Погода
Комунальне підприємство "Міські причали" Дніпровської міської ради

Мета та предмет діяльності підприємства :

Meтою створення і діяльності є:

-господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку, а також забезпечення, у межах своєї компетенції, виконання вимог законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів з питань благоустрою території міста.

Основним предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

- інвентаризація, організація та обстеження об’єктів благоустрою уздовж прибережної смуги м. Дніпро, місць розміщення станцій для маломірних суден/човнів, розміщення гаражів для зберігання човнів, розміщення причалів, тощо;

- збір інформації, метою якого є отримання відомостей про масові явища та процеси, що відбуваються у сфері зберігання маломірних суден;

- підготовка в установленому порядку пропозицій для внесення змін у чинне законодавство щодо участі органів місцевого самоврядування, громадських організацій та суб’єктів підприємницької діяльності у реалізації державної політики у сфері зберігання станцій для маломірних суден/човнів, розміщення гаражів для зберігання човнів, розміщення причалів, тощо;

- участь у комплексних програмах соціально-економічного розвитку міста, координація цієї роботи на окремих напрямках у випадках прийняття відповідних рішень міської ради та її виконавчого комітету, виконання на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг) необхідних для територіальної громади;

- здійснення заходів щодо впорядкування та вдосконалення роботи мережі суб’єктів господарювання.

Співробітники підприємства:

№ п/п ПОСАДА ПІБ
1. Директор

Михайлюк Павло Олегович

2. Заступник директора

Шидловський Владислав Віталійович

3.

Головний бухгалтер

Халіпова Олена Валентинівна
4. Головний юрисконсульт

Понікаревич Анастасія Сергіївна

5. Юрисконсульт

Назаров Данило Васильович

6. Діловод

Бородін Владислав Владиславович

7.

Головний інспектор

Куровський Віталій Володимирович
8. Інспектор з експлуатаційних виробничо-технічних та організаційних питань

Язев Василь Петрович

9. Інспектор з експлуатаційних виробничо-технічних та організаційних питань

Мірошниченко Володимир Олександрович

Інформація про винагороду керівника підприємства:

Розмір оплати праці (посадового окладу, винагороди) директора комунального підприємства розраховується на підставі рішення міської ради від 15.11.2017 № 66/26 «Про затвердження Положення про оплату праці керівників підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Дніпра».