Погода
Запобігання конфлікту інтересів

Розпорядження міського голови від 03.09.2018 № 1175-р "Про механізм врегулювання конфлікту інтересів та розгляд норм поведінки працівників Дніпровської міської ради"

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», рішенням міської ради від 28.04.2018 № 79/31 «Про затвердження Кодексу поведінки», зі змінами, з метою  зміцнення  авторитету органів та посадових осіб місцевого самоврядування,  врегулювання конфлікту інтересів та розгляду норм поведінки працівників міської ради, відповідно до листа керуючого справами виконавчого комітету міської ради – директора департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 28.08.2018  вх. № 8/5122:

1. Працівники Дніпровської міської ради (визначення відповідно до рішення міської ради від 28.04.2018 № 79/31 «Про затвердження Кодексу поведінки», зі змінами) зобов’язані:

1.1. Вживати заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів (визначення термінів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»).

1.2.  Письмово, шляхом спрямування власноручної заяви, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли посадова особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, міського голову, а у випадку перебування особи у складі колегіального органу – відповідний колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, або Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство), чи інший, визначений законом орган.

1.3. Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

2. Про виявлення фактів конфлікту інтересів та порушення норм поведінки, дискримінації (гендерної або іншої) працівників Дніпровської міської ради повідомляти через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт Дніпровської міської ради, захищену та загальну електронну пошту Національного агентства та іншими засобами поштового зв’язку.

3. Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради та департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради висвітлити у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Дніпровської міської ради механізм врегулювання конфлікту інтересів і повідомлення про порушення норм поведінки працівниками Дніпровської міської ради.

4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради – директора департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради Почталіон Є. І.   

 

 

Міський голова                                                                                    Б. А. Філатов

 

Інформація про заяви депутатів міської ради щодо конфлікту інтересів (2019 рік)

Інформація про заяви депутатів міської ради щодо конфлікту інтересів (2018 рік)

Інформація про заяви депутатів міської ради щодо конфлікту інтересів (2017 рік)

Інформація про заяви депутатів міської ради щодо конфлікту інтересів (2016 рік)