Перейти в кабінетКабінет мешканця
Дніпра
Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Депаратмент підпорядковано заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо правоохоронної діяльності міської ради

Співробітники департаменту:

 

Посада

 

П.І.Б. працівника

 

Міський телефон

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Чудновський Олександр Вікторович

744-30-36

Заступник директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Редька Дмитро Вячеславович

 

744-16-88

Заступник директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Маньковський Леонід Костянтинович

744-30-36

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель департаменту

Дробот Аліна Вікторівна

744-61-34

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель департаменту

Смолєва Оксана Олександрівна

744-61-34

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель департаменту

Кравчук Олена Романівна

744-61-34

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель департаменту

Накрапас Ірина Василівна

744-61-34

Начальник управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи

Топузов Костянтин Іванович

744-30-36

Заступник начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи

Кравчук Ірина Олександрівна

744-30-36

Начальник відділу по роботі з правоохоронними органами та охорони громадського порядку

Юрченко Антон Романович

744-61-34

Заступник начальника відділу по роботі з правоохоронними органами та охорони громадського порядку

Карабань Віталій Олександрович

744-16-88

Головний спеціаліст з діловодства відділу по роботі з правоохоронними органами та охорони громадського порядку (приймальня директора)

Купріна Олена Леонідівна

744-30-36

Старший інспектор відділу по роботі з правоохоронними органами та охорони громадського порядку

Сергієнко Павло Прокопович

744-54-85

Завідувач сектору мобілізаційної та оборонної роботи управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи

Руденко Яна Василівна

744-16-88

Головний спеціаліст сектору мобілізаційної та оборонної роботи управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи

Некрасов Олександр Володимирович

744-82-90

Старший інспектор сектору мобілізаційної та оборонної роботи управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи

Тисленко Василь Іванович

744-82-90

Начальник управління з питань цивільного захисту департаменту громадського порядку і цивільного захисту

Газін Андрій Юрійович

744-30-36

Начальник відділу підготовки керівного складу і оповіщення та забезпечення роботи комісій з питань надзвичайних ситуацій управління

Ареп'єва Марія Анатоліївна

744-16-88

Головний спеціаліст відділу підготовки керівного складу і оповіщення та забезпечення роботи комісій з питань надзвичайних ситуацій управління

Мандрика Володимир Миколайович

744-16-88

Головний спеціаліст відділу підготовки керівного складу і оповіщення та забезпечення роботи комісій з питань надзвичайних ситуацій управління

Карякіна Марина Геннадіївна

744-16-88

Основні напрямки діяльності:

Метою діяльності департаменту є здійснення повноважень, які встановлені законодавством для виконавчих органів місцевого самоврядування у галузях:
- забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
- мобілізаційної та оборонної роботи;
- цивільного захисту (цивільної оборони), захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій;
- охорони державної таємниці, службової інформації, що є власністю держави.

Основними завданнями департаменту є:

- реалізація заходів програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міських цільових програм щодо забезпечення належного стану безпеки та правопорядку в місті, сприяння діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку;
- організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, здійснення контролю за виконанням цих заходів у виконавчих органах місцевого самоврядування міста та районів, на підприємствах, в установах і організаціях, що мають мобілізаційні завдання (замовлення); організація заходів оборонної роботи на території міста;
- управління силами та засобами територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій по місту Дніпропетровську;
- забезпечення охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом у виконавчих органах міської ради.

Програми, затверджені міською радою, які розроблені та виконуються за участю департаменту:

1.Програма «Безпечне місто» на 2016-2020 роки (рішення міської ради від 30.03.2016 року № 14/5);
2.Комплексна програма підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2016-2020 роки (рішення міської ради від 30.03.2016 року № 15/5.

Нормативні акти, які використовуються в роботі:

У своїй діяльності департамент керується:
- Конституцією України;
- Законом України ”Про місцеве самоврядування в Україні”;
- Законом України ”Про службу в органах місцевого самоврядування”;
- Законом України “Про Національну поліцію”;
- Законом України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” (статті 2, 3, 4, 6, 15, 16, 19, 20);
- Законом України „Про дорожній рух” (статті 3, 6, 8, 9, 52);
- Законом України ”Про оборону України” (статті 1, 3, 15, 17, 18);
- Законом України ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (статті 1, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 22, 23, 24);
- Законом України „Про правовий режим  надзвичайного стану” (статті 4, 14, 17);
- Законом України „Про державне оборонне замовлення” (статті 4, 8);
- Законом України „Про державний матеріальний резерв” (стаття 11);
- Кодекс цивільного захисту України;
- Законом України ”Про об’єкти підвищеної небезпеки” (стаття 7);
- Законом України ”Про інформацію” (статті 10, 21, 30);
- Законом України ”Про державну таємницю” (статті 3, 5, 8 частина 4, 20, 21, 37);
- Законом України ”Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” (стаття 9);
- Кодексом України про адміністративні правопорушення (стаття 255 частина 2);
- постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, що стосуються його компетенції;
- Положенням про департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпропетровської міської ради;
- документацією системи управління якістю.