Погода

Договори на закупівлю Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради № 2306.с (від 23.06.2020) додаткова угода №2 (від 07.07.2020)