Погода
Про затвердження Переліку відомостей виконавчих органів Дніпропетровської міської ради, які належать до інформації з обмеженим доступом, та відомостей, які не містять ознак публічної інформації

Про затвердження Переліку відомостей виконавчих органів Дніпропетровської міської ради, які належать до інформації з обмеженим доступом, та відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

 Відповідно до Конституції України, законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, Указу Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, розпорядження міського голови від 21.07.11 № 525-р “Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови від 02.06.11 № 378-р “Про організаційні заходи щодо забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” у Дніпропетровській міській раді” та згідно із службовою запискою начальника управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради від 26.10.11 вх. № 8/5685:
      1. Затвердити Перелік відомостей виконавчих органів Дніпропетровської міської ради, які належать до інформації з обмеженим доступом, та відомостей, які не містять ознак публічної інформації.
      2. Виконавчим органам Дніпропетровської міської ради при наданні відповідей на запити на інформацію керуватись Переліком (п. 1 цього розпорядження).
      3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – керуючого справами виконкому міської ради Отченка М.М.


                                            
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від __________ № ______

Перелік відомостей виконавчих органів Дніпропетровської міської ради, які належать до інформації з обмеженим доступом, та відомостей, які не містять ознак публічної інформації

    1. Цей Перелік розроблений на підставі, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», та інших актів чинного законодавства з метою врегулювання питань про порядок визначення та використання відомостей, що становлять  інформацію з обмеженим доступом діяльності.
    2. Відомості, які належать до інформації з обмеженим доступом.
    2.1. Відомості, що містяться в документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію — доповідні, службові, пояснювальні записки, листи, запити, довідки, звіти особистого та внутрішньо-організаційного характеру, інформація, акти, протоколи, рекомендації, висновки, рецензії, плани нарад, резолюції тощо.
    2.2. Рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради або здійсненням  контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та\або прийняттю рішень.
    2.3. Інформація, яка містить відомості, що становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.
    2.4. Розпорядження міського голови з кадрових питань.
    2.5. Документи бухгалтерського обліку та звітності.
    2.6. Інформація, що стосується особистого життя працівників виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради та їх фізичного здоров’я.
    2.7. Відомості із декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади, чи членів їх сімей, та які обіймають посаду службовця I або II категорії.
   2.8. Інформація, що містить приватні дані про особу, які стали відомі виконавчим органам під час виконання своїх службових обов’язків.
   2.9. Копії трудових книжок працівників виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради.
   2.10. Інформація, що не підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими актами.
   3. Відомості, які не містить ознаки публічної інформації.
   3.1. Відомості, які на день надходження запиту на інформацію не відображені та не задокументовані жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України.
   3.2. Відомості, отримані або створені під час листування з фізичними, юридичними особами, установами, підприємствами, об’єднаннями громадян, релігійними організаціями тощо.
   4. Виконком Дніпропетровської міської ради не є розпорядником інформації:
    - яка стосується безпосереднього виконання депутатами своїх повноважень, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»;
    - яка створена або отримана в процесі діяльності інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій, інших органів місцевого самоврядування, районних у місті Дніпропетровську рад, установ, організацій, підприємств, об’єднань громадян, релігійних організацій тощо;
    - яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.


Начальник управління внутрішньої
політики Дніпропетровської
міської ради                                                                                         В.Д. Михайлишин