Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Управління підпорядковано заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо правоохоронної діяльності міської ради

Співробітники департаменту:

 

Посада

 

П.І.Б. працівника

 

Міський телефон

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Чудновський Олександр Вікторович

744-30-36

Заступник директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Редька Дмитро Вячеславович

 

744-16-88

Заступник директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Маньковський Леонід Костянтинович

744-30-36

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель департаменту

Дробот Аліна Вікторівна

744-61-34

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель департаменту

Гайдар Алла Іванівна

744-61-34

Старший інспектор відділу бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель департаменту

Кравчук Олена Романівна

744-61-34

Начальник управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи

Джихур Максим Анатолійович

744-30-36

Заступник начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи

Кравчук Ірина Олександрівна

744-30-36

Начальник відділу по роботі з правоохоронними органами та охорони громадського порядку

Топузов Костянтин Іванович

744-30-36

Заступник начальника відділу по роботі з правоохоронними органами та охорони громадського порядку

Карабань Віталій Олександрович

744-16-88

Головний спеціаліст з діловодства відділу по роботі з правоохоронними органами та охорони громадського порядку (приймальня директора)

Крупська Маргарита Василівна

744-30-36

Головний спеціаліст відділу по роботі з правоохоронними органами та охорони громадського порядку

Гвоздик Оксана Богданівна

744-61-34

Старший інспектор відділу по роботі з правоохоронними органами та охорони громадського порядку

Сергієнко Павло Прокопович

744-54-85

Завідувач сектору мобілізаційної  та  оборонної  роботи  управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи

Кучер Ірина Єгорівна

744-16-88

Старший інспектор сектору мобілізаційної  та  оборонної  роботи  управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи

Тисленко Василь Іванович

744-82-90

Начальник управління з питань цивільного захисту департаменту громадського порядку і цивільного захисту

Газін Андрій Юрійович

744-30-36

Начальник відділу підготовки  керівного  складу  і  оповіщення  та забезпечення роботи комісій з питань надзвичайних ситуацій управління

Ареп'єва Марія Анатоліївна

744-16-88

Старший інспектор (з питань оповіщення та зв’язку) відділу підготовки  керівного  складу  і  оповіщення  та забезпечення роботи комісій з питань надзвичайних ситуацій управління

Шеремет Олександр Семенович

744-16-88

Головний спеціаліст відділу підготовки  керівного  складу  і  оповіщення  та забезпечення роботи комісій з питань надзвичайних ситуацій управління

Бровченко Ірина Сергіївна

744-16-88

Головний спеціаліст відділу підготовки  керівного  складу  і  оповіщення  та забезпечення роботи комісій з питань надзвичайних ситуацій управління

Руденко Яна Василівна

744-16-88

 

Основні напрямки діяльності:

Метою діяльності департаменту є здійснення повноважень, які встановлені законодавством для виконавчих органів місцевого самоврядування у галузях:
- забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
- мобілізаційної та оборонної роботи;
- цивільного захисту (цивільної оборони), захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій;
- охорони державної таємниці, службової інформації, що є власністю держави.

Основними завданнями департаменту є:

- реалізація заходів програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міських цільових програм щодо забезпечення належного стану безпеки та правопорядку в місті, сприяння діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку;
- організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, здійснення контролю за виконанням цих заходів у виконавчих органах місцевого самоврядування міста та районів, на підприємствах, в установах і організаціях, що мають мобілізаційні завдання (замовлення); організація заходів оборонної роботи на території міста;
- управління силами та засобами територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій по місту Дніпропетровську;
- забезпечення охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом у виконавчих органах міської ради.

Програми, затверджені міською радою, які розроблені та виконуються за участю департаменту:

1.Програма «Безпечне місто» на 2016-2020 роки (рішення міської ради від 30.03.2016 року № 14/5);
2.Комплексна програма підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2016-2020 роки (рішення міської ради від 30.03.2016 року № 15/5.

Нормативні акти, які використовуються в роботі:

У своїй діяльності департамент керується:
- Конституцією України;
- Законом України ”Про місцеве самоврядування в Україні”;
- Законом України ”Про службу в органах місцевого самоврядування”;
- Законом України “Про Національну поліцію”;
- Законом України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” (статті 2, 3, 4, 6, 15, 16, 19, 20);
- Законом України „Про дорожній рух” (статті 3, 6, 8, 9, 52);
- Законом України ”Про оборону України” (статті 1, 3, 15, 17, 18);
- Законом України ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (статті 1, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 22, 23, 24);
- Законом України „Про правовий режим  надзвичайного стану” (статті 4, 14, 17);
- Законом України „Про державне оборонне замовлення” (статті 4, 8);
- Законом України „Про державний матеріальний резерв” (стаття 11);
- Кодекс цивільного захисту України;
- Законом України ”Про об’єкти підвищеної небезпеки” (стаття 7);
- Законом України ”Про інформацію” (статті 10, 21, 30);
- Законом України ”Про державну таємницю” (статті 3, 5, 8 частина 4, 20, 21, 37);
- Законом України ”Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” (стаття 9);
- Кодексом України про адміністративні правопорушення (стаття 255 частина 2);
- постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, що стосуються його компетенції;
- Положенням про департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпропетровської міської ради;
- документацією системи управління якістю.

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.