Перейти в кабінетКабінет мешканця
Дніпра
Комунальне підприємство "Музей історії Дніпра" Дніпровської міської ради

 

Директор підприємства:

Бірюкова Олександра Миколаївна

Адреса: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 14
Телефон:   +380502940009
Е-mail:  
Facebook: https://www.facebook.com/MIDnipro/
Графік роботи: 
середа - неділя  11:00 - 18:00
обідня перерва 13:00 - 13:30


- Здійснення обліку, зберігання, консервації й реставрації предметів, що перебувають у його фондах;

-  Комплектування фондів музею шляхом прийняття в дар колекцій та окремих предметів від юридичних та фізичних осіб, обміну музейних предметів, а також іншим шляхом, що не суперечить законодавству;

- Проведення науково-дослідних робіт як із загальних історичних проблем відповідно до профілю музею, так і проблем суміжних історичних дисциплін, включаючи проблеми музеєзнавства;

- Вивчення й систематизація предметів зберігання, формування електронної бази даних, що містить відомості про предмети, ведення роботи із впровадження сучасних методів, методик та технологій в усі сфери діяльності музею;

- Експозиційно-виставкова діяльність;

- Організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, практикумів й участь у них як в Україні, так і за її межами;

- Розробка концепцій й програм розвитку музею, тематико-експозиційних планів постійних експозицій і тимчасових виставок;

- Забезпечення екскурсійного, лекційного й консультативного обслуговування відвідувачів, іншої просвітньої й культурно-масової діяльності;

- Надання експертно-консультативної й науково-методичної допомоги юридичним і фізичним особам відповідно до профілю музею;

- Організація наукових експедицій, роботи в архівах, бібліотеках, музеях, науково-дослідних та інших установах;

- Забезпечення підвищення кваліфікації фахівців музею, організація стажування й спільної роботи з фахівцями інших музеїв України й закордонних країн;

- Проведення інших видів діяльності у сфері музейної справи, які не заборонені музеям діючим законодавством України та міжнародними угодами, конвенціями і іншими нормативними актами, дія яких поширюється на сферу діяльності музею;

- Встановлення та підтримування внутрішньодержавних та міжнародних зв'язків з музеями, бібліотеками, іншими організаціями, установами та окремими спеціалістами в галузях відповідно до профілю музею, суміжних з ними наук та галузей, преси та мас-медіа, освіти, науки, культури, українською діаспорою та українськими центрами (музеями) країн світу та іншими установами і особами, що можуть сприяти розвиткові музею, його кращому фінансуванню та якіснішому дотриманню вищевказаних цілей та завдань;

- Входження до музейних, інших профільних організацій – асоціацій, спілок, рад, товариств, конфедерацій і подібних до них об'єднань.

КЕРІВНИЙ СКЛАД  ПІДПРИЄМСТВА:

Посада ПІБ Телефон
1 Директор Бірюкова Олександра Миколаївна +380952940009
2 Заступник директора з наукової роботи Чирук Святослав Володимирович +380952940009
3 Головний бухгалтер Савко Дмитро Вікторович +380952940009
4 Головний інженер Бойко Юрій Юрійович +380952940009

 

"Музей iсторії Дніпра"
 

Посада

ПІБ

телефон

     

 

 

 

Заступник директора з наукової роботи

Чирук С.В.

+380952940009

Головний бухгалтер

Савко Д.В.

+380952940009

Головний інженер

Бойко Ю.Ю.

+380952940009

Провідний науковий співробітник

Прокопов В.Ю.

+380952940009

Науковий співробітник - консультант

Нелюб О.В.

+380952940009

Старший науковий співробітник

Цирульник М.М.

+380952940009

Старший науковий співробітник

Капустіна С.О.

+380952940009

Старший науковий співробітник

Берестень Ю.В.

+380952940009

Старший науковий співробітник

     Попович К.О.   +380952940009

Художник-дизайнер 1 кат.

Малієнко Ю.М.

+380952940009

Секретар, інспектор з кадрів

Данильченко А.О.

+380952940009

Адміністратор системи

Тітов Ю.М.

+380952940009

Музейний доглядач

Шавріна Н.П.

+380952940009

Касир

Шишкіна В.Б.

+380952940009

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, двірник

Рішко В.Ю.

+380952940009

Прибиральник

Козлова Л.І.

+380952940009

Прибиральник

Владимирцева I.O.

+380952940009

 

Сектор "Музей історії лоцманів Дніпрових порогів"

Посада

ПІБ

телефон

Старший науковий співробітник

Стахів Л. С.

+380952940009

 

 

 

 


Інформація про нормативно – правові засади діяльності

Комунального підприємства «МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ДНІПРА»

Дніпровської міської ради

 

Комунальне підприємство «Музей історії Дніпра» Дніпровської міської ради у своїй діяльності керується:

  • Конституцією України.

  • Кодексами України.

  • Законами України.

  • Постановами Верховної Ради України.

  • Указами Президента України.

  • Постановами Кабінету Міністрів України.

  • Рішеннями Дніпровської міської ради та її виконавчого комітету.

  • Розпорядженнями та дорученнями міського голови.

  • Статутом підприємства.

  • Колективним договором.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Згідно п.3 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати (подання Звіту про рух горошових коштів та Звіту про використання коштів, внесених до статутних капіталів підприємства не передбачено)

Згідно п.3 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати (подання Звіту про рух горошових коштів та Звіту про використання коштів, внесених до статутних капіталів підприємства не передбачено).

Зовнішній незалежний аудит не проводився.

ЗАКУПІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТАРИФИ

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ/ЕФЕКТИВНОСТІ та ЗВІТИ

Скарги та звернення громадян не надходили.

ВІДКРИТІ ДАНІ

Посилання на реєстр

Реєстр наборів даних Комунального підприємства "Музей історії Дніпра" Дніпровської міської ради

Фінансова звітність Комунального підприємства "Музей історії Дніпра" Дніпровської міської ради

Інформація про нормативно-правові засади діяльності Комунального підприємства "Музей історії Дніпра" Дніпровської міської ради

Довідник Комунального підприємства "Музей історії Дніпра" Дніпровської міської ради

Інформація про структуру Комунального підприємства "Музей історії Дніпра" Дніпровської міської ради

Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів Комунального підприємства "Музей історії Дніпра" Дніпровської міської ради

Дані про споживання комунальних ресурсів Комунального підприємства "Музей історії Дніпра" Дніпровської міської ради

Перелік укладених договорів Комунального підприємства "Музей історії Дніпра" Дніпровської міської ради

Розміщенно (Роботу порталу тимчасово призупинено)