Погода
Комісія міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення

Стаття 48

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення

До відання постійної комісії належать повноваження щодо:

1. Попереднього розгляду профільних питань:

1.1. Про програми охорони здоров’я.

1.2. Про управління закладами охорони здоров’я, які належать територіальній громаді міста або передані їй, організацію їх матеріально- технічного та фінансового забезпечення.

1.3. Про організацію медичного обслуговування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді міста або передані їй.

1.4. Про сприяння роботі асоціацій, інших громадських і неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я.

1.5. Про забезпечення у межах чинного законодавства доступності і безоплатності медичного обслуговування на території міста.

1.6. Про забезпечення відповідно до законодавства розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності.

1.7 Про гарантії щодо соціального захисту населення.

1.8. Про пропозиції щодо надання допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам, інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів.

1.9. Про цільові програми поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальні програми зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання.

1.10. Про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.

1.11. Про опіку і піклування та боротьбу з безпритульністю в місті.

1.12. Про організацію надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури; про інші програми захисту прав неповнолітніх.

1.13. Про забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної освіти,

1.14. Про організацію утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах.

1.15. Про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах- інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем).

1.16. Про здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг і компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

1.17. Про депутатські запити, депутатські звернення та організацію роботи з їх виконання.

1.18. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження на посади міською радою, діяльність яких пов’язана з охороною здоров’я та соціальним захистом.

1.19. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які призначаються на посади керівників комунальних підприємств, та підприємств, в яких є частка міської ради у сфері охорони здоров’я та соціального захисту.

Також постійна комісія може попередньо розглядати кандидатури осіб, які призначаються на посади керівників комунальних установ, комунальних організацій та комунальних закладів міської ради, діяльність яких пов’язана з охороною здоров’я та соціальним захистом.

1.20. У сфері охорони здоров’я та соціального захисту, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України, які прямо не визначені цим Положенням як профільні питання інших постійних комісій.

2. Вивчення діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій:

2.1. Аналіз діяльності та участь у розгляді питань, що належать до компетенції виконавчих органів міської ради:

– посадових осіб та виконавчих органів, які здійснюють повноваження у сферах охорони здоров’я та соціального захисту;

– комунальних підприємств, підпорядкованих і підзвітних вищезазначеним виконавчим органам міської ради;

– інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, згідно із законодавством України у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення.

2.2. Аналіз та контроль реалізації заходів щодо здійснення медичних програм.

2.3. Аналіз діяльності підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, із забезпечення медичного обслуговування їх працівників відповідно до вимог чинного законодавства.

2.4. Аналіз дій із запобігання інфекційним захворюванням і пандеміям.

2.5. Аналіз реалізації вимог законодавства щодо утримання і розвитку установ соціального захисту, які належать територіальній громаді міста.

2.6. Аналіз інтеграції інвалідів до громадського життя та умов проживання у місті.

3. Підготовки інформації до відома депутатів щодо:

3.1. Стану і заходів з питань захворюваності та забезпечення медичного обслуговування населення у місті - один раз на рік.

3.2. Стану і заходів з вирішення проблем дитячої безпритульності - один раз на півріччя.

3.3. Діяльності органів міської ради із забезпечення соціального захисту населення міста - один раз на рік.

1. Дитятковська Євгенія Михайлівна - голова комісії

2. Ричкова Тетяна Борисівна - заступник голови комісії

3. Каптєлова Тетяна Леонідівна - секретар комісії

4. Ведмідь Альона Миколаївна

5. Скребець Юрій Юрійович

 

Порядок денний засідання постійної комісії: 

1. Про розгляд проєктів рішень міської ради, які планується внести на розгляд чергової сесії міської ради.
2. Про розгляд вхідної кореспонденції постійної комісії.
3. Про визначення дати наступного засідання постійної комісії  та плану роботи.
4. Організаційні питання, різне.

 

Графік прийому громадян постійною комісією:

третій понеділок місяця з 14.00 до 16.00

за адресою: просп. Д. Яворницького, 75, каб. 226, тел. 745 76 66

 

Згідно з розпорядженням міського голови від 16.03.2020 № 266-р "Про запровадження протиепідемічних заходів у Дніпровській міській раді" в усіх адміністративних будівлях Дніпровської міської ради та її виконавчих органів введено обмежений режим роботи та здійснюється безконтактне прийняття документів.

Просимо відвідувачів звертатись через онлайн-сервіси або надсилати свої звернення через скриньку, яка розташована на першому поверсі будівлі Дніпровської міської ради.

 

Протоколи засідань:
 

Протокол № 1 від 16.12.2020

Протокол № 2 від 19.01.2021

Протокол № 3 від 08.02.2021

Протокол № 4 від 22.02.2021

Протокол № 5 від 22.03.2021

Протокол № 6 від 19.04.2021

Протокол № 7 від 14.05.2021

Протокол № 8 від 21.05.2021

Протокол № 9 від 22.06.2021

Протокол № 10 від 26.07.2021

Протокол № 11 від 17.09.2021

Протокол № 12 від 18.10.2021

Протокол № 13 від 22.11.2021

Протокол № 14 від 06.12.2021

Протокол № 15 від 20.12.2021

Протокол № 16 від 24.01.2022

Протокол № 17 від 21.02.2022

Протокол № 18 від 23.02.2022

Протокол № 19 від 29.03.2022

Протокол № 20 від 19.04.2022

Протокол № 21 від 07.06.2022

Протокол № 22 від 11.07.2022

Протокол № 23 від 18.07.2022

Протокол № 24 від 15.08.2022

Протокол № 25 від 19.09.2022

Протокол № 26 від 17.10.2022