Погода
Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

Департамент підпорядковано секретарю міської ради

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради - директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради:
Кучеренко Анастасія Вадимівна

Адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75, кабінет 515
Телефон: 745-76-76, 745-03-96
Е-mail: [email protected]
Графік прийому громадян: третій четвер місяця 14:00 - 16:00 кабінет 108

Управління діловодства

Співробітники управління діловодства

Прізвище, ім’я, по батькові

Займана посада

Дорошенко Наталія Олександрівна

Начальник управління

Відділ коректування та організаційної роботи управління

Дрешпак Людмила Вікторівна

Заступник начальника управління - начальник відділу

Сектор коректування

Щеглакова Наталія Миколаївна

Завідувач сектора

Кушакова Ольга Вікторівна

Головний спеціаліст - коректор 

Тараненко Тетяна Сергіївна

Головний спеціаліст - коректор

Сектор організаційної роботи

Голдінова Галина Григорівна

Завідувач сектора

Комісарова Олена Леонідівна

Головний спеціаліст

Відділ розпорядчої документації управління

Шевелєва Ольга Валеріївна

Заступник начальника управління - начальник відділу 

Порубльова Оксана Анатоліївна

Заступник начальника відділу

Павлицька Олена Юріївна

Головний спеціаліст

Плахотнік Наталя Миколаївна

Головний спеціаліст

Сектор електронного архівування

Кухаренко Тетяна Сергіївна

Завідувач сектора

Клюшник Тетяна Олександрівна

Спеціаліст І категорії

Тіпер Ніна Іванівна

Старший інспектор

Ігнатова Світлана Миколаївна

Старший інспектор

Відділ документального забезпечення управління

Шевченко Наталія Юріївна

Начальник відділу

Андрієвська Лінда Євгенівна

Заступник начальника відділу

Сектор вихідної документації відділу

Халангот Вікторія Михайлівна

Завідувач сектора

Гулак Ольга Геннадіївна

Головний спеціаліст

Моїсеєва Тетяна Єреміївна

Головний спеціаліст

Сектор діловодного контролю відділу

Бусоргіна Олена Вікторівна

Завідувач сектора

Безпалова Марія Олександрівна

Головний спеціаліст

Харченко Олена Євгенівна

Спеціаліст І категорії

Сектор архівної роботи відділу

Ломанова  Ксенія Володимирівна

Завідувач сектора

Власова Наталія Федорівна

Спеціаліст І категорії

Відділ вхідної документації

Бібік Ольга Іванівна

Начальник відділу 

Сектор реєстрації вхідної кореспонденції відділу

Алексєєнко Олена Володимирівна

Завідувач сектора

Кожушко Інна Анатоліївна

Головний спеціаліст

Лук`яновська Вікторія Геннадіївна

Спеціаліст І категорії

Сектор опрацювання вхідної кореспонденції 

Кудінова Ганна Володимирівна

Завідувач сектора

Ікрамова Наталія Володимирівна

Головний спеціаліст

Сектор опрацювання поштової кореспонденції відділу

Михайліченко Валентина Володимирівна

Завідувач сектора

Сячина Інна Миколаївна

Головний спеціаліст

Управління бухгалтерського обліку і звітності

Співробітники управління бухгалтерського обліку і звітності

Прізвище, ім’я, по батькові

 Займана посада

Управління бухгалтерського обліку і звітності

Денисенко Галина Валеріївна

Начальник управління - головний бухгалтер

Башкірова Ірина Вікторівна

Заступник начальника управління - головного бухгалтера
Сектор планування та аналізу видатків 

Дмитренко Вікторія Миколаївна

Завідувач сектора

Головченко Альона Вікторівна

Головний спеціаліст

Відділ бухгалтерського обліку

Ладуха Вікторія Олександрівна

Начальник відділу

Нехода Аліна Миколаївна

Заступник начальника відділу

Сектор виконання кошторису

Канцибка Юлія Станіславівна

Завідувач сектора

Євтушенко Вікторія Іванівна

Головний спеціаліст
Самусєва Ірина Володимирівна

Головний спеціаліст

Організаційно-господарське  управління

Начальник організаційно-господарського управління:
СОКОЛЯНСЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Телефон:744-27-64, 744-12-13, 745-74-80
Е-mail: [email protected],. [email protected]
Адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75, к. 220
Графік прийому громадян: перший понеділок місяця 09.00-13.00; 14.00-18.00

Співробітники організаційно-господарського  управління

Прізвище, ім`я, по-батькові

 Займана посада

Соколянська Олена Олександрівна

Начальник управління

Організаційний відділ

Якимащенко Ірина Григорівна

Заступник начальника управління - начальник відділу

Дубовик Ганна Олександрівна

Заступник начальника відділу

Гайтанов Віталій Михайлович

Головний спеціаліст відділу

Коваленко Тетяна Вікторівна

Головний спеціаліст відділу

Засядьвовк Сергій Вадимович

Головний спеціаліст відділу

Відділ з господарських питань

Лещенко Вадим Олександрович

Начальник відділу

Процюк Юлія Геннадіївна

Заступник начальника відділу

Молошний Сергій Олександрович

Головний спеціаліст відділу

Горобець Микола Миколайович

Головний спеціаліст відділу
Сироїжко Дмитро Степанович

Головний спеціаліст відділу

Нормативні акти, якими користуються в роботі:

 • Конституцією України;
 • Бюджетним кодексом України;
 • Цивільним кодексом України;
 • Господарським кодексом України;
 • Кодексом законів про працю України;
 • Виборчим кодексом України; 
 • Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
 • Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 • Законом України «Про бюджет України»;
 • Законом України «Про відпустки»;
 • Законом України «Про публічні закупівлі»;
 • Іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, рішеннями міської ради, розпорядженнями та дорученнями міського голови, Положенням про організаційно-господарське управління депаратаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради, іншими законодавчими та нормативними актами, які  регулюють діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування

Архівне управління

Співробітники архівного управління:

Прізвище, ім`я, по-батькові

 Займана посада

Чорна Людмила Миколаївна

Начальник управління

Люкевич Лілія Валеріївна

Заступник начальника управління

Сектор використання та збереження документів

Герасевич Оксана Сергіївна

Заступник начальника управління - завідувач сектора 

Малахова Світлана Олександрівна

Головний спеціаліст

Григор’єва Олена Анатоліївна

Головний спеціаліст

Мещерякова Світлана Василівна

Головний спеціаліст

Відділ трудового архіву

Маштак Оксана Григорівна

Начальник відділу

Сектор інформації та використання документів ліквідованих установ відділу

Плаксій Тетяна Семенівна

Завідувач сектора

Мягких Елла Борисівна

Провідний спеціаліст

Герасименко Олена Миколаївна

Провідний спеціаліст

Сектор комплектування документів ліквідованих установ відділу

Закапко Олена Миколаївна

Завідувач сектора

Ільченко Людмила Андріївна

Головний спеціаліст

Федорова Лідія Федорівна

Старший інспектор

Сектор формування Національного архівного фонду, діловодства та контролю

Савінченко Євгенія Миколаївна

Завідувач сектора

Шипунова Наталія Геннадіївна

Головний спеціаліст

Бушмакіна Ольга Костянтинівна

Головний спеціаліст

Сокол Оксана Василівна

Головний спеціаліст

Бабошко Марина Сергівна

Провідний спеціаліст

Госпрозрахункова група

Седлярова Крістіна Владиславівна

Архівіст 1 категорії

Козлова Ольга Олександрівна

Архівіст 1 категорії

Телефон охорони: 720-70-07

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. 3абезпечує збереження, облік та використання:

 • документів Національного архівного фонду, що нагромадилися за час діяльності існуючих i тих, що діяли раніше на сучасній території міста, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та орган1зацій;
 • документів Національного архівного фонду, що утворилися в процесі діяльності профспілкових, кооперативних, творчих та інших об’єднань громадян, переданих за їх згодою до управління;
 • документів особового походження, що надійшли до управління;
 • фотодокументів /негативів i позитивів/ та відеофонодокументів, що мають значення для вивчення історії міста;
 • друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що доповнюють документи apxiвy i використовуються для довідково-інформаційної роботи;
 • облікових документів науково-довідкового апарату до документів.

2. Організовує роботу щодо внесення документів до Національного архівного фонду або виключення документів з нього незалежно від форм власності на них, що перебувають на території міста.

3. 3а дорученням Дepжкoмapxiвy контролює дотримання власниками документів Національного архівного фонду вимог законодавства щодо здійснення права власності на зазначені документи.

4. Приймає в установленому порядку для постійного чи тимчасового зберігання документи Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій міста та громадян i їх об’єднань.

6. Контролює та перевіряє ведення діловодства на підприємствах, в установах i організаціях міста незалежно від форм власності, роботу їх архівів, умови зберігання документів у них, надає їм методичну допомогу у впровадженні прогресивних систем діловодства та зберігання документів.

7. Інформує міську раду, Державний архів Дніпропетровської області про факти втрати, псування, незаконного знищення apxiвних документів та інші порушення законодавства про Національний архівний фонд i архівні установи та охорону й використання документальних пам'яток історії та культури.

8. Організовує надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам i організаціям з упорядкування документів та використання їх інформації, розроблення методичних посібників з apxiвнoi справи та діловодства, підвищення кваліфікації працівників архівів та діловодних служб підприємств, установ i організацій.

9. Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи i організації міста, джерела комплектування управління та документів Національного архівного фонду.

10. Створює i вдосконалює науково-довідковий апарат щодо документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архіві.

11. Інформує міську раду i районні у місті ради, підприємства, установи i організації про склад i зміст документів, що зберігаються в архіві, надає можливість ознайомлюватися з ними користувачам, організовує використання інформації архівних документів на виставках, у радіо-, телепередачах, пресі тощо.

12. Видає підприємствам, установам i організаціям в установленому порядку архівні довідки, копії та витяги з документів, що перебувають на зберіганні в архіві, а громадянам - довідки соціально-правового характеру.

НОРМАТИВНІ АКТИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В РОБОТІ

1. Закон України від 24.12.1993 № 3814-ХІІ „Про Національний архівний фонд і архівні установи” (із змінами і доповненнями).

2. Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII „ Про запобігання корупції”.

3. „Основні правила роботи державних архівів України”, схвалених колегією Держкомархіву України 03.02.2004, протокол № 2.

4. Наказ Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 1000/5 „ організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях”.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами”.

6. Розпорядження Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп „Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України” та доручення до нього Прем’єр-Міністра України від 20.04.2005 № 19130/1/1-05.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004 „ Про проведення експертизи цінності документів ”.

8. Наказ Державного комітету архівів України від 19.11.2013 року № 2438/5 „ Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам”.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 року № 1608 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639”.

10. Наказ Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6 „Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами”.

11. Регуляторний акт затверджений рішенням Дніпропетровської міської ради від 28.09.11 № 1137 „Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним управлінням Дніпропетровської міської ради ”

12. Положення про архівне управління департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради, затверджене розпорядженням міського голови від 27.05.2016 року № 284-р.

13. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради „Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Дніпровської міської ради” від 20.02.2018 № 112.

Управління по роботі з персоналом

Співробітники управління по роботі з персоналом

Прізвище, ім’я, по батькові

Займана посада

Пацюк Ірина Вікторівна

Начальник управління

Одинець  Ольга Іванівна

Заступник начальника управління

Сектор нагородної документації управління

Ярошевич Тетяна Вікторівна

Завідувач сектора

Уткіна Олена Олександрівна

Головний спеціаліст 

Відділ персоналу управління

Жос Людмила Григорівна

Начальник відділу

Рибаченко  Оксана Анатоліївна

Заступник начальника відділу

Сектор з організації роботи з персоналом відділу персоналу управління

Верещак Оксана Володимирівна

Завідувач сектора
Малишева Катерина Василівна

Головний спеціаліст

Сектор навчання та підвищення кваліфікації відділу персоналу управління

Штаній Юлія Сергіївна

Завідувач сектора

НОРМАТИВНІ АКТИ, ЯКІ ВИКОРИСТУВУЮТЬСЯ В РОБОТІ

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
3. Закон України «Про запобігання корупції»

Іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами, визначеними законодавством України, постановами і розпорядженнями Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Кодексом законів про працю України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної та міської рад, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, положенням про управління, Регламентами міської ради та виконавчого комітету Дніпровської міської ради.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Забезпечує:

 • реалізацію вимог чинного законодавства та відповідних нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування, нагород у міській раді та її виконавчих органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста (далі – підпорядковані установи), здійснює контроль з цих питань та надає організаційно-методичну допомогу районним у місті радам та їх виконавчим органам; разом з відповідними виконавчими органами міської ради узагальнює практику роботи з кадрами, аналізує її, вносить пропозиції щодо її вдосконалення.
 • призначення, переведення, просування по службі, звільнення посадових осіб місцевого самоврядування та заохочення;
 • проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов‘язків і завдань;
 • атестацію посадових осіб місцевого самоврядування;
 • підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ;
 • роботу з кадровим резервом;
 • роботу щодо профілактики корупції серед посадових осіб місцевого самоврядування міської ради;
 • методичне та організаційне забезпечення роботи кадрових служб підпорядкованих установ

2. Координує та здійснює:

 • ведення встановленої звітно-облікової документації, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів міської ради, кадрове діловодство яких здійснює Управління, підпорядкованих установ, в установленому порядку;
 • вивчає професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у міській раді та її виконавчих органах, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження під час прийняття на службу, ознайомлює з правилами внутрішнього трудового розпорядку, інструктує з питань техніки безпеки у відповідних приміщеннях;
 • отримує згоди на збір та обробку персональних даних та проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття вакантних посад, вручає їм повідомлення про їх права у сфері захисту персональних даних.
 • - відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» направляє запити до відповідних органів для проведення спеціальної перевірки, отримує на них відповіді з метою подальшого вирішення питань щодо призначення на посади та готує довідки про результати спец. перевірки.
 • здійснює обробку персональних даних з метою реалізації трудових відносин, підготовки статистичних, адміністративно-правових, а також внутрішніх документів, з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових відносин і соціального захисту, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та у сфері управління людськими ресурсами.
 • приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсних комісій, здійснює заходи щодо організації конкурсного відбору на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради.
 • готує білети для проведення іспитів під час конкурсного відбору на посади посадових осіб місцевого самоврядування;
 • готує проекти розпоряджень міського голови про призначення на посади та звільнення з посад, просування по службі, про відрядження міського голови, заступників міського голови, працівників виконавчих органів міської ради, кадрове діловодство яких здійснює Управління, керівників самостійних виконавчих органів та комунальних підприємств міської ради. Оригінали розпоряджень міського голови з кадрових питань зберігаються в Управління;
 • оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, кадрове діловодство яких здійснює Управління, вносить про це записи до трудових книжок;
 • здійснює заходи щодо ведення комп‘ютерного обліку електронних особових справ посадових осіб місцевого самоврядування другої – шостої категорій, використання його даних у межах повноважень відповідного виконавчого органу міської ради, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи «Кадри» та своєчасної підготовки і подання до Національного агентства України з питань державної служби необхідної інформації у встановленому Національним агентством України з питань державної служби порядку;
 • здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування відомостей про майно, до- ходи, витрати і зобов‘язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів сім‘ї (декларування доходів);
 • у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб виконавчих органів, кадрове діловодство яких здійснює Управління, та до керівників самостійних виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств;
 • здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком та зберіганням трудових книжок, особових справ (особових карток) працівників, кадрове діловодство яких здійснює Управління;
 • оформляє довідки з місця роботи, веде їх облік, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності в частині, що стосується стажу роботи працівників виконавчих органів, кадрове діловодство яких здійснює Управління;
 • здійснює організаційне забезпечення та бере участь у роботі атестаційних комісій, контролює проведення атестації керівників виконавчих органів міської ради, працівників виконавчих органів, кадрове діловодство яких веде Управління. Узагальнює результати і готує проект відповідного розпорядження міського голови;
 • у роки між атестацією здійснює роботу щодо оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов‘язків. За результатами оцінки готує проект відповідного розпорядження міського голови;
 • готує документи про відрядження, в т.ч. за кордон.
 • прогнозує динаміку розвитку персоналу, організовує підвищення кваліфікації, стажування, навчання працівників виконавчих органів міської ради;
 • проводить роботу з резервом кадрів на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керівників виконавчих органів міської ради, інших працівників виконавчих органів, кадрове діловодство яких здійснює Управління.
 • здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву і контролює виконання особистих планів підготовки осіб, зарахованих до кадрового резерву, аналізує і узагальнює практику формування кадрового резерву у міській раді та її виконавчих органах, у підпорядкованих установах. Здійснює контроль з цих питань та надає організаційно-методичну допомогу районним у місті радам та їх виконавчим органам. Вносить пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;
 • здійснює координацію роботи щодо стажування осіб, зарахованих до кадрового резерву, а також проходження практики студентами вищих навчальних закладів.
 • вносить пропозиції про зарахування до кадрового резерву посадових осіб місцевого самоврядування при плануванні періодичного переміщення та просування по службі.
 • готує методичні матеріали, проводить семінари і заняття, надає консультаційну та практичну допомогу з питань кадрової роботи, управління персоналом та служби в органах місцевого самоврядування;
 • розглядає та вносить пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб місцевого самоврядування, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;
 • планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи посадових осіб місцевого самоврядування періодичне просування їх по службі у цьому виконавчому органі, а також переведення до іншого виконавчого органу за їх згодою;
 • забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, організовує регулярне навчання посадових осіб, які працюють у виконавчих органах міської ради, в установленому Законом порядку;
 • готує відповідні матеріали для розгляду на засіданнях комісії щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Дніпра»;
 • координує роботу виконавчих органів міської ради, закріплених за Почесними громадянами міста, щодо надання їм необхідної допомоги та соціального захисту, аналізує цю роботу і надає пропозиції щодо її поліпшення.

3. Сектор нагородної документації Управління здійснює протокольні заходи :

 • нагородження державними нагородами України;
 • нагородження відзнаками Верховної Ради України;
 • нагородження відзнаками Кабінету Міністрів України;
 • нагородження відомчими заохочувальними відзнаками;
 • нагородження відзнаками Дніпропетровської обласної ради;
 • нагородження відзнаками Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 • присвоєння звання «Почесний громадянин міста Дніпра»;
 • нагородження відзнаками Дніпровської міської ради;
 • нагородження відзнаками Дніпровського міського голови;
 • участь у святкових заходах за участю міського голови;

4. Свята та визначні події, тощо:

 • складання списків державних, професійних і релігійних свят, ювілеїв підприємств, організацій та установ міста, днів народжень керівників держави, області, міста, депутатів, працівників міської ради та її виконавчих органів;
 • привітання телеграмами керівників держави, області, міста, керівництва міської ради та її виконавчих органів, Почесних громадян міста з нагоди державних, професійних, релігійних свят, ювілеїв і пам’ятних дат підприємств, організацій та установ міста та днів народження;
 • здійснює роботу з контролю за дотриманням чинного законодавства про державні нагороди України у виконавчих органах міської ради, виконкомах районних у місті рад, на підприємствах, організаціях, установах міста незалежно від форм власності, у разі подання ними відповідних клопотань;
 • розглядає матеріали та готує необхідні документи для заохочення і нагородження працівників виконавчих органів міської ради, членів територіальної громади міста, громадян України за особливі заслуги, веде відповідний облік;
 • здійснює попередній розгляд клопотань про відзначення громадян, які мають відповідні заслуги, державними та урядовими нагородами України, відзнаками Президента України та Прем‘єр-міністра України, відзнаками та подяками обласної ради та облдержадміністрації, відзнаками та подяками міського голови;
 • надає виконкомам районних у місті рад, виконавчим органам міської ради, підприємствам, організаціям та установам методичну та практичну допомогу в оформленні нагородних документів;
 • забезпечує своєчасне та якісне складання списків державних, професійних і релігійних свят, ювілеїв та історичних дат створення підприємств, організацій та установ міста, днів народжень керівників держави, області, міста, депутатів, працівників міської ради та її виконавчих органів;
 • забезпечує підготовку текстів та виготовлення вітальних адресів, листів тощо з нагоди урочистостей;
 • проводить необхідні організаційно-технічні заходи та бере участь у протокольних заходах за участю міського голови щодо нагородження держав- ними та урядовими нагородами, пам‘ятною медаллю «За заслуги перед містом» та іншими відзнаками міської ради та міського голови;
 • оформляє і видає службові посвідчення.

Управління забезпечення діяльності керівництва міської ради

Співіробітники управління забезпечення діяльності керівництва міської ради

Прізвище, ім’я, по батькові

Займана посада

Мєркова Вікторія Ярославівна

Начальник управління

Відділ забезпечення діяльності міського голови та його заступників управління

Усенко Олег Сергійович

Начальник відділу

Козар Валерія Валеріївна

Головний спеціаліст

Левченко Наталія Миколаївна

Головний спеціаліст

Андрієнко Антон Олегович

Головний спеціаліст

Моренко Оксана Вікторівна

Головний спеціаліст

Літвінчова Юлія Валеріївна

Головний спеціаліст

Відділ секретаріату міського голови та його заступників управління

Данилевська Галина Матвіївна

Начальник відділу

Водоп’ян Ганна Володимирівна

Головний спеціаліст

Бурлака Владислав Ігорович

Головний спеціаліст

Турівна Валентина Василівна

Головний спеціаліст

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації

Співробітники відділу забезпечення доступу до публічної інформації 

Прізвище, ім’я, по батькові

Займана посада

Янкіна Ірина Анатоліївна

Начальник відділу

Тутова Людмила Валеріївна

Заступник начальника відділу

Костандова Оксана Олегівна

Головний спеціаліст

Cайт
працює в
тестовому режимі,
зауваження надсилайте
на пошту [email protected]