Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 6" Дніпровської міської ради

Основна діяльність підприємства:

- Організація надання прикріпленому населенню ПМСД.
- Забезпечення належної доступності та якості ПМСД для прикріпленого населення.
- Організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі - ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - ТМД) та екстрену медичну допомогу (далі - ЕМД).
- Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню.
- Планування розвитку ПМСД.
- Проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМСД.
- Здійснення фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення ПМСД.
- Забезпечення взаємодії між підрозділами ЦПМСД в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.
- Відповідно до покладених на нього завдань Центр забезпечує:
- Надання населенню ПМСД.
- Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань
- Раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань, визначення груп підвищеного ризику;
- Раннє виявлення та профілактику інфекційних захворювань, у тому числі соціально небезпечних;
- Проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги;
- Проведення скринінгу захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення інвалідизації і смертності населення;
- Надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
- Здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування відповідно до показань;
- Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;
- Підготовку медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;
- Виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;
- Управління та контроль якості надання медичної допомоги у своїх підрозділах;
- Наступність та послідовність медичного обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту пацієнта, направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги. Створення на базі амбулаторій умов для проведення виїзних прийомів лікарями-спеціалістами ЗОЗ вторинного рівня;
- Взаємодію своїх структурних та відокремлених структурних підрозділів з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення;
- Реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМД, у тому числі лікаря загальної практики - сімейного лікаря, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа-підприємець, що перебуває з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах, лікаря-терапевта дільничного, лікаря-педіатра дільничного ЦПМСД;
- Надання роботодавцю повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві або про наявність підозри про гостре професійне захворювання;
- Організаційно-методичну роботу з надання ПМД у своїх підрозділах за такими напрямами:
- Збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації;
- Надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;
- Аналіз стану здоров’я населення;
- Вивчення і прогнозування потреби населення у ПМД;
- Планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення;
- Аналіз доступності ПМД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення;
- Організація підвищення професійної кваліфікації кадрів, у тому числі навчання за напрямом визначеної спеціалізації;
- Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, сучасних інформаційних технологій;
- Впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПМД;
- Аналіз стану фінансового забезпечення Центру, його підрозділів та розробку фінансових планів;
- Здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування Центру та його підрозділів;
- Утримання будівель, споруд і технічних засобів Центру та його підрозділів у належному стані;
- Технічне обслуговування медичного обладнання у підрозділах Центру;
- Контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах Центру;
- Облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю;
- Планування та організацію проведення планово-попереджувальних ремонтів, ремонтно-будівельних робіт на об’єктах Центру та організацію налагоджувальних робіт при підготовці до експлуатації медичної апаратури та обладнання;
- Спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб Центру та працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

Головний лікар підприємства:
Сазонов Дмитро Валерійович

Адреса: місто Дніпро, вулиця Ближня 31 
Телефон: 373-49-72
E-mail: [email protected]
Графік роботи: понеділок - п’ятниця 8:00 - 20:00, субота 8:00 - 17:00, неділя 8:00 - 16:00
Графік прийому громадян: щопонеділка 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік

Керівництво підприємства:

Головний лікар – Сазонов Дмитро Валерійович
Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення – Землянська Олена Петрівна
Заступник головного лікаря з експертизи – Воєвода Ірина Ігорівна
Заступник головного лікаря з охорони дитинства та материнства – Кузнецова Юлія Володимирівна
Заступник головного лікаря з економічних питань – Петрова Анжела Олександрівна
Головний бухгалтер – Величко Тетяна Костянтинівна
В.о. головної медичної сестри – Таранова Вікторія Михайлівна

Структура підприємства:

Керівний склад
Бухгалтерська служба
Інформаційно-аналітичний кабінет 
Інший адміністративно-управлінський та допоміжний персонал
Амбулаторія  загальної практики - сімейної медицини №1
Амбулаторія  загальної практики - сімейної медицини №2
Амбулаторія  загальної практики - сімейної медицини №3
Амбулаторія  загальної практики - сімейної медицини №4
Філія центру
Відділення для забезпечення роботи в дитячих установах і школах
Кабінет медичного обстеження осіб призивного віку

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.