Погода
Комісія міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин

Стаття 44

Постійна комісія з питань архітектури, містобудування та земельних відносин

До відання постійної комісії належать повноваження щодо:

1. Попереднього розгляду профільних питань:

1.1. Про ставки земельного податку (плату за землю), розміри плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади міста.

1.2. Про встановлення пільг по платі за землю у частині, що підлягає зарахуванню до міського бюджету.

1.3. Про регулювання земельних відносин, у тому числі щодо надання, передачі, вилучення та продажу земельних ділянок та прав на них.

1.4. Про організацію і здійснення землеустрою.

1.5. Прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно- заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

1.6. Прийняття рішень щодо надання у користування земельних ділянок, які розташовані у межах: водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів, рекреаційних територій, територій розміщення зелених насаджень та територій, які підлягають особливій охороні.

1.7. Про затвердження місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови міста, зонування території міста, іншої містобудівної документації, внесення змін і доповнень до них.

1.8. Про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проєктування об’єктів містобудування, проєктної документації щодо об’єктів, розташованих у межах м. Дніпра.

1.9. Про координацію на території міста діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови міста.

1.10. Про розвиток соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури міста.

1.11. Про організацію роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру міста.

1.12. Про найменування топонімів, географічних, інших об’єктів у межах повноважень міської ради.

1.13. Про розміщення зовнішньої (стаціонарної) реклами в місті.

1.14. Про внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом.

1.15. Про організацію будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення, жилих будинків та виробничої інфраструктури комунальної власності.

1.16. Про депутатські запити, депутатські звернення та організацію роботи з їх виконання.

1.17. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження на посади міською радою, діяльність яких пов’язана з архітектурою, містобудуванням та земельними відносинами.

1.18. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які призначаються на посади керівників комунальних підприємств, та підприємств, в яких є частка міської ради у сфері архітектури, містобудування та земельних відносин.

Також постійна комісія може попередньо розглядати кандидатури осіб, які призначаються на посади керівників комунальних установ, комунальних організацій та комунальних закладів міської ради, діяльність яких пов’язана з архітектурою, містобудуванням та земельними відносинами.

1.19. У сфері архітектури, містобудування та земельних відносин, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України, які прямо не визначені цим Положенням як профільні питання інших постійних комісій.

2. Вивчення діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій:

2.1. Аналіз діяльності та участь у розгляді питань, що належать до компетенції виконавчих органів міської ради:

– посадових осіб та виконавчих органів, які здійснюють повноваження в галузі архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, земельного кадастру та охорони архітектурних та історичних пам’яток міської ради;

– комунальних підприємств, підпорядкованих та підзвітних вищезазначеним виконавчим органам;

– інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, згідно із законодавством України у сфері архітектури, містобудування, земельних відносин, земельного кадастру та охорони архітектурних та історичних пам’яток.

2.2. Аналіз реалізації заходів щодо проведення земельної реформи.

2.3. Аналіз реалізації генерального плану забудови території міста.

2.4. Аналіз реалізації заходів з охорони архітектурних та історичних пам’яток.

2.5. Аналіз звітів посадових осіб, дії яких пов’язані з використанням та розпорядженням землею комунальної власності територіальної громади міста, та подання, в разі зловживання та невідповідного використання, пропозицій щодо звільнення чи притягнення їх до відповідальності.

2.6. Аналіз та контроль ефективності управління землею комунальної власності територіальної громади міста.

3. Підготовки інформації до відома депутатів щодо:

3.1. Питань земельних відносин у місті - один раз на рік.

3.2. Питань архітектури та містобудування - один раз на рік.

3.3. Питань охорони архітектурних та історичних пам’яток - один раз на рік.

3.4. Ефективності роботи підзвітних органів виконавчої влади та їх посадових осіб.

 

1. Кривошеєв Євген Валерійович - голова комісії

2. Пустовий Сергій Володимирович - заступник голови комісії

3. Щербатов Дмитро Олексійович - секретар комісії

4. Коробов Юрій Анатолійович

5. Краснопольський Сергій Владленович

6. Пилипенко Наталія Василівна

 

Порядок денний засідання постійної комісії: 

1. Про розгляд проєктів рішень міської ради, які плануються для внесення до Порядку денного чергової сесії міської ради.
2. Про розгляд проєктів рішень з питань земельних відносин, переданих департаментом по роботі з активами  міської ради
3. Про розгляд вхідної кореспонденції постійної комісії.
4. Про визначення дати  та плану роботи на наступне чергове засідання постійної комісії.
5. Організаційні питання та різне.

 

Графік прийому громадян постійною комісією:

 

Протоколи засідань:

Протокол № 1 від 16.12.2020

Протокол № 2 від 25.01.2021

Протокол № 3 від 10.02.2021

Протокол № 4 від 22.02.2021

Протокол № 5 від 10.03.2021

Протокол № 6 від 22.03.2021

Протокол № 7 від 07.04.2021

Протокол № 8 від 19.04.2021

Протокол № 9 від 19.05.2021

Протокол № 10 від 24.05.2021

Протокол № 11 від 16.06.2021

Протокол № 12 від 22.06.2021

Протокол № 13 від 14.07.2021

Протокол № 14 від 21.07.2021

Протокол № 15 від 15.09.2021

Протокол № 16 від 22.09.2021

Протокол № 17 від 11.10.2021

Протокол № 18 від 17.11.2021

Протокол № 19 від 08.12.2021

Протокол № 20 від 15.12.2021

Протокол № 21 від 19.01.2022

Протокол № 22 від 17.02.2022

Протокол № 23 від 20.04.2022

Протокол № 24 від 10.05.2022

Протокол № 25 від 07.06.2022

Протокол № 26 від 28.06.2022

Протокол № 27 від 13.07.2022

Протокол № 28 від 19.07.2022

Протокол № 29 від 15.08.2022

Протокол № 30 від 12.09.2022

Протокол № 31 від 19.09.2022

Протокол № 32 від 12.10.2022

Протокол № 33 від 17.10.2022

Протокол № 34 від 14.11.2022