Перейти в кабінетКабінет мешканця
Дніпра
Комунальний заклад соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Мамине щастя" Дніпровської міської ради

Директор закладу:

Земенкова Марина Олегівна
Автобіографія

Е-mail: [email protected]
Графік роботи: понеділок – четвер  9:00 - 18:00, п’ятниця  9:00 - 16:45
Графік прийому громадян: понеділок – четвер  9:00 - 18:00, п’ятниця  9:00 - 16:45

 

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ:

Заклад забезпечує соціальну підтримку та надає матерям з дітьми унікальні можливості в умовах цілодобового перебування виховувати власну дитину, поступово долати проблеми, життєві кризи, психологічні бар’єри, а також допомагає їм здобувати професійний фах освіту, формуючи навички самостійного життя.
Жінки з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах, перебуваючи в Закладі мають можливість отримувати безкоштовно соціальні, психологічні послуги, юридичну допомогу і підтримку для подолання життєвих труднощів.
Максимальний термін перебування жінки з дитиною у Закладі не перевищує 12 місяців.
Команда фахівців Закладу відповідно до індивідуального плану роботи з кожною мешканкою систематично консультує матерів з питань розвитку та виховання дітей різних вікових категорій, своєчасно сприяють в оформленні соціальних виплат, місця реєстрації, влаштуванні дітей у дошкільні установи, школи, їх ефективній адаптації до нового середовища, соціалізації, повноцінному медичному обстеженню, компетентній психологічній підтримці.
Також з отримувачам послуг закладу регулярно за планом проводяться психологічні заняття, скеровані на формування усвідомленого материнства, досягнення позитивних особистісних, характерологічних змін, розвиток навичок самостійного проживання з дитиною, успішної реінтеграції в суспільство тощо.

УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГ ДО КЗСЗ «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ «МАМИНЕ ЩАСТЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В своїй діяльності заклад керується діючим Положенням КЗСЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Мамине щастя» Дніпровської міської ради від 23.01.2019 року №48/40 та рішенням Дніпровської міської ради VII cкликання «Про внесення змін до Положення про Комунальний заклад соціального захисту «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Мамине щастя» Дніпровської міської ради» від 22.01.2020 року №113/53, відповідно до п. 5.3 зарахування до Центру здійснюється за наказом директора Центру на підставі:
- особистого звернення потенційного отримувача послуг;
- направлення управління-служби у справах дітей департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради, якому підпорядковано Центр.
Для влаштування вагітних жінок, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, жінок, з дітьми, які зазнали домашнього насильства, до Центру необхідне клопотання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або управління-служби у справах дітей за місцем походження отримувачів послуг, або уповноваженого підрозділу органу Національної поліції до управління-служби у справах дітей департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.
Для зарахування до Центру подається документ, що посвідчує особу, медична довідка про стан здоров’я, обмінна карта пологового будинку, пологового відділення (облікова форма № 113/о), медична довідка, у разі прийняття жінки з немовлям - медична довідка про народження дитини, а у разі прийняття жінки з дитиною (дітьми) – медична довідка на жінку та дитину (дітей), витяг з історії розвитку дитини (ф. 112/0), карта імунізацій (ф.063-1/0).
У разі відсутності зазначених документів Центр разом з відповідним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання жінки надає допомогу в їх оформленні.
Відповідно до п. 5.8 до Центру не приймаються особи за наявності у них алкогольної або наркотичної залежності, із симптомами хвороби в період загострення хронічних інфекційних захворювань.
Зарахування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, до закладу здійснюється протягом робочого дня, тривалість якого визначається регламентом Центру (понеділок – п’ятниця з 9.00 до 18.00).


ПОЛОЖЕННЯ

Направлення вагітних жінок та жінок з дітьми до Центру

«Мамине щастя»

 

1. Для влаштування вагітних жінок, жінок з дітьми, які зазнали домашнього насильства,  та жінок з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах до Центру необхідне клопотання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або управління-служби у справах дітей за місцем походження отримувачів послуг до управління-служби у справах дітей департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. До клопотання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді обов’язково додаються висновки оцінки потреб сім’ї/особи за результатами обстеження умов проживання дитини/особи та копія Акту оцінки потреб сім’ї/особи, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 13 липня 2018 року № 1005  (додатки 1-2).

 

2. Направлення на отримання послуг у Центрі «Мамине щастя» видає служба у справах дітей департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Направлення обов’язково передається до Центру «Мамине щастя» при влаштуванні вагітної жінки чи жінки з дитиною до Центру.

 

До направлення додаються:

 •  
 • клопотання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або управлінняслужби у справах дітей;
 • висновок оцінки потреб сім’ї/особи за результатами обстеження умов проживання;
 • особисті документи матері та дитини (паспорт/свідоцтво про народження матері, свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційні коди, свідоцтво про одруження);
 • характеристики, документи про освіту (за наявності);
 • довідки з лікувального закладу охорони здоров’я:
 • а) Вагітної жінки чи матері:
 • обмінна карта пологового будинку, пологового відділення (ф.113/0);
 • довідка про відсутність контактів з інфекційними хворими протягом останніх 21 днів (епідеміологічне оточення);
 • дані про інфекційні захворювання: - флюорографічне обстеження; реакція Вассермана, ВІЛ–інфікованість, гепатит В та С;
 •  довідка про дерматологічне обстеження;
 • довідка про психічний стан;
 • довідка про відсутність наркологічних залежностей/захворювань.

Дитині віком від 0 до 18 років:

 • медична довідка про народження дитини;
 •  витяг з історії розвитку дитини (ф.112/0);
 •  карта імунізації (ф.0631/0);
 •  історія розвитку дитини (ф.112/0), якщо дитина до влаштування в соціальний центр матері та дитини перебувала під наглядом амбулаторнополіклінічної служби;
 • довідка про епідеміологічне оточення та довідка від дерматолога (якщо таких даних не зазначено в довідці від сімейного лікаря);
 •  довідка від сімейного лікаря при переведенні з пологового стаціонару, яка потім додається до історії розвитку дитини (ф.112/0);
 • флюорографічне обстеження для дітей віком від 14 років.

 

Зарахування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, до Центру здійснюється протягом робочого дня, тривалість якого визначається регламентом Центру.

 

3. Направлення видається терміном на три місяці. Фахівці закладу під час перебування особи в Центрі спільно з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді забезпечують комплексне надання послуг, звертаються до органів місцевої влади і самоврядування щодо вирішення питання житла матері з дитиною. Також фахівець центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відповідальний за супровід отримувача послуг, бере участь у засіданнях мультидисциплінарної команди Центру з метою мобілізації ресурсів громади для підтримки і задоволення базових потреб матері з дитиною після виходу із Центру. Продовження терміну перебування особі в закладі розглядається кожні три місяці на мультидисциплінарному засідання команди фахівців на базі закладу.

Роздрукувати файлом

Інформація про винагороду керівника КЗ: Розмір оплати праці (посадового окладу, винагороди) директора комунального закладу розраховується на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказу Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2006 №104 «Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» наказу Міністерства соціальної політики України від 18.05.201 №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування», наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, рішення міської ради від 26.05.2021 №77/7 «Про підпорядкування комунальних закладів та установ Дніпровської міської ради виконавчим органам Дніпровської міської ради».

ЦЕНТР НАДАЄ НАСТУПНІ ПОСЛУГИ:

 • Надання тимчасового житла вагітним жінкам і матерям з дітьми, які мають намір відмовитися від своїх дітей, або є загроза вилучення дітей;
 • Соціально-психологічна підтримка вагітних жінок, жінок з дітьми, навчання батьківським навичкам та догляду за дитиною;
 • Надання психологічної допомоги жінкам з дітьми в аналізі їх життєвих ситуацій, визначення основних проблем і шляхів їх розв'язання;
 • Психологічне консультування жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства; надання психологічної допомоги, спрямованої на захист, адаптацію та реабілітацію жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства, були вилучені із середовища, в якому існувала загроза їх життю та здоров'ю;
 • Сприяння здобуттю особами, які перебувають у СЖО, освіти, фаху, навичок самостійного життя з дитиною поза межами Центру, захист їх прав та інтересів;
 • Соціально-правові послуги – консультування та скерування: надання правової підтримки вагітним жінкам, особам, які перебувають у СЖО, жінкам з дітьми, які постраждали від ДН; сприяння отриманню безоплатної правової допомоги у контактах з державними органами, установами та організаціями, іншими структурами; сприяння у реєстрації місця проживання (перебування), отриманні (відновленні) житла, працевлаштуванні тощо; надання допомоги в оформленні документів (свідоцтво про народження, посвідчення особи, медичних довідок тощо), а також питань з соціального захисту населення.

 Центр разрахован на 40 осіб (матерей з дітьми).