Погода

Оголошення департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

Назва об’єкта:

  • адміністративна будівля літ. А-1, загальною площею 167,1 кв. м, під А-1 підвал, прибудови літ. А'-1, а-1, а'-1, вхід до підвалу літ. а, елінг літ. Б-1 (оглядова яма) прибудова літ. Б'-1 (козирок), загальною площею 339,7 кв. м, сарай літ. В, Г, Д, Е, Ж, З, навіси літ. К, Л, М, кіоск літ. Н, вбиральня літ. О, склад літ. П-1, № 1-19, І-ІІ-споруди, вимощення, по вул. Яружній, 13. Балансоутримувач: комунальне підприємство "Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю" Дніпропетровської міської ради. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу з урахуванням вартості невід’ємних поліпшень. Замовник: департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради. Платник: ТОВ «АВТОТЕХ-УНІВЕРСАЛ». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 6000,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі та споруди, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням.

Дата оцінки: 30.09.2022.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (із змінами) (далі - Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:

- підтвердних документів;

- конкурсних пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;

- документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);

- письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

- інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається не пізніше ніж, за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсну документацію подавати за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, к. 117.

Телефон для довідок: (056)744-24-58.

Конкурс відбудеться в управлінні з питань комунальної власності департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 17.10.2022 о 10-00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, 6, к. 38.