Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – нежитлове приміщення № V, загальною площею 36,6 кв. м, за адресою: м. Дніпро, вул. Олеся Гончара, 4

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –
нежитлове приміщення № V, загальною площею 36,6 кв. м,
за адресою: м. Дніпро, вул. Олеся Гончара, 4

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  нежитлове приміщення № V, загальною площею 36,6 кв. м, за адресою: м. Дніпро, вул. Олеся Гончара, 4 (далі - об’єкт).

Місце знаходження об’єкта: м. Дніпро, вул. Олеся Гончара, 4.

Відомості про об’єкт: в житловому будинку літ. А-3 на І поверсі нежитлове приміщення № V поз. 1-3, загальною площею 36,6 кв. м, яке складається з: 1-приміщення, 2-приміщення, 3-приміщення по вул. Олеся Гончара, 4.

Функціональне використання та умови користування – за призначенням.

Право власності: дата державної реєстрації – 28.05.2019, номер запису про право власності – 31826815, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – 1843434212101, дата та індексний номер витягу – від 03.06.2019 № 168974246.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єкт не виділялась. Кадастровий номер не присвоєний.

Інформація про договори оренди об’єкта: об’єкт знаходиться в оренді згідно договору від 01.11.2019 № 703-ДРА/19, укладеного між департаментом по роботі з активами Дніпровської міської ради та ТОВ «ВІП - ІНВЕСТ». Термін дії договору до 30.10.2022. Розмір орендної плати – 2005,35 грн. без ПДВ/базова за вересень місяць 2019 рік/. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): комунальне підприємство "Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю" Дніпропетровської міської ради, код ЄДРПОУ 03341763, м. Дніпро, вул. Мечникова, 6, тел. (056)7207700, (056)7207701.

План та фотографічне зображення об’єкта.

2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено  15 вересня 2020 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

У разі, якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі, якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно ст. 22 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не менш ніж як одного учасника аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизацію об’єкта.

Приватизація об’єкта малої приватизації - в житловому будинку літ. А-3 на І поверсі нежитлове приміщення № V поз. 1-3, загальною площею 36,6   кв. м, яке складається з: 1-приміщення, 2-приміщення, 3-приміщення по вул. Олеся Гончара, 4, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Покупець об’єкта комунальної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".

Стартова ціна об’єкта для:

  • аукціону з умовами – 93 243,44 грн.
  • аукціону із зниженням стартової ціни – 46 621,72 грн.
  • аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 46 621,72 грн.

Розмір гарантійного внеску для:

  • аукціону з умовами – 9 324,35 грн.
  • аукціону із зниженням стартової ціни – 4 662,18 грн.
  • аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 662,18 грн.

Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20%.

Умови продажу об'єкта приватизації:

Будинок за адресою: вул. Олеся Гончара, 4, в якому знаходиться об'єкт нерухомого майна (нежитлове приміщення № V, загальною площею 36,6 кв. м) – "Прибутковий будинок", щойно виявлений об'єкт культурної спадщини за видом архітектури.

Згідно з ст. 18 Закону України "Про охорону культурної спадщини" пам’ятка може бути приватизована лише за умови укладення з відповідним органом охорони культурної спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину), з викладенням істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в належному стані.

У термін до 30 календарних днів від дати формування протоколу переможець аукціону зобов’язаний укласти з Управлінням з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29 А) попередній договір про укладання у майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) стосовно об’єкта приватизації (далі – попередній охоронний договір) та надати його до департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради. Відсутність укладеного попереднього охоронного договору унеможливлює підписання договору купівлі-продажу.

Протягом 30 календарних днів від дати державної реєстрації права власності на об’єкт приватизації укласти охоронний договір з органом охорони культурної спадщини – Управлінням з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29 А).

Особі, яка набула права власності на об’єкт приватизації забороняється передавати його у володіння, користування чи управління іншій особі без погодження відповідного органу культурної спадщини та органу приватизації.

4. Додаткова інформація.

Найменування організатора аукціону – департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75. Часи роботи: з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 14.00.

Телефон для довідок (056)7207700.

Адреса електронної пошти: [email protected]

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: м. Дніпро, вул. Олеся Гончара, 4. Заяви на огляд приймаються на електронну пошту: [email protected]

ПІБ контактної особи: Кот Андрій Іванович, тел. (056)7207700, (056)7207701.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Реквізити казначейських рахунків для перерахування гарантійного та реєстраційного внесків оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Одержувач: департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради.

Рахунок №: UA558201720355229008000078016.

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО: 820172. 

Код ЄДРПОУ: 37454258.

Призначення платежу: гарантійні та реєстраційні внески.

Одержувач: департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради.

Рахунок №: UA608201720355589008009078016.

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО: 820172. 

Код ЄДРПОУ: 37454258.

Призначення платежу: за придбаний об'єкт.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради від 17.08.2020 № 420 "Про затвердження протоколу № 5 засідання аукціонної комісії, умов продажу та інформаційного повідомлення про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – нежитлове приміщення № V за адресою: м. Дніпро, вул. Олеся Гончара, 4".

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-07-28-000018-3.

Період між аукціонами:

- аукціон з умовами – аукціон зі зниженням стартової ціни: 30 днів;

- аукціон із зниження стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 днів.

Крок аукціону для:

-аукціон з умовами – 932,44 грн.;

- аукціон із зниженням стартової ціни – 466,22 грн. ;

- аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 466,22 грн. Кількість кроків – 3.

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.