Погода
Комісія міської ради з питань екології

Стаття 50

Постійна комісія з питань екології

До відання постійної комісії належать повноваження щодо:

1. Попереднього розгляду профільних питань:

1.1. Про поводження з відходами (у т.ч. з небезпечними) відповідно до законодавства.

1.2. Про визначення в установленому порядку розмірів відшкодування підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, за забруднення довкілля та інші екологічні збитки.

1.3. Про вирішення питань у сферах охорони навколишнього природного середовища, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки.

1.4. Про організацію вивчення навколишнього природного середовища, моніторинг екологічної ситуації в місті, внесення пропозицій щодо заходів для поліпшення екологічної ситуації.

1.5. Про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу.

1.6. Про програми охорони довкілля.

1.7. Про визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства.

1.8. Про здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища суб’єктами підприємницької діяльності.

1.9. Про ліквідацію екологічних наслідків аварій, боротьбу зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями.

1.10. Про надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію міста.

1.11. Про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

1.12. Про депутатські запити, депутатські звернення та організацію роботи з їх виконання.

1.13. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження на посади міською радою, діяльність яких пов’язана з екологією.

1.14. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які призначаються на посади керівників комунальних підприємств, та підприємств, в яких є частка міської ради у сфері екології.

Також постійна комісія може попередньо розглядати кандидатури осіб, які призначаються на посади керівників комунальних установ, комунальних організацій та комунальних закладів міської ради, діяльність яких пов’язана з екологією.

1.15. У сфері екології, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України, які прямо не визначені цим Положенням як профільні питання інших постійних комісій.

 

2. Вивчення діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій:

2.1. Аналіз діяльності та участь у розгляді питань, що належать до компетенції виконавчих органів міської ради:

– посадових осіб та виконавчих органів, які здійснюють повноваження у сфері екології;

– комунальних підприємств, підпорядкованих і підзвітних вищезазначеним виконавчим органам міської ради;

– інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, згідно із законодавством України у сфері екології.

2.2. Аналіз та контроль у межах повноважень міської ради за дотриманням вимог чинного законодавства з боку суб’єктів підприємницької діяльності в галузі екології.

2.3. Аналіз і контроль реалізації заходів щодо виконання екологічних програм.

3. Підготовки інформації до відома депутатів щодо:

3.1. Стану реалізації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища в місті – один раз на рік.

3.2. Дотримання вимог законодавства під час прийняття рішень та інших актів органами міської ради - один раз на рік.

3.3. Ефективності діяльності підзвітних виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб.

1. Начар’ян Наталія Олександрівна - голова комісії

2. Гончаренко Наталя Вікторівна - заступник голови комісії

3. Музика Максим Іванович - секретар комісії

4. Нечепуренко Микита Олександрович

4. Риженко Сергій Анатолійович

 

Порядок денний засідання постійної комісії:

1. Про розгляд проєктів рішень міської ради, які планується внести на розгляд чергової сесії міської ради.
2. Про розгляд вхідної кореспонденції постійної комісії.
3. Про визначення дати наступного засідання постійної комісії та плану роботи.
4. Організаційні питання, різне.

Графік прийому громадян постійною комісією:

перша середа місяця з 11.00 до 13.00

за адресою: просп. Д. Яворницького, 75, каб. 221, тел. 745 71 51

 

Згідно з розпорядженням міського голови від 16.03.2020 № 266-р "Про запровадження протиепідемічних заходів у Дніпровській міській раді" в усіх адміністративних будівлях Дніпровської міської ради та її виконавчих органів введено обмежений режим роботи та здійснюється безконтактне прийняття документів.  

Просимо відвідувачів звертатись через онлайн-сервіси або надсилати свої звернення через скриньку, яка розташована на першому поверсі будівлі Дніпровської міської ради.  

 

Протоколи засідань:

Протокол № 1 від 16.12.2020

Протокол № 2 від 23.12.2020

Протокол № 3 від 20.01.2021

Протокол № 4 від 26.01.2021

Протокол № 5 від 09.02.2021

Протокол № 6 від 17.02.2021

Протокол № 7 від 23.02.2021

Протокол № 8 від 17.03.2021

Протокол № 9 від 23.03.2021

Протокол № 10 від 14.04.2021

Протокол № 11 від 20.04.2021

Протокол № 12 від 19.05.2021

Протокол № 13 від 25.05.2021

Протокол № 14 від 15.06.2021

Протокол № 15 від 22.06.2021

Протокол № 16 від 21.07.2021

Протокол № 17 від 27.07.2021

Протокол № 18 від 15.09.2021

Протокол № 19 від 21.09.2021

Протокол № 20 від 19.10.2021

Протокол № 21 від 17.11.2021

Протокол № 22 від 23.11.2021

Протокол № 23 від 07.12.2021

Протокол № 24 від 15.12.2021

Протокол № 25 від 21.12.2021

Протокол № 26 від 19.01.2022

Протокол № 27 від 02.02.2022

Протокол № 28 від 22.02.2022

Протокол № 29 від 29.03.2022

Протокол № 30 від 19.04.2022

Протокол № 31 від 10.05.2022

Протокол № 32 від 07.06.2022

Протокол № 33 від 28.06.2022

Протокол № 34 від 12.07.2022

Протокол № 35 від 19.07.2022

Протокол № 36 від 16.08.2022

Протокол № 37 від 20.09.2022

Протокол № 38 від 18.10.2022

Протокол № 39 від 15.11.2022

Протокол № 40 від 29.11.2022