Погода
Комісія міської ради з питань розвитку місцевого самоврядування, міжнародних зв’язків та енергозбереження

Стаття 46

Постійна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування, міжнародних зв’язків та енергозбереження

До відання постійної комісії належать повноваження щодо:

1. Попереднього розгляду профільних питань:

1.1. Про взаємодію між депутатами міської ради та народними депутатами України, депутатами районної ради, обласної ради, міських рад інших міст, діяльність об'єднань органів місцевого самоврядування.

1.2. Про взаємовідносини депутатів та виборців.

1.3. Про прийняття рішень щодо адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством.

1.4. Про діяльність адміністративних комісій.

1.5. Про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них.

1.6. Про забезпечення реалізації Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів законодавства у галузі місцевого самоврядування.

1.7. Про органи самоорганізації населення, адміністративно-територіальні органи міської ради, розвиток об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та їх асоціацій.

1.8. Про вивчення та впровадження досвіду місцевого самоврядування міст України та зарубіжжя.

1.9. Про забезпечення участі громадських організацій та членів територіальної громади міста у здійсненні місцевого самоврядування.

1.10. Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, доступ мешканців міста до адміністративних послуг, адміністративні послуги.

1.11. Про порядок використання символіки територіальної громади міста.

1.12. Про надання пропозицій щодо ефективної організації роботи виконавчих органів міської ради.

1.13. Про розгляд пропозицій та вивчення громадської думки стосовно розвитку та вдосконалення місцевого самоврядування, функціонування територіальної громади і забезпечення життєдіяльності міста, про організацію громадських слухань та громадської експертизи.

1.14. Про програми, які спрямовані на активну участь мешканців міста у місцевому самоврядуванні, зокрема Міську цільову програму "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі», та інші партиципаторні програми.

1.15. Про структуру виконавчих органів міської ради, їх положення, загальну чисельність апарату міської ради, її виконавчих органів, адміністрацій районів міської ради.

1.16. Про організацію проведення референдумів і виборів до органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови.

1.17. Про звіти постійних комісій, керівників виконавчих органів міської ради та посадових осіб.

1.18. Про забезпечення і захист прав громадян; здійснення контролю за станом розгляду звернень громадян, за додержанням законодавства з питань місцевого самоврядування та інформації, захисту громадян міста від неправдивої інформації.

1.19. Про програми щодо енергозбереження, тепло та енергогенерування, енергоаудиту, енергоменеджменту у виконавчих органах міської ради та на об’єктах територіальної громади міста, енергоефективності об’єктів територіальної громади міста, енергоефективності об’єктів інших форм власності на території міста.

1.20 Про залучення міжнародних і вітчизняних партнерів для реалізації програм енергоефективності та енергозбереження, а також інвестицій з метою енергозбереження та енергоефективності об’єктів територіальної громади міста та інших об’єктів та території міста.

1.21. Про організацію роботи з громадськістю, ЗМІ міської ради.

1.22. Про внутрішню політику міської ради.

1.23. Про розробку та реалізацію проєктів програм з питань інформаційної політики, діяльності ЗМІ та свободи слова.

1.24. Про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій.

1.25. Про формування та реалізацію стратегії міжрегіонального і міжнародного співробітництва міста, участь у міжнародних проєктах і міжнародних організаціях.

1.26. Про виконання на регіональному рівні загальнодержавних і цільових регіональних програм з питань європейської інтеграції та забезпечення реалізації в межах наданих повноважень міжнародних зобов’язань України.

1.27. Про формування позитивного міжнародного іміджу міста, у тому числі за рахунок участі у виставково-презентаційних заходах, комунікацію з міжнародними організаціями, офіційними представництвами міжнародних організацій, країн та компаній.

1.28. Про організацію, проведення та участь у міжнародних семінарах, економічних місіях, конференціях, виставках щодо залучення іноземних партнерів на внутрішній ринок, інтеграції міських підприємств до європейської системи господарювання, розвитку регіонального експорту та створення позитивного іміджу міста.

1.29. Про пропозиції та участь в проведенні організаційної роботи щодо встановлення побратимських і партнерських зв’язків міста з містами зарубіжжя та України, участі міста в міжнародних і всеукраїнських організаціях.

1.30. Про попередній аналіз проєктів договорів з іноземними партнерами.

1.31. Про сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності.

1.32. Про сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць.

1.33. Про впровадження заходів у сфері інноваційного розвитку галузей господарства міста.

1.34. Про депутатські запити і депутатські звернення, організацію роботи щодо їх виконання.

1.35. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження на посади міською радою, діяльність яких пов’язана з розвитком місцевого самоврядування, міжнародними зв’язками та енергозбереженням.

1.36. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які призначаються на посади керівників комунальних підприємств, та підприємств, в яких є частка міської ради, у сфері місцевого самоврядування, міжнародних зв’язків та енергозбереження.

Також постійна комісія може попередньо розглядати кандидатури осіб, які призначаються на посади керівників комунальних установ, комунальних організацій та комунальних закладів міської ради, діяльність яких пов’язана з місцевим самоврядуванням, міжнародними зв’язками та енергозбереженням.

2. Вивчення діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій:

2.1. Аналіз діяльності та участь у розгляді питань, що належать до компетенції:

– посадових осіб та виконавчих органів міської ради, які здійснюють повноваження в галузі місцевого самоврядування, міжнародних зв’язків та енергозбереження;

– комунальних підприємств, підпорядкованих та підзвітних вищезазначеним органам;

– інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, які здійснюють діяльність, згідно із законодавством України, у сфері міжнародних зв’язків та енергозбереження.

2.2. Аналіз діяльності органів самоорганізації населення.

2.3. Аналіз звітів про діяльність ЗМІ, засновником (співзасновником) яких є міська рада, в тому числі використання коштів, передбачених бюджетом міста на підтримку ЗМІ.

2.4. Аналіз виконання норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.5. Аналіз ефективності реалізації партиципаторних програм.

3. Підготовки інформації до відома депутатів щодо:

3.1. Ходу виконання програм з енергозбереження та бюджету участі – не рідше одного разу на півріччя.

3.2. Досвіду роботи органів самоорганізації населення – не рідше одного разу на півріччя.

3.3. Діяльності ЗМІ, засновником яких є міська рада, – не рідше одного разу на рік.

3.4. Стану надання адміністративних послуг – не рідше одного разу на півріччя.

3.5 Стану розгляду звернень громадян, виконання депутатських запитів, порушення законодавства з питань статусу депутата місцевої ради – не рідше одного разу на рік.

3.6. Участі міської ради та її органів у міжнародних проєктах, міжнародних організаціях, тощо – не рідше одного разу на рік.

1. Хмельников Артем Олександрович - голова комісії

2. Бондаренко Олексій Григорович - заступник голови комісії

3. Лещенко Олексій Васильович - секретар комісії

4. Бедлецька Світлана Олегівна

5. Ельдаров Абдула Ісаєвич

 

Порядок денний засідання постійної комісії:

 
1. Про розгляд проєктів рішень міської ради, які планується внести на розгляд чергової сесії міської ради.
2. Про розгляд вхідної кореспонденції постійної комісії.
3. Про визначення дати наступного засідання постійної комісії  та плану роботи.
4. Організаційні питання, різне.

Графік прийому громадян постійною комісією:

третя середа місяця з 11.30 до 13.00

за адресою: просп. Д. Яворницького, 75, каб. 224

 

Згідно з розпорядженням міського голови від 16.03.2020 № 266-р "Про запровадження протиепідемічних заходів у Дніпровській міській раді" в усіх адміністративних будівлях Дніпровської міської ради та її виконавчих органів введено обмежений режим роботи та здійснюється безконтактне прийняття документів.

Просимо відвідувачів звертатись через онлайн-сервіси або надсилати свої звернення через скриньку, яка розташована на першому поверсі будівлі Дніпровської міської ради.

 

Протоколи засідань:

Протокол № 1 від 16.12.2020

Протокол № 2 від 26.01.2021

Протокол № 3 від 09.02.2021

Протокол № 4 від 23.02.2021

Протокол № 5 від 23.03.2021

Протокол № 6 від 20.04.2021

Протокол № 7 від 25.05.2021

Протокол № 8 від 22.06.2021

Протокол № 9 від 27.07.2021

Протокол № 10 від 21.09.2021

Протокол № 11 від 19.10.2021

Протокол № 12 від 23.11.2021

Протокол № 13 від 07.12.2021

Протокол № 14 від 21.12.2021

Протокол № 15 від 25.01.2022

Протокол № 16 від 26.01.2022

Протокол № 17 від 22.02.2022

Протокол № 18 від 25.02.2022

Протокол № 19 від 14.03.2022

Протокол № 20 від 30.03.2022

Протокол № 21 від 12.04.2022

Протокол № 22 від 19.04.2022

Протокол № 23 від 10.05.2022

Протокол № 24 від 07.06.2022

Протокол № 25 від 28.06.2022

Протокол № 26 від 12.07.2022

Протокол № 27 від 19.07.2022

Протокол № 28 від 16.08.2022

Протокол № 29 від 20.09.2022

Протокол № 30 від 18.10.2022

Протокол № 31 від 15.11.2022

Протокол № 32 від 29.11.2022