Упровадження у професійну освіту дуальної форми навчання безробітних

Упровадження у професійну освіту дуальної форми навчання безробітних

Активне впровадження інноваційних технологій у виробництво, спричиняє надзвичайно швидку втрату актуальності набутих знань. Зростає потреба в безперервності освіти, підвищуються вимоги до професійної мобільності кадрів. Балансування ринку праці вимагає постійного оновлення знань працівників, що можливе на основі реформування системио світи, впровадження нових форм навчання, таких як дистанційної та дуальної, як частин безперервної освіти.

Організація навчання безробітних за дуальною формою здійснюється на підставі Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0193-20#Text)

Центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) упроваджують у професійну підготовку та перепідготовку безробітних дуальну форму навчання з метою підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці.

Дуальна система передбачає поєднання вивчення теоретичних предметів навчального плану в ЦПТО ДСЗ або іншому навчальному закладі з проходженням професійно-практичної підготовки (виробничого навчання та виробничої практики) на підприємствах, які замовляють кадри і мають належні умови для організації практичного навчання. Працевлаштування після такого навчання складає 100%.

Державна служба зайнятості активно впроваджує дуальне навчання для безробітних, адже дуальна освіта має безліч переваг:

  • ефективно поєднує теорію і практику;
  • підвищує рівень практичної підготовки кадрів;
  • пришвидшує адаптацію безробітних у колективі;
  • забезпечує роботодавця кадрами з тією якістю знань та вмінь, які максимально враховують вимоги конкретного виробництва;
  • дає можливість роботодавцю приймати активну участь у розробці робочих навчальних планів та програм, доповнювати їх безпосередньо тими компетенціями, які необхідно знати майбутньому працівнику.

Досвід впровадження дуальної форми навчання закладами професійної (професійно-технічної освіти) Міністерство освіти і науки України розміщує на сайті за адресою: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/dualna-osvita.

#ДСЗ#служба_зайнятості#навчання#дуальна_форма

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.