Перейти в кабінетКабінет мешканця
Дніпра
Комунальне підприємство "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради

Інформація про тарифи:

Відповідно ціни на послуги з озеленення регулюються ринковим попитом на дані послуги та не є фіксованими, бо змінюються залежно від ціни на матеріали, що входять до вартості послуг та  прожиточного мінімума на відповідний час виконання таких послуг

Предметом господарської діяльності Підприємства є:

- надання послуг з догляду та виконання робіт з поточного та капітального ремонту зелених насаджень за договорами з державними установами за рахунок бюджетних асигнувань та з підприємствами інших форм власності;
- виконання робіт з озеленення, благоустрою, утримання, видалення, відновлення зелених насаджень тощо;
- будівництво на підрядних та субпідрядних засадах нових об'єктів озеленення;
- надання послуг населенню та підприємствам;
- заготівля, переробка та реалізація вторинних ресурсів;
- реалізація власної продукції, товарів та послуг організаціям і населенню на договірній основі;
- організація робіт та послуг щодо захисту зелених насаджень;
- створення автоматизованого реєстру зелених насаджень;
- надання послуг та виконання робіт, пов’язаних зі створенням та веденням реєстру, кадастру зелених насаджень;
- виконання робіт (надання послуг) з обслуговування бази даних реєстру, кадастру зелених насаджень, ведення моніторингу;
- надання інформації, даних, відомостей, схем, довідок, витягів, інших матеріалів та документації виконавчим органом державної влади, органам місцевого самоврядування, фізичним особам і юридичним особам незалежно від форм власності з реєстру, кадастру зелених насаджень;
- виконання робіт та надання послуг щодо проведення та ведення обліку зелених насаджень на території міста;
- виконання робіт з обстеження зелених насаджень на території міста, визначення їх якісних та кількісних характеристик;
- виконання робіт з інвентаризації об’єктів зеленого господарства;
- виконання робіт з визначення загальної площі, зайнятої об’єктами зеленого господарства, у тому числі деревами, чагарниками, квітниками, газонами, стежками тощо.; визначення кількості дерев і чагарників за видами насаджень, породами, віком, діаметром стовбурів дерев та стану їхнього утримання; визначення вартості об’єкта загалом і його окремих ділянок;
- складання інвентаризаційних планів на об’єкти зеленого господарства;
- складання паспортів на об’єкти благоустрою зеленого господарства;
- підготовка актів обстеження зелених насаджень, визначення якісного стану зелених насаджень, нарахування відновної вартості на зелені насаджені та інші об’єкти благоустрою;
- складання та ведення реєстру зелених насаджень;
- надання інформації, даних, відомостей, схем, довідок, витягів,інших матеріалів та документації виконавчим органам державної влади, органам місцевого самоврядування, фізичним особам і юридичним особам незалежно від форм власності з реєстру зелених насаджень місті Дніпропетровська;
- виконання робіт виявлення особливо цінних порід дерев, чагарників, тих, що занесені до Червоної книги, пам’ятники природи тощо;
- розроблення та впровадження заходів щодо реконструкції об’єктів благоустрою зеленого господарства;
- розробка програм та заходів розвитку зелених зон міста;
- виконання науково-дослідних робіт у сфері зеленого господарства;
- надання консультативно-інформаційної допомоги та рекомендації громадянам та підприємствам з утримання, догляду, видалення відновлення зелених насаджень, облаштування ландшафту;
- розроблення технічної документації з питань благоустрою населених пунктів;
- діяльність у сфері геодезії, картографії, проведення по деревної зйомки території;
- відбір ґрунтових зразків для досліджень;
- архітектурне проектування об’єктів благоустрою, озеленення, площинних споруд;
- розробка проектів видалення (знесення, знищення) та відновлення (відтворення) зелених насаджень; проектів реконструкції парків, скверів, зелених зон тощо; проектів благоустрою та ландшафтного дизайну;
- надання інформаційно-консультативних послуг громадянам та підприємствам у сфері ландшафтної архітектури, благоустрою та зеленого будівництва;
- продаж програмного забезпечення;
- виготовлення та розповсюдження довідкової, технічної, інформаційної, рекламної документації та літератури;
- здійснення торгово-посередницької діяльності;
- надання послуг автомобільного транспорту, спеціалізованого автомобільного транспорту та механізмів;
- монтаж та обслуговування поливальної системи;
- інші види діяльності, що не заборонені законодавством України.

Директор підприємства:
Плітченко Олег Петрович

Автобіографія

Юридична адреса: Україна, 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Ірпінська, будинок 4А
Фактична адреса: Україна, 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Ірпінська, будинок 4А
E-mail: [email protected]
Телефон: 0980367305
Графік  роботи  підприємства: понеділок - четверг 8:00 - 17:00, п’ятниця 8:00 - 15:45, перерва 12:00 - 12:45
Графік приймання  громадян: вівторок 8:00 - 17:00, четвер 8:00 - 17:00


Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік

 

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, від свого імені виступає позивачем та відповідачем у суді загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

Метою створення і діяльності Підприємства є для комунального унітарного комерційного підприємства - господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку

Місце та дата реєстрації: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, 29.12.2004 року;

Профілюючий вид діяльності: КВЕД-2010- 81.30.Надання ландшафтних послуг

Найменування банку, що обслуговує:

1.АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Розрахунковий рахунок: №26004456175
МФО (код банку): 380805

2. ПАТ КБ «Приватбанк»,
Розрахунковий рахунок: 26008060285569
МФО 305299

3. ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 
Розрахунковий рахунок: 26005924432900.
МФО 320478

Інформація про керівництво:

№з/п

Посада

П.І.Б.

 Телефон

Електронна пошта

Посилання на декларацію

1

Заступник директора з економічних питань

Рутковська Ілона Павлівна

0980367305

[email protected]

Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік

Декларація за 2018 рік

Декларація за 2019 рік

Декларація за 2020 рік

2

Заступник директора з загальних питань

Нікітіна Олена Володимирівна

0980367305

[email protected]

Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік

Декларація за 2018 рік

Декларація за 2019 рік

Декларація за 2020 рік

3

Головний бухгалтер

Цигульова Анжеліна Василівна

0980367305

[email protected]

Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік

Декларація за 2018 рік

Декларація за 2019 рік

Декларація за 2020 рік

4

Головний інженер

Білоус Іван Петрович

0980367305

[email protected]

Декларація за 2018 рік

Декларація за 2019 рік

Декларація за 2020 рік

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 рік

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2019 рік

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2020 рік

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2021 року

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2 квартал 2021 року

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2021 року

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2021 рік

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2022 року

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2 квартал 2022 року

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2022 року

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2022 рік

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2023 року

 

Відповідно до п. 4.2 Статуту Комунального підприємства "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 24.03.2021 № 77/5 «Про затвердження Статуту Комунального підприємства "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради  з питань своєї діяльності підприємство підзвітне та підконтрольне Власнику (Дніпровській міській раді), виконавчому комітету міської ради та Уповноваженому органу (департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради).