Щорічний конкурс проектів та стартапів "InnoDnipro"

 

Форма подання у вигляді Google Form буде доступна пізніше

 

 

Перелік фахових експертів щорічного конкурсу проектів та стартапів «InnoDnipro»

(Перелік доповнюється та уточнюється у рамках конкурсу у 2019 році)

з/п

Прізвище, ім'я, по-батькові

Вчений ступінь, посада

Галузь конкурсу

1

Алексєєв М. О.

доктор технічних наук, професор, декан факультету «Інформаційних технологій» зав. кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

2


Ащепкова Н. С.

кандидат технічних наук, доцент кафедри механотроніки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

3

Бекетов О. В.

кандидат технічних наук, доцент, с.н.с. кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Придніпровської академії будівництва та архітектури

освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів і нанотехнологій

4

Білоконь А. І.

доктор технічних наук, професор, декан Будівельного факультету Придніпровської академії будівництва та архітектури

освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів і нанотехнологій

5

Вакулич М. М.

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Університету імені Альфреда Нобеля

упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях

6

Величко О. П.

доктор економічних наук, доцент, професор, експерт секції «Економіка» Наукової ради МОН України, зав. кафедри менеджменту і права Дніпровського державного аграрно-економічного університету

упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях

7

Вершина В. А.

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях

8

Гаврілін П. М.

доктор ветеринарних наук, професор, зав. кафедри нормальної та патологічної анатомії с.-г. тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету

упровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики, ветеринарної медицини

9

Голобородько К. К.

кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

широке застосування технологій більш чистого виробництва, охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами (у тому числі – матеріалами техногенного походження)

10

Гордєєва І. О.

кандидат технічних наук, доцент кафедри управління проектами, будівлі та будівельні матеріали ДНУЗТ      ім. академіка В. Лазаряна

упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях

11

Горяча О. І.

директор центру розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор НГУ»

упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях

12

Громова О. В.

кандидат технічних наук, доцент, в.о. зав. кафедри управління проектами, будівлі та будівельні матеріали ДНУЗТ ім. академіка   В. Лазаряна

освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів і нанотехнологій

13

Гурак Д. Д.

заступник Генерального директора із зовнішньо-економічної діяльності ДК «Укроборонпром»

освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки

14

Даценко В. В.

кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету Університету митної справи та фінансів

розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

15

Дерев’янко В. М.

доктор технічних наук, професор, директор Інституту екології та безпеки життєдіяльності в будівництві Придніпровської академії будівництва та архітектури

освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів і нанотехнологій

16

Єршова Н. М.

доктор технічних наук, професор, зав. кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Придніпровської академії будівництва та архітектури

розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

17

Зеленько Ю. В.

доктор технічних наук, професор, зав. кафедри хімії та інженерної екології ДНУЗТ  ім. академіка В. Лазаряна

широке застосування технологій більш чистого виробництва, охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами (у тому числі – матеріалами техногенного походження)

18

Зуєв В. А.

кандидат юридичних наук, доцент, зав. кафедри цивільного, господарського та екологічного права Університету митної справи та фінансів

упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях

19

Іванько І. А.

кандидат біологічних наук, директор науково-дослідного інституту біології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

широке застосування технологій більш чистого виробництва, охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами (у тому числі – матеріалами техногенного походження)

20

Капленко Г. Г.

кандидат технічних наук, доцент, зав. кафедри безпеки життєдіяльності Дніпровського державного аграрно-економічного університету

широке застосування технологій більш чистого виробництва, охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами (у тому числі – матеріалами техногенного походження)

21

Катан Л. І.

кандидат технічних наук, професор кафедри фінансів, керівник інноваційного центру аграрних технологій Дніпровського державного аграрно-економічного університету

широке застосування технологій більш чистого виробництва, охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами (у тому числі – матеріалами техногенного походження)

22

Ключник Р. М.

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля

упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях

23

Козаченко Д. М.

доктор технічних наук, професор кафедри управління експлуатаційною роботою ДНУЗТ ім. академіка          В. Лазаряна

освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки

24

Кононов Д. О.

кандидат технічних наук, доцент кафедри машин і агрегатів металургійного виробництва Національної металургійної академії України

освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки

25

Кривошеін В. В.

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедри соціології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях

26

Крушельницька Т. А.

доктор наук з державного управління, професор кафедри економіки та регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ, голова ГО «Лабораторія наукових ініціатив»

упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях

27

Кузнецов В. Г.

доктор технічних наук, професор кафедри інтелектуальні системи електропостачання ДНУЗТ    ім. академіка В. Лазаряна

освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

28

Кулагін О. О.

кандидат медичних наук, викладач кафедри гігієни та екології Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

- упровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики, ветеринарної медицини;

- широке застосування технологій більш чистого виробництва, охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами (у тому числі – матеріалами техногенного походження)

29

Луценко І. М.

кандидат технічних наук, доцент кафедри систем електропостачання Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

30

Матвеєва О. Ю.

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ, голова ГО «Українська експертна фундація»

упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях

31

Миронова Т. М.

доктор технічних наук, професор кафедри матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовнира Національної металургійної академії України

освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів і нанотехнологій

32

Млодецький В. Р.

доктор технічних наук, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики Придніпровської академії будівництва та архітектури

розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

33

Мостова А. Д.

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля

упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях

34

Наталуха Д. А.

Керуючий партнер Lead/Augury

розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

35

Орлова В. М.

кандидат технічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Університету імені Альфреда Нобеля

упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях

36

Павличенко А. В.

доктор технічних наук, кандидат біологічних наук, доцент, зав. кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

широке застосування технологій більш чистого виробництва, охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами (у тому числі – матеріалами техногенного походження)

37

Пальчиков В. О.

кандидат хімічних наук, завідувач науково-дослідної  лабораторії теоретичних та прикладних проблем хімії кафедри органічної хімії хімічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

широке застосування технологій більш чистого виробництва, охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами (у тому числі – матеріалами техногенного походження)

38

Приймаченко Д. В.

доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів

-  упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях;

-  розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

39

Прошин Д. В.

кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля

упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях

40

Разумей Г. Ю.

кандидат економічних наук державного управління, помічник ректора Університету митної справи та фінансів

-   упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях;

-   розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

41

Скалозуб В. В.

доктор технічних наук, професор, декан факультету «Технічна кібернетика» ДНУЗТ ім. академіка              В. Лазаряна

розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

42

Стоянов О. М.

кандидат технічних наук, доцент кафедри металургії сталі Національної металургійної академії України

освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки

43

Токар А. В.

доцент кафедри хімії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів і нанотехнологій

44

Тороп М. О.

головний інженер Університету митної справи та фінансів

освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

45

Федоров С. С.

кандидат технічних наук, доцент кафедри промислової теплоенергетики Національної металургійної академії України

освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

46

Фролова Л. А.

доцент кафедри технології неорганічних речовин і екології ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет

широке застосування технологій більш чистого виробництва, охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами (у тому числі – матеріалами техногенного походження)

47

Хричіков В. Є.

доктор технічних наук, професор, зав. кафедри ливарного виробництва Національної металургійної академії України

освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів і нанотехнологій

48

Худолій С. С.

кандидат технічних наук, доцент кафедри електроприводу Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

49

Цвіркун Л. І.

професор кафедри автоматизації та комп’ютерних систем Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

50

Ципленков Д. В.

кандидат технічних наук, доцент, заступник зав. кафедри відновлювальних джерел енергії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

51

Черніков А. С.

член правління ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування»

освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів і нанотехнологій

52

Шабанова Ю. О.

доктор філософських наук, професор, зав. кафедри філософії і педагогіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

упровадження соціальних інновацій – нових ідей, стратегій, інноваційних підходів та / або технологій в системі освіти, охорони здоров'я, суспільних комунікаціях

53

Ширін Л. Н.

доктор технічних наук, зав. кафедри транспортних систем і технологій Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

 

 

001. GoGPS ME

002. Освітня система Верітас

003. Використання графічного інтерфейсу як методу формування електронного підручника

004. Розробка сучасних засобів специфічної профілактики та боротьби з туберкульозом та мікобактеріозною інфекцією в тваринництві України

005. Вивчення антибактеріального впливу рослинних настоянок 98 видів на мікроорганізми різних груп

006. Конструювання і порівняльна оцінка бактерицидних властивостей сучасних дезінфектантів

007. Порода овець – Придніпровська м’ясна

008. Використання антиоксидантів рослинного походження для виробництва органічних продуктів

009. Розробка збірної ГЕС з 2000 вільнопотокових мікрогес, які мають замінити Придніпровську ТЕС

010. Віртуальна лабораторія чисельних досліджень ковшового доведення сталі

012. Виготовлення штучних нерестовищ для покращення відтворення аборигенних видів риб

014. Розробка та експериментальне обґрунтування ефективних методів, схем застосування препаратів рослинного походження для профілактики хвороб тварин і птиці та підвищення їх резистентності і продуктивності

016. Енергоефективна школа:smart warmth для ЛІТу

017. Розробка технології спалювання палива з менш шкідливими викидами диму

018. Забезпечення екологічної безпеки в Придніпров`ї шляхом використання техногенної сировини при виробництві будівельних матеіалів

019. Вдосконалення організації грошового обігу шляхом розвитку інфраструктури безготівкових платежів

021. Лікувально-профілактичні препарати та кормові добавки на основі біологічно активних речовин гумінової природи

022. Insects Scaner

023. Розробка та проведення циклу інтерактивних уроків у школах м. Дніпро для популяризації технічних спеціальностей та підвищення притоку молоді до підприємств ракетно-космічної галузі

025. Розвиток інформаційно-комунікаційної системи м. Дніпро.

026. Розробка технології біологічно цінних зернових галет із диспергованої кукурудзи

028. Обґрунтування раціональних режимів використання електромобілів у якості споживачів-регуляторів навантаження в електричних мережах міст

029. Будівництво заводу замкнутого циклу по виробництву Безвідходних Покритих Зварювальних Електродів для ручного, механізованого та автоматизованого зварювання сталей та сплавів.

030. Підвищення енергоефективності електрифікованого транспорту шляхом інтеграції альтернативних джерел живлення в системи його енергозабезпечення

031. БПЛА система для точної побудови мап

032. Ліфтові установки нового покоління

033. Вічні дороги

035. Зменшення зносу сильнострумових ковзних контактів електротранспорту, шляхом врахування їх параметрів

036. Розробка напою, який допомагає кинути палити

038. LexOn - мобiльний додаток з надання юридичних послуг ( on demand )

039. Соціокультурний проект "Філософська школа: Людина - Особистість - Громадянин".

040. Аналізатор даних "FlashLab". Дана програма аналізує показники крові та попереджає про стан здоров’я.

043. Створення мережі станцій велопрокату в м. Дніпрі.

044. РОботизовані Модулі з ІНТЕлеКтуальним Стикуванням для будівництва космічних станцій з місцевих матеріалів (РОМІНТЕКС)

045. Багатофункціональний полімерний матеріал з потужними дезінфікуючими властивостями

046. Міський арт-простір

047. Високоефективний круглошліфувальний верстат з ЧПУ

048. Впровадження інноваційних водоочисників для забезпечення чистою питною водою пенітенціарних закладів України

049. Віртуальний музей реклами

050. Розробка технології утилізації рідких залізовмісних відходів метисних підприємств з виробництвом коагулянтів, пігментів та іншої продукції на основі сполук заліза (III)

051. Енергонезалежний мікрорайон майбутнього

052. Ефективна модель університету сучасного типу для Придніпровського регіону

053. 103-UA

054 Dnipro_Way

055. Розробка системи напівнатурного моделювання складних систем управління

056. Впровадження штучних нерестовищ та рифів для підвищення відтворення риб в умовах антропогенного навантаження підприємств м. Дніпро

057. Translator-X

058. Розробка інноваційної технології виробництва в Україні високоякісних конструкційних матеріалів із застосуванням нанодисперсних модифікаторів

059. Дослідження ступеня техногенного забруднення території м. Дніпро.

060. MONAIR

061. МЕРЕЖА МУНІЦИПАЛЬНИХ БАГЕРМЕЙСТЕРСТВ УКРАЇНИ.

062. Jobfest - science picnics

063. ТЕПЛІ СТІНИ енергоактивна теплоізоляція стін та даху

064. Нооісторія для захисту України

065. Всеукраїнський науковий SLAM

066. Регенерація енергії викидів твердоокисних паливних елементів

067. Екологічно чисте рибництво.

068. Глобальна енерготранспортна система

069. Веселкова школа.

070. Браслет - превентор

071. Розробка технології утилізації відходів опалого листя для реалізації стратегії поводження з сезонними відходами міста Дніпро

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.