Погода
Комісія міської ради з питань транспорту та зв’язку

Стаття 43

Постійна комісія з питань транспорту та зв’язку

До відання постійної комісії належать повноваження щодо:

1. Попереднього розгляду профільних питань:

1.1. Про стан і заходи щодо розвитку транспорту та зв’язку.

1.2. Про управління об’єктами транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню.

1.3. Про організацію руху міського пасажирського транспорту (в тому числі транзитного у випадках, передбачених законодавством), незалежно від форм власності.

1.4. Про залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку, а також до участі у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів транспортного обслуговування.

1.5. Про погодження складу конкурсних комісій з питань організації та управління транспортною інфраструктурою.

1.6. Про розміщення реклами на транспорті, підприємствах зв’язку та телекомунікацій.

1.7. Про організацію роботи парковок, автостоянок, зупиночних комплексів, транспортних підприємств.

1.8. Про забезпечення безпеки пасажирських перевезень та реалізацію програми соціально-економічного розвитку міста.

1.9. Про забезпечення виконання екологічних нормативів на транспорті, залучення інвестицій у транспортну інфраструктуру міста.

1.10. Про встановлення тарифів на оплату транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності, в порядку та межах, визначених законодавством.

1.11. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження на посади міською радою, діяльність яких пов’язана зі сферами транспорту та зв’язку.

1.12. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які призначаються на посади керівників комунальних підприємств, та підприємств, в яких є частка міської ради у сфері транспорту та зв’язку.

Також постійна комісія може попередньо розглядати кандидатури осіб, які призначаються на посади керівників комунальних установ, комунальних організацій та комунальних закладів міської ради, діяльність яких пов’язана зі сферами транспорту та зв’язку.

1.13. У сфері транспорту та зв’язку, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України, які прямо не визначені цим Положенням як профільні питання інших постійних комісій.

2. Вивчення діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій:

2.1. Аналіз діяльності та участь у розгляді питань, що належать до компетенції виконавчих органів міської ради:

– посадових осіб та виконавчих органів, які здійснюють повноваження в галузі транспорту та зв’язку;

– комунальних підприємств, підпорядкованих та підзвітних вищезазначеним виконавчим органам;

– інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, згідно із законодавством України, у сфері транспорту та зв’язку.

2.2. Аналіз та контроль дотримання вимог чинного законодавства щодо розміщення реклами на транспорті, підприємствах зв’язку та телекомунікацій.

2.3. Аналіз та контроль у межах повноважень міської ради за дотриманням вимог чинного законодавства з боку суб’єктів підприємницької діяльності в галузі транспорту та зв’язку.

2.4. Аналіз та контроль у межах повноважень графіків і маршрутів міського пасажирського транспорту та роботи операторів парковок, незалежно від форм власності.

2.5. Аналіз та контроль дотримання законності прав громадян у виконавчих органах міської ради, на підприємствах, в організаціях та установах міста.

3. Підготовки інформації до відома депутатів щодо:

3.1. Ефективності роботи міського пасажирського транспорту – один раз на півріччя.

3.2. Дотримання вимог законодавства під час прийняття рішень та інших актів органами міської ради – один раз на рік.

3.3. Дотримання законодавства стосовно використання бюджетних коштів міської ради у сфері відання постійної комісії, при проведенні конкурсів, тендерів, аукціонів – постійно, але не рідше одного разу на півріччя.

3.4. Ефективності діяльності підзвітних виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб.

1. Примаков Каміль Юрійович - голова комісії

2. Васючков Іван Олександрович - заступник голови комісії

3. Григорук Олег Романович - секретар комісії

4. Клименко Андрій Володимирович

5. Клюєв Артем Геннадійович

6. Трет'яков Микита Дмитрович

 

Порядок денний засідання постійної комісії:

1. Про розгляд проєктів рішень міської ради, які планується внести на розгляд чергової сесії міської ради.
2. Про розгляд профільних питань постійної комісії.
3. Про визначення дати наступного засідання постійної комісії та плану роботи.
4. Організаційні питання, різне.


Графік прийому громадян постійною комісією:

 

Протоколи засідань:

Протокол № 1 від 16.12.2020

Протокол № 2 від 23.12.2020

Протокол № 3 від 12.01.2021

Протокол № 4 від 20.01.2021

Протокол № 5 від 25.01.2021

Протокол № 6 від 26.01.2021

Протокол № 7 від 09.02.2021

Протокол № 8 від 10.02.2021

Протокол № 9 від 17.02.2021

Протокол №10 від 23.02.2021

Протокол № 11 від 10.03.2021

Протокол № 12 від 17.03.2021

Протокол № 13 від 23.03.2021

Протокол № 14 від 20.04.2021

Протокол № 15 від 27.04.2021

Протокол № 16 від 13.05.2021

Протокол № 17 від 19.05.2021

Протокол № 18 від 02.06.2021

Протокол № 19 від 14.06.2021

Протокол № 20 від 22.06.2021

Протокол № 21 від 29.06.2021

Протокол № 22 від 06.07.2021

Протокол № 23 від 27.07.2021

Протокол № 24 від 18.08.2021

Протокол № 25 від 07.09.2021

Протокол № 26 від 14.09.2021

Протокол № 27 від 21.09.2021

Протокол № 28 від 06.10.2021

Протокол № 29 від 13.10.2021

Протокол № 30 від 19.10.2021

Протокол № 31 від 03.11.2021

Протокол № 32 від 17.11.2021

Протокол № 33 від 23.11.2021

Протокол № 34 від 26.11.2021

Протокол № 35 від 30.11.2021

Протокол № 36 від 15.12.2021

Протокол № 37 від 21.12.2021

Протокол № 38 від 20.01.2022

Протокол № 39 від 25.01.2022

Протокол № 40 від 07.02.2022

Протокол № 41 від 16.02.2022

Протокол № 42 від 25.02.2022

Протокол № 43 від 29.03.2022

Протокол № 44 від 20.04.2022

Протокол № 45 від 10.05.2022

Протокол № 46 від 07.06.2022

Протокол № 47 від 27.06.2022

Протокол № 48 від 12.07.2022

Протокол № 49 від 19.07.2022

Протокол № 50 від 12.09.2022

Протокол № 51 від 20.09.2022

Протокол № 52 від 05.10.2022

Протокол № 53 від 06.10.2022

Протокол № 54 від 18.10.2022

Протокол № 55 від 01.11.2022

Протокол № 56 від 14.11.2022

Протокол № 57 від 15.11.2022

Протокол № 58 від 22.11.2022

Протокол № 59 від 28.11.2022

Протокол № 60 від 02.12.2022

Протокол № 61 від 12.12.2022

Протокол № 62 від 20.12.2022

Протокол № 63 від 20.12.2022

Протокол № 64 від 29.12.2022

Протокол № 65 від 18.01.2023

Протокол № 66 від 23.01.2023

Протокол № 67 від 31.01.2023

Протокол № 68 від 21.02.2023

Протокол № 69 від 07.03.2023