Щорічний конкурс проектів та стартапів "InnoDnipro"

 

Інструкція подання проекту (pdf)

ФОРМА ПОДАННЯ ПРОЕКТУ (подання недоступне)

 

 

001. Використання графічного інтерфейсу як методу формування електронного підручника

002. Електрогідравлічний імпеллерний насос

003. Сортові ресурси пшениці, що придатні для харчування людей з особливими потребами до якості та співвідношенням білкових компонентів (глютену)

004. Високоефективна анодна обробка металів та сплавів у екологічнобезпечних електролітах нового покоління

005. CUBA BUBA

006. Науково-освітній проект «Юніор-студії» із журналістики»

007. ТОТАЛЬНЕ ЗНИЩЕННЯ АМБРОЗІЇ - ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ МІСТЯН

008. КАБІНЕТ ДОПОМОГИ МОЛОДИМ ПІДПРИЄМЦЯМ

010. Модернізація функціонування системи міських пасажирських перевезень

011. Ukrainian Alternative Parkin

012. Формування стратегій протидії комунікативному насильству для дітей та молоді

013. Розробка мобільної машини для очистки рекреаційних територій

014. Розробка сучасних засобів специфічної профілактики та боротьби з туберкульозом та  мікобактеріозною інфекцією в тваринництві України.

015. «Організатор конференцій» - зручний сервіс для проведення наукових заходів, що зберігає ліс

016. Розговорити та домовитися АБО Формування медійних компетентностей публічних службовців протягом 90 годин методами медіації та альтернативного вирішення спорів як інструмент забезпечення громадянської злагоди

017. «Наукові дослідження та проектно-конструкторська розробка котла  Благути для подальшої модернізації енергетичних об’єктів, що належать громаді м. Дніпро» 

018. Зарядний пристрій «PULSAR»

019. Розробка автономного пиломіру Pollux

020. "Віртуальний геологічний музей VGM"

021. Infusion Light

022. Ресурсозберігаюча технологія комплексної утилізації золо-шлакових відходів Дніпропетровщини

023. Виробництво препаратів та кормових добавок на основі біологічно активних речовин гумінової природи

025. Портал екологічної енергетики школи 134

026. КОМПОЗИЦІЙНЕ ПАЛИВО З ВІДХОДІВ

027. Віртуальна лабораторія з мехатроніки та робототехніки

028. Наукові дослідження та розробка обладнання для переведення роботи котла ТВГ-8М по вул. Космічна 10 у м. Дніпро на альтернативну сировину – «Теплоагенти  Благути».

029. Розробка модулів трансформації сонячної енергії для теплопостачання

030. Розробка та впровадження нових прогностичних маркерів розвитку ускладнень та ефективності лікування хворих на гострі коронарні  синдроми

031. Innovative education

032. Друга юність

033. Апгрейд

034. Нові поліфункціональні нанодисперсні металічні матеріали та нанокомпозити на їх основі природоохоронного призначення

035. Проведення лекційно-практичних занять та змагань з запуску водних ракет серед команд закладів довузівської освіти для популяризації винахідництва та STEM спеціальностей серед молоді м. Дніпро

036. Career Hub - ступенева профорієнтація учнів міста

037. Полімерні композиційні матеріали для вузлів тертя машин і механізмів технологічного обладнання

038. Діагностичні набори для визначення патологій гемостазу

039. Рання діагностика та популяційний скринінг целіакії та непереносимості глютену серед мешканців Дніпропетровського регіону 

040. Мобільний додаток - інтерактивна 2D гра MyFinLab

041. Збагачення біорізноманіття водойм Дніпропетровщини шляхом відновлення популяцій тритона звичайного

042. Лікувально-профілактичний корм для виноградного равлика

043. Рециклінг конструкційних пластиків з додаванням відпрацьованих поліетиленів

044. «Гра довжиною в століття»

045. Альголізації водойм м. Дніпра - шлях до покращення їх екологічного стану та посилення рекреаційного потенціалу

046. Дніпровський портал математичного моделювання в екології і металургії

047. Новітні екологічні електроліти для підвищення ефективності суперкондесаторів

048. Smash

049. Ефективна інтеграція електромобілів в інфраструктуру населених пунктів

050. Грілки для рук, ніг та тіла та безполуменеві нагрівачі їжі

051. "Мобільний центр: час соціального підприємництва"

052. ТЕПЛІ СТІНИ енергоактивна система кондицювання та опалення

053. (KVP Welding Technologies) Виготовлення автоматизованної системи зварювання з застосуванню безвідходних штучних зварювальних електродів

054. Розробка технології утилізації відходів опалої листо-квітникової біомаси для реалізації стратегії поводження з сезонними відходами міста Дніпро

055. Переробка відходів у будівельні матеріали

 

Перелік фахових експертів щорічного конкурсу проектів та стартапів «InnoDnipro»

(Перелік доповнюється та уточнюється у рамках конкурсу у 2019 році)

№ з/п

Прізвище, ім'я, по-батькові Вчений ступінь, посада Галузь конкурсу
1 Воронкова О. С. Кандидат біологічних наук, доцент кафедри сучасних технологій діагностично-лікувального процесу факультету медичних технологій діагностики і реабілітації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Упровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики, ветеринарної медицини
2 Баранов В. А. Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідуючий лабораторією досліджень структурних змін гірських порід Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та/або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях
3 Босий Д. О. Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інтелектуальних систем електропостачання ДНУЗТ
ім. академіка В. Лазаряна
Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
4 Вакулич М. М. Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Університету імені Альфреда Нобеля Упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях
5 Гаврілін П. М. Доктор ветеринарних наук, професор, зав. кафедри нормальної та патологічної анатомії с.-г. тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету Упровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики, ветеринарної медицини
6 Єршова Н. М. Доктор технічних наук, професор, зав. кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Придніпровської академії будівництва та архітектури Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки
7 Іванько І. А. Кандидат біологічних наук, директор науково-дослідного інституту біології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Широке застосування технологій більш чистого виробництва, охорони навколишнього природного середовища
8 Кабар А. М. Кандидат біологічних наук, директор ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Освоєння нових підходів в галузі сільськогосподарського виробництва та харчових технологій
9 Кабат О. С. Кандидат технічних наук, доцент кафедри машинобудування та інженерної механіки, Українського державного хіміко-технологічного університету освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів і нанотехнологій
10 Капленко Г. Г. Кандидат технічних наук, доцент, зав. кафедри безпеки життєдіяльності Дніпровського державного аграрно-економічного університету Широке застосування технологій більш чистого виробництва, охорони навколишнього природного середовища
11 Катан Л. І. Кандидат технічних наук, професор кафедри фінансів, керівник інноваційного центру аграрних технологій Дніпровського державного аграрно-економічного університету Широке застосування технологій більш чистого виробництва, охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами (у тому числі - матеріалами техногенного походження)
12 Кузнецов В. Г. Доктор технічних наук, професор кафедри інтелектуальні системи електропостачання ДНУЗТ
ім. академіка В. Лазаряна
Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
13 Кунах О. М. Доктор біологічних наук, професор кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища
14 Леоненко О. В. Старший викладач кафедри управління проектами, будівлі та будівельних матеріалів, заступник голови ради молодих вчених ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів і нанотехнологій
15 Луценко І. М. Кандидат технічних наук, доцент кафедри систем електропостачання Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
16 Манюк В. В. Кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри геології та гідрогеології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та/або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях
17 Марценюк О. О. Кандидат державного управління, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування академії митної справи та фінансів Упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях
18 Миронова Т. М. Доктор технічних наук, професор кафедри матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовнира Національної металургійної академії України Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів і нанотехнологій
19 Павличенко А. В. Доктор технічних наук, кандидат біологічних наук, доцент, зав. кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Широке застосування технологій більш чистого виробництва, охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами (у тому числі - матеріалами техногенного походження)
20 Петров П. Г. Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях
21 Позднишев М. О. Інженер-конструктор 2 категорії Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне»
ім. М. К. Янгеля»
Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування та військової техніки
22 Профатилов В. І. Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматики та телекомунікацій ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки
23 Саблін О. І. Доктор технічних наук, доцент, начальник науково-дослідної частини ДНУЗТ ім. академіка
В. Лазаряна
Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування та військової техніки
24 Скляров П. М. Доктор ветеринарних наук, професор кафедри хірургії і акушерства с.-г. тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету Упровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики, ветеринарної медицини
25 Турицька Т. Г. Кандидат біологічних наук, доцент кафедри сучасних технологій діагностично-лікувального процесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Упровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики, ветеринарної медицини
26 Тютькін О. Л. Доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри мостів та тунелей ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів і нанотехнологій
27 Ушакова Г. О. Доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри біофізики і біохімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Упровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики, ветеринарної медицини
28 Федоров С. С. Кандидат технічних наук, доцент кафедри промислової теплоенергетики Національної металургійної академії України Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
29 Фролова Л. А. Доцент кафедри технології неорганічних речовин і екології ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет Широке застосування технологій більш чистого виробництва, охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами (у тому числі - матеріалами техногенного походження)
30 Хоменко О. М. Кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри фізіології людини і тварин біологіо-екологічного факультету Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара Упровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики, ветеринарної медицини
31 Худолій С. С. Кандидат технічних наук, доцент кафедри електроприводу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки
32 Ципленков Д. В. Кандидат технічних наук, доцент, заступник зав. кафедри відновлювальних джерел енергії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;
33 Шмичкова О. Б. Кандидат хімічних наук, старший науковий спіробітник кафедри фізичної хімії ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет Упровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики, ветеринарної медицини

 

 

001. GoGPS ME

002. Освітня система Верітас

003. Використання графічного інтерфейсу як методу формування електронного підручника

004. Розробка сучасних засобів специфічної профілактики та боротьби з туберкульозом та мікобактеріозною інфекцією в тваринництві України

005. Вивчення антибактеріального впливу рослинних настоянок 98 видів на мікроорганізми різних груп

006. Конструювання і порівняльна оцінка бактерицидних властивостей сучасних дезінфектантів

007. Порода овець – Придніпровська м’ясна

008. Використання антиоксидантів рослинного походження для виробництва органічних продуктів

009. Розробка збірної ГЕС з 2000 вільнопотокових мікрогес, які мають замінити Придніпровську ТЕС

010. Віртуальна лабораторія чисельних досліджень ковшового доведення сталі

012. Виготовлення штучних нерестовищ для покращення відтворення аборигенних видів риб

014. Розробка та експериментальне обґрунтування ефективних методів, схем застосування препаратів рослинного походження для профілактики хвороб тварин і птиці та підвищення їх резистентності і продуктивності

016. Енергоефективна школа:smart warmth для ЛІТу

017. Розробка технології спалювання палива з менш шкідливими викидами диму

018. Забезпечення екологічної безпеки в Придніпров`ї шляхом використання техногенної сировини при виробництві будівельних матеіалів

019. Вдосконалення організації грошового обігу шляхом розвитку інфраструктури безготівкових платежів

021. Лікувально-профілактичні препарати та кормові добавки на основі біологічно активних речовин гумінової природи

022. Insects Scaner

023. Розробка та проведення циклу інтерактивних уроків у школах м. Дніпро для популяризації технічних спеціальностей та підвищення притоку молоді до підприємств ракетно-космічної галузі

025. Розвиток інформаційно-комунікаційної системи м. Дніпро.

026. Розробка технології біологічно цінних зернових галет із диспергованої кукурудзи

028. Обґрунтування раціональних режимів використання електромобілів у якості споживачів-регуляторів навантаження в електричних мережах міст

029. Будівництво заводу замкнутого циклу по виробництву Безвідходних Покритих Зварювальних Електродів для ручного, механізованого та автоматизованого зварювання сталей та сплавів.

030. Підвищення енергоефективності електрифікованого транспорту шляхом інтеграції альтернативних джерел живлення в системи його енергозабезпечення

031. БПЛА система для точної побудови мап

032. Ліфтові установки нового покоління

033. Вічні дороги

035. Зменшення зносу сильнострумових ковзних контактів електротранспорту, шляхом врахування їх параметрів

036. Розробка напою, який допомагає кинути палити

038. LexOn - мобiльний додаток з надання юридичних послуг ( on demand )

039. Соціокультурний проект "Філософська школа: Людина - Особистість - Громадянин".

040. Аналізатор даних "FlashLab". Дана програма аналізує показники крові та попереджає про стан здоров’я.

043. Створення мережі станцій велопрокату в м. Дніпрі.

044. РОботизовані Модулі з ІНТЕлеКтуальним Стикуванням для будівництва космічних станцій з місцевих матеріалів (РОМІНТЕКС)

045. Багатофункціональний полімерний матеріал з потужними дезінфікуючими властивостями

046. Міський арт-простір

047. Високоефективний круглошліфувальний верстат з ЧПУ

048. Впровадження інноваційних водоочисників для забезпечення чистою питною водою пенітенціарних закладів України

049. Віртуальний музей реклами

050. Розробка технології утилізації рідких залізовмісних відходів метисних підприємств з виробництвом коагулянтів, пігментів та іншої продукції на основі сполук заліза (III)

051. Енергонезалежний мікрорайон майбутнього

052. Ефективна модель університету сучасного типу для Придніпровського регіону

053. 103-UA

054 Dnipro_Way

055. Розробка системи напівнатурного моделювання складних систем управління

056. Впровадження штучних нерестовищ та рифів для підвищення відтворення риб в умовах антропогенного навантаження підприємств м. Дніпро

057. Translator-X

058. Розробка інноваційної технології виробництва в Україні високоякісних конструкційних матеріалів із застосуванням нанодисперсних модифікаторів

059. Дослідження ступеня техногенного забруднення території м. Дніпро.

060. MONAIR

061. МЕРЕЖА МУНІЦИПАЛЬНИХ БАГЕРМЕЙСТЕРСТВ УКРАЇНИ.

062. Jobfest - science picnics

063. ТЕПЛІ СТІНИ енергоактивна теплоізоляція стін та даху

064. Нооісторія для захисту України

065. Всеукраїнський науковий SLAM

066. Регенерація енергії викидів твердоокисних паливних елементів

067. Екологічно чисте рибництво.

068. Глобальна енерготранспортна система

069. Веселкова школа.

070. Браслет - превентор

071. Розробка технології утилізації відходів опалого листя для реалізації стратегії поводження з сезонними відходами міста Дніпро

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.