Перейти в кабінетКабінет мешканця
Дніпра
Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради

Департамент підпорядковано секретарю міської ради

Структура департаменту

- Управління представництва та захисту інтересів територіальної громади міста у судах загальної  юрисдикції департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради;

- Управління нормативно-правової роботи департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради;

- Управління регуляторної політики та розвитку підприємництва департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради;

- Сектор організації і здійснення регуляторної діяльності управління регуляторної політики та розвитку підприємництва департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради;

- Відділ контролю та виконання судових рішень департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради;

- Загальний відділ департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради.


Співробітники департаменту

Посада

П. І. Б.

Телефон

№ кабінету

Директор департаменту

Павлов Артем Григорович

745-74-44

518

УПРАВЛІННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА У СУДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Заступник директора департаменту - начальник управління представництва та захисту інтересів територіальної громади міста у судах загальної юрисдикції департаменту

Дика Наталія Вікторівна

744-62-97

524

ВІДДІЛ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА У СУДАХ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

Заступник начальника управління - начальник відділу захисту інтересів територіальної громади міста у судах в адміністративних справах

Пастернак Вікторія Володимирівна

744-72-90

523

Заступник начальника відділу захисту інтересів територіальної громади міста у судах в адміністративних справах

Максименко Світлана Миколаївна 744-63-10 507

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у судах в адміністративних справах

Гущина Марина Сергіївна

744-72-90

523

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у судах в адміністративних справах

Романчук Марина Миколаївна

744-50-67

522

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у судах в адміністративних справах

Борсук Юлія Вікторівна

742-84-05

508

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у судах в адміністративних справах

Семчук Наталія Вікторівна

744-62-84

520

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у судах в адміністративних справах

Марінеско Андрій Вікторович  - 522

ВІДДІЛ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА У СУДАХ У ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ

Заступник начальника управління - начальник відділу захисту інтересів територіальної громади міста у судах у цивільних та господарських справах

Конарева Світлана Кузьмівна

742-84-05

508

Заступник начальника відділу захисту інтересів територіальної громади міста у судах у цивільних та господарських справах

Ревякіна Наталія Миколаївна

744-63-10

507

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у судах у цивільних та господарських справах

Григоренко Альона Віталіївна

744-62-84

520

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у судах у цивільних та господарських справах

Недосвітна Світлана Володимирівна

-

513

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у судах у цивільних та господарських справах

Держирука Володимир Григорович

-

522

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у судах у цивільних та господарських справах

Кузюр Олександра Олександрівна

744-50-67

522

ВІДДІЛ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

Начальник відділу захисту інтересів територіальної громади міста у кримінальних провадженнях

Гуртовий Володимир Юрійович

744-72-90

523

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у кримінальних провадженнях

Костюченко Олександр Тимофійович

744-72-90

523 А

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у кримінальних провадженнях

Скосарев Ігор Дмитрович

744-72-90

523

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у кримінальних провадженнях

Чудновський Антон Олександрович

-

306

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у кримінальних провадженнях

Ярличенко Ігор В'ячеславович 744-50-67 522

ВІДДІЛ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Начальник відділу захисту інтересів територіальної громади міста у сфері земельних відносин

Олійник Юлія Миколаївна

-

307

Заступник начальника відділу захисту інтересів територіальної громади міста у сфері земельних відносин

Росітюк Наталія Миколаївна

-

307

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у сфері земельних відносин

Риженко Марина Сергіївна

-

307

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у сфері земельних відносин

Камишникова Юлія Михайлівна

-

307

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у сфері земельних відносин

Пренко Альона Валеріївна

-

306

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у сфері земельних відносин

Архипенко Артем Олександрович

-

307

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у сфері земельних відносин

Михайлюк Тетяна Олегівна - 306

Головний спеціаліст відділу захисту інтересів територіальної громади міста у сфері земельних відносин

Кохановська Крістіна  Сергіївна

- 307

УПРАВЛІННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РОБОТИ

Заступник директора департаменту - начальник управління нормативно-правової роботи

Зимна Дар’я Миколаївна

-

520

Заступник начальника управління нормативно-правової роботи департаменту

Бугайова Дар’я Олексіївна

-

520

Головний спеціаліст управління нормативно-правової роботи департаменту

Курпай Ганна Валентинівна

-

520

Головний спеціаліст управління нормативно-правової роботи департаменту

Романюк Альона В’ячеславівна

-

520

Головний спеціаліст управління  нормативно-правової роботи департаменту

Барсук Аліна Юріївна - 520

Головний спеціаліст управління нормативно-правової роботи департаменту

Лещенко Юлія Валеріївна

-

520

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ТА ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Начальник відділу контролю та виконання судових рішень

Мернова Ольга Олегівна

744-63-47

511

Заступник начальника відділу контролю та виконання судових рішень

Дерило Вадим Геннадійович 744-63-47 511

Головний спеціаліст відділу контролю та виконання судових рішень

Ковтун Дмитро Володимирович

-

509

Головний спеціаліст відділу контролю та виконання судових рішень

Маньковський Владислав Леонідович

744-63-47

511

Головний спеціаліст відділу контролю та виконання судових рішень

Бабенко Олена Олександрівна

-

509

УПРАВЛІННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Начальник управління регуляторної політики та розвитку підприємництва

Журавльова Ірина Валеріївна

744-15-89

510

Заступник начальника управління  регуляторної політики та розвитку підприємництва

Мороз Ольга Володимирівна

744-15-89

510

Головний спеціаліст управління  регуляторної політики та розвитку підприємництва

Паєцик Ксенія  Сергіївна 744-15-89 510

СЕКТОР ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Завідувач сектора організації і здійснення регуляторної діяльності

Невдаха Борис Борисович

-

513

Головний спеціаліст сектора організації і здійснення регуляторної діяльності

Сищенко Тетяна Миколаївна

-

513

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Начальник загального відділу

Родіна Ніна  Анатоліївна

745-74-44

518

Заступник начальника загального відділу

Рушенко Лариса Олексіївна

744-01-13

512

Головний спеціаліст загального відділу


Темченко Анна Іванівна 

744-01-13

512

Головний спеціаліст загального відділу

Подгорна Юлія Миколаївна

744-01-13

512

Головний спеціаліст загального відділу

 

Жушман Оксана Миколаївна - 509

Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради діє відповідно до Рішення міської ради від 20.12.2017 № 49/28 "Про затвердження Положення про департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради"

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ДЕПАРТАМЕНТУ Є:

- організовувати правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, нормативних актів міською радою, міським головою, виконавчими органами міської ради під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представляти інтереси міської ради та її виконавчого комітету, міського голови в судах, та за дорученням керівництва – інтересів окремих виконавчих органів міської ради;
- забезпечувати, в межах своєї компетенції, реалізацію державної політики щодо кадрової роботи, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, а також галузевої системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників департаменту;
- дотримуватись вимог законодавчих і нормативно-правових актів;
- організовувати розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції, виявляти причини скарг громадян в межах своєї компетенції;
- здійснювати організацію документообігу та дотримуватись правил діловодства в департаменті;
- організаційно забезпечувати та координувати діяльність щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради;
- формувати та реалізовувати заходи щодо впровадження виконавчими органами міської ради принципів державної регуляторної політики;
- здійснювати експертизу проектів регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету щодо відповідності нормам чинного законодавства;
- погоджувати в обов’язковому порядку проекти регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету;
- брати участь у розробці та погодженні в обов’язковому порядку проектів регуляторних актів виконавчих органів міської ради;
- впроваджувати заходи, спрямовані на забезпечення відкритості та прозорості дій виконавчих органів міської ради під час здійснення регуляторної діяльності;
- здійснювати відповідно до закону інші функції для виконання покладених на нього завдань

НОРМАТИВНІ АКТИ, ЯКИМИ ДЕПАРТАМЕНТ КОРИСТУЄТЬСЯ В РОБОТІ

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради. 

Графік особистого прийому керівним складом департаменту

Посада П.І.Б. Графік прийому, час та кабінет

Директор департаменту

Павлов Артем Григорович Перший та четвертий четвер місяця, 10:30 - 12:30, каб. 518

Заступник директора департаменту - начальник управління представництва та захисту інтересів територіальної громади міста у судах загальної юрисдикції

Дика Наталія Вікторівна

Другий та четвертий понеділок місяця, 10:00 - 12:00, каб. 524

Заступник директора департаменту - начальник управління нормативно-правової роботи

Зимна Дар’я Миколаївна

Перший вівторок та третій четвер місяця, 10:00 - 12:00, каб. 520

Начальник відділу контролю та виконання судових рішень 

Мернова Ольга Олегівна Другий та червергий четвер місяця, 10:00-12:00, каб. 511
Начальник загального відділу Родіна Ніна Анатоліївна

Друга та четверта середа місяця,
10:00 - 12:00, каб. 512

Начальник управління регуляторної політики та розвитку підприємництва Журавльова Ірина Валеріївна

Перша п’ятниця та третій вівторок місяця, 10:00 - 12:00, каб. 510

Завідувач сектору організації і здійснення регуляторної діяльності відділу регуляторної політики

Невдаха Борис Борисович

Перший понеділок  та другий четвер місяця, 10:00 - 12:00, каб. 513

Робота з відкритими даними  data.dniprorada.gov.ua

Відповідальними особами за роботу з відкритими даними data.dniprorada.gov.ua визначено: начальницю загального відділу департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Родіну Ніну Анатоліївну та заступницю начальника управління  регуляторної політики та розвитку підприємництва Дніпровської міської ради Мороз Ольгу Володимирівну.

 

Надання безоплатної первинної правничої допомоги

Відповідно до статті 7 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» безоплатна первинна правнича допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи та обов’язки, порядок їх реалізації та виконання, відновлення прав у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.         

Безоплатна первинна правнича допомога включає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правничої допомоги та медіації.

Право на безоплатну первинну правничу допомогу згідно з Конституцією України та ст. 8 цього Закону мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 25.01.2022 № 137 "Про надання безоплатної первинної правової допомоги у Дніпровській міській раді" спеціалістами департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради здійснюэться прийом осіб,  які потребують безоплатної первинної правничої допомоги:

- понеділок – відділ ЦНАП «Правобережний» з 10.00 до 13.00 за адресою: вул. Марії Кюрі, 5 (ТРЦ NEO PLAZA), 2 поверх;

- п’ятниця - відділ ЦНАП «Лівобережний» з 10.00 до 13.00 за адресою: просп. Слобожанський, 31 Д (ТЦ «Наша Правда» ), 2 поверх.