Погода
Звернення громадян

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА,
ВІДВІДУВАЧІ ОФІЦІЙНОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ!

Звернення громадян виступають у суспільстві як один із засобів прямого включення громадян у громадське управління та одна із форм безпосередньої демократії доступної кожному без обмежень. Конституція України надала право кожному громадянину України звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, установ, організацій незалежно від форм власності, підприємств, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

ВИМОГИ ДО ЗВЕРНЕНЬ

Вимоги до звернень визначені у статті 5 Закону України «Про звернення громадян»:

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 231 Закону України «Про звернення громадян».

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

Терміни розгляду звернень громадян визначені у статті 20 Закону України «Про звернення громадян»:

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
У ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКІЙ РАДІ

Організацію роботи зі зверненнями громадян покладено на управління по роботі зі зверненнями громадян Дніпровської міської ради. Робота зі зверненнями громадян ведеться відповідно до вимог Закону України „Про зверненнями громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

Письмові звернення подаються громадянами (уповноваженими особами) особисто до кімнати 111 міської ради, або надсилаються поштою за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000.

Електронні звернення та петиції до міської ради подаються на сайті dniprorada.gov.ua:

  • Електронні звернення – через веб-сторінку «Звернення громадян» - розділ «Електронні звернення до міської ради» та через веб-сторінку «Послуги для мешканця» - розділ «Портал електронних послуг IGOV» - розділ «Інше» - «Звернення до посадовців».
  • Петиції – через веб-сторінки «Звернення громадян» та «Відкрите місто» -  розділ «Петиція - Єдина система місцевих петицій» - «Переглянути усі петиції» - «Створити петицію».

У Дніпровській міській раді працює Єдина гаряча лінія для звернень громадян, на яку цілодобово можна телефонувати для отримання консультацій або подання офіційного звернення в телефонному режимі (тел. 056 732 12 12, 095 732 12 12, 096 732 12 12, 073 732 12 12).

Організація особистих прийомів міським головою та керівництвом міської ради проводиться департаментом з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради.

Порядок проведення прийому громадян затверджено розпорядженням міського голови від 19.02.2018 № 118-р «Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Дніпровської міської ради», від 29.08.2018 № 1161-р «Про проведення особистого прийому громадян» від 27.05.2019 № 910-р"Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29.08.2018 № 1161-р "Про проведення особистого прийому громадян"

Графік роботи відділу з організації особистого прийому громадян департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (кімната 109):

  • з понеділка по четвер:

9:00 - 9:30 - обробка вхідної документації;

9:30 - 12:00 - прийом громадян;

12:00-13:00 - обробка вхідної документації;

13:00-13:45 - обідня перерва;

14:00 - 17:00 - прийом громадян;

17:00-18:00 - обробка вхідної документації;

  • у п'ятницю:

9:00 - 9:30 - обробка вхідної документації;

9:30 - 12:00 - прийом громадян;

12:00-13:00 - обробка вхідної документації;

13:00-13:45 - обідня перерва;

14:00 - 16:00 - прийом громадян;

16:00-16:45 - обробка вхідної документації.