Погода
Матеріальна допомога

Щомісячна матеріальна допомога сім’ям загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО (у розмірі 2 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб).

Право на призначення допомоги мають члени сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО, які зареєстровані у м. Дніпрі, про що в паспорті проставлено відповідний штамп із зазначенням адреси реєстрації.

Право на призначення допомоги для сімей учасників АТО, які загинули (померли) виникає з дати смерті учасника АТО, що зазначена у свідоцтві про смерть.

Допомога надається за рахунок коштів міського бюджету з моменту звернення у розмірі 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, установлених на момент виплати, сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО.

Для призначення допомоги члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО подають заяву в довільній формі з визначенням отримувача допомоги зі згодою на обробку персональних даних.

До заяви додаються документи:

 • у разі поділу виплати на всіх членів сім’ї, які мають право на отримання допомоги, до заяви надається згода всіх членів сім’ї на поділ часток, що виплачуються окремо, з визначенням розміру цих часток за їх взаємною згодою;
 • довідка про склад сім’ї з місця реєстрації отримувача допомоги;
 • копія свідоцтва про смерть учасника АТО (з пред’явленням оригіналу);
 • копія повідомлення про смерть, завірена військовим комісаріатом, або копії інших документів, що підтверджують факт загибелі в зоні проведення АТО, завірені належним чином (рішення суду, постанова або витяг з протоколу засідання військово-лікарської комісії, лікарське свідоцтво про смерть, рапорт тощо (з пред’явленням оригіналу);
 • довідка військово-лікарської комісії про причинний зв’язок смерті з виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини (для померлих учасників АТО, до смерті яких призвело захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини чи з виконанням обов’язків військової служби в зоні проведення антитерористичної операції);
 • копія посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО (з пред’явленням оригіналу);
 • копії сторінок паспортів громадян України із даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та місце реєстрації членів сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО (з пред’явленням оригіналу);
 • копії документів, що підтверджують родинні стосунки членів сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження тощо);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків отримувача допомоги (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це контролюючому органу та мають відмітку в паспорті, – копія сторінки паспорта з відповідною відміткою).

Одноразова матеріальна допомога сім’ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (АТО).

Право на призначення допомоги мають члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО, які на момент звернення та загибелі (смерті) учасників АТО, були зареєстровані у м. Дніпрі, про що в паспорті проставлено відповідний штамп із зазначенням адреси реєстрації, за умови, що учасники АТО на момент загибелі (смерті) були зареєстровані у м. Дніпрі.

Право на призначення допомоги виникає з дати смерті учасника АТО,  зазначеної у свідоцтві про смерть.

Право на призначення допомоги мають члени сімей полонених або зниклих безвісти учасників АТО, які на момент звернення та оголошення їх такими, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, були зареєстровані у м. Дніпрі, про що в паспорті проставлено відповідний штамп із зазначенням адреси реєстрації, за умови, що учасники АТО на момент оголошення їх такими, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, були зареєстровані у м. Дніпрі.

Право на призначення допомоги виникає з дати внесення відповідних відомостей до наказу керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Одноразова матеріальна допомога сім’ям надається за рахунок коштів міського бюджету, виходячи із розміру 100,0 тис. грн. на сім’ю загиблого (померлого), полоненого або зниклого безвісти учасника АТО рівними частками на кожного члена сім’ї.

Для призначення допомоги члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО подають заяву в довільній формі з визначенням отримувачів допомоги зі згодою на обробку персональних даних.

         До заяви додаються документи:

 • довідка про склад сім’ї з місця реєстрації отримувача допомоги та довідка з останнього місця реєстрації загиблого (померлого) учасника АТО на момент загибелі (смерті);
 • копія свідоцтва про смерть учасника АТО (з пред’явленням оригіналу);
 • копія повідомлення про смерть, завірена військовим комісаріатом, або копії інших документів, що підтверджують факт загибелі в зоні проведення АТО, завірені належним чином (рішення суду, постанова або витяг з протоколу засідання військово-лікарської комісії, лікарське свідоцтво про смерть, рапорт (з пред’явленням оригіналу) тощо;
 • довідка військово-лікарської комісії про причинний зв’язок смерті з виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини (для померлих учасників АТО, до смерті яких призвело захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини чи з виконанням обов’язків військової служби в зоні проведення АТО);
 • копія посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) (з пред’явленням оригіналу);
 • копії сторінок паспортів громадян України із даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та місце реєстрації членів сім’ї загиблого (померлого), учасника АТО  (з пред’явленням оригіналу);
 • копії документів, що підтверджують родинні стосунки членів сім’ї загиблого (померлого), (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження тощо);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків отримувача допомоги (для осіб, які через  релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це контролюючому органу та мають відмітку в паспорті, – копія сторінки паспорта з відповідною відміткою).

Члени сім’ї полоненого або зниклого безвісти учасника АТО додатково подають:

- довідку з останнього місця реєстрації полоненого або зниклого безвісти учасника АТО;

- довідку щодо визнання учасника АТО таким, що перебуває у полоні, завірена Об’єднаним центром з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО, чи завірені належним чином копії документів, які стали підставою для видачі вищезазначеної довідки, зокрема витяги із наказів командира військової частини (по стройовій частині) про вибуття для виконання завдань АТО та неприбуття після їх виконання, витяги із наказів керівника (першого заступника, заступника керівника) Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення до проведення АТО, витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження.

2016 рік

Адресну матеріальну допомогу отримали 8 759 громадян на загальну суму 11 989 980 грн.

2017 рік

Адресну матеріальну допомогу отримали 8 575 громадян на загальну суму  15 950 400 грн.

2018 рік

Станом на 16.08.2018 адресну матеріальну допомогу отримали 3 644 громадянина на загальну суму  11 646 450 грн.

2019 рік

Адресну матеріальну допомогу отримали 73 502 громадян на загальну суму 69 845 220 грн.

2020 рік

Адресну матеріальну допомогу отримали 7 407 заявників на загальну суму 23 663 700 грн.

Відповідно до Положення про конкурсну комісію з відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з міського бюджету у рамках виконання Програми розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 – 2020 роки:

- На засіданнях Комісії мають право бути присутніми представники громадськості в особі тимчасового консультативно-дорадчого органу міської ради, утвореного для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

-  Кожен член Комісії зобов'язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсу. Конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Член Комісії не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, зобов’язаний повідомити про це голову Комісії. Член Комісії, який повідомив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні не бере.

У разі неподання інформації щодо конфлікту інтересів рішення Комісії щодо відповідного проекту скасовується, а сам проект вноситься на повторний розгляд.

 

№ п/п Назва громадського об’єднання Назва проекту Причина відмови
2016 рік
1 ГО"Громадянський союз Дніпропетровська" "Стоп - терор, стоп - насильство" У зв'язку із невідповідністю  умовам конкурсу
2 ГО"Інструктор - Алекс" "Від юнака до воїна" У зв'язку із тим, що зазначені у проекті заходи вже проводяться державою, а проект не відповідає умовам Програми (п.7)
2017 рік
3 ГО"Громадська спілка"  "Наш дім Дніпропетровщина" Оскільки, в міському бюджеті на 2017 рік враховано видатки на реалізацію Програми сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Дніпропетровська на 2014-2017 р у сумі 700 тис.грн. (рішення міськ ради від 01.12.2016 №6/16)запропоновано відмовити
4 ГО"Комітет виборців" "Твій голос це вибір майбутнього" У зв'язку з тим, що на даний час, проект не вирішує актуальної проблематки місцевого самоврядування
5 ГО"Вірність" Реєстрація, чіпування та щеплення від сказу собак  Оскільки в бюджеті вже враховано видатки на реалізацію зазначеного заходу Програми у сумі 9,8 млн.грн (рішення міськ ради від 01.12.2016 №6/16)
6 ГО"Аналітична платформа" "Освітня школа мерії міста" Оскільки автор не з'явився
7 БО"Допоможи собі сам" Проект допомоги сім'ям учасників АТО Оскільки за результатами експертної оцінки Департаменту соціальної політики ДМР даний проект доповнює заходи профільної програми з підтримки учасників АТО "Родина Героя", та у зв'яку із тим що конкурсант є благодійною організацією, та відсутності законних підстав для надання фінансової підтримки
8 БО"Допоможи собі сам" Проект допомоги сім'ям учасників АТО Оскільки за результатами експертної оцінки Департаменту соціальної політики ДМР даний проект доповнює заходи профільної програми з підтримки учасників АТО "Родина Героя", та у зв'яку із тим що конкурсант є благодійною організацією, та відсутності законних підстав для надання фінансової підтримки
9 ГО"Всеукраїнський центр з надання допомоги постраждалим від терористичних дій на Сході України "Форпост" Оскільки за результатами експертної оцінки Департаменту соціальної політики ДМР даний проект доповнює заходи профільної програми з підтримки учасників АТО "Родина Героя"
10 ГО"Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій" Проект  Оскільки за результатами експертної оцінки Департаменту соціальної політики ДМР даний проект доповнює заходи профільної програми з підтримки учасників АТО "Родина Героя"
11 БО"Архангели миру" Проект  у зв'яку із тим що конкурсант є благодійною організацією та відсутності законних підстав для надання фінансової підтримки
12 ГО"Сила майбутнього" "Pro-active hub" Оскільки в бюджеті вже враховано видатки на реалізацію заходів зазначених у проекті
13 ГО"Підтримати легко" Проект  Оскільки в бюджеті вже враховано видатки на реалізацію заходів зазначених у проекті
14 ГО"Асоціація "ХІД" влаштування дитячого майданчику оскільки заходи по проекту не відносяться до тематики конкурсу реалізації проектів з розвитку місцевого самоврядування
2018 рік
15 Громадська організація «Асоціація медіаторів Придніпров’я» Альтернативне врегулювання вирішення питання проблеми комунальних нерозрахунків у зв'язку із невідповідністю мети проекту умовам конкурсу
16 Дніпропетровська обласна громадська організація «Дніпропетровський Центр Здорової Молоді» "Дніпро - місто здорового життя" у зв'язку із невідповідністю мети проекту умовам конкурсу
17 Громадська організація «Форпост» Підвищення проф., компетенцій та проф., вигорання фахівців виконавчих органів та КП ДМР, що надають допомогу уразливим групам населення Оскільки вже виділяються кошти з міського бюджету та проводяться аналогічні заходи Дніпровським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

п/п Назва громадського об’єднання Назва проекту Затверджений бюджет
2016
1 ГО "Регбі клуб Дніпро 2009" Спортивне виховання молоді через гру в регбі 98000
2 ДОО МГО "Міжнародний центр батьківства" Створення дитячо-юнацького, молодіжного спортивного клубу з американського футболу "Raptors" 118460
3 ГО"Підтримати легко" Безкоштовний соціальний благодійний склад одягу та побутових речей для родин загиблих, поранених, отримавших інвалідність, частково чи повністю втративши працездатність, зниклих безвісті учасників АТО  88513
4 ГО"Об'єднання ветеранів АТО "Добровольці" Документальний медіа-архів "Дніпро - добровольчий" 202100
  Всього:   507073
2017
1 Громадська організація «Честь та Віра» Козацька слава 170 000
2 ГО "Українська експертна фундація Інформаційна платформа сталого розвитку 180 000
3 ГО "Дніпровська обласна молодіжна рада" Ефективна співпраця між органами місцевого самоврядування та студентського самоврядування на прикладі Польщі 250 000
4 ГО" Служба захисту прав споживачів" Соціально-правові послуги спільними зусиллями громади 140 000
5 ГО"Молодіжний націоналістичний конгрес" Кузня української інтелігенції 58 600
6 ГО "Лабораторія наукових ініціатив" Створення офісу експертизи стратегічного розвитку м. Дніпра 230 000
7 ГО "Правозахисна група СІЧ" Правова допомога та захист прав постраждалих від конфлікту на сході України 170 000
8  ГО «Агенція місцевої демократії Дніпропетровської області» Розвиток громади, поширення неформальних методів навчання, підвищення громадської активності, сприяння взаємодії громади і влади 100 000
9 ГО "Ветерани окремого загону спеціального призначення "АЗОВ" Дніпропетровської області Дитячий національно-патріотичний табір "Дніпрянин" 130 000
10 ГО "Дніпропетровське Обласне Об'єднання "Сила майбутнього" Pro-Active Hub - центр підтримки підприємництва 50 000
11 ГО "Форпост" Надання комплексної біопсихічної допомоги мешканцям міста Дніпра, які постраждали від подій на сході України 130 000
12 ОДГО «Асоціація Дніпровських Скаутів «СКІФ»  Лабораторія лідерства та самоврядування "Еверест" 110 000
13 Громадська організація «Спілка виборців міста Дніпра» Розбудова та вдосконалення місцевого самоврядування 279 000
  Всього:   1 997 600
2018
1 Громадська організація «Спілка виборців міста Дніпра» Вдосконалення роботи місцевого самоврядування в м. Дніпрі 419500
2 Громадська спілка «Агенція місцевої демократії Дніпропетровської області» Цифрова спільнота 230 000
3 Громадська організація «Правозахисна Група «Січ» Сприяння створенню зручних умов отримання соц. та адмін послуг, що надаються органами місцевого самоврядування 240 000
4 ОДГО «Асоціація Дніпровських Скаутів «СКІФ» Патріотичний компас 110 000
5 Громадська організація «ЕКОПРОСТІР УКРАЇНИ» Підвищення рівня екологічної інформованості та вмотивованості, як запорука сталого розвитку 220 000
6 Громадська організація «Честь та Віра» Я - патріот своєї країни 190 000
7 ГО "Спільнота активної молоді" Творча інтернет-платформа "Дій" 165 000
8 Громадська організація «Турбо» Школа громадського діяча 175 000
9 Громадська організація «Культурно-спортивне товариство «Крок вперед» Молодіжна гендерна школа 110 000
10 Дніпропетровська обласна Громадська організація «Товариство інтелектуальної власності» Правосвідомість кожного - запорука сильної та спроможної громади м. Дніпра 140 000
  Всього:   1 999 500