Комунальний заклад соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей "Довіра" Дніпровської міської ради

Директор закладу:
Науменко Тетяна Василівна

Адреса: місто Дніпро, вулиця Тополина, 33
Телефон: 767-65-56
Е-mail: [email protected]
Графік роботи: цілодобово
Графік прийому громадян: понеділок - четвер 9:00 - 18:00, п’ятниця  9:00 - 17:00

Основна діяльність закладу:

Комунальний заклад соціального захисту центр соціальної підтримки дітей «Довіра» Дніпровської міської ради —  складається з двоїх відділень: відділення дитячого будиночку, розраховане на 30 вихованців та відділення термінового влаштування дітей, розраховане на 30 вихованців.

У закладі перебувають діти від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах. Їм надається комплексна соціальна, психологічна, педагогічна, медична, правова та інші види допомоги.

Центр підпорядковується управлінню - службі у справах дітей департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.

Основні соціальні послуги, які надаються у відділенні дитячого будиночку:

- забезпечення утримання та виховання  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах наближених до сімейних;
-забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців з урахуванням стану здоров’я, індивідуальних особливостей психофізичного розвитку вихованців;
- забезпечення захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на належні умови проживання, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації, соціальної адаптації та підготовки їх до самостійного життя і праці;
- формування у вихованців правової культури, загальнолюдських цінностей;
-  створення умов для збереження та підтримки родинних зв’язків дітей;
-  сприяння влаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання;
- консультування;
- представництво інтересів у державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;
- соціальна профілактика.

Організація роботи відділення дитячого будиночку:

- забезпечення підтримки та укріплення тривалих зв’язків дітей з біологічними родинами;
- створення умов для об’єднання дітей, які мають родинні зв’язки;
- підготовку дітей до самостійного життя;
- надання допомоги дітям у професійній орієнтації, отриманні спеціальності;
- інші заходи відповідно до основних завдань Центру.

Підставою для вибуття дитини з Центру є:

- усиновлення дитини;
- влаштування дитини під опіку, піклування;
- повернення дитини  до батьків ( одному з них), або особам, які їх замінюють;
- влаштування дитини до прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу;
- досягнення дитиною повноліття;
- за рішенням медико-педагогічної комісії за станом здоров’я дитини;
- смерть дитини.

Відділення термінового влаштування дітей  призначене для тимчасового проживання та соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, віком від 3 до 18 років.

Основні соціальні послуги, які надаються у відділенні термінового влаштування дітей:

- надання тимчасового притулку дітям;
- соціально - психологічна реабілітація дітей;
- спрямовання роботи з батьками дітей або особами, які їх замінюють на повернення дитини до сім’ї;
- соціальна адаптація дітей у суспільство;
- соціальна профілактика.

Організація роботи у відділенні термінового влаштування дітей, передбачає:

- створення умов для безпечного, комфортного проживання дітей;
- вивчення умов перебування дитини в сім’ї, можливостей її соціальної інтеграції та реінтеграції в сім’ю;
- індивідуальний підхід до визначення потреб дитини, врахування потреб, а також особистої думки дитини під час планування та здійснення виховного процесу, під час вирішення питання її подальшого влаштування до сімейних форм виховання чи повернення в біологічну сім’ю;
- розроблення та організацію поетапного виконання індивідуальних планів соціально-психологічної реабілітації дітей з метою забезпечення відновлення соціальних контактів із сім’єю, гармонізації стосунків у сім’ї, дошкільних, загальноосвітніх закладах, з однолітками;
- організацію медичного обстеження дитини;
-тінші заходи відповідно до основних завдань Центру.

Вихованці  Центру мають право на:

- умови проживання, виховання та розвитку, наближені до сімейних;
- здобуття  дошкільної, базової, повної загальної середньої та позашкільної освіти;
- медичну та соціальну допомогу згідно з чинним законодавством;
- утримання за рахунок бюджетних коштів;
- повноцінне якісне харчування;
- психологічну, юридичну допомогу;
- безпечні та нешкідливі умови проживання, виховання;
- отримання кваліфікованої допомоги в навчанні, корекції психофізичного розвитку;
- оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні, святкові дні та під час канікул;
- вільне вираження поглядів, переконань;
- захист своїх особистих, житлових і майнових прав;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля та інших видів насильств,  що порушують права або принижують їх честь та гідність.

Вихованці  Центру зобов’язані:

- дотримуватися вимог цього Положення,  та правил внутрішнього розпорядку Центру;
- дотримуватися морально - етичних норм життя;
- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;
- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі базового  підвищувати загальний культурний рівень;
- бережливо ставитися до особистого майна та майна Центру;
- поважать честь та гідність інших вихованців та працівників Центру.

Прийняття дітей до Центру здійснюється протягом календарного року (цілодобово):

- за направленням управління - служби у справах дітей департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради;
- згідно з актом структурних підрозділів у справах дітей органів внутрішніх справ.

До Центру приймаються:

- діти з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх за допомогою власних можливостей, якщо батьки з певних причин (через тривалу хворобу, інвалідність тощо) не можуть забезпечити належного утримання та догляду за дитиною, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, вживають алкоголь, наркотичні засоби;
- діти, які залишились без піклування батьків або осіб, які їх замінюють;
- діти, які зазнали насильства і потребують соціально-психологічної допомоги, постраждали від торгівлі дітьми;
- безпритульні діти.

Керівництво закладу:

Заступник директора з виховної роботи - Юрашко Валентина Павлівна
Головний бухгалтер - Василенко Ірина Євгенівна

Структура закладу

- відділення термінового влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах
- відділення дитячого будиночку

вул. Тополина, буд. 33
Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.