Перейти в кабінетКабінет мешканця
Дніпра
Комунальне підприємство "Інформаційні системи" Дніпровської міської ради

Комунальне підприємство "Інформаційні системи" Дніпровської міської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідними рішеннями Дніпровської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно - правовими актами України та  Статутом затвердженим рішенням міської ради від 24.03.2021 № 86/5

Метою створення і діяльності Підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку.

Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

 • надання послуг автоматизованої системи обліку та диспетчеризації комунальних підприємств м. Дніпра;
 • послуги з централізації оперативного контролю та управління над виробничими процесами, шляхом автоматизації управління режиму праці комунальних підприємств м. Дніпра;
 • керівництво, координація та контроль аварійних та інших видів робіт комунальних підприємств м. Дніпра;
 • цілодобовий прийом та облік повідомлень про пошкодження мереж комунальних підприємств м. Дніпра;
 • оцінка поточного стану мереж згідно даних Підприємства;
 • прогнозування розвитку можливих аварійних ситуацій згідно даних підприємства, розробка та підготовка попереджувальних заходів;
 • оперативний облік ресурсів Підприємства з питань усунення аварійних ситуацій мереж міста;
 • аналіз ефективності прийнятих заходів з організації моніторингу та усунення аварійних ситуацій мереж м. Дніпра;
 • організація взаємодії та інформаційного обміну між комунальними підприємствами м. Дніпра;
 • підтримка програмно-технічних засобів автоматизації, управління та зв’язку;
 • оперативний прийом та обробка даних від фізичних та юридичних осіб про всі аварійні та надзвичайні випадки;
 • створення єдиного інформаційного простору для системи автоматизації та диспетчеризації комунальних підприємств м. Дніпра;
 • створення цифрових каналів зв’язку для організації та встановлення контрольно-вимірювального обладнання та засобів автоматизованого управління;
 • організація оперативних станцій диспетчеризації на базі персональних комп’ютерів;
 • збір, зберігання та резервування даних на обладнанні Підприємства;
 • організація віддалених робочих місць на комунальних підприємствах   м. Дніпра для взаємодії з єдиною диспетчерською системою Підприємства;
 • організація диспетчерських пунктів управління на комунальних підприємствах м. Дніпра;
 • збір даних та контрольна функція у сфері інформаційних технологій та кабельних та інших мереж;
 • створення комунальної мережі та внутрішнього зв’язку (відео-спостереження та ІР-телефонія);
 • комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації;
 • діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням та його обслуговуванням;
 • представницькі, інформаційні, рекламні, маркетингові, посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів, цінних паперів, валюти, нерухомого майна та здавання в найм, в оренду, на прокат без вираженої спеціалізації;
 • обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з цим діяльність;
 • створення та обслуговування веб-порталів та веб-інтерфейсів для інтерактивної взаємодії користувачів;
 • проведення зовнішньоекономічної діяльності в установленому законодавством порядку;
 • дослідження конь’юктури ринку та виявлення суспільної думки;
 • консультування з питань комерційної діяльності та управління;
 • адміністрування мереж;
 • встановлення обладнання;
 • розробка проектної документації для потреб діяльності підприємства;
 • збір коштів за оплату послуг наданих підприємством;
 • розробка програмного забезпечення.

Види діяльності, які потребують спеціального дозволу, сертифікації та ліцензування. Підприємство
здійснює лише після отримання відповідних документів у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Підприємство може здійснювати інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

СПІВРОБІТНИКИ ПІДПРИЄМСТВА:

Директор

Смирна Катерина Вадимівна

Заступник директора

Ліснича Тетяна Миколаївна

Начальник відділу диспетчерської служби

Михайлов Сергій Миколайович
Провідний спеціаліст з кадрових питань

Деркач Ірина Володимирівна

Провідний спеціаліст відділу диспетчерської служби

Лукомець Валерія Вячеславівна

Прибиральник службових приміщень

 Дюбанова Тетяна Анатоліївна

ПЛАНИ ЗАКУПІВЕЛЬ НА PROZORRO

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2018 РІК

РІЧНІ ПЛАНИ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК

РІЧНІ ПЛАНИ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2020 РІК

РІЧНІ ПЛАНИ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2021

 За 2018 рік

За 2019 рік

За 2020 рік

За 2021 рік

За 2018 рік

За 2019 рік

За 2020 рік

За 2021 рік

Підприємство не формує звіт про рух грошових коштів

Підприємство не формує звіт про використання коштів, внесених до статутного капіталу підприємства

Зовнішній незалежний аудит підприємства  у 2020 році не проводився