Звернення громадян

Шановні мешканці міста,
відвідувачі офіційного веб-порталу
Дніпровської міської ради!

         
Звернення громадян виступають у суспільстві як один із засобів прямого включення  громадян у громадське управління та одна із форм безпосередньої демократії доступної кожному без обмежень. Конституція України надала право кожному громадянину України звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, установ, організацій  незалежно від форм власності, підприємств, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

 

Вимоги до звернень


Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян, підприємствам або посадовим особам до повноваження яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
 
Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі), чи письмовими, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
 
Звернення може  бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками ) із зазначенням дати.

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому ст.  23-1 Закону України „Про звернення громадян”.
 
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження (ст. 5 Закону України „Про звернення громадян”).
 
Письмові звернення направляються за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тп на електронну адресу.

Роботу зі зверненнями мешканців міста у міській раді покладено на управління по роботі зі зверненням  громадян Дніпровської міської ради. Робота зі зверненнями громадян ведеться відповідно до вимог Закону України „Про зверненнями громадян”Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"

Терміни розгляду звернень громадян визначені у ст. 20 Закону України „Про звернення громадян”.
 
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені питання неможливо. Керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. На обгрунтовану письмову вимогу  громадянина термін розгляду може бути скорочено.

Організацію особистих прийомів міським головою та керівництвом міської ради покладено на департамент з питань місцевого самоврядування. 

Порядок проведення прийому громадян затверджено розпорядженням міського голови від 19.02.2018 №118-р "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Дніпровської міської ради".
 
Графік роботи сектора по роботі зі зверненнями громадян департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (к. 108):

- з понеділка по четвер:

 9:00 - 9:30 - обробка вхідної документації;

 9:30 - 12:00 - прийом громадян;

12:00-13:00 - обробка вхідної документації;

13:00-13:45 - обідня перерва;

14:00 - 17:00 - прийом громадян;

17:00-18:00 - обробка вхідної документації;

- у п'ятницю:

9:00 - 9:30 - обробка вхідної документації;

 9:30 - 12:00 - прийом громадян;

12:00-13:00 - обробка вхідної документації;

13:00-13:45 - обідня перерва;

14:00 - 16:00 - прийом громадян;

16:00-16:45 - обробка вхідної документації;

 
Повідомляємо, що на телефони "Єдиної гарячої лінії для звернень громадян" цілодобово можна телефонувати для отримання консультації або подання офіційного звернення в телефонному режимі.
 
Також, повідомляємо, що з 01.08.2016 громадяни мають можливість подати електронне звернення громадян до міської ради - у розділі "Послуги для мешканця" створено банер "Електронне звернення громадян до міської ради" через портал державних послуг igov.org.ua.

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.