Перейти в кабінетКабінет мешканця
Дніпра
Комісія міської ради з питань промисловості, підприємництва та торгівлі

Стаття 42

Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва та торгівлі

До відання постійної комісії належать повноваження щодо:

1. Попереднього розгляду профільних питань:

1.1. Про заходи щодо розвитку промисловості у місті.

1.2. Про роботу підприємств, установ, організацій промисловості щодо питань реалізації програм соціально-економічного розвитку території міста.

1.3. Про формування і реалізацію планів та програм розвитку промислових галузей міста з метою підвищення прибутків, обсягів видатків до місцевого бюджету та створення додаткових робочих місць, упровадження екологічних та енергозберігаючих програм.

1.4. Про сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності.

1.5. Про надання пропозицій щодо створення на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць.

1.6. Про сприяння укладанню і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг.

1.7. Про розміщення в місті нових виробництв, реконструкції та переобладнання, ліквідації підприємств із збитковими, екологічно небезпечними технологіями.

1.8. Про надання пропозицій щодо встановлення пільг по місцевих податках і зборах для промислових підприємств відповідно до вимог чинного законодавства.

1.9. Про надання пропозицій стосовно ставок місцевих податків та зборів щодо застосування до промислових підприємств міста.

1.10. Про створення належних умов для розвитку міжрегіонального співробітництва, зовнішньоекономічної діяльності міста, сприяння розвитку та реалізації експортного потенціалу підприємств міста, міжнародної виставкової діяльності у сфері промислової політики.

1.11. Про встановлення правил торгівлі на ринках, у тому числі тих, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність.

1.12. Про організацію місцевих ринків, ярмарків, торгівлі на ринках, сприяння розвитку всіх форм торгівлі.

1.13. Про встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

1.14. Про заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення.

1.15. Про пропозиції щодо підвищення ефективності управління споживчим ринком.

1.16. Про надання платних послуг та побутове обслуговування населення.

1.17. Про контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

1.18. Про програми розвитку підприємництва у місті, зміни і доповнення до них.

1.19. Про депутатські запити, депутатські звернення та організацію роботи з їх виконання.

1.20. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження на посади міською радою, діяльність яких пов’язана зі сферами побутового і торговельного обслуговування, громадського харчування, підприємництва та промисловості.

1.21. Про попередній розгляд кандидатур осіб, які призначаються на посади керівників комунальних підприємств і підприємств, в яких є частка міської ради, у сфері побутового і торговельного обслуговування, громадського харчування, підприємництва та промисловості.

Також постійна комісія може попередньо розглядати кандидатури осіб, які призначаються на посади керівників комунальних установ, комунальних організацій та комунальних закладів міської ради, діяльність яких пов’язана зі сферами побутового і торговельного обслуговування, громадського харчування, підприємництва та промисловості.

1.22. У сфері промисловості, побутового обслуговування населення, громадського харчування, торгівлі та підприємництва, віднесених до ком­петенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України, які прямо не визначені цим Положенням як профільні питання інших постійних комісій.

2. Вивчення діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій:

2.1. Аналіз діяльності та участь у розгляді питань, що належать до компетенції виконавчих органів міської ради:

- посадових осіб та виконавчих органів міської ради, які здійснюють повноваження в галузі побутового і торговельного обслуговування, громадського харчування, підприємництва та промисловості;

- комунальних підприємств, підпорядкованих та підзвітних вищезазначеним виконавчим органам;

- інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності згідно із законодавством України у сфері промисловості, торгівлі та підприємництва;

2.2. Аналіз роботи та координація діяльності промислового комплексу міста щодо виробництва товарної продукції та сприяння збільшенню прибутків і обсягів видатків до місцевого бюджету підприємствами усіх форм власності.

2.3. Аналіз та контроль за погашенням заборгованості за використані енергоносії промисловими підприємствами.

2.4. Аналіз та контроль у межах повноважень міської ради за дотриманням вимог чинного законодавства з боку суб’єктів підприємницької діяльності в галузі промисловості, побутового обслуговування, громадського харчування, торгівлі, споживчого ринку, сфери послуг, зовнішньоекономічної діяльності.

2.5. Аналіз діяльності підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, у сфері промисловості, побутового обслуговування, громадського харчування, торгівлі, споживчого ринку, сфери послуг, зовнішньоекономічної діяльності в рамках чинного законодавства.

3. Підготовки інформації до відома депутатів щодо:

3.1. Ефективності роботи промисловості міста з вирішення завдань  місцевого самоврядування у рамках чинного законодавства - один раз на півріччя.

3.2. Роботи підприємств міста з іноземними інвесторами - один раз на півріччя.

3.3. Стану та видів послуг,, що надаються населенню, - один раз на рік.

3.4. Виконання програм розвитку підприємництва у місті - один раз на рік.

3.5. Ефективності діяльності підзвітних виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб.

 

1. Гороховський Михайло Семенович - голова комісії

2. Петрицька Валерія Вікторівна - заступник голови комісії

3. Стєпанян Олена Олександрівна - секретар комісії

4. Лаппо Ігор Миколайович

5. Солоха Віталій Васильович

 

Порядок денний засідання постійної комісії: 

1. Про розгляд проєктів рішень міської ради, які планується внести на розгляд чергової сесії міської ради.
2. Про розгляд вхідної кореспонденції постійної комісії.
3. Про визначення дати наступного засідання постійної комісії  та плану роботи.
4. Організаційні питання, різне.

Графік прийому громадян постійною комісією:

за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75, каб. 223

 

Протоколи засідань:

Протокол № 1 від 16.12.2020

Протокол № 2 від 26.01.2021

Протокол № 3 від 09.02.2021

Протокол № 4 від 23.02.2021

Протокол № 5 від 24.03.2021

Протокол № 6 від 20.04.2021

Протокол № 7 від 25.05.2021

Протокол № 8 від 22.06.2021

Протокол № 9 від 27.07.2021

Протокол № 10 від 21.09.2021

Протокол № 11 від 23.11.2021

Протокол № 12 від 07.12.2021

Протокол № 13 від 22.12.2021

Протокол № 14 від 25.01.2022

Протокол № 15 від 18.10.2022

Протокол № 16 від 24.01.2023

Протокол № 17 від 21.02.2023

Протокол № 18 від 21.03.2023