Погода

11.12.2020 оновлено проєкт регуляторного акта - проєкт рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради "Про затвердження Умов опорядження та утримання фасадів будівель і споруд на території м. Дніпра в межах історичних ареалів ..."

Детальніше...                       Детальніше (документ у форматі .doc)...

Внесені зміни не мали впливу на основні положення Аналізу регуляторного впливу до проєкту РА у зв'язку з чим АРВ залишено без змін