Перейти в кабінетКабінет мешканця
Дніпра
Комунальний заклад соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Довіра" Дніпровської міської ради

Директор закладу:
Науменко Тетяна Василівна

Автобіографія

Адреса: місто Дніпро, вулиця Тополина, 33
Телефон: 050-612-95-86
Е-mail: [email protected]
Графік роботи: цілодобово
Графік прийому громадян: понеділок - четвер 9:00 - 18:00, п’ятниця  9:00 - 17:00

 

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

Комунальний заклад соціального захисту «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Довіра» Дніпровської міської ради надає комплексні соціальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також сім’ям, в яких є діти з обмеженими можливостями чи особливими освітніми потребами.

Для забезпечення утримання і виховання дітей у Центрі створено умови, наближені до сімейних, забезпечено сприятливий клімат для їх адаптації, особистісного творчого розвитку, своєчасного надання медичної допомоги та у разі потреби направлення на стаціонарне лікування, проведення соціальної та психологічної реабілітації. Отримувачами соціальних послуг є діти віком від 0 до 18 років.

Головним завданням Центру є забезпечення прав дітей, сприяння їх соціальній інтеграції та реінтеграції до біологічної сім’ї, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми виховання, підготовка їх до самостійного життя та інтеграція у суспільство.

У Центрі  створено три структурні підрозділи:

1. Відділення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2. Відділення термінового влаштування дітей

3. Відділення «Служба раннього втручання»

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Призначене для проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до досягнення ними 18-річного віку, створення умов для безпечного, комфортного проживання дітей в умовах, наближених до сімейних.

Організація роботи у відділенні передбачає:

індивідуальний підхід до визначення потреб дитини, врахування особистої думки дитини під час планування та здійснення виховного процесу, під час вирішення питання її подальшого влаштування;

забезпечення підтримки та укріплення тривалих зв’язків дітей з біологічними родинами;

створення умов для об’єднання дітей, які мають родинні зв’язки;

сприяння влаштуванню вихованців відділення, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до сімейних форм виховання;

підготовку дітей до самостійного життя;

надання допомоги дітям у професійній орієнтації, отриманні спеціальності;

організацію медичного обстеження дитини.

У відділенні надаються такі соціальні послуги:

 • соціально-психологічна реабілітація;

· соціальна адаптація;

· соціальна інтеграція та реінтеграція дітей, позбавлених батьківського піклування, у їх біологічні сім’ї;

· сприяння влаштуванню до сімейних форм виховання;

· консультування;

· представництво інтересів у державних органах, органах місцевого само-врядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

 • соціальна профілактика.

ВІДДІЛЕННЯ ТЕРМІНОВОГО ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ

Призначене для тимчасового проживання та соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, віком від 0 до 18 років, зокрема дітей, які проживають у сім’ях, де батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, дітей, які самовільно залишили місце проживання, постраждали від жорстокого поводження з ними або вилучені із середовища, в якому існувала загроза їх життю та здоров’ю.

Організація роботи у відділенні передбачає:

індивідуальний підхід до визначення потреб дитини, врахування особистої думки дитини під час планування та здійснення виховного процесу, під час вирішення питання її подальшого влаштування до сімейних форм виховання чи повернення в біологічну сім’ю;

організацію соціально-психологічної реабілітації дітей з метою забезпечення відновлення соціальних контактів із сім’єю, гармонізації стосунків у сім’ї, закладах дошкільної, загальної середньої освіти, з однолітками. надання допомоги дітям у професійній орієнтації, отриманні спеціальності;

організацію медичного обстеження дитини.

У відділенні надаються такі соціальні послуги:

 • надання тимчасового притулку дітям;

· соціально-психологічна реабілітація дітей;

· спрямування роботи з батьками дітей або особами, які їх замінюють, на повернення дитини до сім’ї;

· соціальна адаптація дітей у суспільство;

 • соціальна профілактика.

ВІДДІЛЕННЯ «СЛУЖБА РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ»

Призначене для психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги і підтримки сімей з дітьми з обмеженням життєдіяльності (дітьми з порушеннями психічного та фізичного розвитку, в тому числі з інвалідністю) чи особливими освітніми потребами  у віці від народження до 4 років.

Організація роботи у відділенні передбачає:

 • раннє виявлення у дітей  порушень розвитку або ризику виникнення таких порушень;
 • створення індивідуальних програм супроводу дитини та її сім’ї, оцінка ефективності цих програм, їх перегляд і коригування;
 • сприяння реалізації потенційних можливостей кожної дитини, навчанню батьків, членів родини з питань розвитку дитини та її реабілітації;
 • проведення індивідуальних та групових занять з дітьми та батьками, які збільшать можливість і здатність батьків забезпечувати особливі потреби своїх дітей;
 • попередження інституалізації дітей і направлення їх до спеціальних інтернатних закладів;
 • запобігання і мінімізація негативного впливу порушень розвитку дітей на їх життєдіяльність і життя сім'ї;                                                                           
 • надання комплексної міждисциплінарної допомоги батькам у створенні оптимальних умов для збереження здоров'я дитини та їх розвитку, виховання, навчання в умовах сім'ї і повсякденній діяльності;  
 • підтримуючі візити за місцем мешкання сімей з метою навчання та надання допомоги батькам у домашніх умовах адаптовано організовувати свою життєдіяльність та виховання дитини з особливостями розвитку.

У відділенні надаються такі соціальні послуги:

 • екстрене втручання;

· соціальна адаптація, інтеграція та реінтеграція в суспільство;

· консультування;

· реабілітація;

 • представництво інтересів сімей у державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

Дитина разом з батьками чи особами, які їх замінюють, може перебувати у відділенні протягом робочого дня відповідно до графіка роботи відділення, який розробляється з урахування потреб, побажань та можливостей отримувачів послуг.

Сім’ї з дітьми можуть звернутися до відділення самостійно або за направленням працівників закладів охорони здоров’я, освіти, органів місцевого самоврядування тощо. У разі, якщо сім’я перебуває під соціальним супроводом фахівця із соціальної роботи центру соціальних служб за місцем свого мешкання (перебування), спеціалісти відділення співпрацюють з ним в інтересах дитини.

До складу мультидисциплінарної команди входять такі фахівці:

 • Вчитель – логопед

- Вчитель – дефектолог

- Лікар-невролог дитячий

- Практичний психолог

 • Фахівець з фізичної реабілітації

      Спеціалісти відділення у разі необхідності сприяють та організовують проведення додаткового медичного обстеження дитини, консультацій лікарів вузьких спеціалізацій для отримання інформації про стан її здоров’я та індивідуальні особливості для отримання рекомендацій щодо дозволених прийомів та методів роботи з дитиною.

Послідовність процесу надання послуг з раннього втручання:

Раннє втручання надає свої послуги насамперед дітям перших років життя, оскільки раннє виявлення біологічних та соціальних чинників ризику щодо порушення розвитку дитини дає можливість своєчасно почати інтенсивну допомогу в ранньому віці, коли розвиток дитини особливо піддається впливу.

Отримувачем послуг є вся сім’я як цілісний організм і як соціально-комунікативна система. Батьків навчають, як прийняти особливості дитини і створити умови, що максимально сприятимуть її розвитку і створенню комфортного середовища в родині.

Крок 1. Попередня консультація та проведення первинної оцінки потреб дитини з особливими потребами та її сім’ї.

Крок 2. Командне обговорення результатів первинної оцінки потреб дитини та її сім’ї

Крок 3. Друга зустріч з батьками, формулювання функціонального запиту. Відкриття випадку.

Крок 4. Оцінка рівня розвитку та потреб дитини. Індивідуальна програма втручання.

Крок 5.  Реалізація індивідуальної програми втручання та оцінка її ефективності.

Крок 6. Завершення роботи з дитиною та її сім’єю. Закриття випадку.

Баланс 2022

Баланс станом на 01.04.2023                                                                                                                                                   Баланс станом на 01.07.2023

Фінансова звітність за 2019 рік

Фінансова та бюджетна звітність за 2020 рік

 

Фінансова та бюджетна звітність станом на 01.01.2021


Звіт про фінансові результати за 2022 рік

Звіт про власний капітал за 2022 рік
Звіт про надходження і використання коштів спеціального фонду за 2022 рік

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 2022 рік
Звіт про надходження і використання коштів з інших джерел за 2022 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами - 2022 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік
Пояснювальна записка за 2022 рік


Звіт про фінансові результати за I квартал 2023 року
Звіт про надходження і використання коштів з інших джерел за I квартал 2023 року
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за I квартал 2023 року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за I квартал 2023 року
Пояснювальна записка за I квартал 2023 року

Звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2023 року

Звіт про надходження і використання коштів з іншіх джерел за ІІ квартал 2023 року

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2023 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІІ квартал 2023 року

Пояснювальна записка за ІІ квартал 2023 року

вул. Тополина, буд. 33