Погода
Комісія міської ради з питань бюджету та фінансів

Стаття 40

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів

До відання постійної комісії належать повноваження щодо:

1. Попереднього розгляду профільних питань:

1.1. Про програми соціально-економічного розвитку міста, а також разом із відповідними галузевими постійними комісіями – цільові програми з інших питань місцевого самоврядування (затвердження програм, внесення змін до них, звіти про хід і результати їх виконання тощо).

1.2. Про міський бюджет, внесення змін до нього; звіт про виконання міського бюджету.

1.3. Про встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством.

1.4. Про надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах.

1.5. Про виконання замовником договору про пайову участь відповідно до п. 11 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» при реєстрації управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради декларацій про готовність до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів.

1.6. Про встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету.

1.7. Про утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди.

1.8. Про випуск місцевих позик; про отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також про передачу коштів з міського бюджету; про надання пропозицій щодо муніципальних гарантій на залучення позикових коштів промисловими підприємствами з метою реконструкцій та модернізацій.

1.9. Про об'єднання на договірних засадах коштів міського та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проєктів або спільного фінансування комунальних підприємств, організацій, вирішення інших питань, які стосуються спільних інтересів територіальної громади.

1.10. Про створення додаткових джерел надходжень до бюджету, у тому числі через утворення нових фінансово-економічних інститутів.

1.11. З визначення і погодження порядку приватизації об’єктів приватизації та комунальної власності.

1.12. З розгляду експертних оцінок при приватизації земельних ділянок і об’єктів комунальної власності.

1.13. З розгляду та погодження проєктів рішень міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку міста Дніпра, бюджету та фінансів.

1.14. Щодо організації роботи фондів, якщо така функція покладена на постійну комісію.

1.15. Про програми виконання депутатами доручень виборців.

1.16. Про інші питання у сфері соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України, які прямо не визначені цим Положенням як профільні питання інших постійних комісій.

1.17. Про депутатські запити і депутатські звернення, організацію роботи щодо їх виконання.

1.18. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження на посади міською радою, діяльність яких пов’язана з бюджетом та фінансами міської ради.

1.19. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які призначаються на посади керівників комунальних підприємств і підприємств, в яких є частка міської ради, у сфері бюджету і фінансів.

Також постійна комісія може попередньо розглядати кандидатури осіб, які призначаються на посади керівників комунальних установ, комунальних організацій та комунальних закладів міської ради, діяльність яких пов’язана з бюджетом та фінансами міської ради.

2. Вивчення діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій.

2.1. Аналіз діяльності та участь у розгляді питань, що належать до компетенції посадових осіб та виконавчих органів міської ради:

– заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, виконавчих органів та їх структурних підрозділів, до відання яких віднесено повноваження із соціально-економічного розвитку, планування та обліку в галузі бюджету, фінансів і цін, інші повноваження, пов’язані з бюджетом і фінансами;

– розпорядників та отримувачів бюджетних коштів міського бюджету в частині використання бюджетних коштів і власних надходжень бюджетних установ;

– інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, згідно із законодавством України у сфері бюджету і фінансів.

2.2. Контроль за проведенням конкурсів, тендерів та публічних закупівель відповідно до законодавства України.

2.3. Аналіз та контроль надходжень і ефективності використання бюджетних коштів виконавчими органами міської ради та її підприємствами і установами.

2.4. Аналіз ефективності тарифної та цінової політики міської ради і виконавчого комітету.

2.5. Аналіз ефективності діяльності суб'єктів, за рахунок яких формується дохідна частина бюджету.

2.6. Щомісячний аналіз виконання бюджету.

2.7. Щомісячний аналіз дохідної та видаткової частин цільових фондів.

2.8. Щомісячний аналіз спільної діяльності підприємств комунальної та приватної форм власності, інвестиційних проєктів та проєктів державно- приватного партнерства в частині використання бюджетних коштів і дохідної частини такої діяльності.

3. Підготовки інформації до відома депутатів щодо:

3.1. Ходу виконання бюджету по доходах та видатках – щоквартально.

3.2. Ходу і результатів виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших цільових програм – один раз на рік.

3.3. Ефективності діяльності підзвітних виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб.

3.4. Дотримання законодавства стосовно використання бюджетних коштів міської ради при проведенні конкурсів, тендерів, аукціонів – постійно, але не рідше одного разу на півріччя.

1. Нікітін Сергій Михайлович - голова комісії

2. Маринчук Северин Георгійович - заступник голови комісії

3. Павлов Артем Григорович - секретар комісії

4. Безуглий Олексій Леонідович

5. Гивель Ярослав Орестович

6. Іонесян Олена Олександрівна

7. Тарасова Єсенія Олександрівна

 

Порядок денний засідання постійної комісії:

1. Про розгляд проєктів рішень міської ради, які планується внести на розгляд чергової сесії міської ради.
2. Про розгляд профільних питань постійної комісії.
3. Про визначення дати наступного засідання постійної комісії  та плану роботи.
4. Організаційні питання, різне.

 

Графік прийому громадян постійною комісією:

третя середа місяця з 11.00 до 13.00

за адресою: просп. Д. Яворницького, 75, каб. 713

 

Згідно з розпорядженням міського голови від 16.03.2020 № 266-р "Про запровадження протиепідемічних заходів у Дніпровській міській раді" в усіх адміністративних будівлях Дніпровської міської ради та її виконавчих органів введено обмежений режим роботи та здійснюється безконтактне прийняття документів.  

Просимо відвідувачів звертатись через онлайн-сервіси або надсилати свої звернення через скриньку, яка розташована на першому поверсі будівлі Дніпровської міської ради.  

 

Протоколи засідань:

Протокол № 1 від 16.12.2020

Протокол № 2 від 23.12.2020

Протокол № 3 від 13.01.2021

Протокол № 4 від 20.01.2021

Протокол № 5 від 21.01.2021

Протокол № 6 від 25.01.2021

Протокол № 7 від 27.01.2021

Протокол № 8 від 08.02.2021

Протокол № 9 від 10.02.2021

Протокол № 10 від 18.02.2021

Протокол № 11 від 22.02.2021

Протокол № 12 від 17.03.2021

Протокол № 13 від 22.03.2021

Протокол № 14 від 01.04.2021

Протокол № 15 від 14.04.2021

Протокол № 16 від 19.04.2021

Протокол № 17 від 19.05.2021

Протокол № 18 від 24.05.2021

Протокол № 19 від 11.06.2021

Протокол № 20 від 16.06.2021

Протокол № 21 від 22.06.2021

Протокол № 22 від 06.07.2021

Протокол № 23 від 22.07.2021

Протокол № 24 від 26.07.2021

Протокол № 25 від 06.09.2021

Протокол № 26 від 15.09.2021

Протокол № 27 від 20.09.2021

Протокол № 28 від 21.09.2021

Протокол № 29 від 18.10.2021

Протокол № 30 від 19.10.2021

Протокол № 31 від 17.11.2021

Протокол № 32 від 22.11.2021

Протокол № 33 від 02.12.2021

Протокол № 34 від 03.12.2021

Протокол № 35 від 06.12.2021

Протокол № 36 від 20.12.2021

Протокол № 37 від 24.01.2022

Протокол № 38 від 16.02.2022

Протокол № 39 від 21.02.2022

Протокол № 40 від 24.02.2022

Протокол № 41 від 11.03.2022

Протокол № 42 від 29.03.2022

Протокол № 43 від 13.04.2022

Протокол № 44 від 18.04.2022

Протокол № 45 від 09.05.2022

Протокол № 46 від 06.06.2022

Протокол № 47 від 27.06.2022

Протокол № 48 від 11.07.2022

Протокол № 49 від 18.07.2022

Протокол № 50 від 02.08.2022

Протокол № 51 від 08.08.2022

Протокол № 52 від 15.08.2022

Протокол № 53 від 26.08.2022

Протокол № 54 від 19.09.2022

Протокол № 55 від 04.10.2022

Протокол № 56 від 11.10.2022

Протокол № 57 від 17.10.2022

Протокол № 58 від 26.10.2022