Погода
Постанова про затвердження граничних норм витрат на копіювання документів

Постанова про затвердження граничних норм витрат на копіювання документів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 13 липня 2011 р. N 740

Київ

Про затвердження граничних норм витрат

на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

     Відповідно до  частини  третьої статті 21 Закону України "Про

доступ  до  публічної інформації"  ( 2939-17 )  Кабінет  Міністрів

України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  граничні  норми  витрат на копіювання або друк

документів, що надаються за запитом на інформацію (додаються).  

     2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
 

                           Прем'єр-міністр України                                                            М.АЗАРОВ

 

     Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                    постановою Кабінету Міністрів України
                                                    від 13 липня 2011 р. N 740

                              ГРАНИЧНІ НОРМИ
             витрат на копіювання або друк документів,
              що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається  Граничні норми витрат

 Копіювання або друк копій

 документів формату А4 та меншого

 розміру (в тому числі 

 двосторонній друк)

 не більше ніж 0,1 відсотка

розміру мінімальної заробітної 

плати за виготовлення однієї

сторінки

 Копіювання або друк копій

 документів формату А3 та

 більшого розміру (в тому числі

 двосторонній друк)   

 не більше ніж 0,2 відсотка

 розміру мінімальної заробітної

 плати за виготовлення однієї

 сторінки  

 Копіювання або друк копій 

 документів будь-якого формату,

 якщо в документах поряд з  

 відкритою інформацією міститься

 інформація з обмеженим доступом,

 що потребує її відокремлення,

 приховування тощо (в тому числі

 двосторонній друк)

_______________
Примітка. Розмір  мінімальної  заробітної  плати  за  виготовлення
          однієї сторінки встановлюється  на  дату  копіювання  та
          друку документів.