дніпрометробуд" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Дніпротепломережа" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Коменергосервіс" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Комунжилсервіс" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Розвиток Дніпро" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради
Комунальне підприємство "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс" Дніпровської міської ради

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.