Погода
Комісія міської ради з питань комунальної власності та законності

Стаття 45

Постійна комісія з питань комунальної власності та законності

До відання постійної комісії належать повноваження щодо:

1. Попереднього розгляду профільних питань:

1.1. Про відчуження будь-яким способом відповідно до законодавства об’єктів комунального майна.

1.2. Про затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законодавством порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним.

1.3. Про володіння, користування, розпорядження всіма об’єктами права комунальної власності територіальної громади міста і спільної власності територіальних громад та інші питання, передбачені законодавством для контрольних комісій з питань приватизації та власності.

1.4. Про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста або інших підприємств (у тому числі з іноземними інвестиціями), установ та організацій, корпоративні права на частку яких належать міській раді.

1.5. Про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

1.6. Про розпорядчі та ухвальні документи щодо відчуження, придбання, оренди, передачі з балансу на баланс, визначення балансоутримувача, зняття з балансу, зміни статусу об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста, які приймаються відповідними органами та посадовими особами.

1.7. Про створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проєктів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

1.8. Про затвердження договорів щодо комунальної власності, укладених від імені міської ради.

1.9. Про надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності.

1.10. Про затвердження статутів комунальних підприємств та підприємств, корпоративні права на частку яких належать міській раді або міським комунальним підприємствам, внесення змін та доповнень до статутів.

1.11. Про розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; здійснення контролю за його використанням.

1.12. У сфері комунальної власності, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України, які прямо не визначені цим Положенням як профільні питання інших постійних комісій.

1.13. Про скасування актів виконавчих органів міської ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятим у межах її повноважень.

1.14. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку.

1.15. Про заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, інформування про них населення, залучення в установленому законодавством порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення; організацію вжиття заходів для забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій.

1.16. Про виконання повноважень в галузі оборонної роботи.

1.17. Про внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень.

1.18. Про забезпечення реалізації Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів законодавства у галузі місцевого самоврядування.

1.19. Про пропускний режим до будівель міської ради та перелік осіб, які мають право в’їзду на територію, прилеглу до будівлі міської ради. За рішенням постійної комісії відповідальна особа зобов’язана видати або скасувати відповідні перепустки.

1.20. Про статут територіальної громади міста, внесення змін і доповнень до нього.

1.21. Про заходи щодо виконання Закону України «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів з питань запобігання корупції.

1.22. Про затвердження антикорупційної політики в міській раді, її виконавчих органах.

1.23. Про уникнення конфлікту інтересів під час розгляду питань у міській раді.

1.24. Про проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки.

1.25. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження на посади міською радою, діяльність яких пов’язана з правоохоронною діяльністю, усуненням наслідків надзвичайних ситуацій, антикорупційною політикою, забезпеченням законності.

1.26. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які призначаються на посади керівників комунальних підприємств, та підприємств, в яких є частка міської ради у сферах правоохоронної діяльності, усунення наслідків надзвичайних ситуацій, антикорупційної політики, забезпечення законності.

Також постійна комісія може попередньо розглядати кандидатури осіб, які призначаються на посади керівників комунальних установ, комунальних організацій та комунальних закладів міської ради, діяльність яких пов’язана з правоохоронною діяльністю, усуненням наслідків надзвичайних ситуацій, антикорупційною політикою, забезпеченням законності.

1.27. У сфері комунальної власності та законності, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України, які прямо не визначені цим Положенням як профільні питання інших постійних комісій.

2. Вивчення діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій:

2.1. Аналіз діяльності та участь у розгляді питань, що належать до компетенції виконавчих органів міської ради:

- посадових осіб та виконавчих органів, які здійснюють повноваження в галузі комунальної власності, охорони громадського порядку та цивільного захисту;

- комунальних підприємств, підпорядкованих та підзвітних вищезазначеним органам;

- інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, згідно із законодавством України у сфері комунальної власності.

2.2. Аналіз та контроль ефективності управління корпоративними правами міської ради.

2.3. Аналіз використання житлового фонду, що належить до комунальної власності.

2.4. Аналіз дотримання встановлених обсягів приватизації і відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста.

2.5. Аналіз ефективності надання в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади міста.

2.6. Аналіз та контроль ефективності користування та розпорядження нежитловими приміщеннями, будинками, спорудами, що належать до комунальної власності.

2.7. Аналіз стану та заходів щодо забезпечення законності, охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю в місті.

2.8. Аналіз та контроль ефективності виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2.9. Аналіз додержання антикорупційної політики.

3. Підготовки інформації до відома депутатів щодо:

3.1. Реєстру об'єктів комунальної власності, які здаються в оренду, - один раз на півріччя.

3.2. Ходу та результатів відчуження комунального майна - один раз на рік.

3.3 Аналізу звітів посадових осіб, дії яких пов’язані з використанням та розпорядженням об’єктами права комунальної власності територіальної громади міста, та подання, в разі зловживання та невідповідного використання, пропозицій щодо звільнення чи притягнення їх до відповідальності.

3.4. Ефективності діяльності підзвітних виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб.

3.5. Правопорушень та злочинності в місті - один раз на півріччя.

3.6. Постійна комісія є відповідальною постійною комісією, яка згідно з Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» готує експертний висновок щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта, висновок про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та виконує інші повноваження, покладені на неї відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1. Чорний Микола Валерійович - голова комісії

2. Федоренко Володимир Володимирович - заступник голови комісії

3. Денисенко Олег Олександрович - секретар комісії

4. Басов Станіслав Андрійович

5. Кучеренко Анастасія Вадимівна

 

Порядок денний засідання постійної комісії: 


1. Про розгляд проєктів рішень міської ради, які плануються внести на розгляд чергової сесії міської ради (основний перелік питань).
2. Про питання комунальної власності.
3. Про розгляд вхідної кореспонденції постійної комісії.
4. Про визначення дати  та плану роботи на наступне чергове засідання постійної комісії.
5. Організаційні питання, різне.


Графік прийому громадян постійною комісією:

друга середа місяця 

за адресою: просп. Д. Яворницького, 75, каб. 229, тел. 744 64 77

Згідно з розпорядженням міського голови від 16.03.2020 № 266-р "Про запровадження протиепідемічних заходів у Дніпровській міській раді" в усіх адміністративних будівлях Дніпровської міської ради та її виконавчих органів введено обмежений режим роботи та здійснюється безконтактне прийняття документів.  

Просимо відвідувачів звертатись через онлайн-сервіси або надсилати свої звернення через скриньку, яка розташована на першому поверсі будівлі Дніпровської міської ради.  

 

 

Протоколи засідань:

Протокол № 1 від 16.12.2020

Протокол № 2 від 25.01.2021

Протокол № 3 від 08.02.2021

Протокол № 4 від 18.02.2021

Протокол № 5 від 22.02.2021

Протокол № 6 від 22.03.2021

Протокол № 7 від 19.04.2021

Протокол № 8 від 19.05.2021

Протокол № 9 від 24.05.2021

Протокол № 10 від 17.06.2021

Протокол № 11 від 21.07.2021

Протокол № 12 від 26.07.2021

Протокол № 13 від 28.07.2021

Протокол № 14 від 14.09.2021

Протокол № 15 від 20.09.2021

Протокол № 16 від 28.09.2021

Протокол № 17 від 18.10.2021

Протокол № 18 від 19.10.2021

Протокол № 19 від 17.11.2021

Протокол № 20 від 22.11.2021

Протокол № 21 від 30.11.2021

Протокол № 22 від 06.12.2021

Протокол № 23 від 16.12.2021

Протокол № 24 від 21.12.2021

Протокол № 25 від 22.12.2021

Протокол № 26 від 20.01.2022

Протокол № 27 від 24.01.2022

Протокол № 28 від 25.01.2022

Протокол № 29 від 16.02.2022

Протокол № 30 від 21.02.2022

Протокол № 31 від 25.02.2022

Протокол № 32 від 29.03.2022

Протокол № 33 від 19.04.2022

Протокол № 34 від 10.05.2022

Протокол № 35 від 30.05.2022

Протокол № 36 від 07.06.2022

Протокол № 37 від 27.06.2022

Протокол № 38 від 12.07.2022

Протокол № 39 від 19.07.2022

Протокол № 40 від 15.08.2022

Протокол № 41 від 16.08.2022

Протокол № 42 від 19.09.2022

Протокол № 43 від 07.10.2022

Протокол № 44 від 17.10.2022