Оголошення про початок проведення конкурсного відбору проєктів інститутів громадянського суспільства для надання фінансової підтримки з бюджету Дніпровської міської територіальної громади у рамках виконання Комплексної програми соціального захисту мешканц

 

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (далі — Департамент) та конкурсна комісія (далі — Комісія) з відбору інститутів громадянського суспільства для надання фінансової підтримки з бюджету Дніпровської міської територіальної громади (далі – міський бюджет) , відповідно до Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 роки, затвердженої  рішенням Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 17/18 (зі змінами), повідомляють про початок проведення конкурсного відбору проєктів, що мають соціальне спрямування для надання інститутам громадянського суспільства фінансової підтримки коштом міського бюджету у 2021 році.

Головні вимоги конкурсу:

 • Фінансова підтримка надається виключно українським інститутам громадянського суспільства (громадським об’єднанням, благодійним організаціям, творчім спілкам, недержавним засобам масової інформації, іншим непідприємницьким товариствам та установам), що мають статус недержавних та неприбуткових, які офіційно зареєстровані відповідно до вимог законодавства України у місті Дніпрі i виконують суспільно значимі для міста функції (далі — інститути громадянського суспільства), відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та інші законодавчі акти України.

 • Працівники інститутів громадянського суспільства не можуть представляти політичні партії, бути призначеними або обраними на державні посади.

 • Іноземні організації, pелігійні організації, профспілкові організації не можуть претендувати на отримання фінансування за даною програмою.

Максимальна сума фінансової підтримки одного проєкту може складати не більше 500 000 грн. (за наявності бюджетного фінансування).

 

Кошти міського бюджету не можуть витрачатись одержувачем на:

 • підготовку проєктної пропозиції для участі в конкурсі; 

 • сплату боргів учасника конкурсу;

 • відшкодування витрат, пов'язаних із коливанням валютного курсу; 

 • міжнародні відрядження;

 • створення та реєстрацію організації;

 • проведення заходів за статтями витрат, які здійснюються за рахунок видатків інших бюджетів;

 • матеріальне заохочення керівника, заступника керівника та працівників, які є штатними працівниками громадського об'єднання - переможця конкурсу;

 • діяльність, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;

 • проєкти, спрямовані на отримання прибутку від діяльності;

 • будівництво або ремонтні роботи;

 • закупівлю транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг, у т.ч. на оплату банкетів та фуршетів;

 • підтримку політичних партій, будь-яких іноземних та вітчизняних релігійних та профспілкових організацій;

 • волонтерську діяльність спрямовану на підтримку учасників антитерористичної операції, учасників операції об'єднаних сил на сході України та внутрішньо переміщених ociб;

 • виплату призів у грошовій формі;

 • придбання товарів для розповсюдження у вигляді гуманітарної допомоги.

 

Тривалість проєктів не може бути більшою за 6 (шість) місяців. Кінцева дата реалізації проєктів 31.10.2021. Кошти, які були витрачені до початку або після завершення терміну проєкту, не підлягають відшкодуванню.

 

Конкурсний відбір на отримання фінансової підтримки за кошти міського бюджету проводиться за принципом відкритості. До участі у конкурсі допускаються інститути громадянського суспільства, сфера діяльності яких направлена на підвищення рівня життя соціально незахищених верств населення міста Дніпра, їх духовного та освітнього рівня, турботі про літніх мешканців міста, осіб з інвалідністю, ветеранів, сімей з дітьми, соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, та інші заходи соціального спрямування.

Проєкти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких цілей та пріоритетних завдань:

 • налагодження активної співпраці та діалогу між інститутами громадянського суспільства та органами місцевого самоврядування, у тому числі через обмін інформацією, а також для обміну досвідом i поширення ycпішних практик щодо реалізації соціально значимих проєктів;

 • підтримка, інформування, захист прав та інтересів дітей і молоді, як найбільш впливової групи населення в найближчому майбутньому, всебічне залучення молоді до громадського життя міста Дніпра;

 • соціалізація та адаптація осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, підвищення їх соціального рівня життя та громадянської свідомості;

 • створення позитивного іміджу міської влади шляхом впровадження нових сучасних стандартів надання соціальних послуг, їх поширення та вдосконалення за рахунок коштів міського бюджету.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

 • проведення спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань конкурсу конференцій, панельних дискусій, круглих столів, навчальних ceмінapiв, лекцій, консультацій, тренінгів, надання різних видів натуральної допомоги, тощо;

 • випуск поліграфічної продукції спрямованої на реалізацію завдань конкурсу;

 • розробка та друк методичних матеріалів за тематикою проєкту;

 • організація та проведення інформаційних кампаній за тематикою проєкту;

 • проведення культурно – просвітницьких заходів за тематикою проєкту;

 • програми (проєкти) можуть включати, але не обмежуватись наведеним переліком видів діяльності.

Звертаємо увагу: для інститутів громадянського суспільства, які виявлять бажання прийняти участь у конкурсному відборі, відбудеться тренінг-семінар, на якому буде проведено навчання з питання правильного заповнення проєктної документації для конкурсу. Для того, аби взяти участь у такому навчанні, необхідно до 23.03.2021 заповнити анкету за посиланням https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dtjSzUYqFOzpAp3NS0zKQBHIlP31Ptmgsg2Kzp74y30/edit?usp=sharing

Час та місце проведення буде повідомлено учасникам додатково.

Порядок подання проєктних пропозицій:

До проєктних пропозицій має бути додано повний пакет документів (див. нижче). Їх має бути подано в терміни, визначені цим оголошенням. Проєктні пропозиції слід подавати українською мовою, згідно з вимогами оголошення.

Проєкт на участь у конкурсному відбоpi приймається в електронному та друкованому вигляді.

Скановані копії оригіналів проєктної документації мають бути надіслані на електронну адресу відповідального секретаря конкурсної комісії: [email protected] протягом 30 днів з моменту публікації цього оголошення на офіційному caйтi Дніпровської міської ради.

Друкований варіант оригіналу проєктної заявки подається особі уповноваженій на збip конкурсних заявок конкурсної комісії особисто уповноваженим представником інституту громадянського суспільства протягом 30 календарних днів з моменту публікації цього оголошення на офіційному caйті Дніпровської міської ради до 17.00  19 квітня 2021 за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 11, каб. 4.

Проєктна пропозиція повинна бути належно заповнена на комп'ютері, роздрукована, підписана та завірена у встановленому чинним законодавством порядку.

Проєкти, що надійдуть після зазначеного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються та не рецензуються.

Надіслані лише електронною поштою проєкти не розглядатимуться.

Про результати конкурсу учасників повідомлять на електронну адресу, з якої надійшла проєктна документація.

Остаточне рішення Департаменту щодо проєкту перегляду не підлягає.

Причини відмови у підтримці проєкту не повідомляються.

 

Проєкт має передбачати додержання таких правил:

 

 • На початку та по закінченню проєкту повинно бути організована прес-конференція для висвітлення інформації про проєкт.

 

 • Проєкти, які були проведенні без присутності представника Департаменту, вважаються такими, що не відбулись та не можуть бути профінансовані. Представник Департаменту запрошується на захід офіційним листом надісланим на офіційну пошту Департаменту [email protected] не пізніше як за два дні до проведення заходу.

 

 • На всіх друкованих матеріалах, банерах, біл-бордах, сіті-лайтах, статтях та повідомленнях у ЗМІ повинно бути логотип та посилання, що проєкт реалізується за підтримки Дніпровської міської ради. Друковані матеріали повинні бути узгодженні з представниками департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради та Департаменту.

 

 • Проєкти повинні містити інформацію, як проєкт буде реалізовуватись після закінчення фінансової підтримки з боку Дніпровської міської ради (у разі продовження проєкту). 

 

 • Обов’язкове узгодження з Департаментом інших учасників фінансування проєкту.

 

Пропозиція на участь у конкурсному відборі має містити:

 • заяву про участь у конкурсному відборі (Додаток 1); 

 • аплікаційну форму (Додаток 2), яка містить чітке роз'яснення проєктної діяльності та поетапний план заходів в рамках проєкту, спрямованих на її вирішення;

 • бюджет проєкту (Додаток 3) iз поетапним планом видатків та їх обґрунтуванням;

 • копію статуту інституту громадянського суспільства;

 • копію витягу iз ЄДРПОУ;

 • копія документа, виданого територіальним органом ДФС, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організації;

 • гарантійний лист, складений в довільній формі, від керівника інституту громадянського суспільства про те, що працівники (члени організації) інституту громадянського суспільства не є представниками політичних партій, не призначені та не обрані на державні посади.

 • відомості про організацію та керівний склад інституту громадянського суспільства:

- копію штатного розкладу або будь-якого іншого документа, що засвідчує відомості про керівника організації та перелік членів інституту громадянського суспільства, якi отримують заробітну плату або працюють за сумісництвом у інституті громадянського суспільства (за наявності);

- резюме керівника проєкту, головного бухгалтера та керівників напрямків у проекті (за наявності);

- окрім обов'язкових додатків організація може за бажанням долучити до проєктної пропозиції iнші додатки.


 

Bci документи та/або копії документів повинні бути завірені.

Конкурсна Комісія залишає за собою право відмовити у розгляді конкурсної заявки за наступних обставин:

 • конкурсна заявка містить недостовірну інформацію;

 • надіслано офіційного листа про відкликання конкурсного проєкту;

 • інститут громадянського суспільства, що подає конкурсну заявку, перебуває в стадії припинення діяльності або не внесений до Реєстру неприбуткових установ та організації;

 • конкурсна заявка подана iз порушенням вимог, встановлених Комісією в цьому оголошенні або iз порушенням встановленого терміну.

 

Рішення про визначення переможців конкурсу:

 

Рішення Комісії щодо визначення переможців конкурсу у триденний термін передається до Департаменту для подальшого опрацювання. Остаточні рішення щодо включення рекомендованих Комісією проєктів до планів фінансування приймаються Департаментом, виходячи з доведених граничних обсягів видатків на відповідний бюджетний період та попереднім погодженням учасником — переможцем конкурсу істотних умов основного договору про фінансову підтримку проєкту за рахунок коштів міського бюджету.

Оголошення peзультатів конкурсу здійснюється протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення Департаментом про фінансову підтримку проєктів за рахунок коштів міського бюджету шляхом публікації такого оголошення на офіційному caйті Дніпровської міської ради. 

 

Фінансування проєкту:

Кошти міського бюджету надаються переможцям конкурсу на підставі договорів про виконання (реалізацію) програми (проєкту, заходу), укладених відповідно до чинного законодавства та особливостей проєкту та можуть бути використані відповідно до мети конкурсу та затвердженого Департаментом кошторису проєкту з графіком фінансування.

Під час укладання договорів з переможцями конкурсу рекомендований конкурсною комісією обсяг коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) ними відповідної програми (проєкту, заходу) може бути змінений з метою приведення кошторису програми (проєкту, заходу) у відповідність до вимог бюджетного законодавства та принципів економного та ефективного використання коштів міського бюджету, а також відповідно до загальних обсягів наявного бюджетного фінансування.

Кошти на фінансову підтримку інститутів громадянського суспільства, які визначені Комісією та затверджено Департаментом переможцями конкурсного відбору, перераховуються на рахунок одержувача (переможця конкурсу), відкритий в органах Державної казначейської служби України.

Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах казначейської служби та проведення операцій з використанням бюджетних коштів здійснюються у порядку, встановленому державною казначейською службою України, бюджетним законодавством та відповідно до чинного законодавства України у сфері публічних закупівель.

Організація – переможець може отримувати платежі на заплановану діяльність у межах укладеного договору відповідно до графіка, який буде зафіксовано у договорі. Графік фінансування визначається Департаментом індивідуально з огляду на загальний розмір фінансової підтримки. Наступні транші виділятимуть після отримання та затвердження Департаментом проміжних звітів організації – переможця.


 

Звітування, моніторинг та оцінювання проектів:

 

Переможець конкурсу відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів.

Уповноважені особи Департаменту та Комісії здійснюватимуть моніторинг проєкту у співпраці з представниками інститутів громадянського суспільства через звіти переможців, зустрічі з працівниками проєкту та їх партнерами, а також через участь у проєктних заходах.

 

Формат звітування:

Отримувач фінансової підтримки подаватиме Департаменту наступні звіти у форматі, визначеному Департаментом у договорі:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів i результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами та фінансовим компонентом кожні 1 або 2 місяця (буде уточнено в межах відповідного договору). Без надання проміжних звітів подальша фінансова підтримка проєкту здійснюватися не буде;

 • короткі звіти на вимогу, які можуть час-від-часу вимагати організатори конкурсу, коли буде потрібна інформація за проєктом у період меж регулярними звітами;

 • підсумковий звіт після виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), а також фінансовий звіт та звіт за власним внеском за весь період виконання договору та обсяг використаних коштів міського бюджету за формою та у строк, що визначені організатором конкурсу та відповідно до чинного законодавства. Підсумковий звіт повинен містити опис та перелік завдань, виконаних у рамках програми (проєкту, заходу); результативні показники виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу); у paзi невиконання умов договору повністю або частково – причини такого невиконання; оцінку рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувалася програма (проєкт, захід).

Повернення коштів фінансової підтримки:

Якщо під час моніторингу проєкту буде встановлено, що переможцем конкурсу, який отримав фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету не виконується (не реалізується) програма (проєкт, захід), або реалізується з порушенням графіків та/або так повільно, що не зможе бути закінчено у передбачені договором терміни, або реалізується на цілі, які суперечать затвердженому проєкту та укладеному договору Департаменту на підставі відповідного рішення Комісії, може прийняти рішення про розрив договору в односторонньому порядку, припинення фінансування та/або повернення коштів міського бюджету, якi вже могли бути профінансовані переможцю.

Таке рішення у триденний строк надсилається відповідному переможцю конкурсу. Після надходження такого рішення Департаменту про повернення коштів переможець конкурсу у безапеляційному порядку у тижневий строк повертає кошти до Департаменту та того ж дня інформує про це Департамент.

Контакти:

Конкурсна Комісія з відбору інститутів громадянського суспільства для надання фінансової підтримки з міського бюджету у рамках виконання Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 роки.

 

Адреса: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 11, каб. 4. 

Електронна пошта: [email protected]

Контактна особа: Давиденко Ірина Леонідівна 067 146 70 78 

Додаток 1 (заповнює відповідальна особа)

Дата ресстрації заяви

 

Реестраціний номер

 

 

Заява

про участь у конкурсі з відбору проєктів інститутів громадянського суспільства для peaлізації яких надається фінансова підтримка з бюджету Дніпровської міської територіальної громади у 2021 poці

Найменування інституту громадянського суспільства

 

Назва проєкту

 

Перелік завдань, на реалізацію яких спрямовано проєкт

 

Загальна сума кошторису витрат на реалізацію заходів

 

Строк реалізації проєкту

 

Прізвище та ім’я керівника інституту громадянського суспільства

 

Адреса організації, телефон, факс, e-mail

 

 

Ми погоджуємося з умовами, що Департамент може відхилити нашу проєктну пропозицію згідно із умовами оголошення про проєкт, та розуміємо, що Департамент не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами без будь-якої компенсації витрат на підготовку проєктної пропозиції.

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну i беззаперечну згоду з yciмa умовами проведення процедури конкурсного відбоpy та порядку виконання проєкту, визначеними в оголошенні та в іншій документації по розробці та реалізації проєкту, у т.ч. з договором про виконання проєкту.

Керівник інституту громадянського 

суспільства ________________________________________________________________

(підпис, прізвище, iм’я, по батькові)

м.п.

____     _____________ 20___ року

Додаток 2

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА

Конкурсний відбір проєктів інститутів громадянського суспільства для надання фінансової підтримки з бюджету Дніпровської міської територіальної громади у рамках виконання Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 роки 

у 2021 році

І. Основні відомості

 

Дата реєстрації: ____________________________________    Реєстраційний номер:________________________

Увага!!! Дату реєстрації та реєстраційний номер заповнює уповноважений працівник комісії

 

Назва проєкту

 

Загальний бюджет проєкту (у гривнях)

 

Очікуване фінансування від Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради та бюджету Дніпровської міської територіальної громади відповідно до Програми (у гривнях)

 

Tepмін, протягом якого передбачається реалізувати проєкт

 

Назва інституту громадянського суспільства згідно з установчими документами

 

Opганізаційно - правова форма інституту громадянського суспільства

 

Код інституту громадянського суспільства за ЄДРПОУ

 

Юридична адреса інституту громадянського суспільства

 

Поштова адреса інституту громадянського суспільства

 

Контактні телефони/ факс/ електронна пошта /веб-сайт

 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника інституту громадянського суспільства

 

Прізвище, ім'я, по батькові  керівника проєкту

 

Посада керівника проєкту в інституті громадянського суспільства

 


 

                                                        Підпис керівника проєкту                                             Дата

Підпис керівника організації                            Дата

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОПОЗИЦІЇ

 

І

Основні відомості

ст. 1

ІІ

Зміст пропозиції

ст. 2

ІІІ

Зміст проєкту

ст. 3

1.

Анотація

ст. 3

а)

обґрунтування

ст.

б)

діяльність в межах проєкту

ст.

в)

очікувані результати проєкту

ст.

2.

Опис проєкту

ст.

а)

мета проєкту

ст.

б)

проблема, на вирішення якої спрямовано проєкт

ст.

в)

цільова аудиторія проєкту

                ст. 

г)

план реалізації проєкту

ст.

д)

ресурси проєкту

ст.

е)

очікувані результати реалізації проєкту

ст.

є)

інформаційний супровід проєкту

ст.

ж)

діяльність після завершення проєкту

ст.

 

 

 • Вказати номери сторінок ycix частин проєктної пропозиції

 •     Сканована копія реєстраційної картки проєкту, підписана та завірена печаткою інституту громадянського суспільства, додається до проєкту окремим файлом.

Бюджет проєктної пропозиції заповнюється за окремою формою в Excel та додається до проєкту. 

ІІІ. ЗМІСТ ПРОЄКТУ

 

1. Анотація (загальний обсяг — не більше однієї сторінки)

а)  Обґрунтування (чому запропонований проєкт є актуальним для населення м. Дніпро та Дніпровської міської ради)

б)  Діяльність в межах проєкту

в)  Очікувані результати проєкту

2. Опис проєкту

   а) Мета проєкту (1-2 речення)

   б) Ціль проєкту та проблеми, на вирішення яких спрямовано проєкт (обсяг — до 5 речень)

•  Чому необхідно втручання Вашої організації для вирішення проблеми? Якими є переваги Вашої організації у виконанні цього проєкту? Які особливі навички, знання та/або вміння має Ваша організація, які зумовлюють її залучення до вирішення окреслених проблем?

 в) Цільова аудиторія проєкту (Вкажіть цільову аудиторію, яка отримає безпосередній позитивний ефект від проєкту).

 г) План реалізації проєкту.

Діяльність за проєктом необхідно розбити на окремі етапи за такою схемою:

№ етапу

Назва етапу

Строки 

Опис кожного із заходів/видів діяльності в межах етапу (iз представленням кількісних та

якісних  показників)

Відповідальний

Результати здійснення етапу

 

Обсяг

фінансування етапу

(у гривнях)

 

1

           
     
     

2

           
     
     

3

           
       
       
 

           
     
     

д) Ресурси проєкту: працівники інституту громадянського суспільства та залучені фахівці.

е) Очікувані результаті реалізації проєкту: короткострокові та довгострокові результати.

с) Інформаційний супровід проєкту.

ж) Діяльність виконання проєкту: як планує інститут громадянського суспільства після закінчення проєкту розвивати свою діяльність в обраному напрямку.

 

Додаток 3

Бюджет проєкту

Назва проєкту:

Назва інституту громадянського суспільства:

Витрати

Одиниця виміру

К-ть одиниць

Вартість одиниці

Власний внесок ГО

Запитувана сума від Департаменту

Загальна сума

1….

           

2….

           

УСЬОГО ЗА ПРОЄКТOМ

           

 

Оплата працi має бути розрахована з урахуванням всіх податків та обов'язкових платежів згідно iз законодавством України.

Додаток 4

Кошторис витрат на реалізацію заходів

 

№ з\п

Стаття витрат

Розрахунок

витрат

Всього необхідно за статтею (грн)

Примітки

1

 

осіб

кількість діб

грн,

шт. тощо

   

2…

       


 

Обґрунтування кількості послуг i товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін i тарифів, особливостей проєкту та принципу економного витрачання коштів міського бюджету та максимальної ефективності їx використання

            _____________________________________________________________________________

 (з нового рядка за кожною статтею кошторису витрат)
 

Керівник інституту громадянського суспільства____________________________________

  (підпис, прізвище, iм’я, по батькові)

М.П.                                                 

   __  _____________ 20__ року

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.