Перейти в кабінетКабінет мешканця
Дніпра
Звернення громадян

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА,
ВІДВІДУВАЧІ ОФІЦІЙНОГО ВЕБСАЙТУ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ!

Звернення громадян виступають у суспільстві як один із засобів прямого включення громадян у громадське управління та одна із форм безпосередньої демократії доступної кожному без обмежень.

Конституція України надала право кожному громадянину України звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, установ, організацій незалежно від форм власності, підприємств, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

 

ВИМОГИ ДО ЗВЕРНЕНЬ

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 Закону України «Про звернення громадян».

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

 

ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

 

Терміни розгляду звернень громадян визначені у статті 20 Закону України «Про звернення громадян».

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН У ДНІПРОВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

 

Робота зі зверненнями громадян у Дніпровській міській раді ведеться відповідно до вимог Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян», Закону України від 02.07.2015 № № 577-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» (зі змінами).

 

Організацію роботи зі зверненнями громадян у Дніпровській міській раді покладено на управління по роботі зі зверненнями громадян Дніпровської міської ради.

 

Організація особистих прийомів міським головою та керівництвом міської ради забезпечується департаментом з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради відповідно до Порядку проведення прийому громадян, затвердженого розпорядженням міського голови від 19.02.2018 № 118-р «Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Дніпровської міської ради».

 

Графік прийому громадян керівництвом Дніпровської міської ради затверджено розпорядженням міського голови від 29.08.2018 № 1161-р «Про проведення особистого прийому громадян» (зі змінами).

 

ЯК ПОДАТИ ЗВЕРНЕННЯ ДО ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ?

 

Письмове звернення надсилається поштою на адресу: проспект Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, або подається через скриньку для письмових звернень громадян, розміщену при вході у будівлю Дніпровської міської ради.

 

Електронне звернення подається шляхом заповнення форми на офіційному вебсайті Дніпровської міської ради https://dmr.dp.ua/dniprorada/ або шляхом надсилання на офіційні електронні адреси для звернень громадян Дніпровської міської ради: [email protected], [email protected], [email protected].

 

Електронна петиція до Дніпровської міської ради подається на платформі електронної демократії «EDEM. Місцеві петиції» через офіційний вебсайт Дніпровської міської ради (розділ «Звернення громадян», підрозділ «Єдина система місцевих петицій» – сторінка «Переглянути усі петиції» – сторінка «Створити петицію»).

 

Для подання усних звернень та запису на особистий прийом міського голови у Дніпровській міській раді цілодобово працює Єдина гаряча лінія для звернень громадян, на яку можна звернутися за телефонами:

 

+380 (56) 732 12 12

+380 (95) 732 12 12

+380 (96) 732 12 12

+380 (73) 732 12 12