Регламент виконавчого комітету міської ради

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 

Р І Ш Е Н Н Я
 
 
15.12.2010 № 4400
 
 
Про   затвердження   Регламенту виконавчого комітету Дніпропет­ровської міської ради
 
Зізмінами та доповненнями, внесеними рішеннями
виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради 
від 19.01.2011 № 14;
 від 09.02.2011 № 200; 
від 13.07.2011 № 968;
від 10.08.2011 № 1085;
від 28.09.2011 № 1235;
від 09.11.2011 № 1475;
від 23.01.2013 № 15;
від 19.06.2013 № 236;
від 18.09.2013 № 422;
від 19.03.2014 № 139;
від 17.12.2014№ 771 
 
 

На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради
 
 
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради (додається).
2. Першим заступникам міського голови, секретарю міської ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів, заступнику міського голови - керуючому справами виконкому міської ради, керівникам виконавчих органів міської ради забезпечити виконання вимог Регламенту (п.1 цього рішення).
 
3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2007 № 700 „Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради", від 09.08.2007 № 2566 "Про внесення змін та доповнень до Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради", від 08.05.2008 № 1258 "Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради", від 22.12.2008 № 4037 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2007 № 700 "Про затвердження  Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради", від 23.02.2009 № 459 "Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.03.2007 № 700", від 28.09.2009 № 2465 "Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.03.2007 № 700", від 08.10.2009 № 2615 "Про внесення доповнень до Регламенту виконавчого комітету міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.03.2007 № 700", від 23.11.2009 № 3059 "Про внесення змін та доповнень до Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради", від 24.12.2009 № 3392 „Про внесення доповнень до Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради" визнати такими, що втратили чинність.

 

 

Міський голова                                                                                      І.І.Куліченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету  
міської ради
від 15.12.2010 № 4400

 

Р е г л а м е н т

 
виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради
 
 
         Р о з д і л  1
          Загальні положення
 

1.1. Регламент виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради (далі - Регламент) є нормативним актом, в якому на підставі чинного законодавства закріплені принципи та порядок діяльності виконавчого комітету міської ради. Регламент затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради на строк повноважень міської ради до сформування нового складу виконавчого комітету чергового скликання міської ради. 

1.2. Виконавчий комітет міської ради (далі – виконком) є виконавчим органом міської ради, діяльність якого визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Виконком має печатку встановленого зразка. Міський голова очолює виконком. У разі відсутності міського голови - виконуючий обов’язки. 
(змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради від 19.06.2013 № 236)

1.3. Регламент передбачає порядок здійснення таких напрямків діяльності виконкому:

- планування роботи виконкому;
- підготовка і проведення засідань виконкому;
- підготовка і видання розпоряджень міського голови;
- організація діловодства у виконкомі;
- контроль за виконанням документів;
- організація роботи з кадрами;
- підготовка та проведення протокольних заходів;
- підготовка і проведення нарад;
- організація особистого прийому та розгляд звернень громадян;
- виконання друкарських та розмножувальних робіт;
- організація використання робочого часу, режим роботи виконкому;
- організація чергувань у виконкомі.

1.4. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову.
Відповідальність за дотримання Регламенту покладається наперших заступників міського голови; секретаря міської ради; заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту охорони здоров’я міської ради; керуючого справами виконкому міської ради та керівників виконавчих органів міської ради.
(змінено згідно з  рішеннями виконкому міської ради від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771)
За допущення порушень Регламенту посадові особи притягуються до дисциплінарної та адміністративної відповідальності.

 
         Р о з д і л  2
          Планування роботи виконкому
 

2.1. Планування роботи виконкому є одним із засобів організаційного забезпечення діяльності виконкому і здійснюється у формі перспективних (квартальних) планів роботи виконкому, оперативних (календарних) планів заходів, що проводяться у місті протягом тижня за участю міського голови,  перших заступників міського голови; секретаря міської ради; заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту охорони здоров’я міської ради; керуючого справами виконкому міської радиі оперативних планів роботи виконавчих органів міської ради.
(змінено згідно з  рішеннями виконкому міської ради від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771)
 
2.2. Виконавчі органи міської ради відповідно до запиту надають в управління організаційно-кадрової роботи міської ради пропозиції до Плану роботи виконкому на наступний квартал.
Управління організаційно-кадрової роботи міської ради узагальнює пропозиції, що надійшли, та готує проект Плану роботи виконкому на наступний квартал, який вноситься на розгляд та затвердження виконкому на засідання останнього місяця поточного кварталу.
 
2.3. Виконавчі органи міської ради складають оперативні плани роботи з урахуванням квартального плану роботи та календарного плану заходів.
До управління організаційно-кадрової роботи міської ради також надаються плани роботи виконавчих комітетів районних у місті рад на наступний квартал та календарні плани заходів на наступний тиждень.
 
2.4. Помічники перших заступників міського голови; секретаря міської ради; заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту охорони здоров’я міської ради; керуючого справами виконкому міської радищоп’ятниці до 11.00 надають до управління організаційно-кадрової роботи міської ради перелік заходів, нарад тощо до календарного плану заходів на наступний тиждень. 
(змінено згідно з  рішеннями виконкому міської ради від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771)
 
Управління організаційно-кадрової роботи міської ради узагальнює подані матеріали і щоп’ятниці складає календарний план заходів, що проводяться в місті наступного тижня.
 
2.5. Контроль за виконанням квартальних планів роботи виконкому здійснюється заступниками міського голови за напрямками діяльності.
Контроль за виконанням планів роботи виконавчих органів міської ради здійснюється відповідними заступниками міського голови.
 
2.6. Коректування планів (у разі необхідності) здійснюється своєчасно у тому ж порядку, який встановлено для їх розробки, погодження, затвердження та контролю.
 
2.7. Управління організаційно-кадрової роботи міської ради відповідно до квартальних планів роботи, наданих виконавчими комітетами районних у місті рад, складає графіки проведення засідань виконавчих комітетів районних у місті рад та оперативно надає їх першим заступникам міського голови; секретарю міської ради; заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директору департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директору департаменту охорони здоров’я міської ради; керуючому справами виконкому міської ради, а також керівникам виконавчих органів міської ради відповідно до питань, що розглядаються.
                                         (змінено згідно з  рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771)
 
2.8. Управління організаційно-кадрової роботи міської ради після проведення засідань виконавчих комітетів районних у місті рад на підставі матеріалів, наданих представниками виконавчих органів міської ради, які брали участь у засіданнях виконавчих комітетів районних у місті рад, складає звіт щодо участі представників виконавчих органів міської ради у проведених засіданнях та надає його керівництву.
                                         (розділ викладено у новій редакції згідно з  рішенням
                                         виконкому міської ради  від 19.06.2013 № 236)
 


Р о з д і л  3
Підготовка і проведення засідань виконкому 


3.1. Засідання виконкому проводиться відповідно до Плану роботи виконкому у третю середу місяця.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
У разі необхідності за дорученням міського голови проводиться позачергове засідання виконкому.
   
Засідання виконкому скликається міським головою, про що видається розпорядження, і є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу членів виконкому.
 
Засідання виконкому проводить міський голова, у разі відсутності міського голови – виконуючий обов’язки.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
Список керівників виконавчих органів міської ради, голів районних у місті рад, присутність яких передбачена на засіданні виконкому, затверджує керуючий справами виконкому міської ради.
                                         (змінено згідно з  рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771)
 
3.2. Регламент засідання виконкому:
- початок засідання о 14годині 30 хвилин (у разі необхідності встановлюється інший час);
- для доповіді з планового питання порядку денного –  до 10 хвилин;
- для співдоповіді – до 7 хвилин;
- для виступу в обговоренні – до 5 хвилин.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.01.2011 № 14)
 
Виконавчі органи міської ради погоджують з відповідними заступниками міського голови необхідний час для обговорення питання.
 
3.3. Підготовка питань для розгляду на засіданнях виконкому здійснюється згідно з Планом роботи виконкому, а також відповідно до рішень і розпоряджень органів влади за дорученням міського голови, перших заступників міського голови; секретаря міської ради; заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту охорони здоров’я міської ради; керуючого справами виконкому міської ради.
                                         (змінено згідно з  рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771)
 
Проекти рішень виконкому готуються керівниками виконавчих органів міської ради за наявності листа, службової чи доповідної записки на ім’я міського голови, перших заступників міського голови; секретаря міської ради; заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту охорони здоров’я міської ради; керуючого справами виконкому міської ради та після отримання доручення (резолюції) готувати такий проект. Посилання на підставу у констатуючій частині проекту є обов’язковим.
                                         (змінено згідно з  рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771)
 
Підставою для підготовки рішення виконкому  є:
 
- Конституція і закони України, постанови Верховної Ради України, укази  і розпорядження Президента України,  постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення органів влади;
- провадження виконавчої і розпорядчої діяльності з метою виконання своїх повноважень міського голови, перших заступників міського голови; секретаря міської ради; заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту охорони здоров’я міської ради; керуючого справами виконкому міської ради;
                                         (змінено згідно з  рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771)
-  потреба у правовому регулюванні діяльності.
 
3.4. До управління діловодства міської ради не пізніше як за три дні до засідання виконкому виконавчі органи міської ради подають перелік документів:
 
3.4.1. Під час підготовки планових питань:
-  проекти рішень виконкому, погоджені із зацікавленими виконавчими органами та відповідними посадовими особами;
 
- інформацію з планового питання, викладену стисло (в основному, 2-3 стор., якщо обсяги розгляду зазначеного питання потребують більш докладної інформації - до 10-12 стор.), підписану керівником виконавчого органу.
Обсяг проекту рішення виконкому разом з інформацією, як правило, не повинен перевищувати 4-5 сторінок (крім вищезазначених випадків). Проект рішення та інформація до нього повинні мати ідентичні заголовки. 
 
У констатуючій частині проекту рішення виконкому повинні обов’язково зазначатися:
-  посилання на законодавчі акти та акти органів виконавчої влади,
-  підстава,
-  мета прийняття документа,
-  короткий виклад стану справ,
-  недоліки і причини їх виникнення.
 
Постановча частина проекту рішення повинна містити:
-  завдання, спрямовані на досягнення мети;
-  заходи , плани, програми у формі додатків;
-  виконавців, терміни і способи виконання;
-  пункти про втрату чинності, зміни та доповнення до попереднього рішення, зняття з контролю;
-  відомості про особу, відповідальну за контроль.
 
Обов'язково повинні додаватися:
-  розсилка - перелік посадових осіб та виконавчих органів міської ради, яким необхідно направити копію рішення чи виписку з нього, за встановленою формою (додаток 1);
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139 )
 
-  список запрошених на засідання виконкому, підписаний заступником міського голови за напрямком  діяльності, за встановленою формою (додаток 2).
 
3.4.2. Під час підготовки проектів рішень з питань провадження виконавчої діяльності з метою виконання своїх повноважень:
- проекти рішень виконкому, погоджені із зацікавленими виконавчими органами та відповідними посадовими особами;
- матеріали, які є підставою для прийняття рішення виконкому (доповідні та службові записки керівників виконавчих органів міської ради, листи-клопотання організацій, підприємств міста, окремих громадян та інші, зареєстровані належним чином та розглянуті керівництвом). Ці матеріали мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою того виконавчого органу міської ради, який готував проект рішення, і підписані керівником виконавчого органу або спеціалістом, призначеним наказом керівника виконавчого органу, за формою:

                  Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
                   (прописом) аркушів
                   Посада      (підпис)      ініціали, прізвище.
                   М.П.
 
У разі, якщо виконавчий орган міської ради не має печатки, зазначається про її відсутність;
- необхідна кількість копій для розсилки (крім планових питань, які тиражує управління діловодства міської ради). У лівому нижньому куті аркуша всі копії повинні бути завізовані посадовою особою, що готувала цей проект рішення,  або спеціалістом, призначеним наказом керівника виконавчого органу міської ради.
Відповідальність за пакет документів несе посадова особа, яка підготувала проект рішення виконкому.
Проекти рішень виконкому оформлюються з урахуванням вимог Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації „Вимоги до оформлювання документів”  (ДСТУ 4163-2003).
Тексти проектів рішень друкуються на папері формату А-4 через 1 міжрядковий інтервал, 14 шрифтом.

3.5. На підставі документів, які надійшли у зазначений термін (три дні), сектором розпорядчої документації управління діловодства міської ради складається регламент засідання виконкому та перелік проектів рішень, внесених на розгляд виконкому виконавчими органами міської ради. Проекти рішень виконкому, що підлягають оприлюдненню, включаються до зазначеного переліку тільки у тому випадку, якщо вони були оприлюднені за 20 робочих днів до дати засідання виконкому.
 
Перелік проектів рішень міської ради, внесених для попереднього розгляду виконкомом, підготовлений департаментом забезпечення діяльності міської ради – апаратом міської ради, підписаний директором департаменту, за встановленою формою (додаток 3) за три дні до засідання виконкому надається:
- у друкованому вигляді керуючому справами виконкому міської ради разом із супровідним листом за підписом секретаря міської ради;
                                         (змінено згідно з  рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771)

- в електронному вигляді – управлінню діловодства міської ради.

До порядку денного засідання виконкому включається перелік проектів рішень міської ради, внесених для попереднього розгляду виконкомом.
Зазначені матеріали передаються членам виконкому, керівникам виконавчих органів міської ради, головам районних у місті рад за два дні  для ознайомлення. У разі виникнення питань щодо конкретних проектів рішень міської ради та виконкому пояснення надаються посадовою особою, що підготувала проект.

Додаткові питання, оприлюднені в установленому порядку (у разі необхідності), можуть включатися до порядку денного з дозволу міського голови, першого заступника міського голови, керуючого справами виконкому міської ради. Управлінням діловодства міської ради складається додатковий перелік проектів рішень, внесених на розгляд виконкому виконавчими органами міської ради та надається для ознайомлення у день проведення засідання виконкому.
                                         (змінено згідно з  рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771)
 
Вносити додаткові питання на розгляд безпосередньо на засіданні виконкому мають право члени виконкому міської ради.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 09.11.2011 № 1475)
 
3.6. Особи, що беруть участь у розгляді кожного конкретного питання, визначаються і запрошуються на засідання виконкому виконавчими органами міської ради після попереднього погодження з відповідним заступником міського голови. Виконавчі органи проводять ознайомлення з проектом рішення, інформацією та іншими документами з конкретного питання. 
До списку запрошених включаються працівники виконавчих органів міської ради, інші особи, причетні до розгляду конкретного питання.
 
3.7. Проекти рішень візуються в обов'язковому порядку:
- керівником виконавчого органу міської ради, що підготував проект рішення;
- керуючим справами виконкому міської ради;
- першими заступниками міського голови;
- секретарем міської ради;
- заступником (заступниками) міського голови за напрямками діяльності згідно з розподілом повноважень;
- головою профільної постійної комісії міської ради;
- директором департаменту корпоративних прав та правового забезпечення міської ради;
- начальником управління діловодства міської ради;
- коректором.
                                         (змінено згідно з  рішеннями виконкому міської ради
                                         від 28.09.2011 № 1235, від 17.12.2014 № 771)
 
Візи містяться на останній сторінці проекту рішення.
Коректор візує усі сторінки тексту проекту рішення виконкому.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
Зауваження і пропозиції до проекту рішення виконкому викладаються на листі зауважень щодо проекту рішення виконкому, про що на проекті робиться відповідна відмітка. У разі наявності розбіжностей стосовно проекту рішення виконкому керівник виконавчого органу, який вносить проект, повинен забезпечити їх обговорення із заінтересованими особами з метою прийняття взаємоприйнятного рішення. 
Візування проектів рішень посадовими особами здійснюється протягом трьох робочих днів. 
Візування проектів рішень головами постійних комісій міської ради здійснюється протягом не більше 10 робочих днів, а у термінових випадках – протягом трьох робочих днів.
                                         (доповнено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 17.12.2014 № 771)
 
Відповідальність за погодження проектів рішень виконкому з усіма заінтересованими особами та службами покладається на керівників виконавчих органів міської ради, що готують зазначені проекти.
У разі необхідності більш детальний порядок підготовки проектів рішень виконкому з урахуванням напрямків діяльності встановлюється розпо-рядженням міського голови.
Керівник виконавчого органу міської ради, що підготував проект рішення, візує кожну сторінку тексту рішення та додатків до нього у лівому нижньому куті на зворотному боці.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
У проектах рішень виконкому передбачати на останній сторінці проекту позначку стосовно визначення  чи є проект регуляторним актом та зазначати  дату оприлюднення за формою:
 
Проект рішення підготував
(цей проект є/ не є регуляторним актом, оприлюднено ___(дата)_;
рішення підлягає оприлюдненню після прийняття):
 
Посада                                              Підпис                                  Ініціали, прізвище
 
Якщо проект рішення виконкому визначається таким, що не підлягає оприлюдненню відповідно до законів України „Про доступ до публічної інформації”, „Про інформацію”, „Про захист персональних даних” тощо, необхідно зазначати статтю та назву документа за формою:
 
Проект рішення підготував
(цей проект є/ не є регуляторним актом, не підлягає оприлюдненню відповідно до ст. ... Закону України „Про ...”;
рішення підлягає/ не підлягає оприлюдненню після прийняття):
 
Посада                                              Підпис                                  Ініціали, прізвище
 
Відповідальність за зазначені позначки несе посадова особа, яка підготувала проект рішення виконкому, і департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради.
                               (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради  
                                від 09.11.2011 № 1475)
 
3.8. Наказом керівника виконавчого органу міської ради призначається посадова особа, відповідальна за візування проектів рішень та підготовку їх до розгляду на засіданні виконкому.
 
3.9. Проект рішення про внесення змін та доповнень до прийнятого рішення виконкому готує той виконавчий орган, який підготував проект рішення, до якого вносяться зміни чи доповнення.
 
У разі ліквідації (реорганізації) виконавчого органу, який готував проект рішення, підготовку проекту рішення про внесення змін чи доповнень до прийнятого рішення, здійснює його правонаступник або виконавчий орган, до повноважень якого віднесено вирішення такого питання.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
3.10. Першим на засіданні виконкому приймається рішення про Порядок денний засідання виконкому, проект якого готується управлінням діловодства міської ради і підписується головуючим без обов’язкового візування.
 
3.11. Рішення приймаються на засіданні більшістю від загальної кількості складу виконкому, підписуються головуючим. Додатки до рішень підписуються заступником міського голови за напрямком діяльності.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
Рішення можуть прийматися у ході засідання блоками згідно з Порядком денним, де блоки складаються по доповідачах (посадові особи, що підготували проекти).Вносити пропозиції щодо зняття проектів рішень з Порядку денного засідання виконкому можуть тільки члени виконкому.
                                          (доповнено згідно з  рішенням виконкому міської ради  
                                          від 09.11.2011 № 1475)
 
Рішення після їх прийняття на засіданнях виконкому, не пізніше як через три робочі дні (якщо на засіданні не визначено інший термін), повинні бути остаточно доопрацьовані виконавчими органами міської ради, які готували проекти, з урахуванням зауважень і пропозицій членів виконкому.
 
Проекти рішень передаються виконавчим органам міської ради сектором розпорядчої документації управління діловодства міської ради за актом (додаток 4).
 
Доопрацьовані пізніше рішення будуть включені до Порядку денного  наступного засідання виконкому.
 
У випадку, якщо рішення виконкому не прийнято, про це робиться відповідний запис у протоколі засідання виконкому. Факт неприйняття рішення не потребує оформлення окремого рішення з цього питання. Про результати розгляду проекту рішення виконкому зацікавлених осіб інформує письмово той виконавчий орган, що підготував зазначений проект.
                                         (доповнено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
Після підписання рішення необхідна кількість примірників (завірені копії або електронна версія) повинна бути направлена управлінням діловодства міської ради згідно з переліком розсилки, наданим посадовою особою, яка підготувала проект рішення виконкому.
 
Надання копій рішень виконкому замовникам здійснюється виконавчими органами міської ради, що готували зазначені проекти рішень,  про що зазначається під час підготовки розсилки.
 
Відповідальна особа отримує під підпис оформлені належним чином копії для вручення виконавцям, про що робиться відмітка в журналі видачі копій розпорядчих документів.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
Копії рішень виконкому повідомного та інформаційного характеру, відтворені за допомогою копіювально-розмножувальної техніки, для розсилки виконавчим органам міської ради та керівництву міської ради печаткою не завіряються.
 
За оприлюднення проектів рішень виконкому у будь-який спосіб, передбачений законодавством, несуть відповідальність особи, що підготували проект.
 
Управління діловодства міської ради забезпечує розміщення на офіційному Інтернет-порталі Дніпропетровської міської ради прийнятих рішень виконкому відповідно до позначки (п.3.7 Регламенту), а також проектів розпорядчих документів за письмовим зверненням виконавчих органів міської ради.
                              (змінено згідно з  рішеннями виконкому міської ради
                               від 09.11.2011 № 1475, від 19.06.2013 № 236)
 
 3.12. Про кожне засідання виконкому складається протокол. За обсягом фіксованих даних протокол засідання виконкому складається за повною формою, де крім ухвал стисло записують виступи доповідачів та інших запрошених. Протокол засідання виконкому друкується на бланку виконкому міської ради за встановленою формою (додаток 5) і підписується головуючим та керуючим справами виконкому міської ради.
                                         (змінено згідно з  рішеннями виконкому міської ради
                                         від 09.02.2011 № 200, від 17.12.2014 № 771)
 
Протокол засідання виконкому складається не пізніше ніж через 10 днів після проведення засідання управлінням діловодства міської ради та візується начальником управління діловодства міської ради, заступником начальника управління - завідувачем сектора розпорядчої документації управління діловодства міської ради.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
Якщо рішення прийнято не одноголосно, результати поіменного голосування вносяться до протоколу.
 
Після попереднього розгляду виконкомом проектів рішень міської ради управління діловодства міської ради надає департаменту забезпечення діяльності міської ради – апарату міської ради витяг з протоколу засідання виконкому про попередній розгляд проектів рішень міської ради, підписаний керуючим справами виконкому міської ради, за встановленою формою
(додаток 6).
                                         (доповнено та змінено згідно з рішенням виконкому
                                         міської ради від 09.02.2011 № 200, від 17.12.2014
                                         № 771)
 
3.13. Управлінням діловодства міської ради ведеться поточний архів  (п’ять років) рішень виконкому.
 
Управлінням діловодства міської ради робляться відмітки про внесення змін чи доповнень, зняття з контролю чи втрату чинності рішень виконкому за період зберігання в управлінні, з проставленням відповідних штампів.
 
Виконавчі органи міської ради, які готують проекти рішень про внесення змін, доповнень чи втрату чинності рішення виконкому, накопичують у себе дані про зміни, доповнення чи втрату чинності за весь період. У разі ліквідації (реорганізації) виконавчих органів – їх правонаступники або виконавчі органи, до повноваження яких віднесено вирішення таких питань.
                                         (змінено згідно з рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
Управлінням діловодства міської ради проставляється штамп „Регуляторний акт” на документі, визначеному особою, що підготувала  цей проект”.
                                         (доповнено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 13.07.2011 № 968)
 
 

Р о з д і л  4
Підготовка і видання розпоряджень міського голови

                                         (виключено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 09.11.2011 № 1475, повернуто відповідно до
                                         рішення  виконкому міської ради від 23.01.2013 № 15)
 
4.1. Міський голова видає розпорядження в межах своїх повноважень.
 
4.2. Проекти розпоряджень і додатки до них повинні бути кваліфіковано підготовлені, визначені конкретні заходи щодо виконання, терміни і виконавці, особи, які здійснюють контроль.
 
4.3. Проекти розпоряджень готуються керівниками виконавчих органів міської ради за наявності листа, службової чи доповідної записки з дорученням (резолюцією) керівництва.
 
4.4. Порядок візування проектів розпоряджень міського голови здійснюється аналогічно до візування проектів рішень виконкому.
 
Проекти розпоряджень міського голови в обов’язковому порядку візуються:
- керівником виконавчого органу міської ради, що підготував проект розпорядження;
- керуючим справами виконкому міської ради;
- першими заступниками міського голови;
- секретарем міської ради;
- заступником (заступниками) міського голови за напрямками діяльності згідно з розподілом повноважень;
- директором департаменту корпоративних прав та правового забезпечення міської ради;
- начальником управління діловодства міської ради;
- коректором.
                                         (змінено згідно з рішенням виконкому міської ради
                                         від 17.12.2014 № 771)
 
4.5. Розсилка та оприлюднення розпоряджень міського голови здійснюються аналогічно до розсилки та оприлюднення рішень виконкому.
                                         (змінено згідно з рішенням виконкому міської ради
                                         від 17.12.2014 № 771)
 
 

Р о з д і л  5
 Організація діловодства у виконкомі

 
5.1. Організація роботи з документами у виконкомі здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства у Дніпропетровській міській раді (далі – Інструкція з діловодства), відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242, та з урахуванням вимог Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації “Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003).
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
5.2. Відповідальність за організацію діловодства у виконкомі покладається на керуючого справами виконкому міської ради, ведення діловодства відповідно до вимог Інструкції з діловодства – на управління діловодства міської ради.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771 )
 
5.3. Діловодство у виконавчих органах міської ради  ведеться згідно з номенклатурами справ, які затверджуються керівниками і вводяться в дію з 1 січня щорічно.
 
У виконавчих органах міської ради, де не передбачено посади працівника з діловодства, ця робота за наказом керівника покладається на спеціально призначену особу.
 
5.4. Виконавчі органи міської ради діловодство здійснюють державною мовою.
 
5.5. Документи, що надходять до виконкому, приймаються управлінням діловодства міської ради.
 
 
 
5.6. Документи, що потребують обліку, виконання і використання з довідковою метою, підлягають реєстрації. Не реєструються телеграми, рекламні повідомлення, форми звітності, листи-запрошення, запрошення, листи-вдячності, вітальні листівки тощо.
 
5.7. Усі документи, що надійшли до виконкому, підлягають попередньому розгляду, який здійснює начальник управління діловодства міської ради.
 
Метою попереднього розгляду документів є виділення з них тих, що потребують розгляду міським головою, першими заступниками міського голови; секретарем міської ради; заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором департаменту охорони здоров’я міської ради; керуючим справами виконкому міської ради відповідно до розподілу повноважень.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771 )
 
Міському голові, у першу чергу, передаються закони України, акти та кореспонденція Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України.
 
5.8. Для забезпечення оперативності в роботі управлінням діловодства міської ради встановлено час:
 
сектор розпорядчої документації та сектор коректування:
- для оброблення розпорядчої документації з 9.00 до 10.00 щоденно;
 
сектор організації документообігу:
- для оброблення кореспонденції, яка надійшла напередодні, з 9.00 до 10.00  щоденно;
 
- для оброблення поточної кореспонденції, підготовки та списання документів до справи, які надійшли протягом дня, з 17.00 до 18.00 щоденно та з 16.00 до 16.45 – у п’ятницю ;
- для приймання, оброблення і надання електронної пошти:
         з 9.30 до 9.45  щоденно;
         з 12.30 до 12.45 щоденно;
         з 15.00 до 15.15  щоденно;
(обмін терміновою інформацією виконується в будь-який час з поміткою „Терміново” (розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.02.2003 № 40-р-03));
 
- для відпрацювання та зняття документів з контролю:
з 10.00 до 17.00 понеділок – четвер;
з 10.00 до 13.00 щоп’ятниці;
 
- для надання одержаної кореспонденції міському голові з 12.45 до 13.00 щоденно;
 
- для оброблення одержаної кореспонденції з 15.00 до 16.30 щоденно;
 
- для надання одержаної кореспонденції міському голові, першим заступникам міського голови, секретарю міської ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів, заступнику міського голови - керуючому справами виконкому міської ради:
         - о 10.00 щоденно (кореспонденції, яка надійшла напередодні після 16.30);
         - о 16.00 щоденно (кореспонденції міському голові);
         - о 16.30 щоденно (кореспонденції, яка надійшла протягом дня до 16.30);
 
- для оброблення щойно одержаної кореспонденції:
з 12.00 до 13.00 щоденно;
з 15.00 до 16.30 щоденно (з 15.00 до 16.45 у п’ятницю);
з 17.30 до 18.00 понеділок – четвер.
                                         (доповнено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139 )

У зв’язку з необхідністю прийняття інформації електронною поштою, телеграм тощо прийом і передача зазначених документів здійснюється цілодобово (з урахуванням графіка роботи відповідальних чергових, зазначених у розділі 13).
 
Помічники міського голови, перших заступників міського голови; секретаря міської ради; заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту охорони здоров’я міської ради; керуючого справами виконкому міської ради отримують оброблену кореспонденцію під підпис в управлінні діловодства міської ради протягом дня.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771 )
 
Після розгляду помічники повертають кореспонденцію до управління діловодства міської ради з резолюцією керівника та необхідною кількістю копій, якщо доручення дано кільком виконавцям.
 
Виконавчі органи та комунальні підприємства міської ради і служби міста зобов’язані щоденно отримувати розглянуту керівництвом міської ради кореспонденцію під підпис в секторі організації документообігу управління діловодства міської ради. 
                                         (змінено згідно з  рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.01.2011 № 14, від 19.06.2013 № 236)
 
5.9. Кореспонденція для відправки до обласної ради, обласної державної адміністрації та її служб надається до управління діловодства міської ради до 11.15. Встановлено час для надання зазначеної кореспонденції кур’єрським способом з 11.30 до 13.00 щоденно. Відправка кореспонденції на інші адреси здійснюється виконавцями.
 
Кореспонденція для відправки поштовим зв’язком надається згідно з договором з поштамтом щоденно.
 
Відправка кореспонденції до правоохоронних органів та органів прокуратури здійснюється виключно виконавцями.
                                         (змінено згідно з рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.03.2013 № 139)
 
5.10. Документи за підписом керівництва міської ради реєструються в управлінні діловодства міської ради з обов`язковим наданням, крім повного пакета та додатків до них, електронної версії.
 
5.11. Таємне діловодство здійснюється відповідно до Закону України “Про державну таємницю”, Інструкції з питань таємного діловодства.
 
5.12. Вилучення документів правоохоронними органами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
 
Після складання процесуального документа знімаються копії з документів, що вилучаються. Копії вилучених документів завіряються гербовою печаткою.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
5.13. Видача оригіналів документів у короткострокове користування посадовим особам оформлюється актом за встановленою формою (додаток 7) (пункти 3.4, 7.4 Основних правил роботи державних архівів України).
 
                                         (пункт 5.14. виключено згідно з  рішенням виконкому
                                         міської ради від 19.03.2014 № 139)
 
                                         (пункт 5.15. виключено згідно з  рішенням виконкому
                                         міської ради від 19.06.2013 № 236)
 
5.14. Організація роботи стосовно доступу до публічної інформації здійснюється згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Порядком доступу до публічної інформації Дніпропетровської міської ради, який затверджується розпорядженням міського голови.
 
Час приймання запитів на інформацію у Дніпропетровській міській раді:
понеділок – п’ятниця з 9.00 до 12.00 та з 14.00 до 16.00.
 
Час оброблення запитів на інформацію та передачі їх керівництву міської ради:
- з 12.00 до 13.00 щоденно;
- з 16.00 до 18.00 понеділок – четвер;
- з 16.00 до 16.45 у п’ятницю.
                                         (змінено згідно з рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.03.2013 № 139)
 
 

Р о з д і л   6
Контроль за виконанням документів

 
6.1. Контроль за виконанням документів здійснюється згідно з Інструкцією щодо порядку організації діловодного контролю за виконанням документів у Дніпропетровській міській раді, затвердженою рішенням виконкому від 04.07.2005 № 2552, Інструкцією з діловодства та Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
6.2. Відповідальність за організацію і стан контролю за виконанням документів несуть міський голова, перші заступники міського голови; секретар міської ради; заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров’я міської ради; керуючий справами виконкому міської ради згідно з розподілом повноважень, керівники виконавчих органів міської ради.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771 )

6.3. Відповідальність за виконання документів несуть особи, зазначені у розпорядчому документі (рішенні, розпорядженні тощо), резолюції керівника. У разі, коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання є працівник, який у резолюції зазначений першим.
 
У виконавчих органах міської ради безпосередній контроль за виконанням документів здійснює секретар або працівник, відповідальний за діловодство, призначений наказом керівника виконавчого органу.
 
6.4. Контролю підлягають усі зареєстровані документи, в яких встановлено завдання та термін їх виконання:
 
6.4.1. В обов’язковому порядку виконуються вимоги:
- законів України;
- постанов Верховної Ради України;
- указів та доручень Президента України;
- постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України;
- запитів та звернень народних депутатів України;
- розпоряджень, доручень голови обласної державної адміністрації   та           
  доручень  його заступників;
- рішень обласної ради, що стосуються повноважень місцевого самоврядування;
-  рішень міської ради;
-   доручень міського голови, даних на апаратних нарадах та засіданнях виконкому.
 
6.4.2. Документи, які надійшли до виконкому і поставлені на контроль  міським головою, першими заступниками міського голови; секретарем міської ради; заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором департаменту охорони здоров’я міської ради; керуючим справами виконкому міської ради відповідною резолюцією.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771 )
 
6.4.3. Рішення виконкому.
 
6.4.4. Розпорядження міського голови.

6.5. Контроль за виконанням документів, зазначених у п.6.4 цього Регламенту, поділяється на організаційний і діловодний.
 
 
Організаційний контроль включає:
-  планування виконання контрольних документів;
-  організацію практичних заходів, направлених на виконання;
-  перевірку фактичного виконання;
-  складання довідок (інформацій) про стан виконання;
-   узагальнення звітів про виконання і внесення пропозицій про зняття з контролю.
 
Діловодний (технічний) контроль включає:
-  реєстрацію контрольних документів;
-  ведення контрольної картотеки в електронному вигляді;
-  забезпечення виконання документів в установлені терміни;
-  аналіз виконавської дисципліни.
 
6.6. Керівництво організаційним контролем здійснюють перші заступники міського голови; секретар міської ради; заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров’я міської ради; керуючий справами виконкому міської ради за напрямками роботи.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771 )
 
Організацію контролю за виконанням рішень виконкому та розпоряджень міського голови забезпечує відділ по організації контролю виконання рішень міської ради та її органів департаменту забезпечення діяльності міської ради –апарату міської ради.
 
Зазначений відділ проводить:
 
-         формування у встановленому порядку комісій, робочих груп з перевірки виконання рішень виконкому та розпоряджень міського голови;
 
-         за відповідними дорученнями міського голови, секретаря міської ради перевірки виконання рішень виконкому та розпоряджень міського голови безпосередньо працівниками відділу;
 
-         підготовку, за результатами перевірок, пропозицій у встановленому порядку щодо зняття з контролю чи продовження термінів виконання рішень виконкому та розпоряджень міського голови;
 
-         підготовку щоквартального огляду ходу виконання зазначених актів і подання його на розгляд міському голові (секретарю міської ради);
-         підготовку пропозицій щодо розгляду виконкомом питань, які випливають з аналізу виконання рішень виконкому, розпоряджень міського голови та аналітичної роботи відділу.
 
         Безпосередньо відповідальні за контроль – виконавчі органи міської ради відповідно до покладених на них обов'язків.
 
         З метою організації виконання рішень виконкому формується “Тека контролю”, в якій помічники перших заступників міського голови; секретаря міської ради; заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту охорони здоров’я міської ради; керуючого справами виконкому міської ради, керівники виконавчих органів міської ради або особи, яким це поставлено за обов'язок, накопичують матеріали згідно з переліком, зазначеним у “Теці контролю”.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771 )
 
         6.7. Керівництво діловодним контролем здійснює керуючий справами виконкому міської ради.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771 )
 
         Начальник управління діловодства міської ради з метою забезпечення виконання контрольних документів в установлені терміни здійснює щоденний моніторинг стану виконання документів, організовує проведення щоп`ятниці „Дня контролю”  (стан виконання контрольних документів), надає щопонеділка керівництву міської ради, керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств міської ради інформацію про невиконані документи та нагадування про документи, термін виконання яких настає на наступному тижні, а також надає переліки документів, що перебувають на розгляді і потребують виконання, готує щомісячно та один раз на квартал (щодо виконання рішень виконкому та розпоряджень міського голови) міському голові та керуючому справами виконкому міської ради узагальнену інформацію про стан виконавської дисципліни.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2014 № 139, від 17.12.2014 № 771 )
 
         6.8. Вхідні, вихідні, розпорядчі документи виконкому виконуються в установлені терміни:
 
 
         6.8.1. Терміни виконання можуть бути зазначені у самому документі або встановлені актами законодавства. Відлік установлених документами термінів виконання, не визначених конкретними датами (наприклад, “у 10-денний термін”), ведеться від дати отримання (прийняття) документа виконкомом.
 
         6.8.2. Термін виконання вхідних документів без зазначеного терміну виконання встановлюється резолюцією керівництва. Всі документи без зазначеного терміну повинні бути виконані не пізніше як за 30 календарних днів з дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання, а документи з позначкою “терміново” - протягом 7 робочих днів від дати підписання документа. 
 
         6.8.3. Співвиконавці зобов’язані подавати пропозиції головному виконавцю протягом першої половини строку, відведеного для виконання доручення, завдання, а також інформувати про це заступника міського голови за напрямком діяльності.
                                         (доповнено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
         6.9. Документи вважаються виконаними і знімаються з контролю після виконання завдань та повідомлення про результати заінтересованим установам і особам або іншого підтвердження виконання.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
Порядок зняття з контролю:
 
-         документи, отримані з вищих органів влади, знімаються з контролю за резолюцією керівника, який поставив їх на контроль, після надання виконавцем відповідної інформації;
 
-         документи, які надійшли до виконкому і поставлені на контроль резолюцією керівника, після надання відповідної інформації виконавцем знімаються з контролю тільки керівником, який поставив документ на контроль;
 
-         для зняття з контролю рішень виконкому або розпоряджень міського голови  відповідний виконавчий орган готує лист з пропозицією про зняття з контролю чи продовження терміну контролю і передає його для розгляду  відповідному заступнику  міського голови.
 
         Рішення виконкому знімаються з контролю рішеннями, розпорядження міського голови – розпорядженнями.
 
 
Р о з д і л  7
 
Організація роботи з кадрами 
 
         Роботу з кадрами здійснює відділ персоналу управління організаційно-кадрової роботи міської ради, який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами, визначеними законодавством України, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, положеннями про управління та відділ персоналу управління, цим Регламентом.
 
         Для організації роботи з кадрами відділ персоналу управління організаційно-кадрової роботи міської ради спільно з виконавчими органами міської ради розробляє поточні і перспективні плани роботи з кадрами, заходи щодо добору, стажування, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, заохочення і контролю за їх роботою.
 
Проекти розпоряджень міського голови з кадрових питань готуються управлінням організаційно-кадрової роботи міської ради і візуються:
- керуючим справами виконкому міської ради,
- першим заступником міського голови,
- заступником міського голови за напрямком діяльності (призначення, прийняття, переведення, звільнення),
- начальником відділу бухгалтерського обліку і звітності міської ради – головним бухгалтером (у разі потреби),
- директором департаменту корпоративних прав та правового забезпечення міської ради,
- начальником управління діловодства міської ради,
- коректором.
                                         (змінено згідно з рішенням виконкому міської ради
                                         від 17.12.2014 № 771 )
 
         7.1. Порядок призначення на посади (прийняття на роботу) та звільнення з посад:
 
         7.1.1. Призначення здійснюється після проведення спеціальної перевірки, відповідно до Указу Президента  України від  25.01.2012  № 33/2012 «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», зі змінами та доповненнями:
 
 
         - на посади перших заступників міського голови; заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту охорони здоров’я міської ради; керуючого справами виконкому міської ради – шляхом затвердження міською радою за пропозицією міського голови;
                                         (змінено згідно з рішенням виконкому міської ради
                                          від 17.12.2014 № 771 )
 
         - на посади керівників виконавчих органів міської ради – на конкурсній основі (чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України) міським головою.
 
         Розгляд кандидатур на зайняття посад осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради здійснюється конкурсною комісією міської ради.
Керівники виконавчих органів міської ради, які мають статус юридичної особи та самостійно ведуть кадрове діловодство, здійснюють призначення та звільнення своїх заступників і працівників шляхом видання наказів на підставі відповідних протоколів засідань конкурсних комісій міської ради. Кандидатури погоджуються із заступником міського голови за напрямком діяльності та керуючим справами виконкому міської ради.
                                         (змінено згідно з рішенням виконкому міської ради
                                         від 17.12.2014 № 771 )
 
7.1.2. Призначення на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, здійснюється міським головою за  погодженням із заступником міського голови за напрямком діяльності з обов’язковим укладанням контракту.
 
7.1.3. Попередньо кандидатури посадових осіб, що призначаються на посади міським головою, погоджуються із заступником міського голови за напрямком діяльності та керуючим справами виконкому міської ради.
                                         (змінено згідно з рішенням виконкому міської ради
                                         від 17.12.2014 № 771 )
 
7.1.4. На керівників та спеціалістів, які призначаються на посади міським головою, або затверджуються міською радою, відділом персоналу управління організаційно-кадрової роботи міської ради готуються особові справи, які містять такі документи:
- особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4 х 6 см;
- копії  паспорта та військового квитка;
- копія довідки про наявність ідентифікаційного номера;
- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;
- медична довідка про стан здоров’я за формою, встановленою МОЗ;
- декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання  фінансового характеру;
- підписані претендентом попередження про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням;
- довідка про наявність встановленої форми допуску до державної таємниці (для відповідних осіб, у разі потреби);
- біографічна довідка;
- подання про призначення на посаду;
- погодження, передбачені законодавством про призначення на посади керівників відповідних органів;
- направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за кошти державного бюджету;
- заява про участь у конкурсі;
- заява для проходження стажування на відповідній посаді, індивідуальний план стажування та доповідна записка про стажування з висновками керівника виконавчого органу (у разі потреби);
- заява щодо призначення на відповідну посаду;
- письмова згода на проведення спеціальної перевірки;
- письмова згода на збір та обробку персональних даних; 
- повідомлення про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних;
- довідка про результати спеціальної перевірки.
 
Після призначення працівника на посаду до особової справи додаються:
- розпорядження міського голови про призначення на посаду;
- текст Присяги, скріплений підписом  працівника (для осіб, уперше прийнятих в органи місцевого самоврядування);
- копії документів про надані пільги;
- протокол конкурсної комісії (для осіб, які призначаються на конкурсній основі).
 
7.1.5. Прийняття працівників на роботу до виконавчих органів міської ради на посади, що не належать до категорії посадових осіб місцевого самоврядування, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.
 
7.1.6. Для призначення на посади і просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування щороку формується кадровий резерв, який  переглядається протягом року у разі потреби.
 
Список кадрового резерву готує керівник відповідного виконавчого органу міської ради і затверджує його у заступника міського голови за напрямком діяльності. Узагальнені списки кадрового резерву затверджуються розпорядженням міського голови.
 
З працівниками, зарахованими до кадрового резерву, проводиться певна робота, що сприяє набуттю ними практичного досвіду, необхідного для зайняття відповідних посад.
 
7.1.7. Виконком міської ради створює умови для навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах і шляхом проведення Єдиного дня інформування.
 
7.1.8. Переважне право на просування по службі мають посадові особи органів місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативу, постійно підвищують свій професійний рівень.
 
Без конкурсного відбору, за рішенням керівника, можуть бути переведені на вищі посади посадові особи місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву, або успішно пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
 
7.2. Порядок оформлення відряджень:
 
7.2.1. Відрядження працівників міської ради здійснюються відповідно до планів роботи та за службовою необхідністю.
 
7.2.2. У разі необхідності у розпорядженні про відрядження визначається особа, на яку покладається виконання службових обов’язків.
        
7.2.3. Після завершення відрядження у триденний термін необхідно надати:
- до відділу персоналу управління організаційно-кадрової роботи міської ради – звіт про відрядження;
- до відділу бухгалтерського обліку і звітності міської ради – відповідні фінансові документи.
 
7.2.4. Керівники виконавчих органів міської ради, які мають статус юридичної особи та самостійно ведуть кадрове діловодство, видають накази про відрядження своїх працівників.
 
 
 
7.3. Порядок надання відпусток:
 
7.3.1. Щорічні, додаткові та інші відпустки, передбачені чинним законодавством, працівникам надаються в установленому порядку.
 
7.3.2. До 5 січня поточного року складаються графіки відпусток перших заступників міського голови; секретаря міської ради; заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту охорони здоров’я міської ради; керуючого справами виконкому міської ради, керівників виконавчих органів та комунальних підприємств міської ради, а також працівників виконавчих органів міської ради, кадрове діловодство яких здійснюється відділом персоналу управління організаційно-кадрової роботи міської ради. Графіки затверджуються розпорядженням міського голови.
                                         (змінено згідно з рішенням виконкому міської ради
                                         від 17.12.2014 № 771 )
 
Графіки відпусток у виконавчих органах міської ради, які мають статус юридичної особи та самостійно ведуть кадрове діловодство, затверджуються керівником відповідного виконавчого органу.
 
7.3.3. Перші заступники міського голови; секретар міської ради; заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров’я міської ради, керуючий справами виконкому міської ради, керівники виконавчих органів та комунальних підприємств міської ради, інші працівники виконавчих органів міської ради, кадрове діловодство яких здійснюється відділом персоналу управління організаційно-кадрової роботи міської ради, подають заяву про надання відпустки до відділу персоналу управління організаційно-кадрової роботи міської ради на ім’я міського голови за два тижні до початку відпустки.
                                         (змінено згідно з рішенням виконкому міської ради
                                         від 17.12.2014 № 771 )
 
Відпустки зазначеним особам оформляються розпорядженням міського голови.
 
 
 
 
7.3.4. Контроль за дотриманням графіків відпусток, облік використання відпусток та оформлення документів, пов’язаних з відпустками, здійснює відділ персоналу управління організаційно-кадрової роботи міської ради, а у виконавчих органах міської ради, які мають статус юридичної особи та самостійно ведуть кадрове діловодство, – відповідні кадрові служби.                                   
                                         (розділ викладено у новій редакції згідно з  рішенням
                                         виконкому міської ради  від 19.03.2014 № 139)
 
 
Р о з д і л 8
 
Підготовка та проведення протокольно-масових заходів
 
8.1. Підготовка та проведення державних, загальноміських, святкових та інших заходів здійснюються управлінням організаційно-кадрової роботи міської ради на підставі розпоряджень міського голови та відповідних документів вищих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 
8.2. Під час організації та проведення заходів управління організаційно-кадрової роботи міської ради здійснює координацію діяльності виконавчих органів міської та районних у місті рад, забезпечує протокол міського голови.
 
8.3. Керівники виконавчих органів міської ради своєчасно, не пізніше як за 10 днів до проведення заходу, надають управлінню організаційно-кадрової роботи міської ради план, сценарій проведення заходу, списки запрошених, на підставі яких готується протокол проведення відповідного заходу за участю міського голови.
 
8.4. Заохочення та нагородження.
 
Присвоєння звання “Почесний громадянин міста Дніпропетровська” здійснюється згідно з Положенням про звання “Почесний громадянин міста Дніпропетровська”, затвердженим рішенням міської ради.
 
Нагородження пам’ятною медаллю “За заслуги перед містом”, Почесною грамотою Дніпропетровської міської ради, Подякою міського голови, вручення Вітального адреса здійснюється згідно з положеннями про порядок нагороджень.
 
Порушення клопотання про нагородження пам’ятною медаллю “За заслуги перед містом”, Почесною грамотою Дніпропетровської міської ради, Подякою міського голови та вручення Вітального адреса здійснюється першими заступниками міського голови; секретарем міської ради; заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором департаменту охорони здоров’я міської ради, керуючим справами виконкому міської ради, головами районних у місті рад, керівниками підприємств, організацій, установ та військових формувань і подається до  управління організаційно-кадрової роботи міської ради за 15 днів до конкретної дати (професійного свята, ювілею чи іншого заходу) за погодженням із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів - керуючим справами виконкому міської ради.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2013 № 139, від 17.12.2014 № 771)
 
На представлених до усіх видів нагород складається характеристика із зазначенням конкретних заслуг перед містом.
 
Підготовка проектів розпоряджень міського голови про нагородження пам’ятною медаллю “За заслуги перед містом”, Почесною грамотою Дніпропетровської міської ради, Подякою міського голови та вручення Вітального адреса здійснюється управлінням організаційно-кадрової роботи міської ради.
 
8.4.1. Звання “Почесний громадянин міста Дніпропетровська”:
 
-       присвоюється громадянам, які мають визначні заслуги у соціальному, економічному та культурному розвитку міста, зробили значний внесок у громадсько-політичне життя територіальної громади міста, прославили місто за його межами;
 
-       може бути присвоєно жителям інших населених пунктів України, громадянам інших держав;
 
-       підставою для розгляду питання про присвоєння звання є подання Дніпропетровської міської ради, керівників підприємств, організацій, установ міста, міських об’єднань громадян;
 
-       висновок про присвоєння звання робиться комісією міської ради, склад якої затверджується рішенням міської ради;
 
-       затверджується рішенням міської ради на підставі висновку комісії міської ради, що базується на відповідному поданні;
 
-       громадянину, якому присвоєно звання, за урочистих обставин особисто міським головою вручається Посвідчення Почесного громадянина, Стрічка Почесного громадянина, Знак Почесного громадянина спеціального зразка.
 
Управління організаційно-кадрової роботи міської ради координує роботу виконавчих органів міської ради, закріплених за Почесними громадянами міста, щодо надання їм необхідної допомоги та соціального захисту, аналізує цю роботу і надає пропозиції щодо її поліпшення:
- у приміщенні міської ради створюється фотогалерея громадян, які носять звання “Почесний громадянин міста Дніпропетровська”;
- про присвоєння звання робиться офіційне повідомлення у засобах масової інформації, засновником яких є міська рада.
 
8.4.2. Пам’ятна медаль “За заслуги перед містом”:
 
- пам’ятною медаллю нагороджуються працівники органів місцевого самоврядування, керівники та працівники підприємств, установ і організацій міста, інші громадяни за особисті заслуги, значний внесок у розбудову та становлення м. Дніпропетровська, зміцнення його авторитету, розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність;
 
- повторне нагородження пам’ятною медаллю не проводиться;
 
- облік видачі медалей здійснюється управлінням організаційно-кадрової роботи міської ради у спеціальному журналі.
           
         8.4.3. Почесною грамотою Дніпропетровської міської ради нагороджуються трудові колективи підприємств, організацій та установ, громадські організації міста, особовий склад військових підрозділів і формувань, розташованих у місті, окремі громадяни за досягнення у праці та вагомий внесок в економічну, науково-технічну, соціально-культурну, військову, громадську та інші сфери життєдіяльності міста, розвиток місцевого самоврядування.
 
8.4.4. Подякою міського голови нагороджуються колективи та кращі працівники міста на відзнаку видатних заслуг у вирішенні питань соціально-економічного та культурного розвитку м. Дніпропетровська, благодійну та громадську діяльність з нагоди ювілеїв підприємств, організацій, установ та окремих громадян, пам’ятних дат  історичних подій  і утворення підприємств та державних і професійних свят.
 
8.4.5. Вітальний адрес вручається колективам підприємств, окремим громадянам за видатні заслуги перед містом у соціально-економічній                    та культурній сферах виключно з нагоди державних та професійних свят, ювілеїв та пам’ятних дат історичних подій, підприємств, ювілеїв окремих громадян.
 
Згідно з указами Президента України від 02.12.1995 № 1116/95 “Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв” та від 17.12.1999                № 1583/99 “Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв” пам’ятні дати історичних подій, ювілеї підприємств вперше відзначаються в  50-ту річницю, ювілеї видатних людей – у день 50-річчя з дня народження.
 
Наступні відзначення пам’ятних дат, історичних подій, ювілеїв підприємств проводяться не раніше як через 25 років, ювілеїв видатних людей – через 10 років.
 
8.4.6. Вручення пам’ятної медалі “За заслуги перед містом”, Почесної грамоти Дніпропетровської міської ради, Подяки міського голови та Вітального адреса проводиться в урочистій обстановці, як правило, міським головою.
 
8.4.7. За дорученням міського голови вручення можуть здійснювати перші заступники міського голови; секретар міської ради; заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров’я міської ради, керуючий справами виконкому міської ради.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2013 № 139, від 17.12.2014 № 771)
 
                                         (розділ викладено у новій редакції згідно з  рішенням
                                         виконкому міської ради  від 19.06.2013 № 236)
 
 
Р о з д і л  9
 
Підготовка і проведення нарад
 
9.1. Міський голова, перші заступники міського голови; секретар міської ради; заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров’я міської ради, керуючий справами виконкому міської ради та керівники виконавчих органів  міської ради проводять відповідно до Плану роботи виконкому наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2013 № 139, від 17.12.2014 № 771)
 
9.2. Дата, час, план проведення нарад міським головою, першими заступниками міського голови; секретарем міської ради; заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором департаменту охорони здоров’я міської ради, керуючим справами виконкому міської радивизначаються ними самостійно.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2013 № 139, від 17.12.2014 № 771)
 
9.3. Рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами, що складаються виконавчими органами міської ради, які відповідають за проведення нарад. Протокол наради підписується головуючим.
 
Доручення, дані на таких нарадах, складають та здійснюють контроль за їх виконанням виконавчі органи, що відповідають за проведення нарад.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
9.4. Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбувається нарада, надається посадовою особою, яка проводить нараду.
 
9.5. Апаратні наради проводяться щопонеділка о 9.00. Підготовка матеріалів здійснюється управлінням організаційно-кадрової роботи міської ради відповідно до Інструкції щодо підготовки та проведення апаратних нараду виконавчому комітетіДніпропетровської міської ради та згідно з Планом роботи виконавчого комітету міської ради.
                                         (змінено згідно з  рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.01.2011 № 14, від 18.09.2013 № 422, від 19.03.2014
                                         № 139)
 
                                        (другий абзац виключено згідно з рішенням виконкому
                                         міської ради від 19.03.2014 № 139)
 
                                        (третій абзац виключено згідно з рішенням виконкому
                                         міської ради від 18.09.2013 № 422)
 
План апаратної наради складається з питань, які розглядаються постійно на кожній нараді (про оперативний стан з правопорушень, вихід державних актів, огляд публікацій з питань діяльності міської ради та виконкому, про соціально-політичні події в місті) та запланованих актуальних питань діяльності виконавчих органів міської ради. Інформація погоджується із керівництвом міської ради згідно з напрямком діяльності.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.06.2013 № 236)
 
Після проведення апаратної наради управлінням діловодства міської ради  узагальнюються та надсилаються виконавцям доручення, дані міським головою.
 
Контроль за виконанням доручень, даних міським головою на апаратних нарадах, здійснює управління діловодства міської ради.
 
9.6. Запрошення на наради проводяться за телефонограмами, які підписуються посадовою особою, що проводить нараду, та фіксуються в книзі вихідних телефонограм у приймальнях  міського голови, першихзаступниківміського голови; секретаряміської ради; заступниківміського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступникаміського голови з питань діяльності виконавчих органів, директорадепартаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступникаміського голови з питань діяльності виконавчих органів, директорадепартаменту охорони здоров’я міської ради;керуючогосправами виконкому міської ради.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2013 № 139, від 17.12.2014 № 771)
 
 

Р о з д і л  10

 

Організаціяроботи зі зверненнями громадян

 
10.1. Надходження, приймання та опрацювання звернень громадян проводиться безпосередньо у відділі з організації роботи зі зверненнями громадян Дніпропетровської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.
 
10.2. Письмові звернення громадян та звернення на особистому прийомі попередньо розглядаються і реєструються працівниками відділу з організації роботи зі зверненнями громадян міської ради відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”, від 24.09.2008 № 858 „Про затвердження Класифікатора звернень громадян”, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у виконкомі Дніпропетровської міської ради, затвердженої рішенням виконкому міської ради від 16.04.1998 № 773.
 
У виконавчих органах міської ради, міських службах, де не передбачено посади працівника з діловодства за зверненнями громадян, ця робота за наказом керівника покладається на спеціально призначену особу.
 
10.3.  Розгляд письмових звернень громадян та звернень на особистому прийомі проводять: міський голова, першізаступниківміського голови; секретар міської ради; заступникиміського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директордепартаменту охорони здоров’я міської ради; керуючийсправами виконкому міської ради відповідно до розподілу повноважень.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2013 № 139, від 17.12.2014 № 771)
   
10.4. Помічники міського голови, перших заступників міського голови; секретаря міської ради; заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту охорони здоров’я міської ради, керуючого справами виконкому міської радиотримують опрацьовані звернення громадян у відділі з організації роботи зі зверненнями громадян міської ради протягом дня.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2013 № 139, від 17.12.2014 № 771)
 
Після розгляду помічники повертають звернення громадян до відділу з організації роботи зі зверненнями громадян міської ради з резолюцією керівника та необхідною кількістю копій, якщо доручення дано кільком виконавцям.
 
Працівники відділу з організації роботи зі зверненнями громадян міської ради розглянуті письмові звернення передають виконавцям відповідно до резолюції для вжиття заходів.
 
10.5. Згідно із законодавством  звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, -  не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Терміни розгляду звернень громадян можуть бути встановлені у дорученнях вищих органів влади, резолюціях керівників, а документи з позначкою „терміново”- виконуються протягом 7 робочих днів від дати підписання документа.
 
10.6. Прийом громадян здійснюється керівництвом міської ради та її виконкому згідно з графіком, який затверджується  розпорядженням міського голови.
 
         10.7. Попередню співбесіду з громадянами та оформлення облікових карток проводять працівники сектора з організації особистого прийому громадян відділу з організації роботи зі зверненнями громадян  міської ради з 9.00 до 11.00 у день прийому.
 
         Особистий прийом громадян керівництвом міської ради та її виконкому проводиться з 11.00 до 17.00.
          
          10.8. Запис на особистий прийом до міського голови відбувається з 10 по 18 число кожного місяця. Формування списків працівниками відділу з організації роботи зі зверненнями громадян міської ради закінчується за 10 днів до особистого прийому міського голови для опрацювання питань, порушених у зверненнях. Інформація виконавчих органів міської ради, міських служб, виконкомів районних у місті рад із зазначених питань надається до відділу з організації роботи зі зверненнями громадян міської ради за 3 дні до особистого прийому.  
 
10.9. Контроль за виконанням доручень, даних під час прийому та розгляду письмових звернень громадян, здійснюється помічниками міського голови, перших заступників міського голови; секретаря міської ради; заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту охорони здоров’я міської ради, керуючого справами виконкому міської ради, керівниками виконавчих органів міської ради, які одержали їх для розгляду, за сприяння працівників відділу з організації роботи зі зверненнями громадян міської ради.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2013 № 139, від 17.12.2014 № 771)
 
У разі, коли доручення виконується кількома виконавцями, відповідальним за організацію виконання є виконавець, який у резолюції зазначений першим.
 
У виконавчих органах міської ради, міських службах безпосередній контроль за виконанням доручень здійснює секретар або працівник, відповідальний за діловодство за зверненнями громадян, призначений наказом керівника виконавчого органу.
 
Доручення вважається виконаним лише тоді, коли порушені в ньому питання вирішені (надано роз’яснення або відмовлено) та про що дано відповідь заявнику за підписом відповідного керівника.
 
У разі отримання доручення або звернення в електронному вигляді відповідь надається також на електронну адресу.
                                         (розділ викладено у новій редакції згідно з  рішенням
                                         виконкому міської ради  від 19.06.2013 № 236)
 
 
Р о з д і л  11
 
Виконання друкарських та розмножувальних робіт
 
11.1. Виконання друкарських та розмножувальних робіт здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства та ДСТУ 4163-2003.
 
11.2. Як правило, усі вихідні документи друкуються на бланках.
 
Видача бланків листів виконкому, міського голови, рішень виконкому, розпоряджень міського голови проводиться управлінням діловодства міської ради згідно з розпорядженням міського голови.
 
Звіти про використання бланків надаються до управління діловодства міської ради за встановленою формою з обов’язковою здачею зіпсованих.
 
Знищення зіпсованих бланків проводиться щоквартально, про що складаються акти.
 
11.3. Розмножування документів здійснюється виконавчими органами міської ради засобами наявної розмножувальної техніки.
 
 
 
Р о з д і л 12
 
Організація використання робочого часу,  режим роботи виконкому
 
12.1. Єдиний час початку роботи виконавчих органів міської ради незалежно від місця їх розташування – 9.00, закінчення роботи – 18.00
(у п’ятницю – 16.45), обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
 
 Прийом відвідувачів у виконавчих органах міської ради здійснюється з 10.00 до 12.30 та з 14.00 до 17.00.
                                         (змінено згідно з  рішенням виконкому міської ради
                                         від 19.01.2011 № 14)
 
12.2. Перебування працівників виконавчих органів міської ради із службових питань у робочий час за межами приміщення повинно бути попередньо погоджене з керівниками цих виконавчих органів.
 
Керівники виконавчих органів міської ради повинні повідомити про свою відсутність у робочий час відповідну приймальню, а працівники виконавчих органів – відповідного керівника. У виконавчих органах міської ради ведуться журнали місцевих відряджень.
 
12.3. У виконавчих органах міської ради ведеться табельний облік робочого часу працівників.
 
Підписаний керівником виконавчого органу табель обліку робочого часу здається в бухгалтерію 25 числа кожного місяця.
 
12.4. У будинку  міської ради діє перепускна система.
 
 
Р о з д і л  13
 
Організація чергувань у виконкомі 
 
13.1. Чергування у виконкомі здійснюється відповідальними черговими цілодобово у приймальні міського голови.
 
У передсвяткові, святкові та вихідні дні відповідальними черговими по виконкому додатково призначаються перші заступники міського голови; секретар міської ради; заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров’я міської ради, керуючий справами виконкому міської ради.
                                         (змінено згідно з рішеннями виконкому міської ради
                                         від 19.03.2013 № 139, від 17.12.2014 № 771)
 
13.2. Складання графіків чергувань у виконкомі здійснюється управлінням діловодства міської ради. Графік чергувань затверджується міським головою.
 
 
 

Додаток 1
до Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради

 
П Е Р Е Л І К
посадових осіб та виконавчих органів міської ради,
яким необхідно направити рішення (розпорядження)
_______________________________________________________________________
(заголовок)
_____________________________________________________________________________________
 


п/п
Найменування виконавчого органу міської ради,
прізвище посадової особи
Примітка
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Перелік розсилки надав  _________________                ______________________
                                                                                 (підпис)                                         (ініціали, прізвище, телефон)
 
                                         (викладено у новій редакції згідно з рішенням
                                         виконкому міської ради від 19.03.2013 № 139)

 

 

Додаток 2
до Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради

 
 
 
 
С П И С О К
запрошених на засідання виконкому міської ради __________________________ з питання
______________________________________________________________________________
 
 


п/п
Прізвище,
ім’я, по батькові
Посада № телефону Постановочні питання Хто прибув
           

 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                                                                                Ініціали, прізвище
                         


                          
Додаток 3
до Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради
 
 
Перелік 
проектів рішень міської ради, 
внесених для попереднього розгляду виконкомом
 
 
Про фінансово-бюджетні питання та питання соціально-економічного розвитку міста
1.
Доповідач:
 
Про програми розвитку сфер та галузей міського господарства
2.
Доповідач:
 
Про питання комунальної власності
3.
Доповідач:
 
Про організаційні питання
4.
Доповідач:
 
Про питання погодження проектування, будівництва та проведення реконструкції об’єктів у межах землекористування замовників та з різних питань архітектури
5.
Доповідач:
 
Про питання надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва об’єктів у місті та з різних питань містобудування
6.
Доповідач:
 
 
Директор департаменту забезпечення
діяльності   міської   ради   -   апарату
міської  ради,  начальник  управління
забезпечення депутатської діяльності                                           Ініціали, прізвище
 
 
Додаток 4
до Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради
 
 
Управління  діловодства  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ міської  ради
 
 
 
а к т 
на передачу виконавчим органам міської ради 
проектів рішень виконавчого комітету міської  ради
 
від  " ____" ______________ 20___р.
 
 
 
         Згідно з Регламентом виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради (п.3.11) _______________________________________________________________
                                            (назва виконавчого органу, який підготував проекти)
 
передаються проекти рішень виконкому міської ради:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
на доопрацювання після їх прийняття на засіданні виконавчого комітету для урахування зауважень і пропозицій членів виконавчого комітету. Термін доопрацювання - три дні. Доопрацьовані пізніше рішення можуть бути прийняті управлінням діловодства міської ради тільки для включення до порядку денного наступного засідання виконавчого комітету міської ради.
 
 

Видав документи:        
 
 
  (ініціали, прізвище)   (підпис)
Отримав документи:        
    (ініціали, прізвище)   (підпис)

 
 
 
 
 Додаток 5
до Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради
 
 

ПРОТОКОЛ № ___
засідання виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради
   
  Дата
Час
   
     
Головуючий:    
Відомості про членів виконкому    
Прізвище, ініціали   -   Посада    
Були відсутні на засіданні:    
     
Прізвище, ініціали   -   Посада    
Взяли участь від районних у місті рад,
виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств
(списки додаються)
   
1.   СЛУХАЛИ:   Про Порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради    
  ВИСТУПИЛИ:      
     
     
  ВИРІШИЛИ:   (Рішення № ________додається)    
     
     
2.   СЛУХАЛИ: Планові  питання (у разі наявності)    
  ДОПОВІДАВ: Прізвище, ініціали, посада    
  ВИСТУПИЛИ:      
ВИРІШИЛИ:   (Рішення № ________додається)    
     
3.   СЛУХАЛИ:   Про перелік проектів рішень міської ради, внесених для попереднього розгляду виконкомом    
  ВИСТУПИЛИ:      
         
  УХВАЛИЛИ:   Погодити проекти рішень міської ради для внесення на розгляд міської ради (перелік додається)    
4.   СЛУХАЛИ:   Питання, внесені на розгляд виконкому виконавчими органами міської ради    
  ДОПОВІДАВ: Прізвище, ініціали, посада    
  ВИСТУПИЛИ:      
       
ВИРІШИЛИ:        
     
     
Головуючий (посада)   Ініціали, прізвище  
   
   
Керуючий справами виконкому Ініціали, прізвище  
                             

 
Додаток 6
до Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради
 
 
 
 
Витяг з протоколу
засідання виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради
від _______________ № ______
 
 

    СЛУХАЛИ:   Про перелік проектів рішень міської ради, внесених для попереднього розгляду виконкомом
  ВИСТУПИЛИ:  
     
 
  УХВАЛИЛИ:   Погодити проекти рішень міської ради для внесення на розгляд міської ради (перелік додається)

 
 
Керуючий справами виконкому                                                      Ініціали, прізвище
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

 
Додаток 7
до Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради
 

Управління  діловодства  Дніпропетровської міської  ради
 
а к т 
від  " ____" ______________ 20___р.
на видачу документів у тимчасове користування
 

Підстава:  

 

З якою метою видаються документи:  
 

 

 

№ та дата запиту № та дата рішення,
(розпорядження)
Заголовок рішення,
(розпорядження)
Кількість аркушів Примітки
 
 
 
 
 
       

 
Разом видаються___________________ на термін до:________________
 
Документи видано в упорядкованому стані. Отримувач зобов’язується не надавати документи, отримані в тимчасове користування, стороннім особам, не видавати на їх підставі копій, витягів і довідок, не публікувати документи без дозволу управління діловодства міської ради. Отримувач зобов’язується повернути документи у термін, зазначений в акті. Отримувача попереджено про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі пошкодження або втрати документів, які видано.

 

Видав документи:        
    (ініціали, прізвище)   (підпис)
Отримав документи:        
    (ініціали, прізвище)   (підпис)

                                             
                                                       "___" ________________ 20__ р.
 
Документи повернено в повному обсязі та збереженості
 

Прийняв документи:        
    (ініціали, прізвище)   (підпис)
Здав документи:        
    (ініціали, прізвище)   (підпис)

                                             
                                                       "___" ________________ 20__ р.

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.