Погода
Комунальне підприємство "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради

Інформація про тарифи:

Відповідно ціни на послуги з озеленення регулюються ринковим попитом на дані послуги та не є фіксованими, бо змінюються залежно від ціни на матеріали, що входять до вартості послуг та  прожиточного мінімума на відповідний час виконання таких послуг

Предметом господарської діяльності Підприємства є:

- надання послуг з догляду та виконання робіт з поточного та капітального ремонту зелених насаджень за договорами з державними установами за рахунок бюджетних асигнувань та з підприємствами інших форм власності;
- виконання робіт з озеленення, благоустрою, утримання, видалення, відновлення зелених насаджень тощо;
- будівництво на підрядних та субпідрядних засадах нових об'єктів озеленення;
- надання послуг населенню та підприємствам;
- заготівля, переробка та реалізація вторинних ресурсів;
- реалізація власної продукції, товарів та послуг організаціям і населенню на договірній основі;
- організація робіт та послуг щодо захисту зелених насаджень;
- створення автоматизованого реєстру зелених насаджень;
- надання послуг та виконання робіт, пов’язаних зі створенням та веденням реєстру, кадастру зелених насаджень;
- виконання робіт (надання послуг) з обслуговування бази даних реєстру, кадастру зелених насаджень, ведення моніторингу;
- надання інформації, даних, відомостей, схем, довідок, витягів, інших матеріалів та документації виконавчим органом державної влади, органам місцевого самоврядування, фізичним особам і юридичним особам незалежно від форм власності з реєстру, кадастру зелених насаджень;
- виконання робіт та надання послуг щодо проведення та ведення обліку зелених насаджень на території міста;
- виконання робіт з обстеження зелених насаджень на території міста, визначення їх якісних та кількісних характеристик;
- виконання робіт з інвентаризації об’єктів зеленого господарства;
- виконання робіт з визначення загальної площі, зайнятої об’єктами зеленого господарства, у тому числі деревами, чагарниками, квітниками, газонами, стежками тощо.; визначення кількості дерев і чагарників за видами насаджень, породами, віком, діаметром стовбурів дерев та стану їхнього утримання; визначення вартості об’єкта загалом і його окремих ділянок;
- складання інвентаризаційних планів на об’єкти зеленого господарства;
- складання паспортів на об’єкти благоустрою зеленого господарства;
- підготовка актів обстеження зелених насаджень, визначення якісного стану зелених насаджень, нарахування відновної вартості на зелені насаджені та інші об’єкти благоустрою;
- складання та ведення реєстру зелених насаджень;
- надання інформації, даних, відомостей, схем, довідок, витягів,інших матеріалів та документації виконавчим органам державної влади, органам місцевого самоврядування, фізичним особам і юридичним особам незалежно від форм власності з реєстру зелених насаджень місті Дніпропетровська;
- виконання робіт виявлення особливо цінних порід дерев, чагарників, тих, що занесені до Червоної книги, пам’ятники природи тощо;
- розроблення та впровадження заходів щодо реконструкції об’єктів благоустрою зеленого господарства;
- розробка програм та заходів розвитку зелених зон міста;
- виконання науково-дослідних робіт у сфері зеленого господарства;
- надання консультативно-інформаційної допомоги та рекомендації громадянам та підприємствам з утримання, догляду, видалення відновлення зелених насаджень, облаштування ландшафту;
- розроблення технічної документації з питань благоустрою населених пунктів;
- діяльність у сфері геодезії, картографії, проведення по деревної зйомки території;
- відбір ґрунтових зразків для досліджень;
- архітектурне проектування об’єктів благоустрою, озеленення, площинних споруд;
- розробка проектів видалення (знесення, знищення) та відновлення (відтворення) зелених насаджень; проектів реконструкції парків, скверів, зелених зон тощо; проектів благоустрою та ландшафтного дизайну;
- надання інформаційно-консультативних послуг громадянам та підприємствам у сфері ландшафтної архітектури, благоустрою та зеленого будівництва;
- продаж програмного забезпечення;
- виготовлення та розповсюдження довідкової, технічної, інформаційної, рекламної документації та літератури;
- здійснення торгово-посередницької діяльності;
- надання послуг автомобільного транспорту, спеціалізованого автомобільного транспорту та механізмів;
- монтаж та обслуговування поливальної системи;
- інші види діяльності, що не заборонені законодавством України.

Директор підприємства:
Плітченко Олег Петрович

Автобіографія

Юридична адреса: Україна, 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Абхазька, будинок 4А
Фактична адреса: Україна, 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Абхазька, будинок 4А
E-mail: [email protected]
Телефон: 0980367305
Графік  роботи  підприємства: понеділок - четверг 8:00 - 17:00, п’ятниця 8:00 - 15:45, перерва 12:00 - 12:45
Графік приймання  громадян: вівторок 8:00 - 17:00, четвер 8:00 - 17:00


Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, від свого імені виступає позивачем та відповідачем у суді загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

Метою створення і діяльності Підприємства є для комунального унітарного комерційного підприємства - господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку

Місце та дата реєстрації: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, 29.12.2004 року;

Профілюючий вид діяльності: КВЕД-2010- 81.30.Надання ландшафтних послуг

Найменування банку, що обслуговує:

1.АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Розрахунковий рахунок: №26004456175
МФО (код банку): 380805

2. ПАТ КБ «Приватбанк»,
Розрахунковий рахунок: 26008060285569
МФО 305299

3. ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 
Розрахунковий рахунок: 26005924432900.
МФО 320478

Інформація про керівництво:

№з/п

Посада

П.І.Б.

 Телефон

Електронна пошта

Посилання на декларацію

1

Заступник директора з економічних питань

Рутковська Ілона Павлівна

0980367305

[email protected]

Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік

Декларація за 2018 рік

Декларація за 2019 рік

Декларація за 2020 рік

2

Заступник директора з загальних питань

Нікітіна Олена Володимирівна

0980367305

[email protected]

Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік

Декларація за 2018 рік

Декларація за 2019 рік

Декларація за 2020 рік

3

Головний бухгалтер

Цигульова Анжеліна Василівна

0980367305

[email protected]

Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік

Декларація за 2018 рік

Декларація за 2019 рік

Декларація за 2020 рік

4

Головний інженер

Білоус Іван Петрович

0980367305

[email protected]

Декларація за 2018 рік

Декларація за 2019 рік

Декларація за 2020 рік

Відповідно до п. 4.2 Статуту Комунального підприємства "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 24.03.2021 № 77/5 «Про затвердження Статуту Комунального підприємства "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради  з питань своєї діяльності підприємство підзвітне та підконтрольне Власнику (Дніпровській міській раді), виконавчому комітету міської ради та Уповноваженому органу (департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради).