Погода
Умови конкурсів на право оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста

Розмір стартової орендної плати (початковий розмір орендної ставки) об’єкта оренди визначається з урахуванням орендних ставок за використання комунального нерухомого майна відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна, затвердженої рішенням Дніпропетровської міської ради від 29.02.12 № 8/21 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна».
 
Початкові умови конкурсів на право оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста:
1. Найбільший запропонований розмір (%) орендної ставки за використання нерухомого майна за цільовим призначенням порівняно із початковим розміроморендної ставки.
2. Запропонований розмір орендної ставки за використання комунального нерухомого майна повинен бути не нижче орендної ставки згідно з Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна, затвердженою рішенням Дніпропетровської міської ради від 29.02.12 № 8/21 за його цільовим призначенням та згідно рішення міської ради від 06.04.11 №19/10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.03.07 №41/11 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», із змінами та доповненнями».
3. Мета використання комунального нерухомого майна (об’єкту оренди) за цільовим призначенням.
4. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати щомісяця у термін не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції.
5. Переможець конкурсу в 5-денний термін після затвердження результатів конкурсу зобов’язаний направити до департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської радизаяву на оренду разом з відповідним пакетом документів згідно з Переліком, який є Додатком 1 до Порядку передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, затвердженого рішенням міської ради від 06.04.11 №19/10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.03.07 №41/11 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», із змінами та доповненнями» (з Переліком документів можна ознайомитися у відділі з відчуження та оренди комунальної власності управління корпоративних прав  департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради, тел.: (056) 745-40-69).
6.     Належне виконання істотних умов договору оренди.
7.     Ефективне використання орендованого майна.
8.     Дотримання вимог експлуатації об’єкта. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова  не розглядається як дозвіл на виконання поліпшень орендованого майна та не несе за собою обов’язки орендодавця стосовно компенсації вартості ремонту.
Вартість поточного та/або капітального ремонту, здійсненого орендарем за  власні кошти, в рахунок орендної плати не зараховується. Витрати орендаря на проведення поточного та/або капітального ремонтів відшкодуванню не підлягають.
9.     Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані.
10.     Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди на користь балансоутримувача (вигодонабувача) протягом 30 календарних днів з дати укладення договору оренди та забезпечення охорони об’єкта оренди. Копія договору страхування надається орендодавцю.
11.     Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
12.     Компенсація переможцем конкурсу (орендарем) після укладення договору оренди замовнику витрат на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, та рецензії на звіт про оцінку - протягом 10 календарних днів з моменту оголошення переможця конкурсу.
13.Укладання договору оренди комунального нерухомого майна з переможцем конкурсу у 15-денний термін після проведення конкурсу.
14. Сума застави у розмірі стартової орендної плати, яка вноситься для участі у конкурсі, перераховується на такі реквізити: департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради, р/р 37328020000081 в ГУДКСУ у Дніпропетровській обл., МФО 805012, ЄДРПОУ 37454258. У разі відмови переможця від укладення договору оренди застава не повертається та зараховується до міського бюджету.
15. До участі у конкурсі не допускається особа, якщо нею не перераховано суму застави для участі у конкурсі на право оренди об'єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста та надано пропозиції щодо використання нерухомого майна у спосіб заборонений чинним законодавством України.
16. Якщо при відкритті запечатаних конвертів виявилося, що учасники конкурсу, які відповідно до поданих пропозицій  можуть бути визнані переможцями, подали однакові пропозиції, то ці учасники конкурсу на цьому ж засіданні можуть надати додаткові пропозиції у письмовому вигляді щодо більшого розміру орендної плати (ставки).
17. Подання зобов'язань щодо виконання умов конкурсу.
18. Явка конкурсантів обов’язкова.   
 
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який відповідає всім умовам конкурсу, визначеним конкурсною комісією, та який надав пропозиції про найбільший розмір орендної ставки порівняно із початковим розміром орендної ставки (тобто найбільший розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно із стартовою орендною платою за базовий місяць розрахунку).
Згідно з Порядком проведення конкурсу на право оренди об'єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста (рішення міської ради від 06.04.11 №19/10) засідання конкурсної комісії з проведення конкурсів на право оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, є закритими.
 
Інформація про проведення конкурсу, час та місце проведення конкурсу вказуються в оголошеннях департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради, які розміщуються в газеті «Наше місто» та на офіційному Інтернет порталі Дніпропетровської міської ради dniprorada.gov.ua.
 
Для участі у конкурсі учасники подають для реєстраціїдо департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради заяву встановленої форми про участь у конкурсі та документи:
 
Для учасників конкурсу, які є юридичними особами:
·         копії установчих  документів;
·         належним чином оформлена довіреність, видана представнику  юридичної особи з наданням повноважень щодо збільшення розміру орендної плати безпосередньо на конкурсі;
·         заява про оренду (заявка на участь у конкурсі);
·         відомості про фінансовий стан (платоспроможність учасника конкурсу);
·         техніко-економічні обґрунтування укладення договору оренди (пропозиції щодо експлуатації об’єкта);
·         платіжне доручення з відміткою банківської установи, щодо перерахування суми застави.
 
Для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності:
·         документ, який посвідчує особу (копія паспорта – стор. 1, 2, 11);
·         належним чином оформлена довіреність, видана представнику  фізичної особи з наданням повноважень щодо збільшення розміру орендної плати безпосередньо на конкурсі;
·         заява про оренду (заявка на участь у конкурсі);
·         копія свідоцтва про державну реєстрацію як підприємця;
·         декларація про доходи;
·         платіжне доручення з відміткою банківської установи, щодо перерахування суми застави;
·         техніко-економічні обґрунтування укладення договору оренди (пропозиції щодо експлуатації об’єкта).
 
Конкурсні пропозиції надаються у конвертах з написом "На конкурс", і не можуть бути гіршими, ніж початкові умови, запропоновані конкурсною комісією.
 
Документи приймаються узагальному відділі департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради за адресою:  49000, м. Дніпропетровськ,  вул. Мечникова, 6, 4-й поверх, кім. 41 включнопо дату та час, яківказуютьсяв оголошеннях департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради, які розміщуються в газеті «Наше місто» та на офіційному Інтернет порталі Дніпропетровської міської ради dniprorada.gov.ua.
 
За додатковою інформацією звертатися по тел.: (056) 745 40 69.
 
         Примітка: у разі передачі в оренду об’єктуза конкретним цільовим призначенням, зазначається використання нерухомого майна за вказаним в оголошенні цільовим призначенням.