Погода
Комісія міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту

Стаття 47

Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді та спорту

До відання постійної комісії належать повноваження щодо:

1. Попереднього розгляду профільних питань:

1.1. Про управління закладами освіти, культури, які належать територіальній громаді міста або передані їй, молодіжними підлітковими закладами, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

1.2. Про забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної освіти; створення необхідних умов для виховання молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій.

1.3. Про стан та розвиток культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел.

1.4. Про сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю.

1.5. Про забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання.

1.6. Про проведення видовищних та інших масових заходів різноманітних свят у місті.

1.7. Про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах- інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем).

1.8. Про створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку.

1.9. Про забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти, розвитку і вдосконалення мережі освітніх закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту.

1.10. Про організацію надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами фізкультури і спорту; про інші програми підтримки молоді.

1.11. Про проведення спортивних та інших масових заходів різноманітних свят у місті.

1.12. Про управління закладами спорту, які належать територіальній громаді міста або передані їй, молодіжними підлітковими закладами, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

1.13. Про покращення туристичного клімату, розвитку туризму.

1.14. Про депутатські запити, депутатські звернення та організацію роботи з їх виконання.

1.15. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження на посади міською радою, діяльність яких пов’язана зі сферами освіти, культури, молоді, спорту та туризму.

1.16. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які призначаються на посади керівників комунальних підприємств, та підприємств, в яких є частка ради у сфері освіти, культури, молоді, спорту та туризму.

Також постійна комісія може попередньо розглядати кандидатури осіб, які призначаються на посади керівників комунальних установ, комунальних організацій та комунальних закладів міської ради, діяльність яких пов’язана зі сферами освіти, культури, молоді, спорту та туризму.

1.17. У сфері освіти, культури, молоді та спорту, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України, які прямо не визначені цим Положенням як профільні питання інших постійних комісій.

2. Вивчення діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій:

2.1. Аналіз діяльності та участь у розгляді питань, що належать до компетенції виконавчих органів міської ради:

– посадових осіб та виконавчих органів, які здійснюють повноваження в галузі освіти, культури, молоді, спорту та туризму міської ради;

– комунальних підприємств, підпорядкованих та підзвітних вищезазначеним виконавчим органам міської ради;

– інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності згідно із законодавством України, у сфері питань освіти, культури, молоді та спорту.

2.2. Аналіз та контроль забезпечення реалізації статутних положень навчально-виховних, культурно-освітніх установ.

2.3. Аналіз виконання соціальних програм у сфері освіти, культури.

2.4. Аналіз та контроль забезпечення реалізації статутних положень фізкультурно-оздоровчих установ.

2.5. Аналіз виконання соціальних програм у сфері молоді та спорту.

2.6. Аналіз виконання програм у сфері туризму та розвитку туристичної діяльності.

3. Підготовки інформації до відома депутатів щодо:

3.1. Стану і заходів з реалізації молодіжної політики в місті – один раз на рік.

3.2. Стану і заходів з удосконалення навчально-виховної роботи в закладах освіти міста – один раз на рік.

3.3. Стану і заходів удосконалення культурно-освітньої роботи в місті – один раз на рік.

3.4. Стану і заходів удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи в місті - один раз на рік.

3.5. Ефективності діяльності підзвітних виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб.

3.6. Стану виконання туристичних програм та інших заходів, спрямованих на розвиток туризму.

1. Демідова Наталія Михайлівна - голова комісії

2. Гельфер Григорій Аркадійович - заступник голови комісії

3. Багацький Олександр Олександрович - секретар комісії

4. Міро Данило Володимирович

5. Турчин Ігор Володимирович

6. Федько Юрій Михайлович

 

Порядок денний засідання постійної комісії:

1. Про розгляд проєктів рішень міської ради, які планується внести на розгляд чергової сесії міської ради.
2. Про розгляд вхідної кореспонденції постійної комісії.
3. Про визначення дати наступного засідання постійної комісії  та плану роботи.
4. Організаційні питання, різне.


Графік прийому громадян постійною комісією:

третій вівторок місяця з 11.00 до 13.00

за адресою: просп. Д. Яворницького, 75, каб. 203, тел. 744 15 74

 

Згідно з розпорядженням міського голови від 16.03.2020 № 266-р "Про запровадження протиепідемічних заходів у Дніпровській міській раді" в усіх адміністративних будівлях Дніпровської міської ради та її виконавчих органів введено обмежений режим роботи та здійснюється безконтактне прийняття документів.

Просимо відвідувачів звертатись через онлайн-сервіси або надсилати свої звернення через скриньку, яка розташована на першому поверсі будівлі Дніпровської міської ради.

 

Протоколи засідань:

Протокол № 1 від 16.12.2020

Протокол № 2 від 20.01.2021

Протокол № 3 від 09.02.2021

Протокол № 4 від 17.02.2021

Протокол № 5 від 23.02.2021

Протокол № 6 від 10.03.2021

Протокол № 7 від 23.03.2021

Протокол № 8 від 07.04.2021

Протокол № 9 від 14.04.2021

Протокол № 10 від 20.04.2021

Протокол № 11 від 28.04.2021

Протокол № 12 від 05.05.2021

Протокол № 13 від 19.05.2021

Протокол № 14 від 25.05.2021

Протокол № 15 від 22.06.2021

Протокол № 16 від 21.07.2021

Протокол № 17 від 28.07.2021

Протокол № 18 від 04.08.2021

Протокол № 19 від 10.09.2021

Протокол № 20 від 21.09.2021

Протокол № 21 від 19.10.2021

Протокол № 22 від 17.11.2021

Протокол № 23 від 23.11.2021

Протокол № 24 від 07.12.2021

Протокол № 25 від 21.12.2021

Протокол № 26 від 12.01.2022

Протокол № 27 від 21.01.2022

Протокол № 28 від 22.02.2022

Протокол № 29 від 24.02.2022

Протокол № 30 від 13.03.2022

Протокол № 31 від 28.03.2022

Протокол № 32 від 18.04.2022

Протокол № 33 від 10.05.2022

Протокол № 34 від 07.06.2022

Протокол № 35 від 28.06.2022

Протокол № 36 від 12.07.2022

Протокол № 37 від 19.07.2022

Протокол № 38 від 11.08.2022

Протокол № 39 від 16.08.2022

Протокол № 40 від 20.09.2022

Протокол № 41 від 18.10.2022

Протокол № 42 від 15.11.2022